Sunteți pe pagina 1din 4

PROCES VERBAL NR.

1
AL CONCURSULUI ,,PEDAGOGUL ANULUI 2015,,
DIN 05.10.2015
La acest concurs au participat:

1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________
6. _____________________________
7. _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
Membrii juriului:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
Etape de desfăşurare:
Anexa nr. 2
la Regulamentul de organizare
şi desfăşurare a Concursului  
republican "Pedagogul anului"
CHESTIONAR
1. Numele, prenumele
________________________________________________________________
______
2. Data, anul, locul naşterii
________________________________________________________________
______
3. Locul de muncă

4. Studiile (denumirea instituţiei absolvite şi anul absolvirii)


_______________________________________________________________
______
5. Vechimea în activitatea pedagogică
________________________________________________________________
______
6. Gradul didactic/ştiinţific
_______________________________________________________________
______
7. Publicaţii (denumirile)
________________________________________________________________
________
8. Rezultatele discipolilor  la olimpiade /concursuri de diferite niveluri
_______________________________________________________________
________
9. Numele, prenumele discipolilor renumiţi
________________________________________________________________
________
10. Cunoaşterea limbilor străine (se indică şi nivelul de posedare)
_______________________________________________________________
_________
11. Diriginte la clasă
________________________________________________________________
________
12. Calităţile care vă remarcă între alţi pedagogi  
_______________________________________________________________
________
13. Calitatea principală pe care aţi dori să o formaţi la discipolii Dvs.
________________________________________________________________
________
14. Calităţile şi abilităţile pe care doriţi să vi le formaţi
_______________________________________________________________
________
15. Motoul vieţii/activităţii
________________________________________________________________
________
16. Hobby-urile, talentele
_______________________________________________________________
________
17. Mesajul Dvs. către învingătorul concursului "Pedagogul anului"
________________________________________________________________
________
18. Mesajul Dvs. către organizatorii concursului "Pedagogul anului"
_______________________________________________________________
________
19. Adresa poştală, adresa electronică, telefonul (de la serviciu, domiciliu)

    Data                  Semnătura participantului 

2. Cea mai frumoas a recitare!

3. Interpretati un cintec!
4. Comentati urmatoarea expresie: ,,Banii pot cumpara o functie, dar nu si respectful!

5. Situatie : ,,pe drum spre casa vedeti un copil plingind. Mama acestuia il palmuieste cu
putere. Cum interveniti dumneavoastra?

6. Ce inseamna pentru dumneavoastra copilul?

7. Scrie un anunt?

8. Scrie o scrisoare de multumire catre parinti?

În urma desfasurarii concursului, se evidenţiază următorul clasament:

Premiul I __________________________________

Premiul II__________________________________

Premiul III__________________________________

Drept pentru care s-a încheiat acest proces-verbal şi semnează membrii juriului:

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________
.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

S-ar putea să vă placă și