Sunteți pe pagina 1din 5

ZUMZET ȘI CULOARE

Nivel I: 3-4 ani


Tema anuală: „CUM ESTE A FOST ȘI VA FI PE PĂMÂNT ?”
Tema săptămânii: ,,Insectele”
Tema ACTIVITĂȚII: „Bondărel învață să zboare”
ACTIVITATE PE DOMENIU: Jocuri şi activităţi didactice alese/ ALA
Scopul activităţii: Valorificarea potenţialului psihic şi fizic al fiecărui copil, îmbogăţirea
cunoştinţelor despre insecte.

I. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII:
Mediul educaţional – sala de grupă va fi amenajată astfel încăt să stimuleze copilul, să- l ajute să se
orienteze, să- l invite la acţiune-trei centre de activitate deschise în concordanţă cu tema zilei: “Joc
de masă”, “Construcţii”, “ Artă”.
II. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
Reactualizarea cunoştinţelor: Prin intermediul întrebărilor se reactualizează cunoştinţele
referitoare la aspectele caracteristice anotimpului primăvara.
„-În ce anotimp suntem noi?”
„-Cum este afară?”
„-De unde ştim că afară este primăvară?”
,,-Ce insecte cunoaşteţi voi?”
Intuirea materialelor: “Copii, astăzi v-am pregătit mai multe sectoare de activitate (colective de
lucru) cu materiale corespunzătoare temei zilei “Bondărel învață să zboare”. Se intuiesc materialele
de la fiecare sector /centru de interes împreună cu copiii şi urmăresc ca aceştia să le recunoască şi să
le denumească.

Anunţarea temei şi a obiectivelor.


I
Voi anunţa tema şi obiectivele fiecărui centru de interes.
La sectorul ,,Joc de masă”, copiii vor fi îndrumaţi cum să realizeze puzzlul în mod corect pentru a
putea descoperi imaginea„ micului bondărel”.
La sectorul ,,Artă”, tehnica de lucru va fi modelarea.
La sectorul ,,Construcţii”, cu materialul distribuit , copii vor construi prin suprapunere şi îmbinare
căsuţa albinelor, respectiv stupul.
Copiii vor fi lăsaţi să-şi exprime preferinţele în legătură cu centrul de interes la care doresc să-şi
desfăşoare activitatea/să lucreze.

JOC DE MASĂ:

 TEMA – tehnici de lucru cu material marunt


 SUBIECT LUDIC :puzzle
 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: imbinarea de piese mici pentru realizarea unui intreg
 O1- să compună spaţiul plastic îmbinând corespunzător piesele
 O2. să lucreze în echipă
 O3. să folosescă în mod corect materialele puse la dispoziţie
 STRATEGII DIDACTICE
METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul
MATERIAL DIDACTIC: piese de puzzle
 MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE: individual, pe grupuri mici
RESURSE:
UMANE: preşcolari de grupă mare
TEMPORALE: 30 minute
SPAŢIALE: sala de grupă
BIBLIOGRAFICE:
 Mătăsaru, Maria, Chiriloaie, Maria, ,,Proiectareadidactică în învăţământul preşcolar”,
Editura C.C.D., Bacău, 2008
 Cojocariu, Venera-Mihaela, ,,Fundamentele pedagogiei”, Editura V&I Integral,
Bucureşti, 2008;
 Dumitriu, Gheorghe, Dumitriu, Constanţa, ,,Psihopedagogie pentru gradul
IIşidefinitivat”, E.D.P., Bucureşti, 2003

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace


procedee

I
- Copii, astăzi veţi avea de îmbinat aceste piese
mici în mod corespunzător pentru a descoperi
o imagine frumoasă a unei insecte și anume pe Conversaţia Evaluare
„micul bondărel”. piese de puzzle formativ-
Copiii vor alege acel puzzle pe care trebuie să îl Explicaţia continuă
îmbine, încep lucrul, iar eu intervin numai dacă
este cazul. Exerciţiul Evaluarea
Copiii vor fi anunțați cât timp au la dispoziție frontală.
pentru a efectua puzzle-ul și după ce va fi
realizat, se vor face aprecieri asupra modului de
desfăşurare a activităţii şi a comportamentului
copiilor.

ARTĂ:
Tema: “Albinuțe zburătore” – modelare
SCOPUL: Consolidarea deprinderilor practice însuşite anterior.

Obiective operaţionale:
a)cognitiv-informaţionale:
- să construiască prin alăturare, îmbinare, suprapunere, utilizând ambele mâini;
- să relaţioneze cu partenerii de joc.
b)psiho-motrice:
-Să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie;
-Să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii;
c)afective:
- Să participe afectiv la activitate manifestându-se liber, creativ;
- Să dovedească interes pentru activitate.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lucrul în perechi
MIJLOACE DIDACTICE: planșe cu imagini, plastilina colorată ;
BIBLIOGRAFIE: „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House,
2009.
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace EVALUARE
procedee didactice
Copiii află că vor modela:”Albinuțe Explicaţia
zburătoare”. Le propun copiilor să facă Evaluare
o scurtă încălzire a muşchilor mici ai formativ-
mâinii . Exerciţiul continuă
După efectuarea exerciţiilor copiii încep
lucrul. Voi oferi explicaţii suplimentare plastilină Obiectivele
acolo unde este necesar și le voi arata Conversaţia colorată operaţionale
imagini cu „albinute zburătoare” . Le imagini cu devin criterii
voi spune cât timp va dura activitatea de albinuțe de evaluare.
lucru. Lucrul în grup

I
Voi anunţa încetarea lucrului, iar Autoevaluarea
lucrările vor fi expuse pentru a fi
analizate.
Voi aprecia toate lucrările şi voi încuraja
copiii ca data viitoare să fie şi mai
creativi.

CONSTRUCŢII cu piese Lego:


Tema: “Stupi pentru albine”îmbinare/suprapunere
Scopul: consolidarea deprinderii de a construi cu piese de plastic.

Obiective operaţionale:
a)cognitiv-informaţionale:
-Să îmbine piesele de plastic realizând astfel tema propusă;
-Să redea cu ajutorul construcţiei modele apropiate de realitatea înconjurătoare în plan
tridimensional;
-Să construiască modele originale;
-Să descrie verbal modelele create;

b)psiho-motrice:
-Să mânuiască piesele folosind ambele mâini;
-Să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii în sens constructiv;

c)afective:
- Să se integreze în grup pentru realizarea temei, dezvoltând relaţii de cooperare;
-Să colaboreze cu toţi membrii grupului;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, lucrul în grup
MIJLOACE DIDACTICE: Piese Lego;
BIBLIOGRAFIE: „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House,
2009.
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace EVALUARE
procedee didactice
Anunţ tema ce poate fi realizată în cadrul
acestui sector: “Stupi pentru albine”. Conversaţia Evaluare formativ-
Le explic copiilor faptul că pot construi Lego, continuă
stupii albinelor prin suprapunerea pieselor
de construcţii. Îi încurajez să formeze Explicaţia Obiectivele
grupuri de lucru pentru a realiza o operaţionale devin
construcţie deosebită, într-un timp scurt. criterii de evaluare.
Copiii încep lucrul, iar eu intervin numai Lucrul în
dacă este cazul. grup
Copiii primesc preavizul de încetare a
lucrului, şi sunt rugaţi să înceteze lucrul. Conversaţia
Împreună cu copiii voi face aprecieri
asupra modului în care au construit,
axându-ne pe denumirea tehnicii utilizate.

I
III. Încheierea activităţii
EVALUAREA ACTIVITĂŢII pe sectoare:
Va fi realizată la sfârşitul activităţii, cu toată grupa de copii, pentru fiecare sector. Se face turul
galeriei , iar lucrările deja expuse vor fi prezentate de grupul de copii căruia le aparţin. Aceştia vor
denumi tema şi tehnica de lucru utilizată, explicând întregii grupe ce au realizat. Obiectivele
operaţionale devin criterii de evaluare. Copiii vor fi apreciaţi pentru modul în care s-au comportat în
cadrul activităţii, dar şi pentru respectarea regulilor din cadrul fiecărui sector.
Voi face aprecieri privind comportamentul copiilor pe parcursul activităţii precum şi respectarea
regulilor sectoarelor de activitate.

S-ar putea să vă placă și