Sunteți pe pagina 1din 7

CONVERSIUNE URBANĂ

STR. 31 AUGUST 1989- SPAȚIU PUBLIC COTIDIAN

Motricală Alexandru
Student
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Urbanism și Arhitectură
Departamentul Arhitectură
alexandru.motricala@arh.utm.md
ABSTRACT

ORICE LOCALITATE ARE UN ÎNCEPUT , O ISTORIE DE APARIȚIE, UN CENTRU CARE


PE PARCURS A SUFERIT MAI MULTE PROCESE , UNUL DINTRE CARE FIIND
URBANIZAREA. EVOLUȚIA ACESTUI PROCES O PUTEM URMĂRI PE PARCURSUL MAI
MULTOR ETAPE,CA URMARE LOCALITATE TINDE SĂ SE EXTINDĂ. ÎNSĂ ACEL PUNCT DE
START NUMIT CENTRU ISTORIC AL ORAȘULUI DEJA NU MAI SATISFACE TOATE
CERINȚELE NECESARE , DEVINE O ZONĂ SUPRAÎNCĂRCATĂ . ODATA CE INTERESUL
ASUPRA ACESTEI ZONEI DATE PROGRESEAZA DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC ,
TREPTAT SCADE INTERESUL CULTURAL ȘI SOCIAL, FIIND DEVALORIFICAT ASPECTUL
CULTURAL-ISTORIC. CA SOLUȚIE DE AMELIORARE A UNOR ASEMENEA PROBLEME SE
IMPLEMENTEAZA NIȘTE PROCESE URBANISTICE DE REGENERARE. CA EXEMPLU AR FI
REVITALIZAREA, RECONSTRUCȚIA SI CONVERSIUNEA URBANĂ, CU AJUTORUL
CĂRORA SE ELABOREAZĂ STRATEGII DE DEZVOLTARE ȘI CONSERVARE A SPAȚIULUI
URBAN.

CUVINTE CHEIE : metamorfoză, shared-space,corelația pieton-mediu urban, centru istoric, prioritate,


regenerare

INTRODUCERE

Centrul istoric al orașului este asemenea unei inimi, iar străzile ce traverseaza aceasta zonă fiind
arterele ce formeaza un circuit integru . În cadrul orașului Chișinău , centrul istoric este de asemeea
nucleul social-cultural. În perioada mai ultimilor ani au fost implimentate un număr mic de intervenții
care ar răspunde necesităților actuale, atît pentru pietoni cît și pentru transportul auto ce străbat această
zonă. Strada 31 August 1989, cunoscută și sub denmirea de str. Kievskaia în perioada țaristă și sovietică,
este o arteră de importanță din cadrul rețelei centrului istoric, Astfel in cadrul proiectului “Metamorfoză
Urbana str. 31 August 1989“ a fost executate o serie de analize a situației existente și propuneri de
intervenții urbanistice. [2]

OBIECTIVE

 Documentare si abordarea temei la nivel urban


 Elaborarea unei analize subiective de studiu
 Realizarea unei strategii de intervenție
 Revitalizarea unei forme arhitecturale și a spațiului adiacent în contextual atelierului de studio
urbanistic
 Prezentarea la nivel de masterplan a intervențiilor applicate
 Diminuarea tuturor factorilor pentru crearea unui spatiu public cotidian

STUDIU DE CAZ
Accelerare/deplasare pe stradă fără de circulația auto

Recuperarea unei părți din circulatia de trafic va crea un district cultural și educațional unificat,
cu spatiu public care poate găzdui instalații de artă, festivaluri și evenimente pentru prima dată. Acestea
vor fi organizate pe tot parcursul anului de către instituții locale, inclusiv Somerset House, King’s
College London, Courtauld Institute of Art și teatre vecine. Biserica St Mary le Strand din clasa 1 va fi
învăluită de o nouă grădină în locul drumurilor existente, creând un sanctuar în oraș, cu peluze pentru
relaxare și spații pentru reflecție liniștită.
Acest spațiu va cîștiga de asemenea, de îmbunătățiri majore care vor aduce beneficii locuitorilor locali,
vizitatorilor și afacerilor. Eliminarea dispozitivului giratoriu cu sens unic - va fi deschis circulației cu
sens dublu. Această mișcare este concepută pentru a elibera fluxul de trafic și a reduce timpul de
călătorie. Nu se așteaptă ca nivelurile de trafic din zonă să crească. Accesul îmbunătățit va crea legături
mai puternice pentru pietoni și ciclism către Covent Garden, Holborn și vest din Londra, precum și spre
sud. Alte îmbunătățiri includ pavajele lărgite cu pavajul yorkstone și cinci noi treceri de pietoni
semnalizate. Într-o perioadă accelerată, strada va deveni mai liber de trafic în fața Somerset House și a
King's College din Londra până în august 2021. [1]

Fig. 1. Situația existentă Fig. 2. Situația propusă


Fig. 3. Situația existentă Fig. 4. Situația propusă
https://www.archdaily.com
ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

Strada 31 Sugust 1989 desi este un drum secundar din punct de vedere funcțional, de asemenea
are o mare importanțo în rețeaua urbană a centrului istoric fiind utilizată de transportul individual căt și
de maxi-taxi. [3]
Se inregistreaza un nivel înalt al fondului construit. Curtile interioare sunt nevalorificate ,
majoritatea fiind reamenajate in parcări personale și spații neutilizate. Predomina o densitate medie si
mare a construcțiilor în raport cu parcelele . Fațadeșe principale sunt orientate spre stradă , ce formeaza
un profil stradal atrăgator, ce respecta retragerea de la stradă suficientă
Predomina starea satisfăcătoare de uzură a fondului construit .
Zona este bine dezvoltata din toate aspectele: sociale, de arta si cutura, finante, invatamint si
comert. Majoritatea cladirilor din zona de studiu sunt de tip rezindential individual, sau colectiv cu
functie comerciala la parter. Se observa o densitate mai mare a edificiilor administrative si culturale .
Centrul istoric al orasului este caracteristic prin o densitate medie a spatiilor verzi . Strazile sunt
plantate perimetral cu copaci in cadrul trotuarului. Spatiile verzi in stare buna predomină în mare parte
in apropierea grădinii publice , cît și a unor edificii administrative. Nu sunt valorificate în totalmente
aceste spașii si ca rezultat are loc degradarea acestora.Spații verzi din zona de influența sunt preconizate
pentru a fi reînoite cu material săditor. [5]

PROBLEME IDENTIFICATE

Mediul intern Mediul extern

Puncte tari Puncte slabe oportunitati amenintari

Mediul • Amplasarea in • Trotuar si • Crearea unei • Parcari


fizic centrul orasului carosabil avariat zone pietonale , neamenajate/i
• Prezenta spatiilor • Spatii verzi coridor verde mprovizate
verzi neingrijite • Trafic
• Declevitate • Cladiri noi ce nu intens de
nesemnificativa a se incadreaza in automobile
reliefului mediul existent • Infrastruc
tura strazii in
stare
degradabila
Mediul • Edificiu , in care • Interes slab al • Revitalizarea • Indiferent
socio- activeaza 2 functii societatii asupra scuarelor din a de a
cultural cu potential mare teatrelor aproprierea propaga
(Teatrul Ginta • Poluarea fatadei sitului edificiile de
Latina, Alianta principale • Amplasarea teatru
Franceza) sitului in centrul
• Pozitionarea istoric
favorabila in raport
cu alte edificii de
aceeasi functie
Mediul • Amplasarea in zona • Resurse • Infrastructura • Resurse
economic cu potential financiare dezvoltata financiare
economic insuficiente pentru
• Oferta din partea intretinerea
institutiei de a zonei
revitaliza spatiul • Lipsa din
investitii din
exterior
În urma analizei s-au depistat aspectele principale ale strazii 31 august 1989. La fel au fost analizati mai
multi factori pozitivi cit si negativi .
Ca rezultat , va fi necesar diminuare tuturor factorilor pentru crearea unui spatiu public cotidian – unde
are loc nemijlocita legatura /conlucrarea a pietonului si mediului inconjurator. Crearea posibilitatii de
reamenajare a unui coridor verde ce ar schimba radical viziunea asupra strazii cit si aspectul ei.

 Problema: Parcari Neregulamentare/Improvizate

 Cauza: Infrastructura centrului istoric supraîncarcata .Lipsa spatiilor special amenajate pentru
parcare Trafic intens de circulatie
 Problema: Lipsa vegetației stradale/ starea nefavorabila a celei existente

 Cauza: Resurse financiare insuficiente de întreținere, neglijarea spațiilor verzi

 Problema: Starea degradată a pavajului , carosabilului, acceselor pietonale

 Cauza: Resurse financiare insuficiente . Calitatea joasă de execuție

 Problema: Clădiri istorice în stare degradabilă

 Cauza: Dezinteresul față de clădirile istorice. Devalorificarea.

 Problema: Poluarea vizuală a fondului construit

 Cauza: lipsa reglementării arhitecturale. Nerespectarea normelor de construcție.

SOLUTII

Dupa identificarea problemelor strazii 31 August 1989, au fost elaborate un șir de interventie
urbanistice conceptuale.
Scopul principal a fost soluționarea problemelor depistate din zona de studio. Ca prioritate fiind
pietonul, biciclistii apoi transportul personal.
Astfel, a fost propus realizarea intersectiilor cu trecere pietonala la nivel cu trotuarul nedirijate de
semafor. Circulatia transportului rutier sa fie redicționat pe strada adiacentă str. Bucuresti. S-a elaborate
2 piste pentru bicicliști dea lungul străzii , spațiul alocat pentru ele a fost preluat din cadrul parcărilor
neregulamentare.
Transportul personal urmeaza sa fie dezcurajat pentru a reduce traficul intens auto, sis ă fie promovată
circulația pietonilor și a bicicliștilor. Parcările amenajate se fie amplasate pe străzile perpendicular față
de 31 august 1989 .
Referitor la regimul de înălțime se propune de a uniformiza frontal stradal percepul de oameni,
prin sporirea numărului de nivele în centrul cartierilor și diminuarea acestora la periferii.
Să fie executate un șir de reconstrucții pentru monumentele de arhitectură cît și abordarea unor
noi funcții pentru deservirea pietonilor
În urma tuturor solutiilor se prevede ca strada 31 August 1989 sa capete un nou aspect si nivel de
functionalitate. Preconizata pentru toti locuitorii orasului.Prin zonele de promenade, odihna , scuaruri,
piste pentru biciclisti , mobilier urban , iluminație stradală cît și prin amenajarea parcarilor
regulamentare.

Fig. 5. Profil str. 31 August 1989 existent Fig. 6. Profil str. 31 August 1989 propus
Fig. 7. Masterplan al unui fragment al străzii 31 august 1989
Fig. 8. Detaliu de Masterplan (intersecție) Fig. 9. Colaj, implementarea propunerilor în zonă

COMPONENȚA ARHITECTURALĂ
Proiectul de Arhitectura consta in renovarea Teatrului Fără Nume si amenajarea scuarelor
adiacente . S-a realizat în baza unor principii de baz in care s-a atras o deosebită atenție la pastrarea
elementelor deja existente,a materialele utilizate atăt pentru renovarea din exterior , cit si pentru
reamenajarea interioara. Ca accent fiind metalul forjat- cu o structura specifica propusa.
Tavanul din cdrul salii mari de spectacole a fost elaborat conform cerintelor specifice ( fonice , estetice,
etc). Structura propusa sustine aspectul edificiilui si a modulurilor utilizate.
Zona din fata teatrului(piata de acumulare) a fost propusa ca o zona de promenada , in care au fost
amplasate panourile publicitare, orientate spre trecatorii, ce nu vor polua fatadele edificiilui. In
nemijlocita apropiere s-a propus si amenajarea unui amfiteatru de vara , cu un nr. specific de locuri, la
care materialele predominante fiind betonul si lemnul.
Conexiunea dintre strada studiata si proiectul de arhitectura (Teatrul Fara Nume) a fost realizata prin
amenajarea scuarului adiacent, unde au fost elbarote aleile de plimbare , pe alocuri fiind organizate
unele buzunare de odihna , dotate cu mobilier urban estetic. De asemenea s-a atras mare atentie la
materialul saditor ales , ca scop de baza fiind gama coloristica ce acesta il formeaza cit si inaltimele sale,
in care t am obtinut acele zone bine amenajate , din punct de vedere estetic cit si functional.
Fig. 10. Vizualizare
CONCLUZIE
În cadrul proiectului „Metamorfoza Urbană a străzii 31 august 1989” au fost executate
următoarele etape :
>Studiul Urbanistic-Strategie de dezvoltare
>Proiect de Arhitectură
În urma realizarilor lor au fost solutionatate majoritatea problemelor depistate. Au fost stabilite
unele scopuri de baza, precum :
Organizarea unei strazi orientate spre pietoni , dotata cu piste de biciclisti in ambele sensuri de
circulatie, cu zone de promenade si recreere.
Conexiunea dintre strada studiata si proiectul de arhitectura (Teatrul Fara Nume) a fost realizata
prin amenajarea scuarului adiacent, unde au fost elbarote aleile de plimbare , pe alocuri fiind organizate
unele buzunare de odihna , dotate cu mobilier urban estetic. De asemenea s-a atras mare atentie la
materialul saditor ales , ca scop de baza fiind gama coloristica ce acesta il formeaza cit si inaltimele sale,
in care t am obtinut acele zone bine amenajate , din punct de vedere estetic cit si functional.
In final se poate de afirmat ca scopurile puse la inceputul executarii proiectului in mare parte au fot
realizate, ca rezultat am obtinut un nou aspect al strazii, o noua viziune de dezvoltare a zonei, atit din
punct de vedere estetic cit si functional, obtinin o noua imaginea a vietii urbane.
WEBOGRAFIE
1. https://www.archdaily.com/
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/centrul_istoric_din_chi%c8%99in%c4%83u
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/strada_31_august_1989_din_chi%c8%99in%c4%83u
4. http://www.monument.sit.md
5. http://www.moldova-map.md/#/

S-ar putea să vă placă și