Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Profesor:
Instituția:
Data :
Clasa: IX
Obiectul: Biologia
Subiectul: Biodiversitatea ecosistemului. Diversitatea vegetală a pădurii de foioase

Competențe specifice:
- Utilizarea limbajului științific biologic referitor la structuri, procese, fenomene, legi, concepte în diverse contexte de comunicare;
- Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și al mijloacelor specific pentru îmbunătățirea calității vieții și a mediului;
- Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării problemelor ecologice la nivel individual, local și
global;
Unități de competență:
- Definirea termenilor: ecosystem,biodiversitate,diversitate vegetală,diversitate animal,efimeroide;
- Diferenţierea biodiversităţii şn diferite tipuri de ecosisteme ,terestre,acvatic,subteran;
- Determinarea importanței biodiversității într-un ecosistem;
- Întocmirea unei liste cu plante și animale din pădurea de foioase;
- Explicarea corelației dintre lumea animală și lumea vegetală;

Obiective operaţionale: Elevul la finele lecției va fi capabil să:


O1. Să definească noţiunea de ecosistem, biodiversitate;
O2. Să stabilească etajarea diversității vegetale din pădurea de foioase;
O3. Să prezinte măsuri de protecție a ecosistemelor;
O4. Să determine impotanța biodiversității într-un ecosistem;

O5. Să explice corelația dintre lumea animală și lumea vegetală; Stabilirea etajării diversității vegetale din pădurea de foioase;
Tehnologie didactică:
Resurse procedurale: lucru cu manualul, discuția dirijată, prezentare Power Point, Clusteringul, problematizarea, scrierea liberă, Diagrama Venn,
Graficul T.
Resurse materiale: manualul, resurse TIC, postere.
Forme de organizare a activității: frontală, individuală, în grup (pe rînduri, fiecare elev lucrează în caietul său).
Evaluare: conversația de verificare, aprecierea verbală.

Desfășurarea lecției
Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode
lecţiei procedee
Moment - Buna ziua elevi! - Elevii se salută şi se pregătesc în linişte de lecţie.
organizatoric Profesorul pregăteşte elevii pentru
desfăşurarea lecţiei
Evocarea Ne amintim ce am avut de realizat Elevii spun tema pentru acasă.
pentru acasă. Chestionare
Prin chestionare orală evaluez orală
însușirea materialului studiat
anterior.
1. Ce numim ecosistem? Elevii răspund la întrebările adresate de profesor.
2. Care sunt componentele unui
ecosistem?
3. Cum se clasifică Conversația de
ecosistemele? control
4. Care sunt ecosistemele
naturale și care artificiale?
Da-ți exemple de ecosisteme?
Trei elevi trec în fața clasei și Elevii extrag cîte o fișă în care sunt scrise subtemele la care
povestesc tema. Lucrul cu fișele
trebuie să vorbească.
1- Mediul de viață
2- Factorii abiotici
3- Factorii biotici și antropic
Vă propun următorul filmuleț Elevii privesc filmulețul foarte interesați. Demonstrarea
Va-ți dat seama că astăzi vom vorbi Ascultă explicaţiile profesorului filmului
despre biodiversitatea ecosistemului. Notează în caiete tema nouă didactic
Se anunță obiectivele lecției.
Să vedem noțiunile cheie care ne - Ecosistem parte a biosferei alcătuită din
Realizarea sunt propuse la această temă. biotop și biocenoză și capabilă de productivitate Discuția
sensului biologică. 
O1 - Biodiversitate reprezintă variabilitatea organismelor
din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice Lucrul
continentale și complexele ecologice; cu manualul
Elevii î-și amintesc din cele studiate anterior dar și din viața de
Lucrăm asupra rubricii Exprimă-ți zi cu zi și răspund la întrebările autorului. Brainstorming
opinia!!
Elevii răspund că atît plantele cît și animalele nu sunt
Cum crede-ți plantele și animalele repartizate la întîmplare, dar ele populează acele teritorii unde
sunt organizate pe suprafața Terrei au condiții favorabile de existență. Problematizarea
uniform, sau la întîmplare?
Elevii răspund că biocenoza și biotopul.
Care sunt componentele de bază a
ecosistemului? Notează definiația în caiet.
De faptul cum interacționează între
ele aceste 2 componente depinde și Biodiversitate- totalitatea organismelor vii ale unui
armonia ecosistemului, iar totalitatea ecosistem.
organismelor vii ale acestor
ecosisteme formează biodiversitatea
acestora.
Elevii analizează fig. 3.1. pag. 12
Să analizăm un exemplu de
O8 biodiversitate a unui trunchi de
copac în proces de putrefacție. Diversitatea vegetală- licheni, ciuperci, mușchi,
Care din aceste organisme fac parte Diversitatea animal- furnici, limacși, melci, răcușori de lemn, Lucrul
din diversitatea vegetală și care rîmele, miriapodele cu manualul
animală?
- Contribuie la formarea solului brun de pădure
Cum crede-ți care este rolul acestor - Substanțele nutritive ale trunchiului mort se reîntorc Problematizarea
organisme? în sol.

Diversitate
În continuare să caracterizăm vegetală
biodiversitatea unui ecosistem pe
baza exemplului pădurea de foioase. Biodiversitate Păianjen

Diversitate
animală
Clima și fertilitatea solului sunt doi
factori principali care determină ce
plante și unde să crească. Lucrul
cu manualul
Pe timpul lui Ștefan cel Mare, pădurile erau tăiate și astfel ei
Să analizăm fig. 3.2.
se apărau de turci, improvizînd oameni.
Ce cunoașteți despre utilizarea
pădurilor pe timpul domnitorilor?
Elevii completează schema.
În pădurea de foioase vegetația este
aranjată în trei etaje: Ciorchine

Diversitatea
O2
vegetală

Etajul Etajul
Etajul superior
mediu inferior

arțarul teiul orhidee,


stejar, fag clopoței
O parte din plante și-au creat unele ulmul
frain, cireș, salcia lăcrimioare
adaptări, strategii. Lucrul
Cu manualul
În continuare ve-ți citi atent textul
din manual și ve-ți nota Elevii realizează însărcinarea în caiet.
Strategii de viețuire a plantelor în Plante Strategii de viețuire
conțițiile de umbră sau între etajele Ciupercile se hrănesc cu lemnul în
pădurii. putrefacție și viețuisc în Completarea
Ex. Ciupercile se hrănesc cu lemnul simbioză cu copacii, tabelului
în putrefacție și viețuisc în simbioză asigurîndule substanțele
cu copacii, asigurîndule substanțele nutritive necesare.
nutritive necesare. Lichenii trăiesc pe tulpinile crengilor
O6 Lichenii trăiesc pe tulpinile crengilor și a frunzulițelor, numărul
și a frunzulițelor, numărul mare mare determină un ecosistem Lucrul
determină un ecosistem curat. curat. independent

Elevii completează tabelul în caiet studiind informația nouă


Diversitatea animală de asemenea din manual.
este foarte variată. Animalele Animale Tipul de hrană
folosesc hrana produsă de plante, de Omizile Se hrănesc cu frunzele
aceea sunt răspîndite în toate etajele arborilor și arbuștilor.
pădurii. Păsările insectivore Consumă omizile
Larvele insectelor (muște, Consumă fructele
Să analizăm fig. 3.3 și fig. 3.4. viespi, fluturi, gîndaci) Lucrul
Buburuza, furnicile, unii Păduchele-de-plante independent
gîndaci, ploșnițe, căpușe,
păianjenii, căluții verzi
Păsările Consumă căluții verzi
Gîndaci și larvele lor Coaja și lemnul copacilor
Păsări 285 sp Fructe și semințe Exercițiul
Gaița ghinzi
În continuare ave-ți de completat Păsările de pradă (sanitari ai Păsărele mici
următorul tabel pe baza informației naturii)
din text pag. 14. Veverițe, pîrșii Alune, nuci, muguri,
rădăcini, ciuperci,
pomușoare
Animale răpitoare Iepuri, căprioară

Elevii se cunosc cu manualul și cu diversitatea animalelor


incluse în el.
Demonstrarea
Le prezint elevilor 2 manuale ce materialului
reprezintă lumea animală a didactic
Republicii Moldova și păsările
silvice.
Reflecția Lucrăm asupra rubricii Află mai
mult. Se recapitulează materialul nou de la tema dată.
O4 Să recapitulăm cele studiate Elevii frontal sunt chestionați, ei răspund la întrebările Chestionare
orală
1.Ce se numește biodiversitate și adresate de către profesor.
care sunt componentele ei?
O5

2.Care este importanța biodiversității


întru-un ecosistem? Elevii dau exemple
3. Dă exemple de relații de nutriție Am o idee că lumea animală a Moldovei este foarte săracă. Explicația
O7 ale organismelor unui ecosistem. Totuşi corect este că natura necesită protecție.
Sunt convins că unele animale vor dispărea ca urmare a
Lucrăm asupra ex. 3, 5, vînatului excesiv.
A-şi vrea să precizez că lichenii sunt bioindicatori vegetali,
Vă propun un joc iar moluștele bioindicatoi animali. Pălării
O3 Întrebarea este Biodiversitatea Presupun că defrișatul pădurilor influențează negativ la gînditoare
ecosistemului repartiția diversității animale și vegetale.
Totul va fi bine dacă vom interveni la salvarea naturii.
Extensia Pentru data viitoare de povestit tema Elevii notează tema pentru acasă, și ascultă mesajul final al
nouă. În caiet ex.9,6. profesorului. Discuția
Profesorul notează elevii ce s-au
remarcat la lecţie.
Mesajul profesorului:
Explicația
„Aţi fost foarte atenţi şi receptivi şi
sunt mulţumită de activitatea
voastră!
Profesorul apreciază elevii în funcţie
de activitate.
1- Mediul de viață

2- Factorii abiotici

3- Factorii biotici și antropic

S-ar putea să vă placă și