Sunteți pe pagina 1din 270
 
PROGRAM DE GUVERNARE 2021 - 2024
COALIŢIA PENTRU REZILIENTĂ,
 
DEZVOLTARE ŞI PROSPERITATE
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
5
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRATUNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ
 
DIN ROMĂNIA
i
 
CUPRINS
Obiectivele Programului de Guvernare 2021 -2 0 2 4 .........................................................31. MINISTERUL DEZVOLTĂ RII. LUCRĂ RILOR PUBLICE SI ADMINISTRIEI.. 8
8
.
12.
 MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂ ŢII SOCIALE
.............................................
 159
 22619. MINISTERUL APĂ RĂ RII NAŢIONALE
......................................................................
 234
2
 
Obiectivele Programului de Guvernare 2021 - 2024
Programul nostru ţinteşte spre construcţia unei societăţi coezive, care beneficieze de îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi sănătate, de reducerea inegalităţilor dintre bărbaţi şi femei, dintre mediul urban şi rural, care să conducă la promovarea unei societăţi deschise, în care cetăţenii se pot simţi apreciaţi şi sprijiniţi. Ne dorim stabilirea unor standarde durabile de calitate şi de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile şi dezvoltarea unui sistem naţional de indicatori de incluziune socială  prin integrarea tuturor bazelor de date din sfera asisteei sociale în regim digitalizat care ţină cont de mobilitatea socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori.Conectarea prin infrastructură a regiunilor istorice prin continuarea investiţiilor în construia de autostrăzi, căi ferate şi mijloace de transport intermodal până în 2024, echilibrarea geografică a infrastructurii, refacerea căilor de rulare pe calea ferată, întărirea  poziţiei economice şi strategice a portului Constanţa - sunt doar principalele deziderate. Asigurarea conectivităţii şi a accesibilităţii la principalele coridoare de transport care să conducă la îmbunătăţirea legăturilor între principalii poli economici de creştere va constitui  principalul obiectiv al politicilor de transport.Dezvoltarea echilibrată şi coezivă a României, astfel încât nicio regiune să nu rămână în urmă din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii de transport - reprezintă prioritatea Programului de Guvernare 2021 - 2024, fiind considerată un vector în ceea ce priveşte creşterea nivelului de trai, a veniturilor oamenilor şi pentru stimularea investiţiilor.Coaliţia noii guvernări a fost structurată în temeiul următoarelor principii deosebit de necesare în combaterea şi atenuarea efectelor crizei actuale, dar mai ales în susţinerea dezvoltării şi evoluţiei Roniei: rezideă, sustenabilitate, transparenţă, echitate şi eficienţă.O constituţie devine puternică atunci când se bucude stabilitate în timp. Legea fundamentală trebuie înţeleasă, respectată şi apărată, iar atunci când un autentic moment constituţional va apărea şi exclusiv în scopul consolidării democraţiei în România, Guvernul va susţine o reformă constitională pentru a permite o reală apropiere între stat şi cetăţean, precum şi creşterea gradului de protecţie a drepturilor şi libertăţilor în acord cu jurisprudenţa CEDO. Noua coaliţie susţine promovarea principiului de guvernare participativă, prin implicarea mai activă a societăţii civile, patronale, sindicate, biserică şi alţi actori sociali. Susţine, de asemenea, crearea şi menţinerea unui climat favorabil pentru mediul de afaceri. Dezvoltă un program echitabil privind accesul neîngrădit şi neîntrerupt la serviciile medicale, în acord cu nevoile pacienţilor afectaţi de pandemie şi cu personalul medical implicat în acest  proces.în acelaşi timp, principiul noii guvernări are în vedere acoperierea necesităţii de  predictibilitate şi de a crea rezideă pentru viitor pentru mediul economic şi social, având în vedere provocările cu care ne-am confruntat în ultima perioadă.Modernizarea sistemului de învăţământ prin adaptarea metodologiilor de predare- învăţare la folosirea tehnologiilor informionale şi creşterea calităţii actului educaţional,  precum şi organizarea învăţământului profesional şi tehnic în campusuri special amenajate şi dotate, asociate cu pregătirea superioară a personalului didactic bine calificat şi elaborarea de
3

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505