Sunteți pe pagina 1din 3

CECCAR FILIALA BUZAU 423 FOAIE DE LUCRU

AUDIT DE CONFORMITATE

Unde verificati
Punct de verificat Nr. acest punct? Ce verificati la acest punct ?
(sediul
normă cabinetului, (detalii conforme cu norma profesionala)
filiala, etc.)
În legătură cu rapoartele anuale ale 1500/ La Filiala Din dosarul personal se verifica daca au fost depuse in termen Rapoartele
cabinetului : 2009 anuale de activitate pe ultimii 3 ani..
au fost depuse rapoartele de membru
pe ultimii 3 ani?

Normele privind acordarea vizei


anuale pentru exercitarea profesiei
1.2. au fost completate corect? 1500/ La Filiala Se verfica daca au fost completate toate rubricile din rapoartele anuale de
Idem 2009 activitate.,
Se verifica identitatea corecta a cabinetului,nr de autorizatie sau nr de
carnet,structura serviciilor prestate,nr de ore de pregatire prof. interna si
externa,daca a fost corect completata rubrica privind necesitatea de a participa
la cursuri sau seminarii,daca exista filiale sau puncte de lucru,se verifica
structura actionariatului,care sunt clientii semnificativi,evolutia clientilor,daca
la cabinet exista o polita de asigurare,daca la cabinet exista personal angajat,ce
surse de documentare sunt in cadrul cabinetului,daca exista standarde
profesionale la cabinet facandu-se confruntul cu evidentele Filialei unde in
fisa cabinetului exista evidentiate standardele cumparate de cabinet,modul de
colaborare cu filiala ,daca a beneficiat de revista corpului confrutand cu
tabelele de predare a revistei catre cabinet sub semnatura,daca a participat la
ad gen ale filialei confrutand cu listele de participare existente la dosarul ad
gen. Deci fiecare punct din raport se verifica in comparatie cu evidentele de la
filiuala.

2. În legătură cu dezvoltarea 1500/ La Filiala Se verifica daca conducatorii cabinetelor au participat la actiuni organizate de
profesională continuă : 2009 corp si daca figureaza in cataloagele cursurilor sau in tabelele de prezenta la
2.1.s-a participat la acţiunile diferite intalniri,mese rotunde etc.
organizate de Corp?
Normele privind acordarea vizei
anuale pentru exercitarea profesiei
2.2. s-au respectat cele 40 ore de 1500/ La filiala Se verifica daca conducatorii de cabinete si profesionistii de la cabinete
educaţie în ultimii 2 ani? 2009 figureaza in cataloagele cursurilor in ultimii 2 ani si daca au efectuat cate 40 ore
Normele privind acordarea vizei de pregatire profesionala in fiecare an.Se verifica fisa personala din dosarul
anuale pentru exercitarea profesiei personal pe baza careia a fost acordata viza anuala.
Standardul profesional nr. 38 privind
dezvoltarea profesională continuă a
profesioniştilor contabili
La filiala
3. Cabinetul a fost reprezentat la Se verifica listele de participare la adunarile generale din ultimii 3 ani,liste ce se
adunările generale în ultimii 3 ani? gasesc la dosarul adunarilor generale(prezenta documentata de semnatura)
Regulamentul de organizare şi
funcţionare a CECCAR

4. Au fost plătite cotizaţiile pe 529/ La filiala si La filiala sunt scoase chitantele cu care au fost achitate cotizatiile fixe si
ultimii 3 ani? 2008 confrunt cu variabila ,din situatia de incasari casa si banca precum si din noul program
4.1. fixe date existente implementat de domnul iudean(fisa de client). La cabinet se face confruntul cu
Metodologia de stabilire a cotizaţiilor la documentele existente in evidenta acestuia. La cotizatia fixa se tine cont de
de membru cabinet(chitan calitatea profesionistului contabil(expert,contabil autorizat) sau de natura
te) cabinetului(soc de contabilitate sau de expertiza contabila)unde cotizatia fixa
este de 800 lei.
Aceste lucruri se verifica pe perioada celor 3 ani.
4.2. variabile 529/ La filiala si La filiala sunt scoase chitantele cu care au fost achitate cotizatiile variabile
Metodologia de stabilire a cotizaţiilor 2008 confrunt cu ,din situatia de incasari casa si banca precum si din noul program implementat
de membru date existente de domnul iudean(fisa de client). La cabinet se face confruntul cu documentele
la existente in evidenta acestuia. La cotizatia variabila se tine cont si se verifica
cabinet(chitan daca a fost efectuat calculul corect in functie de cifra de afaceri declarata in
te) raportul anual de activitate care are la baza copie dupa balanta de verificare
sau copie dupa registrul de incasari si plati in cazul PFA-aurilor.
Aceste lucruri se verifica pe perioada celor 3 ani.

5.In legatura cu exercitarea profesiei: Se verifica daca au fost exercitate activitati fara autorizatie.
5.1.s-a constatat exercitarea de
activitati fara autorizatie
5.2. Cabinetul a fost sanctionat Se verifica Hotararile comisiei de disciplina.
disciplinar de de catre Corp in ultimii
2 ani?

AUDITOR DE CALITATE
TOADER ALEXANDRU

S-ar putea să vă placă și