Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

DATA: 9.12.2020
CLASA: Clasa a II- a
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Huși
PROFESOR ITINERANT ȘI DE SPRIJIN: Dănilă Andreea
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
OBIECTUL: Comunicare în limba română
SUBIECTUL: Vocale și consoane
TIPUL LECȚIEI: consolidare și sistematizare de cunoștințe
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 Să identifice sunetul, litera, consoanele și vocalele;
 Să deosebească oral și în scris consoanele de vocale;
 Să alcătuiască cuvinte/propoziții respectând reguli date;
 Să completeze corect rebusul;
 Să colaboreze în realizarea sarcinilor.

STRATEGII DIDACTICE:
- METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația, exercițiul,
observația, munca independentă.
- MIJLOACE DIDACTICE: fișe de lucru, imagini, rebus, laptop.
- FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.
RESURSE UMANE: 1 elev
RESURSE TEMPORALE: 40 minute
BIBLIOGRAFIE:
- Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordinul
ministrului Nr. 3418/19.03.2013.
- Mihăilescu, C. & Pițilă, T. Comunicare în limba română: manual pentru clasa a II -a, Ed.
Didactică și Pedagogică. București. 2018.
Butnariu, S. V., Chirilă, M. L., Gurgu, D., Hârcă, A. M. M., Milici, R. C., Mocanu, M.,
Orghici-Crăciun, S., Petrescu, M., Rotaru, I., Rusu, M. Curriculum adaptat. Limbă și
comunicare nivel primar. Fișe diferențiate petru elevii cu cerințe educaționale speciale
integrați în învățământul de masă. Editura Spiru Haret, Iași, 2020.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Strategii didactice
Nr. Etapele Conţinut instructiv -educativ Evaluare
crt . lecției Activitatea Activitatea Metode și Mijloace de Forme de
profesorului elevuilui procedee învățământ organizare
.
1. Moment Asigurarea condițiilor Elevul își pregătește Conversația Observarea
organizatoric necesare unei bune materialele necesare comportament
desfășurări a lecției. ul elevului
activității

2. Captarea Profesorul de sprijin Elevul răspunde la Observare


atenției salută elevul și îl salutul profesorului Conversația sistematică :
întreabă cum se simte de sprijin. Exerciţiul Planșă Frontal capacitatea de
astăzi. a denumi
elelmentele de
În continuare îi Elevul manifestă decor
prezintă un decor de interes față de prezentate.
iarnă. Elevul are decorul prezentat de
sarcina să recunoască profesor.
și să denumească Denumește
elementele din decor: elementele din decor.
brazi, sanie, zapadă,
schi, patine, băieți și
fete, bulgări de
zăpadă. Și să citească
mesajul transmis de
copiii. Aceștia îi
transmit că au învățat
alfabetul, dar nu
înțeleg ce sunt acelea
consoane și vocale și
îl roagă pe elev să îi
ajute. (Anexa 1)

3. Verificare Înainte de a trece la Elevul își deschide Conversația Caietul Frontal Aprecieri
temei lecția de zi, vor caietul de teme elevului verbale
verifica pe scurt tema pentru a verifica
pe care au avut-o tema.
pentru acasă.

4. Anunţarea Anunțăm titlul și Elevul este atent la Conversația Poezia Frontal Observarea
subiectului obiectivele lecției profesorul de sprijin. „Sunetele și sistematică a
lecţiei şi a „Vocale și consoane” alfabetul” elevului.
obiectivelor într-un limbaj
operaţionale accesibil elevului,
sub forma unei
poezii pe care elevul
o va învăța la sfarșitul
lecției (Anexa 2).
„Astăzi vom lucra
toată ora cu vocale și
consoane și le vom
recunoaște în diferite
contexte.”

5. Sistematizare Se vor reactualiza Elevul repetă Conversația Fişe de Frontal Aprecieri


a, cunoștințele despre împreună cu Explicația lucru verbale
consolidarea, sunetele limbii profesorul de sprijin Exerciţiul
Observarea
fixarea române: mai exact care sunt vocalele și
sistematică a
cunoştinţelor despre vocale și care sunt consoanele. elevului:
asimilate consoane. capacitatea de
anterior Vocalele sunt recunoaștere a
sunetele care se vocalelor și
pronunță fără ajutorul consoanelor.
altor sunete (a, e, i,
o ,u, ă, î, â)
Consoanele sunt
sunetele care se
pronunță cu ajutorul
unor vocale (b, c, d, f,
g, h, j, k, l, m , n, p,
q, r, s, ș, t, ț, vț w, x,
z).
Notăm V sub vocale Rezolvă împreună cu
și C sub consoane. profesorul de sprijin
(Anexa 3) fișa de lucru.

Aprecieri
6. Obținerea Profesorul de sprijin Elevul este atent la Explicația Fişa de Individual verbale
performanței îi dă elevului un profesotul de sprijin Exercițiul lucru
ultim exercițiu.de și manifestă interes Munca
realizat. față de sarcină. independentă
(Anexa 4)

Aprecieri
7. Tema pentru Se explică sarcinile Elevul este atent și își Conversația Manual Frontal verbale
acasă temei pentru acasă: notează tema pe care Explicația Individual
Transcrie ultimul o are de realizat
fragment din lecția pentru ora următoare.
„Vreau să trăiesc
printre stele”, pagina
48. Notează cu V
vocalele și cu C
consoanele.
Aprecieri
verbale
8. Încheierea Profesorul de sprijin Elevul este atent la Conversația Stimulente Frontal
activităţii face aprecieri sugestiile
verbale. Evidențiază profesorului de
activitatea susținută. sprijin.
Precizează elevului
unde trebuie să se
implice mai mult în
activități.
Anexa 1
Decor de iarnă
Anexa 2

„Sunetele și alfabetul”

Aaa,...guriţa ai deschis
Şi un sunet tu ai zis.
Din sunete, ţine minte.
Tu poţi să formezi cuvinte.

Langă T de pui un U
Ai format cuvântul TU.
Lângă N de pui un U
Ai format cuvântul NU.

A,E,I,O,U,  sunt VOCALE.


Celelalte...sunt CONSOANE
Tu copile-aşa să ştii!
Iar dacă la şcoală vii
Tu vei învăţa corect
Tot, întregul alfabet
Sunetele toate, toate,
În ordine înşirate.

Vrei să le-nveţi,nu-i aşa?


Pune lângă D un A
Şi rosteşte tare: DA!
Anexa 3

Fișă de lucru

1. Notați V sub vocale și C sub consoane, după model:

Soarele dăruia raze calde pământului.


cvvcvcv

Noul meu motan face miau noaptea.

Mihai vrea să cânte la nai.

George și părinții lui au plecat la teatru.

2. Câte vocale şi câte consoane sunt în enunţurile:

Marea vuieşte. (___ vocale şi ____ consoane )

Soarele răsare. (___ vocale şi ____ consoane )

Spectacolul începe. (___ vocale şi ____ consoane )

Albinele roiesc. (___ vocale şi ____ consoane )

3. Scrieţi după modelul dat vocalele şi consoanele care intră în alcătuirea următoarelor
cuvinte:

pasăre prietenie săptămână

cvcvcv _____________ __________________

pălărie creangă vesel

___________ ______________ _____________


Anexa 4

Fișă de lucru

1. Alcătuiţi cuvinte după schemele:

v c → om; ____________________________________________________

c v c → toc; ___________________________________________________

v c v → _______________________________________________________

c v c v → ______________________________________________________

v c v c →_______________________________________________________

c v c v c v →____________________________________________________

S-ar putea să vă placă și