Sunteți pe pagina 1din 2

1. Cuvantul lui Dumnezeu (Daniel 2) 8. 1 Ioan 3:4, Av Ex 20:18-20, Av+ Ex 8.

Dragoste – Rom 13:10 (aditional 1 Ioan


1. 2 Tim. 3:15-17 33:18-34:8, Iacov 4:17 4:8, Marcu 12:28-31)
2. 2 Petru 1:19-21 (Av. Ioan 10:35; 5:39; 9. Gen 3:14, 15 9. Neprihanit – Ps 119:172 (aditional Dan
10. Ioan 3:16,17
Mat. 21:42; 22:29, 26:54-56) 9:14, Ps 119:138)
11. Matei 20:28, Aditional 1 Petru 1:18, 19
3. Ioan14:29 12. Rom 5:10 10. Credincios – Ps 119:86 (aditional 1 Cor
4. Is. 46:9, 10 (Av. Is. 45:21) 13. Rom 10:9-13, Aditional Efeseni 2:8-10 10:13, Ps 119:138)
5. Dan 2 14. Fapte 2:36-39, 3:19, 20, Aditional 11. Adevar –Ps 119:142 (aditional Jn 14:6;Ps
6. Amos 3:7 Ioan 1:12, 13 119:151)
7. Consecventa interna Texte de apel 12. Vesnic – Ps 119:151 (aditional 1 Tim 1:7,
8. Consecventa traducerii 15. Ioan 6:37; 1 Ioan 5:11-13; Filipeni 1:6; Ps 119:142,160; 111:7-8)
9. Consecventa culturala/experientei 1 Tes 5:23, 24 13. Perfect – Ps 19:7 (aditional Ps 18:30,
Text dupa rugaciune: Ieremia 29:11-13
10. Ioan14:29 Iacov 1:25)
11. 1 Tes. 2:13 14. Iacov 1:25
3a. Marturisirea si iertarea
15. Gal 5:22, 23
1. Mic 7:18, 19
1a. Dumnezeu Tatal 16. 1 Ioan 2:3-6
2. Rom 5:8-10
Introducerea lui Dumnezeu ca pluralitate 3. Evrei 8:12 7. Antihristul
Gen. 1:1, 2, 26-28 (Av. 6:3) 4. Fapte 3:19 1. Apoc. 14:9-10 – de ce este important
1. Gen. 11:1-9, in special 7 5. Rom 2:4 (Aditional. Ier 31:3) acest studiu
2. Gen. 18:1-4, 16-33; 19:1-5, 12-25, in 6. 1 Ioan 1:9 2. Daniel 7:1-8, 11, 15-25
special 24 7. Isa 44:22 3. Apoc. 13:1-7
Alte referiri in Vechiul Testament 8. Isa 43:25 4. Daniel 7:22 - Apel
3. Num 6:22-27 9. Ps 32:1 8. Sabat
4. Isa. 6:1-5 10. Mt 18:21-35 1. Daniel 7:25
5. Is. 9:6 Apel 2. Apoc. 14:12
Paradox (Problema) 11. Efeseni 4:32 3. Exod 20:8-11 Aditional 1 Cor 10:1-9
6. Deut 6:43, 15; 17:5,11,20-22 4. Ioan 1:1-3, 14 Aditional Col 1:16, 17
7. Gem. 2:24 cu 1 Ioan 4:8, 16 4. Profetia de 70 de saptamani (Daniel 9) 5. Geneza 1:31-2:3
Divinitatea lui Hrisots Afirmatii 6. Marcu 2:27 Aditional Ioan 7:2, Ioan 5:1,
8. Ioan 6:4 (sarbatoarea iudeilor)
1. Ioan 10:30
Rezolvarea din Noul Testament 7. Luca 4:16
2. Marcu 2:10
8. Luca 23:53-24:3
9. Ioan 5:17, 18; 8:56-59; 10:30-3 3. Ioan 8:58
9. Mat 24:20
10. Ioan 1:1-3 Profetie
10. Fapte 13:14-16,37-39,42-44 Aditional
11. Mat. 1:20-22 4. Marcu 1:14, 15 – Timp
Fapte 18:1-4
12. Evr. 1:1-9 5. Daniel 9
11. Isaia 66:22, 23
13. Col. 2:9 6. Fapte 10:37, 38 (Aditional Luca 3:21-23,
Persoana/divinitatea Duhului Sfant Ioan 1:41)
9. A doua venire
Ioan 14:15-18 7. Luca 3:23-23, 1
8. Ezra 7:7, 13 1. Ioan 14:1-3 (Aditional Apoc. 22:12)
14. Ioan 16:5-14 Semne
Apel 9. Numeri 14:34, Ezechiel 4:6 – zi/an
10. Mat 18:21, 22 – 70*7 2. Mat. 24:4,5,11,24
15. Mat. 3:16, 17
11. Mat 10:5, 6 (Aditional Fapte 11:19) – 3. Mat. 24:12
16. Mat. 28:18-20 4. Mat. 24:6
pentru evrei
12. Mat26:1 8 – alt timp 5. Mat. 24:7
2. Marea lupta 6. 2 Tim. 3:1-4
13. Mat 27:51 – perdeaua
Conflictul marii lupte 7. Mat. 24:32-33 (Luca 21:28)
14. Fapte 7:54-60 (Aditional Fapte 22:20,
1. Gen. 1:1-3, 10, 12, 16-18, 21, 25, 27, 28, 21) – Stefan Modalitate
31 15. Galateni 3:28 – toti sunt una in Hristos 8. Apoc. 1:7 (Mat. 24:26-27)
2. Mat. 13:24-30, in special 28, 38, 39 Apel 9. Fapte. 1:9-11
3. Luca 13:10-16 10. Ps. 50:3
16. Apocalipsa 22:20
Satana si originea lui 11. 1 Tes 4:16,17
4. Luca 10:17, 18 5. Lucrarea Duhului Sfant 12. Mat. 25:31
5. Is. 14:12-14 13. Mat. 16:27
1. Ioan 16:8-11-Convingere
6. Ezechiel 28:11-18 14. 2 Pet. 3:9-10
2. Fapte 7:54, Fapte 2 (in special 36-38)
Natura conflictului 15. 1 Tes. 5:1-6
3. Gal 3:2-6
2 Tes 2:1-4 Apel
4. Gal, 3:26; Gal 4:6
7. Apoc. 13:1-4 cu 12:9 5. Rom 5:1-5 16. Evrei. 9:28
8. Apoc. 13:4, 8, 12, 15; 14:6,7,9 6. Efeseni 1:13-14 – Duhul confirma
9. Mat. 4:9 7. 2 Cor. 1:21,22 10. Starea omului in moarte
De la Eden la Eden 8. Rom. 8:14-16 - garanteaza 1. Gen. 2:7—suflare de viata
10. Gen 1, 2/ Apoc. 21, 22 9. Rom. 8:5-8 - conforma 2. Iov 33:4 Aditional Iov 27:3
11. 1 Petru. 5:8 10. Evrei 10:15-18 (Aditional Ier. 31:31-34) 3. 1 Tim. 6:16
12. 1 Cor. 4:9 11. Gal 5:16-24 4. Iov 4:17
Apel 12. Ioan 14:15,16 (Aditional Rom. 13:8-10) 5. Gen. 3:19
13. Fapte 26:12-18 13. Apoc .14:12 6. Eclesiastul 12:7
14. Iosua 24:15 7. Iov 14:10-14—Iov stia ca omul doarme
6. Legea lui Dumnezeu 8. Eclesiastul . 19:5,6
3. Mantuire 1. Exod 20 9. Ioan. 11:11-14, 24—Isus a spus ca omul
1. Gen 1:1-5,26,27,31 Aditional Ecles 7:29 doarme
2. Psalmi 119:45-47 (aditional Iacov 1:25)
2. Gen 3:1-8 10. Ps. 146:3,4—psalmistul gandea ca omul
3. Psalmi 40:7-8
3. Rom 5:18a,19a doarme
4. Isaia 42:21 11. Ps. 115:17
4. Rom 3:23
5. Ioan 15:10 (aditional Ioan 1:18) 12. Eze. 18:4 Aditional Gen 2:7
5. Rom 6:23
6. Ioan 1:1-(4a) in special 4a Aditional 6. Romani 3:20 13. Mat. 10:28 Aditional Mat. 16:25, Luca
Ioan 4:10,13-14, 14:6 7. Sfant, Drept,Bun – Rom 7:12 12:4,5
7. Isaia 59:2 14. 1 Cor. 15:51-54
11. Iad 7. Apoc 14:12 12. Iacov 5:17, 18 Iosua 10:12-14
1. Apoc. 20:9,10 8. Apoc 7:1-3
2. ier. 31:3 9. Ex 31:15-17  Gal 3:26-29 20. Vietuirea crestina
3. E vrei. 12:29 10. Ex 20:8-11 1. Marcu 8:34
4. Mal. 4:1-3 Aditional Is. 28:21 11. Explicarea semnului fiarei 2. 2 Timotei 4:7, 8  Apoc 4:10
5. Ps. 37:10, 20, 36 12. Dan 7:25 3. Ezechiel 28:13-15, 17
6. Mat. 3:12 13. Apoc 13:16-17 4. Geneza 3:1-6
7. Iuda 7 14. Apoc 13:18 5. Romani 6:16
8. 2 Petru 2:6 15. Rom 6:16 6. Geneza 35:1-4  Ex 33:5
9. Eze 28:17-19 16. Psalmi 91:5-8 7. 1 Timotei 2:9, 10  1 Petru 3:3
10. Isaia 47:14 8. Evrei 12:1
11. Naum 1:9 16. Biserica ramasitei 9. Ioan 19:23, 24
12. Ioan 3:16 1. Apoc. 12:1,2
13. 1 Tim. 6:16 2. Ier. 6:2 (Av. Isa. 51:16, 2 Cor. 11:2) 21. Sanatate
14. Isa. 53:5 3. Ps. 84:11 1. Ioan 5:1-9
4. Mal. 4:2 2. Ioan 5:14  Prov 1:19, Prov 14:30, 1
12. Mileniul 5. Apoc. 1:20 Petru 3:10, Prov 17:22
1. Jn. 5:28,29 (Fapte 24:15) 6. Apoc. 12:3-5, 7-9 3. 1 Cor 9:24-27
2. 1 Tes. 4:16,17 (aditional Apoc. 20:6) 7. Apoc.12:13-16 4. 1 Cor 10:31
3. 2 Tes. 1:7-9 (aditional Apoc. 19:11-21) 8. Apoc. 12:17 5. Gen 1:29
4. 2 Tes. 2:8 9. Apoc. 19:10 6. Gen 3:17, 18 – Gen 9:3 (prima data cand
5. Apoc. 20:5a 10. Apoc. 22:9 este acceptabil)
6. Apoc. 20:1-3 11. Apoc. 14:6-12 7. Levitic 11:1-23, 29-30  Fapte 15:20,
7. Ieremia . 4:23-27 12. Col.3:15 29; 21:25 si Gen 7:2
8. Ieremia 25:30-33 13. Col. 1:18 8. Isa 66:15-17
9. Apoc. 20:4 14. 1 Cor. 12:13 9. Psalmi 84:11  Iacov 1:17
10. 1 Cor. 6:2 (Carti—Apoc. 20:12,15) 10. Gen 2:15  Marcu 6:3 (puternic)
11. Ps. 149:4-9 17. Darurile spirituale 11. Prov 20:1  Apoc. 12:9 +Ioan 8:44, 2
12. Apoc. 20:7-9a, 11-13,9b,10, 14,15 1. Amos 3:7 Tim 3:13, Evrei 3:13, Mat 24:5
13. Mat. 5:5 2. 2 Pet. 1:21 12. Prov 23:29-35  Prov 31:4-6 text de
14. 2 Pet. 3:12-13 3. Numeri 12:6-8 obiectie
15. Apoc. 21:1-5 4. Efeseni. 2:19-22 13. Gen 9:20, 21  Gen 19:32-38
5. 1 Cor. 14:1, 3-4 14. 1 Corinteni 8:13
13. Judecata 1 – Sanctuar 6. Ioel 2:28-34 (Av. Fapte 2:16-18) 15. 3 Ioan 2
1. Exod 25:8,9,40 (Is. 59:1-2) 7. Efeseni 4:11-14
2. Evrei 8:2,5 8. 1 Cor. 1:4-7 (Av. 1 Cor. 12:27-31) 22. Discipline spirituale
3. Psalm 77:13 9. Apoc. 12:17 1. Apoc 2:7
4. Evrei 9:1-5 10. Apoc. 19:10 (Av. Apoc. 22:9, Apoc. 1:1-2) 2. Apoc 3:13
5. Evrei 9:12-14, 18-22 (Ex. 26:1, 6-14) 11. Mat. 24:24 3. Apoc 12:9-11  Luca 19:10
6. Evrei 8:1-2,6 12. Testarea profetului 4. Fapte 8:1-4
7. Ioan 1:29 (Ex. 27:1-8) a. Is. 8:20 5. Ezechiel 3:8, 9
8. Fapte 22:16 (Ex. 30:17-21) b. Deut. 18:17-22 6. Fapte 4:18-20
9. Ioan 6:35, 48-51, 58 (Ex. 25:23-30) c. 1 Ioan. 4:1-3 7. Fapte 1:8
10. Apoc. 1:20; Ioan 9:5 (Ex. 25:31-40) d. Mat. 7:15-20 8. Fapte 5:32
11. Apoc. 8:4 e. Numeri 12:6 9. 2 Tim 2:24-26
12. Deut. 10:4,5 (Ex. 25:10-22, Ps. 80:1) 13. Introducerea lui Ellen White 10. 1 Cor 15:58  Is 55:11
13. Lev. 4:27-31 14. 2 Cronici 20:20
14. Lev. 16:4-22 15. 1 Tes. 5:20-21 23. Botez
15. 1 Cor. 5:7 1. Marcu 16:15, 16
16. Evrei 4:14-16 18. Ispravnicia crestina 2. Ioan 3:1-16—nasterea din nou prin
17. 2 Cor. 5:17 (Ioan 3:3-6, Filipeni 4:13) 1. Psalmi 24:1 credinta
2. Gen 1:26 3. Mat. 3:4-12—nasterea din nou prin
14. Judecata 2 – Daniel 8 (1844) 3. Luca 14:33 Aditional Luca 9:24,25, Luca marturisire
1. Apoc. 14:7 5:27-29, Mat 10:37 4. Mat. 28:18-20
2. Dan 8:1-13 4. Exod 20:11 5. Mat. 3:13-17—Isus ca exemplu
3. Dan 8:14 5. 1 Corinteni 6:20 Aditional 1 Petru 1:18, 6. Fapte 8:28-38—in apa
4. Num 14:34  Ezechiel 4:6 19 (Dumnezeu a dat totul) 7. Gal. 3:26-27—botezat in Hrisots
5. Dan 8:17,19,26  Dan 12:4,9 6. Gen. 28:18-22 8. Romani 6
6. Dan 8:27-9:24 7. Maleahi 3:8-10 9. Fapte 22:16
7. Dan 9:25  Ezra 7:7 8. 1 Corinteni 12:7-11 Aditional Mat
8. Dan 9:25  Luca 3:1,Fapte 10:37,38 25:14-30
9. Dan 9:26-27 9. Coloseni 4:5
10. Mat 27:51  Evrei 10:19-21 10. Romani 12:1
11. Dan 9:29-27 11. Marcu 10:21-23
12. Evrei 2:3 (Mat 10:5-6, Fapte 1:8, Fapte 12. Marcu 10:28-31
6:8-15, Fapte 7:54-60, Fapte 13:44-46,
Gal 3:26-29) ultimii 3,5 ani ale profetiei 19. Rugaciunea
si Israelul spiritual 1. Ioan 17:3
13. 1 Petru 4:17 2. Mat 7:7
14. Apoc. 22:12 3. Daniel 9:3,4
4. Daniel 9:7
15. Semnul fiarei 5. Ieremia 29:11-13  Iacov 5:16
1. Apoc 14:9-10 6. Iacov 4:3
2. Apoc 13:15-17 7. Iacov 1:16
3. Apoc 13:1-8 8. Ioan 15:7  1 Ioan 5:14
4. Apoc 12:3-5,7-9 9. Luca 18:1
5. Apoc13:11-15 10. Mat 6:5-7
6. Apoc 13:16-17 11. Mat 6:14, 15

S-ar putea să vă placă și