Sunteți pe pagina 1din 3

ȘTIINȚE ALE NATURII

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

MANUAL EDITURA ARAMIS, 2016


AUTORI: TUDORA PIȚILĂ • CLEOPATRA MIHĂILESCU
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina de învăţământ: Științe ale naturii
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1, ziua de luni
Semestrul I: 16 ore + „Săptămâna Școala Altfel”
Semestrul al II-lea: 16 ore

Competențe specifice:

1.1. Observarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese;
1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri, fenomene și procese;
2.1. Elaborarea unui plan pentru realizarea unei investigații a mediului înconjurător;
2.2. Aplicarea planului propus pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător;
2.3. Reprezentarea grafică a unor observații realizate în cadrul investigației proprii, utilizând tabele, diagrame, formule simple;
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii;
2.5. Prezentarea concluziilor investigației proprii;
3.1. Identificarea unor modalități la îndemână de menținere a sănătății;
3.2. Identificarea unor modalități de protejare a mediului înconjurător.
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
1.1; 1.2 • Părinți și urmași în lumea vie
Cicluri de viață în 2.1; 2.2; 2.3 • Principalele etape din ciclul de viață al plantelor
lumea vie 2.4; 2.5 • Principalele etape din ciclul de viață al animalelor S1-S5
• Recapitulare 5
• Evaluare
Relațiile dintre 1.1; 1.2 • Adaptări ale plantelor la condițiile de viață din diferite
viețuitoare și 2.1; 2.2; 2.3 medii
mediul lor de viață. 2.4; 2.5 • Adaptări ale animalelor la condițiile de viață din
Menținerea stării 3.1 diferite medii 6
S6-S11
de sănătate a • Relațiile de hrănire dintre viețuitoare
omului • Menținerea stării de sănătate a omului
• Recapitulare
• Evaluare
1.1; 1.2 • Soarele – sursă de căldură și lumină
Pământul în 3.1 • Planetele din Sistemul nostru Solar 6
Sistemul Solar • Mișcările Pământului
S12-S17
• Ritmuri cotidiene și anuale ale activității viețuitoarelor
• Recapitulare
• Evaluare
SEMESTRUL AL II-LEA
Mărturii ale vieții 1.1; 1.2 • Fosilele
din trecut 2.1; 2.2; • Dispariția speciilor
Influența omului 2.4; 2.5 • Protejarea mediului S18-S22
asupra mediului de 3.2 • Recapitulare 5
viață • Evaluare
Corpuri. Proprietăți 1.1; 1.2 • Proprietățile apei. Utilizări
și schimbări ale 2.1; 2.2; • Plutirea corpurilor în apă
caracteristicilor 2.3; 2.4; • Amestecuri și separarea amestecurilor. Dizolvarea
corpurilor 2.5 • Transformări ale caracteristicilor corpurilor S23-S28
3.2 • Recapitulare
• Evaluare 6
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Căldură și lumină. 1.1; 1.2 • Surse de lumină. Vizibilitatea corpurilor. Umbră
Curentul electric 2.1; 2.2; • Curcubeul. Culorile
2.3; 2.4; 2.5 • Transferul de căldură între obiecte. Materiale
3.2 conductoare și izolatoare de căldură 5 S31-S36
• Circuitul electric simplu
• Recapitulare
• Evaluare

SEMESTRUL I SEMESTRUL II
S1 – 14.09 – 18.09 S18 – 8.02 – 12.02
S2 – 21.09 – 25.09 S19 – 15.02 – 19.02
S3 – 28.09 – 02.10 S20 – 22.02 – 26.02
S4 – 05.10 - 09.10 S21 – 01.03 – 05.03
S5 - 12.10 – 16.10 S22 – 08.03 – 12.03
S6 – 19.10 – 23.10 S23 – 15.03 – 19.03
Vacanță – 26.10. – 30.10 S24 – 22.03 – 26. 03
S7 – 02.11 – 06.11 S25 – 29.03 – 01.04 Săptămâna „Școala Altfel”
S8 – 9.11 – 13.11 Vacanță de primăvară (Paștele catolic) – 2-11.04
S9 – 16.11 – 20.11 S27 – 12.04 – 16.04
S10 – 23.11 – 27.11 S28 – 19.04 – 23.04
S11 – 30.11 – 4.12 S29 – 26.04 – 29.04
S12 – 07.12 – 11.12 Vacanță de primăvară (Paștele ortodox) – 20.04 – 09.05
S13 – 14.12 – 18.12 S30 – 10.05 – 14.05
S14 – 21.12 – 22.12 S31 – 17.05 – 21.05
Vacanță de iarnă : 23.12 – 10.01.2021 S32 – 24.05 – 28.05
S15 – 11.01 – 15.01 S33 – 31.06 – 04.06
S16 – 18.01 – 22.01 S34 – 07.06 – 11.06
S17 – 25.01 – 29.01 S35 – 14-06 – 18.06

S-ar putea să vă placă și