Sunteți pe pagina 1din 3

Înmulţirea cu 3

1. Câte flori sunt în cele 6 vaze? Calculează prin adunare repetată, apoi prin înmulţire.

___ + ___ + ___ + ___ +___ + ___ = _____ ____ x ____ = _____

R: _____ flori

2. Calculează şi completează:
3 + 3+ 3 = ____ x ___ = ___ 3 + 3 + 3 + 3 = ___ x ___ = ___

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ___ x ___ = ___ 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ___ x ___ = ___

3. Află numerele de 3 ori mai mari decât: 5, 8, 7, 9, 4, 2.


_______________________ _________________________ _________________________

_______________________ _________________________ _________________________

4. Află dublul și triplul numerelor 4, 9, 8, 7.


__________________ __________________ __________________ __________________

__________________ __________________ __________________ __________________

5. Compară produsele: Completează factorul lipsă:


6 x 3 = ____ 4 x 3 = 3 x ____ = 15 ____ x 9 = 27 8 x ____ = 16

2 x 3 = ____ 3 x 9 = 7 x ____ = 21 ____ x 5 = 10 ____ x 7 = 21


3 x 7 = ____10 x 3 = 3 x ____ = 6 ____ x 6 = 18 ____ x 8 = 24
3 x 2 = ____ 5 x 3 = 10 x ____ = 30 ____ x 6 = 12 4x
____ = 12 8 x 3 = ____ 3 x 8 = 6 x ____ = 18 ____ x 9 = 18 3x
____ = 3 a 3 6 7 8 4 9 5 10
a+3
6. Completează
ax3
tabelul cu
a–3 rezultatele :
7. Calculează numerele:
cu 3 mai mari decât nr. 9, 7; _______________________ _________________________

de 3 ori mai mari de cât nr. 9, 7; _______________________ _________________________

cu 3 mai mici decât nr. 9, 7; _______________________ _________________________

8. Notează cu A sau F:
Triplul lui 6 este egal cu dublul lui 9. Dublul lui 6 este egal cu triplul lui 4.

___ 10 este egal cu dublul lui 5. ___

____ Produsul nr. 6 și 3 este > decât 20. ____


9. Calculează:
 Din triplul diferenţei numerelor 31 şi 22 scade produsul numerelor 2 şi 7.
___________________ ________________________ ____________________ ____________________

 La suma nr. 24 şi 293 adaugă produsul nr. 6 şi 3 și predecesorul nr. 100.


___________________ ________________________ ______________________________________________

 Din produsul numerelor 3 şi 9 scade suma numerelor 12 şi 8.


___________________ _________________________ ____________________________________________

10. Un copil mănâncă un măr si 2 caise pe zi. Câte fructe mănâncă într-o săptămână?
______________________________ ___________________________

R: ______________

11. Elena a rezolvat 2 zile la rând câte 6 probleme, iar Ana în 4 zile câte 3 probleme. Ele
spun că au rezolvat acelaşi număr de probleme. Calculaţi şi răspundeţi cu A sau F.
Rezolvare
_______________________________________________ ____________________________________________

_______________________________________________ ____________________________________________

R: ______________

12. Un grădinar a plantat 10 rânduri cu câte 6 fire de garoafe şi 4 rânduri cu câte 5 fire de
zambile. Câte fire de flori a plantat grădinarul?
Rezolvare
_______________________________________________ ____________________________________________

_______________________________________________ ____________________________________________

_______________________________________________ ____________________________________________
R: ________________________

13. La o competiţie sportivă participă 7 echipe a câte 3 băieţi fiecare şi 2 echipe a câte 4
fete fiecare. Câţi copii participă la competiţie?
Rezolvare
_______________________________________________ ____________________________________________

_______________________________________________ ____________________________________________

_______________________________________________ ____________________________________________

R: ________________________

S-ar putea să vă placă și