Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Transilvania din Brașov

Facultatea de Științe Economice

PLAN DE AFACERE
S.C. CAR SPLASH S.A.

Student: Neacșu Oana-Mihaela


Specializarea: Management
An: III, Grupa: 8382

Brașov, 2011

1
PLAN DE AFACERE

A. DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEI

1. Numele complet al firmei: S.C. CAR SPLASH S.A.

2. Numele prescurtat <dacã este cazul>:

3. Coordonatele firmei:
♦ Sediul social: Strada Lungǎ nr. 17, Zarnești, Brașov
♦ Sediul operational:
♦ Puncte de lucru: Strada Lungǎ nr. 17, Zarnești, Brașov
♦ Birouri:
♦ Sectii de productie:

4. Numãr de înregistrare
- la Oficiul Registrului Comertului: J - _08_/_45_/ _2010_
- Codul Unic de Inregistrare: _1112345________________

5. Forma juridica de constituire <bifati>


? S.R.L;  ? S.A.; ? S.C.S.; ? S.C.A.; ? S.N.C.

6. Data si locul începerii activitãtii firmei:


Data: _05_/_01__/_2011__
Locul: _Zarnești, Brașov_ (localitate, judet)

7. Domeniul de activitate al firmei <descriere detaliatã a activitãtilor principale: servicii,


turism, comert etc. inclusiv codul CAEN pentru fiecare activitate principalã mentionatã>:

Activităţi Cod CAEN


Spǎlǎtorie Auto 5020

8. Capitalul social: ___200______ Lei la data __05.01.2011


___46,5______echivalent în EURO
la cursul de schimb _4,3_Lei/EURO

9. Cifra de afaceri din anul precedent: (Dacă este cazul)

___________ lei la data __________<precizati>


___________ echivalent în EURO
la cursul de schimb ___________Lei/EURO <precizati
cursul de schimb considerat>

2
10. Asociati, actionari:

Persoane fizice Adresa completă şi telefonul Naţionalitate Părţi din


capital (%)
1. Neacșu Oana-Mihaela Str. Policlinicii, Bl.5, Sc. A, Ap.5, Romana 100
Zarnești, Brașov. 0743527271
2.
3.
4.
Persoane juridice Adresa completă, telefon, Nr. Naţionalitate Părţi din
nr. Reg. Com., cod fiscal angajaţ capital (%)
i
1.
2.
3.
TOTAL:
100%

11. Cenzori si/sau auditori ai întreprinderii

Nume (firmã sau Functia Adresa Anul preluãrii Data ultimului


persoanã fizicã) (cenzor sau completã, functiei de raport de
auditor) telefon, cenzor sau cenzor sau
fax auditor al audit întocmit
întreprinderii

12. Bãnci cu care întreprinderea are relatii de afaceri:

Bãnci la care Adresa sucursalei, Anul si luna IBAN – lei IBAN – valutã
întreprinderea are filialei deschiderii (___)
deschise conturi contului / <precizati ce
conturilor valutã>
Banca Transilvania Str. 13 Decembrie, 2011/01 RO68BTRL00
Nr 17 80120141625
7XX

B. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII

1. Conducerea societatii

Functia Nume Prenume Studii Anul angajãrii la


firmă
Administrator Neacșu Oana-Mihaela Facultate 2011

2. Personalul actual al firmei:

3
2.1. Numar total de salariati:

Numărul total de Din care:


angajaţi
Cu contract de muncă pe durată Cu contract de colaborare sau
nedeterminată alte forme de angajare
temporară

2.2. Structura de personal existentã <inclusiv organigrama întreprinderii si


precizarea urmãtoarele date numerice sintetice>:
• conducerea întreprinderii: Neacșu Oana-Mihaela
• personal direct productiv:
- muncitori;
- maistri:
- ingineri:
- alte calificãri <precizati care>
• personal indirect productiv:
- administrativ:
- marketing:
- desfacere:
- alte departamente <precizati care>:

C. DESCRIEREA ACTIVITATII ACTUALE ALE FIRMEI

1. Istoric al activitãtii firmei si aspecte legale: <detaliati>

2. Produsele si serviciile oferite de firmă <precizati elementele principale pe care le


considerati relevante pentru a oferi o imagine a produselor si serviciilor oferite de Dvs:
sortimentele, calitatea, cantitatea, cum a variat în timp cantitatea si calitatea produselor si
serviciilor oferite etc.):

3. Materii prime

3.1. Principalii furnizori de materii prime:

Materia prima Furnizorii actuali (nume, adresã) Pondere*) în total materie primã
(valoric)
(%)

* Ponderea furnizorului in aprovizionarea cu materia primã respectivã

3.2. Costurile materiilor prime (media lunarã, etc.):

4. Descrierea procesului tehnologic actual <dacã este necesar, prezentati detalii într-o anexã la
Planul de Afacere>:

4
5. Date tehnice privind principalele activele imobilizate aflate în proprietatea societatii, situatia
echipamentului si a clãdirilor din dotare:

Nr. crt. Categoria si denumirea grupei de active imobilizate Valoarea Starea actualã/
(EURO) vechimea
1
2
3

Total:

D. PIATA ACTUALA A FIRMEI

1. Clientii: <precizati care este piata careia se adreseazã produsele si serviciile oferite de
firma Dvs. Vã adresati exclusiv unei piate locale – judet? Grup de judete? Care judete?
Exportati? Dacã da, unde, în ce tãri? Cîti clienti potentiali existã pe aceastã piatã? Care sunt
clientii Dvs. la ora actualã? etc. etc. etc. Precizati: >

Numele si adresa clientului Forma de proprietate Anul si valoarea tranzactiilor,


(echivalent în EURO)

2. Sistemul de distributie utilizat si cel necesar <Furnizati elemente privind modalitatea în


care vã distribuiti si desfaceti produsele si serviciile în momentul de fatã. Ce îmbunãtiri
considerati cã ar fi necesare? Etc. etc. >

3. Concurentii (nume, date cunoscute despre acestia) <Cine sunt concurentii dvs. pe piata pe
care vã desfaceti produsele/serviciile? Ce elemente puteti furniza despre acestia? Vând ei mai
multe produse si servicii decât firma Dvs.? Dacã da, de ce?Sunt prezenti de mult pe aceeasi
piata cu firma Dvs? Etc. etc.>

4. Pozitionarea produselor si serviciilor societatii fatã de concurentã <Cum se plaseazã


produsele si serviciile oferite de firma Dvs. fatã de cele ale concurentilor firmei Dvs? Au
produsele si serviciile firmei Dvs. calitatea mai bunã decât cele ale concurentilor Dvs? Aveti
preturile mai mici? Vindeti pe credit/în rate? Aveti punctele de desfacere mai aproape de
clienti? Asigurati o modalitate de desfacere a produselor mai convenabilã pentru clienti? Dacã
da, cum? Prin ce vã diferentiati de concurentã? Cum vã atrageti clientii? Etc. etc.>

E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA FINANŢARE

2. Tipul investitiei <bifati toate optiunile care se potrivesc proiectului de investitii propus de
Dvs.> :
Investitie noua: !
- Marirea capacitãtii de productie instalatã si/sau capacitatea da a oferi servicii :
!
- Diversificarea productiei: !
- Cresterea productivitãtii: !
- Alte: <detaliati> ………………………….

5
2. Obiectul investitiei:

Constructii de clãdiri pentru productie si facilitãti conexe cu scop productiv <bifati toate
optiunile care se potrivesc proiectului de investitii propus de Dvs.> : !
daca da,
valoare 20000 EURO
 achizitie ! ; extindere ! ; constructie nouã: !

Achizitie de Masini/Echipamente/Utilaje : !
daca da:
valoare estimată: ………… EURO
noi: ! ; second hand: !

Achizitie de mijloace de transport cu scop de productie : !


dacã da:
valoare estimată: ………….. EURO
noi: ! ; second hand: !
în leasing: !

Investitii în imobilizãri necorporale: !


dacã da: 1000 EURO
achizitionare de licente de fabricatie si patente ! ; licente de franchising ! ;
software ! ; altele <detaliati>_________________________________

Investitii în stocuri pentru productie (materii prime/materiale/ambalaje/obiecte de


inventar etc. necesare unui ciclu de fabricatie : !
dacã da: valoare estimată: …………….EURO

Pregãtire profesionalã legatã direct de proiect : !


dacã da:
valoarea estimată: ……………EURO

Altele: <detaliati> ………………………………………………………….

Cheltuieli cu investiția
Amenajarile vor fi realizate de o firma specializata conform devizului de cheltuieli antecalculat
cu ocazia intocmirii planului de afaceri. Astfel:
• instalatia electrica : pentru iluminat si functionarea unor utilaje : 2000 EURO ;
• instalatiile sanitare, care cuprind alimentarea cu apa calda, rece si canalizarea pentru
evacuarea apei menajere : 2000 EURO ;
• alte cheltuieli: Costurile ulterioare se focalizează pe două mari componente: spaţiul de
lucru (hala) şi echipamentele

Racordarea la utilităţi şi izolarea pereţilor, care costă aproximativ 3000EURO.


Echipamentele necesare:
-instalaţie pentru spălat sub presiune cu sistem de încălzire a apei 2000EURO,
-instalaţii de curăţat prin stropire şi extracţie – 1500EURO,

6
-echipament de curăţat cu perii 4000EURO,
-aspirator pentru medii umede şi uscate 1300EURO,
-maşină de polishat 300EURO.
-mobilier și aparaturǎ de birotica 1200EURO
Pentru o luna spalatoria va fi dotata cu urmatoarele produse:
- Şampon auto cu miros (10 l) : 10EURO x 30zile = 300EURO,
- Glass cleaner (5 l) – solutie de curatat geamurile 5EURO x 30zile = 150EURO,
- Carpet cleaner (5 l) – solutie de curatat tapiseria 7EURO x 30zile = 210EURO,
- Wheel cleaner (5 l) – solutie de curatat jantele 6EURO x 30zile = 180EURO.
Total cheltuieli cu investițiile: 18140EURO
Cheltuieli cu personalul

Salariu brut Total cheltuieli


mediu lunar salariale lunare (lei)
Personal productiv
– 4 lucrători
Personal 800 3 200
administrativ
-administrator 1 500 1 500
-contabil 1 000 1 000

Cheltuieli salariale - 5 700


lunare

Costul total al salariilor: 5700lei/4,3euro= 1325,59EURO ~ 1326EURO


Cheltuieli cu utilitățile (medie / luna): 1010 EURO

Electricitate,apa și gaz: 1000 EURO

Abonament RDS: 10 EURO

Cheltuieli cu reclama și publicitatea: 200EURO


Cheltuieli cu asigurarea si licenţe 1000 EURO

Codul CAEN al activitãtii proiectului : CAEN 5020 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

Valoarea totalã a proiectului de investiție propus :


41676EURO

3. Elemente generale privind proiectul: <furnizati câteva detalii asupra proiectului: Ce


obiective v-ati propus sã atingeti în urma implementãrii acestui proiect? Cum v-a venit ideea
acestui proiect? De ce doriti sã realizati acest proiect? Etc. etc. >

7
Evoluţia pieţei auto a cunoscut în ultimii ani o puternica crestere, înregistrându-se sporiri
de la an la an în ceea ce priveşte numărul autovehiculelor vândute în ţara noastră. Această
evoluţie pozitivă se datorează creşterii accentuate a numărului de autovehicule importate, mai
ales ca urmare a variantei de achiziţionare a acestora în sistem leasing.
În consecinţă apare drept oportună infiinţarea unei noi spălătorii auto în orașul Zarnești.
Totodată se impune necesitatea dimensionării cât mai realiste a cererii prezente şi viitoare pentru
asemenea servicii, pentru a nu exista surprize neplăcute determinate de supraaprecierea acesteia.
Obiectivul acestei noi societăţi este de a deservi populaţia orașului Zǎrnești prin
furnizarea de serivicii de tipul spălare şi igienizare de autovehicule, atât în exterior cât şi în
interior, precum şi servicii auxiliare cum ar fi: curăţat geamuri (cu soluţie), silicon, curăţat
portbagaj (şters praf, aspirat), tratament ceară, spălat motor, curăţat jante, curăţat tapiserie.

4. Produsele si/sau serviciile prevãzute a se realiza în urma implementãrii proiectului


propus (calitatea, cantitatea si esalonarea in timp) <descrieti pe larg>
Pachetul de servicii cuprinde pentru început:
• SPĂLAT EXTERIOR
- curăţarea smoalei, bitumului de pe caroserie.
- curăţarea jantelor cu soluţie.

• CURĂŢAT INTERIOR
- aspirat, şters şi parfumat.
- se foloseşte curăţător de geamuri

• POLISHARE AUTO
- polisharea auto este un proces de revitalizare a vopselei, eliminând zgârieturile fine,
îmbunătăţind înfăţişarea maşinii şi pregătind-o pentru o eventuală ceruire

• CURĂŢARE TAPISERIE
- se face cu soluţie profesională pentru tapiserie curătind diverse pete ca cele de
grasime, suc etc., lăsând un aspect de nou şi un miros plăcut interiorului automobilului.

5. Descrierea procesului tehnologic cu îmbunãtãtirile propuse prin proiect <Descrieti pe


larg, arãtând de ce este necesar fiecare obiect al investitiei mentionat mai sus la punctul 2. a),
b), c)…g). Dacã este necesar, furnizati aici doar un rezumat, si anexati la Planul de Afacere o
decriere mai detaliatã>:

8
Trebuie avute în vedere consumabilele necesare în prima fază a procesului tehnologic (apa,
spume, soluţii de curăţat, spray-uri, bureţi etc) și echipamentele necesare spǎlǎrii, curǎțǎrii
interioare și exterioare a autoturismelor.

5.1. Descrierea procesului tehnologic, cu îmbunãtãririle propuse prin proiectul de investitii


actual <Dacã este necesar, prezentati detalii într-o anexã la Planul de Afacere>:

5.2. Impactul asupra mediului <Ce impact va avea proiectul asupra mediului? Este nevoie de
un studiu de impact de mediu? Este nevoie de autorizatie de mediu? Dacã aveti deja întocmit un
studiu de impact de mediu, anexati-l la Planul de Afacere>
Conform "Procedurii din 20/12/2004 de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ
asupra mediului", publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 11/01/2005, emisă de
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, LISTA activităţilor cu impact semnificativ asupra
mediului, unităţile cu staţii de vopsire sau spălare/epurare ape uzate au impact semnificativ
asupra mediului şi este necesară obţinerea Autorizaţiei de mediu, care se emite de către
autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului în a cărei rază se află amplasamentul, în
conformitate cu prevederile cap. II secţiunea 1 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 9 din procedură.

5.3. Asigurarea cu utilitãti (electricitate, apã, gaze etc.) <Ce utilitãti sunt necesare pentru
implementarea proiectului (cantitate, parametri, calitate etc.). Sunt / vor fi toate aceste utilitati
asigurate la momentul si la parametrii necesari? Etc.>
Pentru implementarea proiectului, utilitǎțile necesare sunt apa și curentul electric.
La fiecare spălat se consumă în medie 40 l apă, cantitatea totala va fi masuratǎ lunar ȋn contul
unui apometru instalat de cǎtre asociația S.C. MORANI IMPEX S.R.L, iar pentru curentul
electric societatea va avea asigurare cu ELECTRICA S.A. și cu DISTRIGAZ SUD S.R.L.
pentru gaz.

5.4. Alte aspecte legale relevante <De exemplu: Ce alte licente, autorizatii etc. vor fi necesare
pentru implementarea proiectului?
Autorizații de funcționare :
- Prevenirea și Stingerea Incendiilor ( P.S.I.);
- Autorizaţia de mediu;
- Autorizaţia din punctul de vedere al protecţiei muncii;
- Autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului;

- Primarie ( Autorizație Funcționare ).

9
6. Structura de management în implementarea proiectului: <Prezentati structura de
management a proiectului propus: care vor fi persoanele ce vor fi implicate în coordonarea si
managementul acestui proiect? Ce structurã de management de proiect aveti în vedere sã
implementati, pentru a asigura punerea în practicã a proiectului la timp si în parametrii
descrisi în acest Plan de Afacere? Ce rol si ce responsabilitãti va avea fiecare membru al
echipei de conducere a proiectului?
Ȋn cadrul acestui gen de afaceri rolul cel mai important ȋl are administratorul care
coordoneazǎ și se asigurǎ de buna desfǎșurare a activitǎților. Tot acesta se preocupǎ de
aprovizionarea cu detergenți, bureți și cele necesare angajaților pentru curǎțarea mașinilor.
Fiind unic, tot administratorul se va ocupa de partea de marketing prin postarea unor reclame
ȋn orașul Zǎrnești și de cumpararea unui banner, facut la comandǎ, care va fi montat langǎ
spǎlǎtorie pentru atracția clienților.

7. Principalii furnizori de materii prime pentru activitãtile din proiectul de investitii


propus: <Arãtati ce materii prime, materiale, ambalaje etc. vor fi necesare pentru a realiza si
desface produsele si serviciile care vor putea fi obtinute ca rezultat al implementãrii
proiectului. Sunt furnizorii de materiile prime identificati? Cine sunt acestia? Ce formã de
proprietate au fiecare? Aveti deja relatii de afaceri cu acestia? Ce procentaj din valoarea
materiilor prime necesare se va achizitiona de la fiecare furnizor?Cu ce periodicitate veti avea
nevoie de aprovizionare, pentru a satisface în mod adecvat cerintele de productie? Etc. etc. etc.
Trebuie sã demonstrati în aceastã sectiune cã ati analizat în detaliu problemele legate de
aprovizionarea cu materii prime, materiale,
ambalaje, etc. si ati identificat si veti puta asigura buna aprovizionare. Completati, în plus,
si tabloul sintetic de mai jos:>

Societatea va avea asigurare cu urmǎtorii fuznizori de materii prime :


-pentru curent electric: S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice “Electrica
Furnizare Transilvania Sud” - S.A.;
-pentru gaz: SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL (Societate cu Raspundere Limitata), Str.
Bisericii Romane nr.107 A, Braşov, jud. Braşov;
-pentru apa: S.C. Morani Impex S.R.L., Str Carpati, Nr. 1a, Zǎrnești, Brașov.

Materia prima Nume furnizor Pondere Periodicitate


%
Apǎ MORANI IMPEX S.R.L. 70% Zilnic
Gaz DISTRIGAZ SUD S.R.L. 10% Zilnic
Curent electric ELECTRICA S.A. 20% Zilnic

10
8. Descrierea investitiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior

Nr. Obiectul Tip/ Caracteristici Furnizor Valoare Obs.


Crt. investitiei bucãti tehnice potential Estimatã
(echipamente, si adresa (EURO)
reabilitãri /
constructii
clãdiri, etc.)
… …
Total

Important: În cazul proiectelor ce include constructii industriale, se include devizul estimativ de


cheltuieli de constructie. Poate fi prezentat ca o anexã separatã la Business Plan, dacã este prea
voluminos.

Echipamentele necesare sunt: instalaţie pentru spălat sub presiune cu sistem de încălzire a apei ,
instalaţii de curăţat prin stropire şi extracţie , echipament de curăţat cu perii, aspirator pentru
medii umede şi uscate, maşină de polishat. Pentru a se asigura competitivitatea în raport cu
concurenţa trebuie asigurate mai multe programe de curăţire (cu jet de apă caldă, cu spumă
activă, cu perii), iar fiecare solicită diverse echipamente specifice.

9. Graficul de realizare a proiectului de investitie propus (program detaliat pe faze de


implementare a proiectului si pe activitãti)

Data estimatã de începere a activitãtilor de realizare a proiectului propus:


____/______/_______
Data estimatã a terminãrii a activitãtilor de realizare a proiectului propus:
____/______/_______
Data estimatã a începerii productiei la capacitatea maximã: ____/______/_______

11
Nr. Activitatea Durat Luna in care se va realiza actiunea
prevazutã a de
realiz
are
Crt. Luna 1 Luna Luna Luna 4 Luna 5
2 3
1 Proiecte, aprobǎri x
și avize
2 Amenajarea x
spațiului
3 Ȋncheierea x
contractelor cu
furnizorii de
utilitǎți
4 Achiziție x
echipamente,
mobilier și
aparaturǎ birotica
5 Transportul, x
montarea și
verificarea
echipamentelor
6. Recrutare și x
angajare personal
7. Instruire personal x
8. Achiziția de x
materiale
consumabile
9. Deschiderea x
spǎlǎtoriei

10. Modificãrile necesare la echipamentele sau la clãdirile existente: <detaliati>


Afacerea urmează să fie amplasată de-a lungul Strǎzii Lungi, arteră majoră ce leagă cartierul
Tohan de cartierul Caraiman şi centrul municipiului, şosea ce suportă un trafic susţinut. În
imediata apropiere nu există nici o firmă cu acelaşi obiect de activitate.
Spǎlatoria ȋși va incepe activitatea pe o suprafațǎ de 100mp, spațiu suficient pentru amenajarea
biroului și pentru o halǎ delimitatǎ astfel ȋncat sǎ ȋncap ǎ 2 sau 3 mașini. Pereții halei vor fi
izolați astfel ȋncat sǎ devinǎ impermeabili și se va mai fi instalatǎ rețeaua de canalizare.
Programul de lucru va fi: Luni – Vineri 8.00 – 20.00, Sambata și Duminica: 10.00 – 20.00.

11. Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat <Completati cât


mai detaliat aceastã sectiune a Planul de Afacere. Câte persoane noi vor fi angajate în urma
realizãrii acestui proiect de investitii? Câte /posturi noi vor fi create, fatã de numãrul actual de
posturi în firmă? Vor fi posturi permanente, cu contract de muncã cu duratã nedeterminatã?
Cam cât timp estimati cã aceste posturi vor fi necesare si mentinute în întreprinderea Dvs.? Vor

12
fi create si/numai posturi temporare? Pe ce perioadã? Ce cerintele profesionale vor trebui sã
îndeplineascã cei ce vor fi angajati în posturile nou create? Veti asigura pregatirea
profesionala necesara? Ce numar de someri estimati cã vor putea fi angajati de firma Dvs. ca
urmare a implementãrii acestui proiect de investitii? Etc. Etc. Etc. >:

Ȋntregul personal va fi angajat cu carte de munca, pe durata nedeterminatǎ. Remunerarea


se va face prin salariu fix și se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente. Salariul net
lunar va fi 800 lei pentru personalul productiv și anume cei 4 lucrǎtori, iar pentru personalul
administrativ: 1000 lei pentru contabil și 1500 lei pentru administrator.
Cei 4 angajați vor fi ȋmparțiți in douǎ schimburi a cate 6ore, iar Sambata și Duminica va lucra
un schimb o datǎ la doua sǎptamani, iar contabilul va lucra de Luni pana Vineri ȋntre orele 10:00
și 17:00.

12. Caracteristicile fortei de munca locale fata de cerinte: <veti putea recruta forta de
muncã disponibilã la nivel local în judet în posturile nou create? Dacã nu, de ce? Ce cerinte ar
trebui sã îndeplineascã? Etc. >

Personalul angajat în spălătoria auto nu are nevoie de o calificare anume, ci doar de o


minimă experienţă în relaţiile cu clienţii şi de cunoaşterea sau însuşirea modului de utilizare a
echipamentelor şi instalaţiilor. Totuşi, voi urmări cu prioritate recrutarea a cel puţin unui angajat
cu experienţă anterioară în domeniu, având grijă să pun accentul pe constituţia fizică şi
rezistenţa la efort. Un efort deosebit va fi îndreptat spre armonizarea relaţiilor dintre angajați şi
promovarea colegialităţii. Contabilul va fi angajat ȋn funție de experiențǎ.

F. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA PRODUSELOR

1. Volumul de vânzãri estimat la sfârsitul urmãtorilor 4 (patru) ani pentru produsele si


serviciile realizate ca rezultat al proiectului propus, în cazul în care se realizeazã
finantarea proiectului:

An I: _108767 EURO
An II: _119763,7 EURO (108767*0,1+108767)
An III: _134135,344_ EURO (119763,7*0,12+119763)
An IV: _154255,646_ EURO (134135,344*0,15+134135,344)

2. Descrierea pietei pentru produsele si serviciile pe care le veti realiza ca rezultat al


implementãrii proiectului. <Descrieti cât mai detaliat PIATA cãreia i se vor adresa
produsele si serviciile pe care firma Dvs. le va putea realiza ca rezultat al implementãrii
proiectului de investitii propus de Dvs.: câti clienti potentiali estimati cã existã pentru
aceste produse si servicii? Dintre acestia, câti clienti/cumpãrãtori estimati cã veti putea
avea/câstiga pentru produsele si serviciile oferite în plus de întreprinderea Dvs. ca rezultat
al implementãrii acestui proiect? Sunt acesti clienti exclusiv clienti locali? Este piata
potentialã cãreia vã adresati numai în judetul unde se va implementa proiectul? Sau si în

13
alte judete? Dacã da, care? Veti putea exporta produsele si serviciile? Dacã da, unde si
cum? Ce cerinte specifice au clientii potentiali pentru produsele si serviciile pe care le veti
produce ca rezultat al implementãrii acestui proiect? Etc. etc. etc. În plus, dacã aveti
informatiile necesare, completati tabelul de mai jos:>

Numele si adresa clientului Produsul % din vânzãri valoarea anuala


potential (echivalent EURO)

Din punctul de vedere al posibilităţilor financiare, clienţii care apelează la aceste servicii
se încadrează în categoria celor cu venituri medii sau superioare, în primul rând pentru faptul că
deţin autoturisme, iar în al doilea rând pentru că sunt dispuşi să plătească pentru o treabă pe care
ar putea să o facă ei înşişi. Ei sunt atât persoane fizice, cât şi firme.
În ceea ce priveşte preferinţele clienţilor, trebuie precizat că cererea are o importantă
componentă geografică, de aici şi importanţa poziţionării corecte a spaţiului în care urmează să
se desfăşoare activitatea. În viziunea noastră, cel mai indicat ar fi un amplasament aflat pe o
şosea importantă a orasului, cu un trafic intens de maşini de toate dimensiunile.
Piata spalatoriilor auto este in plina dezvoltare. Dacă acceptăm limitarea concurenţei în
plan geografic, rezultă că orice firmă trebuie să se compare în primul rând cu societăţile de
acelaşi profil, localizate în imediata apropiere. Analiza comparativă urmează să vizeze dotările
şi capacităţile existente, gama de servicii, nivelul tarifelor etc. În funcţie de aceste elemente se
pot lua măsurile care se impun pentru obţinerea unei cote de piaţă cât mai bune pe plan local.

3. Concurentii potentiali <detaliati: cine vor fi concurenti potentiali, ce pozitie au ei pe piatã


în momentul de fatã etc. etc.; în plus, completati si tabelul de mai jos: >

Numele si adresa Segmentul de piata Motivatia

O concurenţă puternică este exercitată şi de majoritatea benzinăriilor, care oferă serviciul


de spălătorie auto, fie integral (exterior, interior, motor) prin intermediul unor unităţi
specializate, fie se limitează la spălatul şi curăţatul parbrizelor.
O componentă aparte a concurenţei, dar care nu poate fi trecută cu vederea, o constituie
acele persoane care spală maşini în schimbul unor sume foarte mici de bani şi chiar spălătorii de
parbrize care pot fi întălniţi în multe dintre intersecţii.

14
4. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de firma Dvs. (de ex: pret, calitate,
caracteristici speciale, altele): <detaliati>

Preţul serviciilor va fi acceptabil, variind în funcţie de partea curăţată şi categoria


autovehiculelor (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc.), iar calitatea serviciilor va fi de apreciat
deoarece personalul va fi bine instruit.

5. Reactia previzibilã a concurentei la aparitia noii oferte pe piatã: <detaliati>


6. Cum veti asigura desfacerea produselor si serviciilor: <detaliati>

Modalitatea de desfacere % din total vânzãri Comentarii


Retea proprie de magazine
Distribuitori
En-gros
La poarta fabricii 100
Altele (…..)

7. Activitati prevãzute de promovare: <Detaliati: Cum vor afla potentialii clienti despre
produsele Dvs.?Ce buget veti aloca in urmatorii ani pentru promovarea produselor?Ce metode
de publiciate veti folosi?Veti participa la tirguri, expozitii etc.? Daca da, la care? Intentionati
sã exportati produsele? Daca da, descrieti pe ce piete externe intentionati sã vindeti produsele
si/sau serviciile si ce veti face pentru a afirma pe aceste piete produsele si serviciile produse de
întreprinderea Dvs..>

O metodă eficientă de promovare pentru toate unităţile care prin produsele sau serviciile
lor se adresează conducătorilor auto – implicit şi în cazul spălătoriilor auto – constă în
avertizarea prin intermediul indicatoarelor plasate pe drumurile publice, care atrag atenţia
potenţialilor clienţi. Panouri vor fi instalate în apropierea afacerii, uşor lizibile şi purtând
indicaţii clare.
Vom opta pentru promovarea în paginile defilante ale posturilor locale TV, cu un impact
deosebit în rândul potenţialilor clienţi. O altă variantă o reprezintă promovarea prin Internet,
înscrierea în baza de date a unor site-uri precum www.orasulzarnesti.ro precum şi în Pagini
Aurii.

8. Alte elemente privind stategia de marketing a firmei: <detaliati; De ex: ce schimbãri


estimati cã se vor produce pe piata produselor si serviciilor pe care le veti oferi ca rezultat al
acestui proiect? Cum se va adapta firma Dvs. la aceste schimbãri? Cum vã pregãtiti pentru
aceste viitoare schimbãri de pe piatã ? Etc. Etc.>

Vor exista de promoţii: o spălare din zece gratis, participarea ocazională la tombole cu
premii în bani şi/sau şedinţe de spălare gratis etc.

9. Alte informatii sintetice privind impactul estimat al proiectului din punct de vedere
economic: <Furnizati detalii pe care le considerati relevante privind viabilitatea si
sustenabilitatea proiectului: Cum vor creste vânzãrile la export (procentual si valoric – în

15
echivalent EURO)? Cum va creste profitul întreprinderii (procentual si valoric – în echivalent
EURO)? Etc. etc.>

G. PRESUPUNERI SI RISCURI CONSIDERATE ÎN ELABORAREA PROIECTULUI

<Prezentati care au fost presupunerile pe care le-ati fãcut si riscurile pe care le-ati considerat
pentru elaborarea proiectului de investitii propus; dacã este nevoie, anexati separat la Planul
de Afacere prezentarea acestor elemente >

H. Altele

<Anexati, în cazul în care considerati necesar, alte elemente pe care le considerati relevante
privind firma Dvs. si proiectul propus: studii tehnice / studii de fezabilitate etc. referitoare la
investitia propusa, oferte de pret, studiu de impact de mediu etc. >

16