Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul I

1
Prezentarea procesului pentru evaluarea furnizorilor

Capitolul 1. Prezentarea procesului pentru evaluarea furnizorilor


1.1 Prezentare pe scurt a S.C. Etalon S.A.

S.C. Etalon S.A. este o firma ce se ocupa cu comercializarea si montarea tocariilor de Al


& P.V.C. Firma a fost infintata in anul 1995, in prezent numarand 69 de angajati iar cifra de
afaceri din anul precedent (2009) se ridica la 3,855,218 lei. Din punct de vedere al coeficientilor
de analiza economici dar si din analiza riscului de faliment ( functia de analiza Altman) rezulta
ca organizatia analizata este o firma “sanatoasa” (Z=4.106 , Z>2.99). Din punct de vedere al
diversitatii produselor şi serviciilor oferite, societatea dispune de o paletă redusă de servicii şi
produse ofertate. S.C Etalon lucreaza exclusive cu produse GEALAN.

1.2 Identificarea, evaluarea si selectia furnizorilor

Pentru timpi mai scurti de aprovizionare dar nu in ultimul rand pentru a avea furnizori
capabili sa livreze marfa fara defecte, firma trebuie sa-si evalueze furnizorii. Pentru a se realiza
acest lucru, trebuie stabilita o metoda de evaluare si un set de criterii ce stau la baza evaluarii
furnizorului.

Elaborarea strategiei de cumpărare este urmată de alegerea tactică a firmelor vânzătoare.


Selecţia furnizorilor presupune desfăşurarea prealabilă a unui proces de identificare a candidaţilor
potenţiali.

Rezultatul procesului de alegere a furnizorilor trebuie să fie stabilirea celei (celor) mai
adecvate surse de aprovizionare. Pentru aceasta se parcurg următoarele etape:

a identificarea furnizorilor existenţi;


b stabilirea criteriilor de selecţie;
c evaluarea preliminară;
d evaluarea detaliată;
Capitolul I
2
Prezentarea procesului pentru evaluarea furnizorilor

e selecţia furnizorilor;

1.2.1 Identificarea furnizorilor existenti

Identificarea furnizorilor existenti se poate face pe baza informatiilor din afara sau
din interiorul organizatiei. Astfel cu ajutorul bazelor de date offline şi online, cu ajutorul
informatiilor provenite in urma târgurilor şi expoziţiilor de profil dar si cu ajutorul
publicaţiilor de specialitate firma stabileşte o listă a candidaţilor pe care îi poate
considera.

In Tabelul 1 este prezentat un exemplu de lista a posibililor furnizorilor.

Tabelul 1 Posibili furnizori


Nr. Denumire furnizor Localitate Denumire produse comercializate
Crt.
1
2
3
4
5

n

In urma analizelor facute pe baza informatiilor provenite din diferite surse de specialitate
se complecteaza tabelul cu posibilii furnizori urmand ca din acestia, pe baza criteriilor de selectie
stabilite, sa se elaboreze lista furnizorilor calificati.

1.2.2 Stabilirea criteriilor de selectie

Înainte de a trece la evaluarea furnizoriloridentificaţi, firma cumpărătoare stabileşte


criteriile de selecţie ce vor fi aplicate tuturor firmelor vânzătoare. Rezultatul acestei etape este
lista criteriilor de selecţie, care precizează totodată importanţa fiecărui criteriu în procesul de
evaluare.

Evaluarea multicriterială a furnizorilor


Capitolul I
3
Prezentarea procesului pentru evaluarea furnizorilor

• presupune utilizarea unui model matematic, pentru a determina importanţa unui


furnizor din perspectiva organizaţiei
• construirea modelului presupune identificarea unui set de criterii de evaluare şi
determinarea importanţei fiecărui criteriu pentru importanţa furnizorului

• criterii stabilite:
a. posibilitatea de livrare a unei cantitati;
b. pozitia geografica a furnizorilor;
c. nivelul preţurilor produselor (serviciilor)
d. termenul de livrare al produselor (serviciilor)
e. garanţii acordate la cumpărare;
f. forme de plata;
g. termenele de plată practicate;
In Tabelul 2 se prezinta un exemplu de analiza a furnizorilor pe baza coeficientului de importanţa
a fiecarui criteriu.

Tabelul 2 Exemplu analiza furnizori


Coeficient Furnizorul A Furnizorul B Furnizorul n
de
Criterii importanta Evaluare Punctaj Evaluare Punctaj Evaluare Punctaj
scala 1..5 scala 1..5 scala 1..5
Posibilitatea de
livrare a unei
cantitati;
pozitia geografica
a furnizorilor;
nivelul preţurilor
produselor
termenul de
livrare al
produselor
garanţii acordate
la cumpărare;
forme de plata;

termenele de
plată practicate;

TOTAL - -
Capitolul I
4
Prezentarea procesului pentru evaluarea furnizorilor

Calculul punctajului

Punctaj total pentru Furnizorul A:

Furnizorul A= (Coeficient de importanta x punctaj evaluare)

În mod analog se vor calcula punctajele si pentru restur furnizorilor analizati.

Exemple reguli de evaluare:

(1) posibilitatea de livrare a unei cantitati: „foarte mare” - 5 puncte, „mare” - 4


puncte, „medie” - 3 puncte, „scăzută” - 2 puncte, „foarte scăzută” - 1 punct
(2) pozitia geografica a furnizorilor: „foarte aproape” - 5 puncte, „aproape” - 4
puncte, „distanta acceptabila” - 3 puncte, „departe” - 2 puncte, „foarte departe” - 1
punct
(3) nivelul preturilor produselor: „foarte scazut” - 5 puncte, „scazut” - 4 puncte,
„acceptabil” - 3 puncte, „mare” - 2 puncte, „foarte mare” - 1 punct
(4) termenul de livrarea al produselor: „ o zi” - 5 puncte, „doua/trei zile” - 4 puncte,
„patru zile” - 3 puncte, „cinci/sase zile” - 2 puncte, „mai mult de 6 zile” - 1
punct

1.3. Concluzii

In acest capitol a fost prezentat procesul de evaluare al furnizorilor. In urma stabilirii listei
cu furnizorii acceptati, se observa ca inca apar probleme cu furniturile si ca furnizorii acceptati
nu sunt chiar cei mai buni.