Sunteți pe pagina 1din 2

Nume _________________ Data________________

TEST DE EVALUARE
Adunarea numerelor 0 – 1000, cu trecere peste ordin

1. Calculează și verifică făcând proba prin adunare:


423 + 387 = _______ ______________________
95 + 648 = _______ ______________________
174 + 9 = _______ ______________________

2. Află numărul cu 148 mai mare decât fiecare dintre numerele: 189, 71, 6.

__________________________
__________________________
__________________________

3. Află suma numerelor :

356 și 9 ; ______________________


47 și 765; ______________________
208 și 397; ______________________

4. Găsește un număr cu 38 mai mare decât suma numerelor: 205 și 8; 64 și 173; 485
și 239.
_____________________ ______________________
_____________________ ______________________
_____________________ ______________________

5. Încercuiește rezultatul corect:


346 + 385 = 631 731 621
8 + 774 = 772 882 782
458 + 62 = 410 520 420

6. Efectuează: 560 + ( 75 + 92 ) + 9 =
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Unește corespunzător:
568 + 237 679

487 + 192 805

639 + 76 715

8. La succesorul numărului 176, adaugă suma numerelor 253 și 488.


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Matei a adunat din livada casei 187 mere, iar pere cu 35 mai multe.
Câte fructe a adunat Matei?

Rezolvare:

10. Completează:

Zilnic trebuie să mănânc ____________, ___________, ___________, și _________ .


Sănătatea se menține prin _____________, _____________ și __________________ .
Previn îmbolnăvirea dacă ________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Colorează

obiectele

de

igienă

personală!