Sunteți pe pagina 1din 15

Planificare a activităților educaționale cu copii,

sarcini pentru părinți


Grupa: pregătitoare: Fluturașii
Proiect tematic: Iarna în țara mea
Tema zilei: Păsările sedentare
Data: 10.12.2020
Educator: Belea Veronica
Master în științe ale educației
Grad didactic I

IET Sadîc
 Dimensiunile: Dezvoltarea personală;       Psihomotorii:
Educația pentru sănătate; Educația fizică
- Să execute tipuri de mers:
Unități de competență:
2.4. Demonstrarea răbdării/ stăpânirii de
mers normal,mers pe vârfuri,
sine în cadrul activităților zilnice.; pe căclâi cu diferite poziții de
1.2. Descrierea şi respectarea regulilor de brațe; mersul piticului ;
îngrijire și igienă a organismului uman.; -Să manipuleze cu materialele

IET SADÎC
2.2. Explorarea deprinderilor motrice de pentru a realiza o lucrare. 
IET SADÎC

bază pentru consolidarea variațiilor de        Socio-afective:


deplasări cu caracter aplicativ.
-Să manifeste curiozitate față
 Obiective operaționale:
 La sfârșitul activității copiii vor fi capabili:
de păsările sedentare.
Cognitive:  Vocabular: păsări sedentare,
-Să descrie înfățișarea păsărilor din inteligență, credul.
imaginile prezentate; Resurse materiale:
-Să răspundă la întrebări pe baza prezentare power point,
conținutului fabulei; imagini, plastilină, foi
-Să numească însușirile carateristice colorate, creioane colorate,
personajelor;
platforme educaționale
-Să determine cauzele unei răceli în
perioada de iarnă. digitale.
      
IET SADÎC

IET SADÎC
APASĂ AICI...

IET SADÎC

Întâlnirea de dimineață, 10.12.2020


Păsările sedentare
Apasă aici...

IET SADÎC
IET SADÎC

Cu ce se hrănesc iarna
păsările sedentare?
-Insecte, muguri de la
copaci, hrana de la oameni.
Cum le putem ajuta noi
oamenii în acest anotimp?
SURPRIZA
ACTIVITĂȚII Deosebiri între
CIOARA corb și cioară
u țin
i p e;
-Ma ucitoar de
l
stră cul este ;
-Cio re albă ă mai
u l o a b o ar
c r a z t r i.
a e
-Cio e 10 m

IET SADÎC
d
Apasă aici... sus

CORBUL
m e dă;
l u c ire u e
-Stră l este d
u ;
-Cioc e neagră a 2-3
ar l
culo l zboară
u a
-Corb deasupr
i
metr ntului.
â
păm
Se va audia fabula:
Corbul și vulpea de La Fontaine
Apasă aici...

Se va citi de către educator/părinte


textul

Corbul și vulpea de La Fontaine


Educatorul/părintele:
Fiind însetate niște ciori au găsit
IET SADÎC

-Ce i-a spus vulpea corbului? (Vulpea i-a


puțină apă pe fundul unui ulcior.
spus că e frumos)

IET SADÎC
Ciocurile lor însă nu ajungeau la -Unde stătea corbul? (Corbul stătea pe o
picăturile de apă și atunci păsările au creangă)
recurs la un șiretlic: au aruncat în vas -Cum era vulpea? (Vulpea era șireată și
mai multe pietre până nivelul apei s-a lingușitoare)
ridicat. -Ce a făcut vulpea cu cașcavalul? (Vulpea
a înghițit cu poftă cașcavalul)
Educatorul/părintele: Ce părere -Ce i-a spus vulpea corbului după ce a
aveți despre aceste ciori? Cum sunt mâncat cașcavalul?
ele?
-Ce a învățat corbul din această situație?
-Ce este o fabulă? (Fabula este o
povestire scurtă, în care se critică
greșelile animalelor, păsărelor, unii
oameni cu scopul de a-i îndrepta)
Însușirile
personajelor CORBUL

CIOARA CREDUL

NEÎNDMNATIC
ÎNȚELEAPTĂ

IET SADÎC
MILOS
IET SADÎC

DESCURCĂREAȚĂ
VULPEA
ÎNCREZUTĂ

VICLEANĂ

ȘIREATĂ

AMĂGITOARE

BLÂNDĂ
Ce mesaje vom transmite
acestor persoane?
Jocul Da sau Nu
Se vor citi enunțurile de către educator/părinte. -Să nu mai facă astfel de fapte
Copiii trebuie să bată din palme când enunțul fiindcă nu vor fi respectați de
corespunde cu conținutul textului, și din picioare cei din jurul lor;
când nu corespunde. -Să fie modești, fiindcă cu
-Vulpea mințea când se adresa corbului; lingușeala nu tot timpul poți
-Corbul arăta bine; obține ceva;
-Cioara a ântrebat vulpea cum să bea apă din -Să fie sinceri, astfel vor obține
ulcior; încrederea celor din jur.

IET SADÎC
-Cioara a găsit un șiretlic pentru a bea apă din
ulcior;
IET SADÎC

-Vulpea era bună la inimă;


-Corbul avea o voce frumoasă;
-Vulpea a înghițit cu poftă cașcavalul;
-Cioara este o pasăre inteligentă.
Educatorul/părintele:
-Cui îi dați dreptate ciorii sau corbului că este mai
inteligentă/mai deșteaptă?
-Credeți că în lumea noastră, a oamenilor, se pot
întâmpla situații asemănătoare?
-V-ați întâlnit vreodată cu personaje lingușitoare,
amăgitoare, viclene?
IET SADÎC

IET SADÎC
IET SADÎC

IET SADÎC
IET SADÎC

IET SADÎC
Educația fizică
 Mers: mers normal,
mers pe vârfuri, pe
călcâi cu diferite
poziții de

IET SADÎC
brațe(brațele jos,
IET SADÎC

lateral, sus), mersul


piticului
Sarcini practice: Joc de rol

Joc de rol:
Poezia: Iarna de Aureliu Busuioc
Sarcină:
Memorizarea poeziei și interpretarea
pe roluri de către părinte-copil
Joc de masă:
 ,,Păsările sedentare”
Sarcină:

IET SADÎC
Realizează puzzle-ul propus în linck-ul
IET SADÎC

atașat
Joc de masă
Artă:
Accesează aici...
Aplicație – Căsuța unei păsărele
Sarcină:
Realizează o căsuță pentru păsărele
prin aplicație, folosind hârtie colorată
și lipici ca în modelul de mai jos.

AJUTĂM PĂSĂRILE SEDENTARE ÎN ANO…


IET SADÎC

S-ar putea să vă placă și