Sunteți pe pagina 1din 29

PLAN DE AFACE

RI
A. DATA INTOCMIRII : 10.02.2007

B. DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII

1.Numele firmei :

SC CHICKEN LAND SRL

2.Sediul societatii :

440111 SATU MARE Str. Sperantei Nr. 10 Tel./fax 777333,777334.

3.Cod fiscal :

R5959595

4.Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului :

J 30 /222/21 11 1994.

5.Forma juridica de constituire :

S R L ( societate cu raspundere limitata)

6.Tipul activitatii potrivit obiectului de activitate :

Cod CAEN 1512 - Productia, prelucrarea si conservarea carnii de pasare

7.Natura capitalului social si valoarea :

Privat 100% – 61.362.30 lei.

8.Asociati actionari principali :


2
Numelle asociatului Ponderea detinuta din
capitalul social
1 Andrei Gheorghe 22,4 %
2 Andrei Sabina 20,3 %
3 Van Eusebiu 13,3 %
4 Van Viorica 10,5 %
5 Dorca Marcel 2,8 %
6 Dorca Irina 0,7 %
7 SC PUIUL SRL 30,0 %

22%
30% Andrei Gheorghe
Andrei Sabina
Van Eusebiu
Van Viorica
Dorca Marcel
1% Dorca Irina
20%
3% SC PUIUL SRL
11%
13%

Asociati actionari principali

9. Titlul proiectului de investitii ;

“CUMPARAREA, MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA FERMEI AVICOLE”


localitatea Vetis jud. Satu Mare.

2
3

C. ISTORICUL FIRMEI

În noiembrie 1998, Dr. Andrei Gheorghe împreună cu Dr. Andrei


Sabina, medici veterinari, înfiinţează Societatea Comercială CHICKEN LAND
S.R.L., societate care îşi propune ca principală activitate creşterea şi
exploatarea păsărilor pentru ouă şi carne. Iniţial activitatea porneşte cu un
efectiv de 5.000 capete găini ouătoare într-o hală închiriată din ferma de
bovine din Decebal.
Printr-o activitate susţinută, prin reinvestirea profitului obţinut şi cu ajutorul
creditelor bancare, firma s-a dezvoltat treptat, în mod constant, astfel încât
producţiile au crescut în fiecare an.

Produs to.carne mii ouă to.furaje to. carne


viu abatorizata
Perioada

1998 36 167 142 --


1999 135 630 489 --
2000 263 670 745 --
2001 370 570 2.777 --
2002 405 700 2.800 405
2003 603 800 3.660 603
2004 970 800 4.000 1.880
2005 1148 2.000 5.000 3.800
2006 1.700 4.600 5.200 4.605
Previzibil 2007 2.796 3.200 3.100 5.667

Date financiare – indicatori realizati in ultimii 3 ani de catre firma.

Indicator An 2004 An 2005 An 2006


mii lei (rol) Mii lei Mii lei (ron)
(ron)
Cifra de afaceri 114.075.3 16.525,2 22.851,53
12 2
Rezultatul exploatării 9.105.074 932,55 1.609,46
Rezultatul net 3.881.821 120,20 231,97
Rata profitului net la cifra de 3,40 0,73 1,02
afaceri
Ponderea datoriilor totale in total 52,53 49,27 49,05
pasiv

3
4

D. DATE PRIVIND MANAGEMENTUL FIRMEI

Nume :ANDREI Prenume: GHEORGHE. Functia : ADMINISTRATOR

Data şi locul naşterii : 1956.02.28, Satu Mare


Carte de identitate : SM 104495, eliberata de Poliţia Satu Mare, 2001
Adresa : Satu Mare, str.Lalelelor, nr.3
Adresa e-mail : chickenland@rdslink.ro
Număr de tel/fax : 0261- 770225
Statut civil : căsătorit
Naţionalitatea : română
Studii : Facultatea de medicină veterinară

Experienţa profesională :

21.10.1981 31.12.1985
Medic veterinar AEI SĂTMĂREANA
01.01.1986 31.03.1990
Epizootolog Şef AVICOLA SATU MARE
01.04.1990 21.04.1993
Director tehnic AVICOLA SATU MARE
21.04.1993 20.05.1995
Medic veterinar S.C. COCOSUL S.R.L.
21.05.1995
Administrator S.C. CHICKEN LAND S.R.L.

Administratorul firmei are o experienta indelungata in manageriat iar


datorita faptului ca este in acelasi timp si principalul actionar al firmei,
impreuna cu sotia (detin 42,7 % din societate) , face sa fie direct interesat in
bunul mers al activitatii.
Este un manager adept al progresului, pentru implementarea
tehnologiilor de ultima generatie la nivelul standardelor actuale cerute pe
piata .
Este constient de faptul ca reducerea costurilor se realizeza prin
implementarea de tehnologii moderne iar desfacerea productiei este legata de
nivelul calitatii produselor si a marketingului.

Pentru viitor exista preocupare pentru inbunatatirea sistemului de


manageriat si adoptarea de noi sisteme se organizare si conducere in functie
de nevoile de adaptare la valorile unei economii de piata.

4
5

E. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE.

Descrierea sumara a procesului tehnologic actual si dotarii existente.

Activitatea de reproductie si crestere pui pentru carne ;


Halele pentru găinile de reproducţie precum şi cele pentru creşterea
puilor de carne sunt dotate cu tehnologie performantă de ultimă generaţie
produse de firme străine de renume
(Big Duchman, Alke Agro,etc).
Micro-FNC-ul actual este modernizat cu utilaje şi aparatură de ultimă
generaţie, fiind posibilă la ora actuală fabricarea de furaje pentru păsări şi
porci de calitate superioară la nivelul standardelor europene.
Abatorul de păsări este modernizat, prin implementarea unei linii de
abatorizare carne pasare de inalta productivitate, care a dublat capacitatea
de procesare si a imbunatatit calitatea produselor.

Procesul tehnologic

- Dacă în primii ani activitatea de bază a firmei era producerea şi


comercializarea ouălor de consum şi creşterea puilor de carne care erau
livraţi altor abatoare, la ora actuală, firma a reuşit să închidă circuitul de
producţie: produce pui de carne de o zi şi furaje combinate, creşte puii de
carne, abatorizează şi valorifică superior carnea de pasăre; produce şi
comercializează ouă de consum.

Fluxul tehnologic în cadrul firmei începe cu :


Ferma de reproducţie rase grele. Aici sunt crescute găinile părinţi
(importate din Germania) care produc ouă pentru incubaţie.
Statia de incubatie În cadrul incubaţiei se obţin puii de carne de o zi
ce sunt transferaţi în halele de pui de carne
Puii de carne se cresc pana ajung la 42 de zile 1,8- 2 kg.
Abatorul de pasari + carmangeria. La sfârşitul ciclului de creştere
puii de carne sunt livraţi abatorului de păsări, unde sunt sacrificaţi rezultând
carnea de pasăre în carcasă sau tranşată.
Gaini ouatoare. Firma mai cumpară pui de o zi hibrid ouător. Puicuţele
sunt crescute în hala de tineret 18 saptămâni după care sunt transferate în
hala de adulte unde după 19 săptămâni încep sa ouă.
Micro FNC. Pentru toate categoriile de păsări crescute în fermele
proprii, producem furaje combinate. Materiile prime pentru furaje se
achiziţionează de pe piaţa locală(cerealele) sau se importă (premixurile
vitamino- minerale, şrotul de soia, făina de peşte)
- Calitatea produselor CHICKEN LAND are ca punct de
plecare deviza

5
6
"Proaspat" şi constă în respectarea cu stricteţe a întregului proces
tehnologic de creştere şi industrializarea cărnii de pasăre.
Furajarea - principala verigă în obţinerea cărnii de pasăre cu înalte
însuşiri
gustative, se realizează după reţete proprii în concordanţă cu
cerinţele biologice ale fiecărei categorii de păsări.
-Pentru ca produsele firmei să nu iasă din dimensiunile stabilite de
deviza firmei, s-a recurs la o livrare franco-beneficiar cu mijloacele
de transport frigorifice ale firmei astfel încât proprietăţile
organoleptice să se menţină constante până la beneficiarul final -
consumatorul.
-Ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportarea se
fac în concordanţă cu legislaţia sanitară şi sanitar - veterinară în
vigoare : HG 953/1999, HG 106/2002. Prin ambalare se urmăreşte
asigurarea aspectului comercial corespunzător, a acelui cunsomer-
appel care să satisfacă pretenţiile consumatorilor. Se folosesc
ambalaje specifice fiecărui sortiment în parte cu pungi în
policromie, imprimate.
-Designul este plăcut, atractiv, cu sigla şi deviza firmei pe fiecare
unitate de produs.
-În vederea satisfacerii noilor cerinţe ale pieţii de gros, s-a recurs la
identificarea produselor prin etichete cu coduri de bare.
-Depozitarea se realizează în camere frigorifice pe grupe de
produse, în care parametrii tehnici sunt monitorizaţi cu rigurozitate.
-Păstrarea (termenul de valabilitate) pentru produsele congelate
este de mărime medie (6 luni) întrucât se doreşte ca produsele să
prezinte însuşiri calitative cât mai identice cu cele de la începutul
termenului de valabilitate.
- Ca o dovada de recunoastere a calitatii produselor, firma a obtinit
certificatul ISO 9001 / 2001 si certificatul HACCP.
Regimul de lucru actual 8 ore pe zi , 5 zile pe saptamana si 20-21 zile pe
luna din care in activitatea de crestere pasari se lucreaza in trei schimburi cu
regim de 8 ore la unele categorii de muncitori.
Date tehnice cu privire la principalele mijloacele fixe care sunt utilizate
nemijlocit la realizarea produselor/serviciilor, aflate în proprietatea agentului
economic:

Mijloc fix Date Capacitate Grad de


Grad mediu
tehnice maximă încărcare
de uzură
(%)
(%)
Clădiri
pentru procesare carne pasare
si carmangerie mp 2.705 98 5
- depozite / magazii mp 950 87 5
- hale crestere pasari si gaini pentru oua . mp 34.000 90
16
Tipul utilajului / liniei tehnologice
- linie de abatorizare Buc 1(2000 cap/h)96 0
- utilaje de crestere pui in sistem intensiv buc 20 98
9
Mijloace de transport

6
7
- utilitare ,persone buc 15 100 15
- frigorifice buc 14 100 2
- trctoare , remorci buc 6 100 20

Principalii furnizori de materie primă

Materia primă pentru abatorizare este puiul de carne viu (puii broilleri)
care provine de la urmatorii producatori :

Denumirea furnizorului Forma de Pondere


proprietate
SC CHICKEN LAND SRL - PROD.PROPRIE PRIVATĂ 50 %
SC COCO SRL SEINI Privata 15 %
SC GAINUSA SA Baia Mare Privată 10 %
SC PUIUL DE AUR SRL Satu Mare Privată 10 %
SC COCOSUL SALBATIC SRL Cluj Napoca Privată 15 %

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20% Series1

15%
10%
5%
0%
SC CHICKEN SC GAINUSA SC COCOSUL
LAND SRL - SA Baia Mare SALBATIC SRL
PROD.PROPRIE Cluj Napoca

Principalii furnizori de materie prima

Pe lângă producţia proprie de pui de carne şi pui achiziţionaţi pe bază de


contract firma are un program de integrare a micilor fermieri privaţi. Acest
program care a început să se deruleze presupune asigurarea fermierului privat
cu pui de o zi, furaje, medicamente, asistenţă tehnică, şi preluarea puilor în
vederea abatorizării.

Produsele realizate in anul 2006 si ponderea in total vanzari.

Produs Cant. Valori Pondere din


total
1 Carne de pasare To 3.700 160.80,48 64%
2 Preparate pasare To 105 8.37,43 3%
3 Furaje To 5.196 42.18,59 21%

7
8
4 Pui de o zi Cap 2.645.920 21.77,72 9%
5 Oua Buc 4.631.516 8.60,22 3%
TOTAL 241.74,46 100%

Carne de pasare
Preparate pasare
Furaje
Pui de o zi
Oua

Ponderea produselor in vanzari


F. DOTARI ALE FIRMEI

Baza materială de producţie s-a dezvoltat continuu, la ora actuală firma


dispunând de:

1 ( una) Staţie de incubaţie,


9 (noua) Hale pentru creşterea găinior de reproducţie,
1 (una) Hală pentru creşterea găinilor ouătoare,
20 (douazeci) Hale pentru puii de carne,
1. (un) Abator de păsări, depozite frigorifice .
1 (una) Secţie de carmangerie pentru preparate din carne de
pasăre,
10 (zece) Magazine de prezentare,
2 (doua) Puncte de lucru în afara judeţului (Baia Mare şi Timişoara),
1 (o) Microfabrică de furaje combinate,
1 (un) Parc auto constituit din 25 de autovehicule.

G. PERSONALUL.
Conducerea
• Director general / Administrator Dr. ANDREI GHEORGHE
Director tehnic Ing. Codlea Vasile
• Director economic Contab. Mihaela Rentea
• Director comercial Ec. Daniela Nane
Numat total de salariati : 186 pers. Din care direct productivi :112 pers.
Personalul
Numărul şi structura personalului la data solicitării creditului:

Categoria de personal Număr Pondere


Total, din care: 186 100
Conducere 4
TESA 24 12.9
Muncitori – total, din care: 162 87,1
- direct productivi 112 69,1
8
9
- indirect productivi 50 30,9

H. PIATA ACTUALA

Carnea de pasăre se adresează tuturor cumpărătorilor indiferent de


vârstă sau statut social.
Ştiute fiind calităţile gustativ - nutriţionale ale cărnii de pasăre,
indiferent de puterea economică a consumatorilor, carnea de pasăre rămâne
un sortiment preferat.
Orientarea consumatorului spre o carne fără grăsimi, uşor digestibilă şi
cu calităţi nutriţionale ridicate vor face ca producţia de carne de pasăre să
crească şi pe viitor.

Principalii clienti .
Principalii colaboratori prin care se deruleaza desfacerea produselor din
carne sunt

Denumirea clientului Pondere %

MAGAZINE DE DESFACERE Chicken Land SRL 15


Lantul de magazine Billa 27
SC Luceafarul SRL ; SC Galita SRL ; SC Victoria CLUJ 16
Lantul de magazine ARTIMA RIC Timisoara (7 mag.) 12
Bugetari Satu Mare, Oradea 8
Nova Oradea 7
SC CBA Nord Vest SRL (50 magazine, SM,BH,SJ si MM ) 6
Retea mag. Hoffer SRL Baia Mare 5
METRO (5 magazine) 5
Preferita Matei AL Timis 4
SC Vita SRL ; SC Agra SRL, Arad 3
DiGi SRL – Negresti Oas 1
SC CBA BANAT (16 magazine) 1

TOTAL 100

9
10
MAGAZINEDEDESFACERE
ChickenLandSRL
30
Lantul demagazineBilla

SCLuceafarul SRL; SC
GalitaSRL; SCVictoria
25 CLUJ
Lantul demagazine
ARTIM ARICTim isoara(7
mag.)
Bugetari SatuMare, Oradea
20

Nova Oradea

15 SCCBANordVest SRL(50
magazine, SM,BH,SJsi MM)

Reteamag. Hoffer SRL


BaiaMare
10
METRO (5magazine)

PreferitaMatei ALTimis

5
SCVitaSRL; SCAgra
SRL, Arad

DiGi SRL–Negresti Oas


0
1
SCCBABANAT(16
magazine)

Principalii clienti

Preţul este comparabil cu cel al competitorilor din zonă (SC Puisorul SA-
Baia Mare, SC Galina SA Oradea , SC Ave Impex SRL , SC Cocos SRL Cluj
Napoca) reflectă relaţia preţ de cost- calitate.

Distribuţia

In prezent SC CHICKEN LAND SRL are 3 depozite (Satu


Mare,Timisoara,Baia Mare) si 10 magazine de desfacere proprii (7 in Satu Mare
, 3 in Baia Mare) care sunt aprovizionate de mai multe ori pe săptămână în
funcţie de vânzări.
Fiecare depozit este dotat cu maşini frigorifice proprii de 1,5 -2 tone,
cu ajutorul cărora se realizează distribuţia către magazinele alimentare de
vânzare cu amănuntul care sunt situate pe o rază de 200 km.
De la depozite se aprovizionează şi o parte din comercianţii care
deţin mijloace de transport specializate si autorizate sanitar-veterinar.

Piaţa de desfacere se împarte astfel:

Pe zone geografice:
• 75% în Ardeal,
• 20% în Banat,

10
11
• 5% în Bucureşti

Bucuresti
5%
Banat
20%

Ardeal
75%

Impartirea pietei de desfacere pe zone geografice

Pe zone sociale :
80% în mediul urban,
20% în mediul rural

11
12

80
80

70

60

50

40

30 20
20

10

0
Urban Rural

Impartirea pietei de desfacere pe zone sociale

Pe categorii de clienţi :
• 85% clienţi persoane juridice care realizează activitate de comerţ
• 13% unităţi bugetare (şcoli, grădiniţe, spitale, centre de plasament, unităţi
militare)
• 2% unităţi de industrializare a cărnii

Unitati de
industrializare a 2
carnii

Unitati bugetare 13 Series1

Clienti PJ 85

0 20 40 60 80 100

Impartirea pietei de desfacere pe categorii de clienti

Pe lânga aceste verigi de distribuţie s-a apelat şi la o colaborare cu


firme de distribuţie care completează zona de distribuţie în judeţele Cluj,
Bistriţa, Sălaj.

12
13
Aceaste firme beneficiază de un discount şi de o prelungire a
termenelor de plată, periodic negociate.

Numărului de beneficiari/ clienţi este intr-o creştere constantă


astfel :

o În dec. 1999 produsele erau achiziţionate de un 39 clienţi


număr de
o În 2001 numărul acestora a crescut la 2.125 clienti
o În prezent lista partenerilor numără 3.745 clienţi

Pentru a ocupa noi poziţii pe pieţele de desfacere, firma a adoptat o


strategie de promovare care constă în reclame radio în mai multe judeţe din
Ardeal, postere şi autocolante aplicabile pe mijloacele de transport în comun,
sponsorizări de proiecte şi activităţi cu impact social, participări la expoziţii şi
cercuri de afaceri.

Concurenta.
Piaţa produselor firmei noastre a cunoscut o permanentă ascensiune.
Iniţial aceasta era limitată la arealul judeţelor Satu Mare şi Maramureş,
ulterior acest areal a cuprins judeţele limitrofe (Sălaj, Cluj, Bihor). După o
pătrundere consecventă s-a urmărit stabilizarea acestei pieţe de desfacere,
stabilizare prin seriozitate, calitate, facilităţi de plată, astfel încât foştii clienţi
care testau efectiv piaţa cu produsele firmei noastre ne-au devenit clienţi
fideli.
A urmat apoi cucerirea unor noi zone de desfacere, de extindere a pieţii.
S-a deschis un alt punct de lucru (Timişoara) şi în ciuda unei concurenţe
acerbe cu competitorii zonali (SC Puica SA, SC Puisorul SA) s-a reuşit
extinderea zonei de influenţă.
La carnea de pasare concurentii potentiali in zona de distributie Ardeal-
Banat sunt : SC Ave Impex SRL ; SC Avicola Deva ;SC Nutricod Codlea ; SC
Oncos SRL Cluj Napoca ; SC Avicola Brasov si SC Food 2000 timisoara, ca
producatori directi si
distribuitori locali .
Distribuitori la nivel de tara care reprezinta concurenta sunt : SC CRISTIM
SRL ; SC AGROALIM SRL Bucuresti care comercializeaza produse de la
producatorii din sudul tarii.
Pentru produsele ca pulpa pui cu spate,ficat,spate pui exista o piata
concurentiala datorata importurilor din SUA, Brazilia sau UE.

Pozitia produselor comparativ cu concurenta si cota de piata.

Produsele CHICKEN LAND sunt apreciata de catre cumparatori in general


dar în mod special exista o preferinta pentru produsele în stare refrigerată.
Aceste produse comercializate sub deviz proaspat,
s-au dovedit deosebit de cautate, existand o cerere tot mai mare pe piata
ajungand sa reprezinte 45 % din vanzari.
Diversificarea produselor din carne de pasare este o preocupare
continua al departamentului de marketig , existand la ora actuala sortimente
care se comercializeaza numai de catre firma noastra, facandu-se in acest fel
delimitarea de concurenta.

13
14
In sectorul de comercializare a preparatelor din carne de pasare firma
nu are competitori potentiali care sa amenite piata de desfacere datorita
faptului ca in aria de comercializare al acesteia exista putini producatori.
In acest domeniu firma a demarat un program de investitii care asigura
o crestere catitativa datorita echipamentelor performante utilizate si a
sortimentatiei produselor prin lansarea pe piata a semipreparatelor sub forma
„paneratelor „ .
Produsele CHICKEN LAND se bucura de apreciere pe piata datorita
calitatii lor, a modului atractiv de prezentare si ambalare, sustinute de o
campanie diversificata de promovare .

ACTIVITATEA DE MARKETING

Activitatea de promovare a vanzarilor.

Promovarea vanzarilor(reclama) este strict legata de calitatea,


produselor,conditiile de igiena si sanitar veterinare,modul de prezentare
,ampalare atractivitatea ambalajelor si atitudinea personalului.

Modalitatile de promovare a produselor la care apeleaza firma sunt


multiple ;
- reclama, publicitate prin mass media : radio-tv, ziare ,reviste,
cataloage,
- mijloace informatice : editarea de pliante, panouri reclame pe
drumurile principale si mijloace de transport in comun si proprii de
distributie,
- realizarea de programe de vanzare cu reduceri de preturi in marile
lanturi de magazine,
- ambalaje sau autocolante specifice unor sarbatori traditionale,
- participarea la expozitii in tara sau la nivel zonal,
- adoptarea de comportamente adecvate( promptitudine,corectitudine)
a personalului din magazinele proprii si cel din sectorul comenzilor si
distributiei ,
- aspectul tinutei angajatilor , dotarea si aspectul masinilor firmei.
In prezent CHICKEN LAND este certificat ;
ISO 9001 si HACCP fapt ce certifica calitatea produselor realiizate.

J. APARTENENTA FIRMEI LA UN GRUP DE FIRME


- SC CHICKEN LAND SRL face grup cu SC PUIUL SRL .

k. P R O I E C T U L DE INVESTITII

1.Descrierea proiectului.

Proiectul isi propune cumpararea fermei avicole situata in localitatea


Vetis, precum si ,repararea, retehnologizarea a 18 hale de crestere pui carne
cu o suprafata de 1240,31 mp / buc. si o statie de incubatie de 1394,952 mp,

14
15
3 cladiri filtru sanitar in suprafata de 212,28 mp / buc,alte sopron metalic 3
buc (1 cu 2970 mp, 2 cu 556,875/buc ),hala lemn 3528 mp, depozit
combustibil 55,44 mp,casa cantar 11,52 mp, retele de utilitatile (energie
electrica ,gaze,apa potabila etc ), necesare punerii in circuitul productiv
respectiv cresterea de pui carne si obtinerea de pui de o zi.

2.Scopul investitiei.

Asigurarea necesarului de materie prima (pui vii) , prin dezvoltarea


bazei proprii de productie utilizand tehnologii moderne in domeniu cu utilaje
de ultima generatie, pentru utilizarea la capacitate a noii linii tehnologice de
abatorizare, din cadrul abatorului de pasari, , care si-a marit capacitatea de la
3700 la 6500 to carne pe an.

3.Efectul proiectului.

- Producerea a 4000 to pui broiler / an si a unui numar de 4.800.000


cap pui de carne de o zi.
- Reducerea costurilor cu aprovizionarea materiei prime pentru abator
cu 0,1 lei/kg care imultit cu 4.000 to / an rezulta un castig de 400.000
lei /an si se regaseste in transport, mortalitati, calitate etc.
- Eliminarea dependentei fata de furnizorii externi de aprovizionare a
abatorului cu materie prima (pui de abatorizat)
- Obtinerea unor venituri suplimentare de peste 12.000.000 lei.
- Obtinerea unui profit net majorat de peste 300.000 lei.
- Ridicarea nivelului calitativ al productiei obtinute.
- Cresterea sigurantei sanitar-veterinare a produselor.

4.Impactul asupra mediului.

Proiectul nu va avea impact asupra mediului intrucat vor fii folosite


tehnologii de crestere de ultima generatie importate din Uniunea Europeana.

5.Descrierea procesului tehnologic si modul de asigurare cu


utilitati .

Cresterea puilor de carne in sistem intensiv la sol presupuneurmatoarele operatiuni:
a) Pregatirrea halei pentru populare, ce presupune :

- curatirea mecanica (indepartarea gunoiului de grajd si a resturilor de


furaje)
- spalarea halei cu apa sub presiune (80-100 atm.)
- dezinfectia halei
- introducerea asternutului (paie tocate)
- gazarea halei cu formol
- aerisirea
Aceste operatiuni se efectueaza pe parcursul a 7 zile, dupa care hala se
inchide timp
de 5-7 zile pentru odihna biologica.
b) Cresterea puilor de carne de la 1 la 42 zile, pentru care se asigura
:

15
16

- temperatura de demaraj de 34-35 gr. C , apoi scaderea acesteia


treptat pana la
21 gr.C in ultima saptamana
- furajarea cu trei retete (demaraj,crestere,finisare)
- adaparea cu un sistem de picuratori
- ventilatia in functie de varsta (0,5-6,5 mc/kg)
- admisia aerului proaspat cu ajutorul unor fante de admisie
Corelarea parametrilor de microclimat este asigurata de un calculator cu
comamda automata.
La finele perioadei de crestere puii ajung la o greutate de 1,8-2,0 kg viu,
cand sunt livrati la abator pentru sacrificare.
Intr-o hala de 1000 mp se introduc la crestere 20.000 capete pui de o zi ,
din care se livreaza la abator 19.000 cap ( 5 % sunt pierderi tehnologice ) cea
ce presupune realizarea unei productii de 37,2 kg / mp / serie sau 223 kg /
mp / an.
La o suprafata de crestere utila de 18.000 mp se vor obtine pe an 4.000
to carne in viu cea ce corespunde a 3.200 to carne abatorizata.

6.Costul total al proiectului.

Valoarea totala a investitiei este de 2.400.000 € din care 42.000 € + TVA


se vor finanta din surse proprii, 408.000 € + TVA credite bancare iar
diferenta de 1.950.000 € va face obiectul unui proiect SAPARD in care
finantarea proprie de 50% se va face din credite bancare .

Obiectul investitiei Valoarea Surse de finantare


Nr. estimata Surse Credite Progra
Crt pe baza de proprii Bancare m
. deviz/ofert Sapard
a furnizor
1 Cumparare ferma 450.000 42.000 408.000
2 Lucrari de reparatii 18 667.000 333.500 333.500
hale, interioar si exterior +
statie de incubatie ,
acoperisuri.
3 Utilare 18 hale de crestere 1.110.000 555.000 555.000
si statie de incubatie cu
utilaje si echipamente
4 Lucrari de bransare 173.000 86.500 86.500
utilitati :
TOTAL 2.400.000 42.000 1.383.00 975.00
0 0

Sursele proprii de finantare a investitiilor sunt asigurate in numerar din


profitul realizat de societate , amortizarea fondurilor fixe si din alte fonduri.

 Perioada de creditare solicitata :

Perioada de creditare solicitata de noi este de 7 (sapte ) ani, din care


perioada de gratie de 9 luni incepand cu data accesarii creditului.

16
17

7. Termenul final de punere in functiune a investitiei.

Investitia se v-a realiza intr-un an de zile incepand cu luna februarie 2005


cand se va realiza achizitia fermei si se va finaliza in luna decembrie 2005 .
Punerea in functiune a primului obiectiv de investitii este preconizata a se
efectua la finele lunii iunie 2005 cand se v-a realiza primul Modul 1. de 6 hale
pentru pui carne complet modernizate si utilate cu tehnologie de crestere
automatizata.
Etapa doua v-a cuprinde modernizarea, Modul 2. format din 6 hale de
crestere pui carne si statie de incubatie, unde se include si utilajele de
incubatie si de ecloziune, pana la finele lunii septembriee 2005.
Ultimul Modul 3. va cuprinde 6 halee de crestere pui carne care se vor
finaliza la finele lunii decembrie 2005.

GRAFICUL DE REALIZARE A PROIECTULUI (preturi fara TVA)

Activitati proiect Data Costul Surse Data


inceper finantari banca propri punerii
ii i i in
functiun
e
Achizitie ferma 17.12.0 450.000 408.000 42.000 31.12.04
4
Asigurare utilitati 31.01.0 173.000 86.500 31.05.05
5
Modernizare modul1.( 6 31.01.0 213.000 106.000 31.05.05
hale) 5
Utilare modul 1. 31.03.0 220.000 110.000 30.06.05
5
Modernizare modul 2. (6 30.04.0 141.000 120.000 31.08.05
hale) si statie de incubatie 5
Utilare modul 2. 30.06.0 670.000 335.000 30.09.05
5
Modernizare modul 3. (6 31.08.0 213.000 106.500 30.11.05
hale) 5
Utilare modul 3. 31.10.0 220.000 110.000 31.12.05
5

TOTAL 2.400.00 1.383.00 42.00


0 0 0

17
18

8.Furnizorii principali de bunuri si lucrari pentru proiectul de


investitii.

Denumire Obiectul investitiei Valoarea Conditii de


ce se va achizitiona achizitiei livrare
/realiza
1 SC CANDOPROD FERMA BOTIZ 450.000 € -Plata
SA -Teren de 13,5 ha ; furnizorului din
18 hale pui ; 1 statie credit la data
incubatie ; 3 filtre obtinerii
sanitare ; 3 finantarii
soproane metal ; 1 -Plata din surse
hala de lemn etc + proprii la data
retele de utilitati. semnarii
contractului
2. SC DELTA COM Lucrari de reparatii 667.000 € Deviz
SRL,RAOL SRL hale si statie de preliminar.
incubatie interior /
exterior, acoperis
3. Big Dutchman- - 18 Hale / utilaje 1.110.000 € Oferta
Germania - Incubatoare si Livrat la 6-7
PETERSIME - eclozionatoare sapt. de la
Germania deschiderea
finantarii
4 Electrica SA Asigurarea utilitati 173.000 €
Gaz Vest SA (gaz,apa,energie
RAOL SRL elecrica)

18
19

2.400.000
TOTAL

CALCULUL DE COSTURI PE MP.


(se ia in calcul numai spatiul de productie, respectiv 18 hale
x1100 mp =19800 mp si 1300 mp Statia de Incubatie, Total 21100
mp)
- Cumparare 450.000 € : 21100 mp = 21,38 € /mp
- Modernizare 1.950.000 € : 21100mp = 92,42 /mp
TOTAL …………………………………………… 113,75 € / mp

9. Modificarile necesare la cladirile existente si echipamente .

- La halele de productie se vor executa lucrari de modernizare


( reparatii ale peretilor la interior si exterior, inlocuire us,i
ferestre, refacere acoperis.
- Rebransarea utilitatilor de : gaz, apa , curent electric, sistem de
canalizare..
- Pentru amenajarea interioarelor in vederea activitatii de productie
se vor achizitiona echipamentele de crestere noi, cele existente
fiind uzate fizic si moral.
Reparatiile halelor consta din lucrari de zidarie ,tencuieli interioare si
exterioare precum si inlocuirea acoperisului la cele 18 hale si la statia de
incubatie utilizandu-se materiale noi care asigura o exploatare rationala a
spatiilor existente si o izolatie termica corespunzatoare.
Lucrarile de asigurare cu energie electrica, gaz metan si apa potabila se
vor executa cu firme autorizate.
Echipamentele ce privesc sitemul de hranire, distribuire furaje, adapare
si crearea microclimatului necesar pentru cresterea puilor de carne se asigura
din import fiind utilaje de ultima generatie care asigura o crestere rapida a
puilor , scurtarea ciclului de productie, obtinerea unei productii de calitate
superioara reducand-se substantial mortalitatile.

10. Modificarile necesare in structura si numarul personalului


angajat.

Prin infintarea a 18 hale de productie se creaza la ferma Botiz 35 locuri de


munca,
Numărul structura şi provenienţa personalului suplimentar după
implementarea proiectului:

Categoria de personal Număr persoane, din care:


Total, din care: 35
Conducere
TESA *) – total, din care: 2
Sef ferma 2
Muncitori – total, din care: 33
- direct productivi 29
- indirect productivi 4

19
20

M. PREZENTAREA IMPACTULUI „Proiectului”

Clienti , concurenti potentiali, modalitati de distributie a


produselor.

Productia obtinuta carne pui viu nu este destinata pentru livrare in afara
firmei, aceasta va fi afluita spre abatorul propriu pentru procesare.
Desi proiectul va fi implementat la nivel de ferma impactul finantarii se va
regasi la nivel de unitate dupa valorificarea productiilor obtinute prin reteaua
de desfaccere a firmei.
De mentionat este faptul ca dupa punerea in functiune a noii linii de
abatorizare vor exista putini concurenti in zona Ardealului in privinta
capacitatilor de procesare.
Prin redimensionarea capacitatilor de crestere a puilor de carne
(cresterea suprafetelor de productie) firma va reusi sa asigure din productie
proprie 100 % din necesarul de pui pentru abatorizare.
In acest fel firma va dobandi o independenta fata de producatorii (care nu
dispun de unitati de procesare proprii) de la care se aprovizioneaza cu pasari
vii pentru completarea necesarului de abatorizat.
Produsul principalul livrat si care acopera din vanzari cam 75 % este
carne de pui in stare congelata si refrigerata.
Întrucât volumul solicitărilor este mare şi urmărim să onorăm toate
comenzile modul de realizare a distribuţiei a însemnat o preocupare aparte in
cadrul firmei.

• Firma are in procesul de valorificare a produselor un avantaj fata de de


concurenta prin realizarea produselor de carne in stare refrigerata care
sunt foarte cautate pe piete datorita calitatilor nutritive si prin faptul ca
sunt mai sanatoase.
Principalele cai de distributie a produselor din carne de pasare sunt :
-prin reteaua proprie formata din 10 magazine de desfacere cu amanuntul,
-prin 4 depozite proprii pentru distributie situate in Satu Mare, Baia Mare,
Timisoara si Bucuresti.
-prin distributie loco beneficiar cu mijloace proprii auto ca urmare a lansarilor
de comenzi saptamanale.
-prin distribuitori locali si regionali care deţin mijloace de transport
specializate si autorizate sanitar-veterinar.
• Piata - potentiali concurenti

Politica de desfacere.
Firma îşi desface produsele preponderent în judeţele din nordul şi vestul
României .
Nord - vestul şi vestul României are o populaţie de peste 4,5 milioane de
locuitori.
Calculând un consum de 12,5 kg carne de pasăre/locuitor (nivelul anului
2005) rezultă o piaţă regională de 56.250 to.carne/an cu o valoare de
67.500.000 Euro (1.200 Euro/tonă) .

Canale de distribuţie
a) pe zone geografice: în Ardeal, în Banat, în Bucureşti
b) pe zone sociale : în mediul urban, în mediul rural
c) pe categorii de clienţi : persoane juridice, unităţi bugetare, unităţi de
industrializare a cărnii

20
21

Politica de preţ
Nivelul preţurilor practicate de firmă este unul mediu, echilibrat, care
reflectă relaţia preţ de cost- calitate.
Preţul este comparabil cu cel al competitorilor din zonă (SC Ave Impex
SRL- Satu Mare, SC Avicola SA Oradea , SC Avicola SA Salonta, SC Oncos SRL
Cluj Napoca).
Carnea de pasăre se adresează tuturor cumpărătorilor indiferent de
vârstă sau statut social.
Ştiute fiind calităţile gustativ - nutriţionale ale cărnii de pasăre,
indiferent de puterea economică a consumatorilor, carnea de pasăre rămâne
un sortiment preferat.
Integrarea procesului tehnologic de creştere şi industrializare a păsărilor
(incubaţie, creşterea puilor, fabricarea furajelor, abatorizarea) precum şi un
sistem de depozitare şi distribuţie bine organizat fac ca preţul produselor
noastre să se menţină relativ constante pe o perioadă lungă de timp.
Orientarea consumatorului spre o carne fără grăsimi, uşor digestibilă şi
cu calităţi nutriţionale ridicate vor face ca producţia de carne de pasăre să
crească şi pe viitor.

Programul de vânzări

Se prezenta programul de vânzări estimate pe întreaga perioada de


creditare, anii 2007 - 2013.
Perioada to. carne to.carne To carne obtinuta
viu viu
produse abatorizat
in ferme a
2007 1.700 4.500 3.600
2008 2.796 5.667 4.644
2009 5.600 6.900 5.500
2010 8.230 8.230 6.500
2011 8.230 8.230 6.500
2012 8.230 8.230 6.500
2013 8.230 8.230 6.500

Capacitatea tehnică aferentă proiectului

Societatea CHICKEN LAND SRL cu sediul in Satu Mare are ca puncte de


luctru pentru productie in :
 Vetis, Decebal, Botiz, Paulesti si Satu Mare .Subunitatea ce face
obiectul investitiei
Ferma Vetis este situata in comuna Botiz la 5 km de Satu Mare in
jud.Satu Mare . Ferma este formata din 18 hale de crestere pasari
impartite in 3 module de cate 6 hale, fiecare avand un filtru sanitar si
imprejmuire proprie, ce au o suprafata de 22.325,58 mp .de asemenea in
incinta care are o suprafata de 13,5 ha, exista o statie de incubatie pui, 2
soproane, un post trafo cu dubla alimentare, put forat si gospodarie de apa de
200 mc.
Partea de investitii pentru care se cere finantare se refera la cumpararea,
reabilitarea constructiilor pentru hale si cladire statie de incubatie, a
infrastructurii de utilitati (apa, canal, gaze, current electric )si dotarea celor

21
22
18 hale cu echipamente de crestere pui de carne la sol in sistem intensiv si cu
echipament (ecluzionatoare si incubatoare) a statiei de incubatie .
Halele vor fi rebransate la toate utilitatile (apa,gaz, curent elecric) prin
efort financiar propriu.
Destinatia celor 18 hale este cresterea intensiva a puilor de carne entru
abatorizare
Cresterea puilor de carne la sol in sistem intensiv presupune
urmatoarele operatiuni:

a) Pregatirea halei pentru populare, ce presupune :


- curatirea mecanica (indepartarea gunoiului de grajd si a resturilor de
furaje)
- spalarea halei cu apa sub presiune (80-100 atm.)
- dezinfectia halei
- introducerea asternutului (paie tocate)
- gazarea halei cu formol
- aerisirea
Aceste operatiuni se efectueaza pe parcursul a 7 zile, dupa care hala se
inchide timp
de 5-7 zile pentru odihna biologica.
b) Cresterea puilor de carne de la 1 la 42 zile, pentru care se
asigura :
- temperatura de demaraj de 34-35 gr. C , apoi scaderea acesteia
treptat pana la
21 gr.C in ultima saptamana
- furajarea cu trei retete (demaraj,crestere,finisare)
- adaparea cu un sistem de picuratori
- ventilatia in functie de varsta (0,5-6,5 mc/kg)
- admisia aerului proaspat cu ajutorul unor fante de admisie
Corelarea parametrilor de microclimat este asigurata de un calculator cu
comamda automata.
La finele perioadei de crestere puii ajung la o greutate de 1,8-2,0 kg viu,
cand sunt livrati la abator pentru sacrificare.
Intr-o hala de 1000 mp se introduc la crestere 20.000 capete pui de o zi ,
din care se livreaza la abator 19.000 cap ( 5 % sunt pierderi tehnologice ) cea
ce presupune realizarea unei productii de 37 kg / mp / serie sau 223 kg / mp /
an.
La o suprafata de crestere utila de 18.000 mp se vor obtine pe an 4.000
to carne in viu ceea ce corespunde a 3.200 to carne abatorizata.
Echipamentele pentru cresterea la sol a puilor de carne se vor achizitiona
de la Big Dutchman – Germania care este un lider pe piata mondiala in
domeniu.
Un echipament pentru o hala de 90 +12 m = 1080 mp, ce deserveste in
medie 20.000 cap pui sunt formate din:
• Sistem de furajare-AUGERMATIC format din 3 linii de hranire
suspenate cu motoare si contactori de protectie, 268 hranitori Fluxx
automatizate, cablu anicatarare pasari
• Sistem de adapare- format din 4 linii de adapare cu 1020 picuratori
suspendate, regulator de presiun, profil aluminiu anticataratoare si
unitate racord retea cu apometru electronic, manometru, filtru,
regulator presiune, dozator de medicamente.
• Transport furaje- alcatuita din o linie de transport fuaje din buncar
catre buncarase actionate de cu motor, protectie si comanda.

22
23
• Buncar exterior de pastrare a furajului- galvanizat de 10,2 m 3, 6.6
to de 5,8 m si scara de vizitare..
• Microclimat – sistem alcatuit din – admisie aer proaspat -
exhaustare aer viciat – incalzire supravegheate si comanda cu
calculator prin senzori de temperatura si umiditate la care este
atasat un sistem de alarma pentru depasirea valorilor admise..
• Instalatie de umidificare si racire- actionat de pompa de apa ,
unitate de filtrare, unitate de control comandat de calculator.
• Instalatie de iluminat- instalatie Orion cu trei linii de lumina albastra
si verde, cu becuri economice de viata sporita si. dimmer de
intensitate
• Cantar de hala- pentru pui de carne Swing 20 SA si computer de
cantarire WA 2.
Oferta facuta de furnizor pe o hala tip prezentata mai sus, livrabila la 6-8
saptamani de la deschiderea finantarii.

Statia de incubatie - are rolul de a incuba ouale provenite de la ferma


de reproductie Bicau si de a livra pui de o zi pentru crestere.
Operatiunile ce se executa intr-o statie de incubatie ;
- Receptia si sortarea oualor
- Dezinfectia oualor
- Incubarea lor pe parcursul a 18 zile
- Transferul oualor in eclozionator
- Eclozionarea oualor pe parcursul a 3 zlie de la transfer
- Obtinerea puilor de o zi , sortarea si ambalarea si livrarea lor la
ferme cu mijloace auto speciale.

Gradul de utilizare a capacităţilor previzionat pe întreaga perioada de


creditare este de 100 %..
Regimul de lucru al noilor capacităţi este de 8 ore / schimb, trei
schimburi pe zi, 8.760 ore / an.

Materii prime necesare

Materia primă in cadrul investitiei pentru activitatea de crestere este


puiul de o zi care provine de la incubatia proprie , respectiv de la ferma
Bicau :
Denumirea um Sursa de Cantitatil Pretul Valoare
aprovizionare e unitar Mii leii
necesare
/an
Pui de o zi Ca Incubatie proprie 2.160.00 10.000 2.100
p 0
Furaje to FNC propriu 8.000 10.000 8.000
Medicamen Farmavet , Serv. 378
te Publice

Productia obtinuta

Program de populare PE ANUL 2007 in masura reabilitarii halelor.

23
24
• Modul 1. – 6 hale panalla 30 mai 3 serii = 650 to carne
• Modul 2. – 6 hale iunie – august 2 serii = 430 to carne
• Modul 3. 6 hale sept. – noi. 1 serie = 220 to carne
TOTAL …………………………………………………..1.300 TO carne viu /an 2005

Program de populare PE ANUL 2008 si urmatorii ani, la capacitate maxim


pupulata
TOTAL 18 hale x 19.000 cap = 342.000 cap x 1,95 kg viu la livrare = 666.900
kg / serie x 6 serii =
TOTAL …………………………………………………. 4.000 to carne viu / an 2006

Anii 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 vor fi tot de 4.000 to carne viu
/fiecare an.
Rezulta dupa abatorizare 4.000 kg x 80 % 3.200 kg carne livrata pentru
vanzare.

Prezentarea echipei de implementare a proiectului

Echipa de implementare a proiectului este formata din personalul firmei


care consta din ; economisti,ingineri zootehnisti, medici veterinari cu
experienta, coordonati de managerul firmei.

N. SURSE DE FINANTARE

Principala sursa de finantare a investitiei o prezinta Creditul pe termen lung


obtinut din banci comerciale si implementarea unui Proiect SAPARD pe
Masura 3.1. in valoare de 1.950.000 €.

O. SURSE DE RAMBURSARE

Creditele acordate si utilizate pentru investitii se vor rambursa din


activitatea de exploatare prin profiturile obtinute in fiecare an financiar
pana in anul 2011.
Grafic de rambursare –anexa.

P. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA TRECUTA SI


VIITOARE A FIRMEI

 Prezentare a rezultatelor firmei.

În ultimii trei ani indicatorii în domeniul financiar s-au înscris pe o curba


ascendentă, relevantă fiind cresterea cifrei de afaceri şi a capitalul social ,din
care poate trage concluzia că firma este în continuă dezvoltare.

Indicatorii de performanţă din anii 2004-2005 si 2006 sunt prezentate in


tabel :

24
25

Nr. Indicatorul Ultimii 3 ani


Crt Previziune
.

2004 2005 2006 2007

1 Cifra de afaceri 11.407,53 16.525,23 22.851,53 29.052,46


2 Venituri din 17.025,40 26.442,20 37.499,67 47.694,96
exploatare
3 Profit din 910,5.0 932,45 1.609,46 2.267,00
exploatare
4 Rentabilitatea 5,51 5,64 7,04 7,80
din exploatare
%
5 Profit net 388,18 120,20 231,97 468,05
6 Rentabilitatea 3,40 0,73 1,02 1,62
neta %
7 Active totale 6.630,15 11.149,38 20.494,36 35.479,95
8 Active 4.324,89 6.530,91 12.074,06 23.147,28
imobilizate
9 Capital social 886,23 886,23 886,23 6.136,23
10 Capitaluri 1.466,87 2.366,72 3.760,89 9.440,97
proprii
11 Imprumuturi 3.483,06 5.663,08 6.014,23 7.254,42

Cifra de afaceri in anul 2004 a crescut cu 27 % fata de anul 2003 iar


veniturile cu 28 % . Aceste cresteri se datoreaza dezvoltarii bazei de
productie, a cresterii productiei fizice, cat si a utilizarii la maximum a
capacitatii de abatorizare .
Rezultatul din exploatare a crescut in anul 2004 cu 657.541,9 mii lei ,
respectiv cu 40,8 %
Baza materiala sa dezvoltat continuu prin investitii in active productive
in valoare de 148.855 mil. lei . capitalurile proprii au crescut cu 5.680.080.700
lei reprezentand profiturile utilizate pentru dezvoltare, rezervele si alte
fonduri.
Cresterea productiei fiizice si a cifrei de afaceri a determinat si o
crestere a imprumuturilor pentru investitii si pentru sustinerea activului de
productie.
Rentabilitatea de exploatare de 7,80 % este reletiv constanta, fiind
influentata si de dobanzile la creditele contractate, rentabilitatea neta fiind de
1.62 %, respectiv un profiit net de 4.680 mil. lei.

Analiza indicatorilor din ultimul an financiar incheiatse prezinta astfel :

Indicatori de lichiditate :

1. Lichiditate Curenta

= AC/DC = 12.332,67 / 12.986 = 0,95


2. Lichiditate Imediata

= AC-ST / DC = (12.332,67 – 4.431,52) / 12.986 = 0,61

25
26

Indicatori de risc :

1. Grad De Indatorare
= capital Imprum./ capital propriu x 100 = 7.254,42 / 9.440,97 x 100 =
76,8 %
2. Grad De Acoperire A Dobanzilor

= Profitul de exploatare / ch. Cu dob. = 2.267 / 1.825,43 = 1,24

Indicatori de activitate .

1. Viteza De Rotatie A Stocurilor

= CA / stoc med. = 29.052,46 / 4.231,50 = 6,86 ori


2. Viteza De Rotatie Clienti

= clienti / CA x 365 = (2.828,45 / 29.052,46) x 365 = 35,54 zile


3. Viteza De Rotatie Furnizori

= sold mediu fur/CA. X 365 = 2.782,12 / 29.052,46 x 365 = 34,95 zile


4. Viteza De Rotatie Active Imobilizate

= CA / AI = 29.052,46 / 23.147,28 = 1,25 ori


5. Viteza De Rotatie Active Totale

= CA / AT = 29.052,46 / 35.479,95 = 0, 82 ori.

Indicatori de eficienta .

1. Rentabilitatea Capitalului Angajat

= ( Prof. – Dob. – Ip.) / capit. angajat =468,05 / 9.440,97 x 100 =


4,96 %

2. Marja Bruta De Vanzari

= Pr. Br. Vanz / CA = 4.867.520 / 85.291.930 x 100 = 5,71 %

 Estimari an in curs si fiecare an de derulare a proiectului


si finantarii solicitate.

a) Rezultatul din exploatare.


Rezultatul din exploatare inregistreaza o crestere in medie de 15 % in fiecare
an de previziune.
Anii Rez. Din exploatare Total D.C. Proiect
2006 2267
2007 2748,03 935,83
2008 3613,77 1196,03
2009 3649,59 1228,87
2010 3717 1308,17
2011 3754,20 1380,17

26
27
2012 3827,01 1404,73
2013 3825,94 1414,35

b) Profitul net

Profitul net este influentat direct de cheltuielile financiare respectiv cu


dobanzile bancare, rezultatul exceptional si impozitul pe profit.
Din prifitul net se permite recuperarea in timp relativ scurt al investitiei
realizate.
Ponderea profitului net in venitul din exploatare este in medie pe fiecare an de
7 %.

anii Total d.c. Proiect


Mii lei mii lei
2006 468,05
2007 1232,81 299,71
2008 1375,73 511,83
2009 1402,53 540,47
2010 1471,32 607,37
2011 1540,31 667,85
2012 1621,17 689,64
2013 1712,54 698,88

c) Durata de recuperare a investiţiei,

Durata de recuperare a investitiei este de 5,64 ani rezultat in urma unui


calcul : - din valoarea investitiei se scade profitul net realizat prin proiect in
primii 5 ani iar valoarea ramasa se imparte la profitul net rezultat in al 6-lea
an, plus primii 5 ani ai investitiei .

Valoarea Suma Valoarea Profitul net in Durata de


investitiei profitului net ramasa anul 7. recuperare a
in primii 6 ani invest.

1 2 3 4 5
95040000 91119335 3920665 17125428 ani

 Bugetul de venituri si cheltuieli pe total activitate si


separat pe proiect .

Atasate anexe.

 Proiectia fluxului de numerar pe total activitate a firmei si


aferent proiectului.

27
28
Anexa : Fluxul de numerar privind platile si incasarile (cash flow )

Q. CONCLUZII SI PROPUNERI

Investitia face parte din planul pe termen lung al societatii prin care se
urmareste :
a) Asigurarea unei independente fata de furnizorii de carne pasare viu,
pana la un procent de 100 % din necesarul de abatorizat.
In acest mod exista posibilitatea de a avea un control a pretului la
materia prima (pui de carne pt. abatorizat) prin reducerea costurilor de
productie si cresterea productivitatea muncii.
De asemenea calitatea produselor obtinute va creste considerabil prin
controlul sanitar - veterinar si uniformitatea puilor vii la intrarea in procesul
de abatorizare.
b) Redimensionarea volumului de procesare in conditiile cresterii consumului de
carne pasare pe piata in functie de cerere, este necesara pentru ca exista perioade in
care cererea de pe piata inregistreaza fluctuatii, in functie de sezoane intr-o perioada de
un an.
In aceste conditii in care stiind ca ciclul cererii de pe piata, intr-o perioada
de un an, se repeta in mod regulat, firma are posibilitatea de a regla volumul
productei proprii in functie de cerere si nivelul preturilor, in fuctie de interese
financiare.

De asemenea necesitatea implementarii investitiei este data de


cresterea cererii pe piata prin orientarea consumatorului spre consumul de
carne de pasare, care are calitati nutritionale mai mari decat carnea de porc si
vita , iar pretul este mai accesibil.
Investitia se justifica prin cresterea volumului de productie datorita
aplicarii unor tehnologii avansate de crestere utilizate si de tarile UE , cat si
obtinerea unei calitati superioare a produsului.
Prin tehnologia de ultima generatie adoptata de firma prin proiect se
diminueaza ciclul de productie de la 43-45 zile la 38-40 zile / serie, crescand in
acelasi timp si productivitatea muncii.
Oportunitatea investitiei este data de indicatorii economico-financiari si
de rentabilitatea acesteia.
Veniturile din exploatare vor avea o crestere anuala de peste 20%, iar
rezultatul din exploatare are o pondere mai mare de 7% din veniturile de
exploatare in fiecare an.
Durata de recuperare a investitiei este de 5,6 ani , iar rentabilitatea
capitalului investit se situeaza intre 14-20 %.
Investitia comporta un risc scazut, datorita cresterii cererii produsului pe
piata, care la ora actuala se complecteaza prin import, dar si prin cresterea
capacitatilor de procesare interne, prin achizitia unei linii moderne de
abatorizare de peste un milon de euro.
Toate impreuna au menirea de a imbunatatii mediu de afaceri intern, in
domeniul camii de pasare, creand premizele dezvoltarii unei societati
competitive si eficiente pe piata.

28
29

BIBLIOGRAFIE
Finanţele intreprinderii, Editura Didactică şi
Antoniu, N. 1994
Pedagogică, Bucureşti

Diagnostic economico – financiar, Editura


Mărgulescu, D 1994
Romcart, Bucuresti

Contabilitatea financiară a intreprinderii


Mates, D. între normalizare şi armonizare, Editura 2004
Mirton

Managementul intreprinderilor mici şi


Nicolescu, O. 2001
mijlocii, Editura Economică, Bucureşti

Planul de afaceri, Casa de Editura


Porojan, D., Bişa C. 2004
IRECSOM, Bucureşti

Ristea, M, Contabilitate financiară, Editura Mărgăritar,


2005
Dumitru C. Bucureşti

Managementul micilor afaceri, Editura


Sasu, C. 1998
Sanvialy, Iaşi

Planul de afaceri – ghid practic, Editura All


Săndulescu, I. 1999
Beck, Bucureşti

Someşan, C. Marketing antreprenorial – Note de curs 2005

Stutely, R. Planul de afaceri, Editura Arc, Chişinău 2001

Diagnosticul financiar şi evaluarea


Vintilă, G. intreprinderii, Editura Didactică şi 1997
Pedagogică, Bucureşti

29

S-ar putea să vă placă și