Sunteți pe pagina 1din 14

LOCUL DE MUNCǍ Nr.

SUDOR ( ELECTRIC ŞI AUTOGEN)


1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Sudorul execută prin sudură o legătură nedemontabilă între două sau mai multe piese
metalice , ale căror suprafeţe îmbinate sunt aduse în stare lichidă sau plastică.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

 Aparat de sudură electric


 Tuburi oxigen, acetilena;
 Trusă becuri sudură.
 Trusă scule sudor.
 Furtunuri pentru gaz.
 Matriţe pentru evitarea deformaţiilor.
 Cleşti electrozi.
 Electrozi diferite mărimi.
 Cleme pentru contact.
 Ciocane.
 Pile.
 Dălţi.
 Perii de sârmă de oţel.

SARCINA DE MUNCǍ

Conform cu fisa postului

MEDIUL DE MUNCǍ

Sudorul isi desfasoara activitatea in atelier unde unde pe timpul iernii incalzirea este asigurata
cu aeroterme in atelier, iar iluminatul este natural sau artificial in functie de perioada zilei. Cand este
necesar execuata lucrari si in aer liber.
2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE


 Factori de risc mecanic
- Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ.
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase (materiale
sudate, materiale tăiate etc).
- Proiectare corpuri sau particule de material incandescent cu antrenarea
stropilor sau a materialelor din vecinătate;
- Cădere liberă de obiecte în timpul manipulări;
- Recipiente sub presiune –explozii ;
 Factori de risc electric
- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ sau apariţia unei tensiuni de
pas ( prize defecte, cabluri dezizolate, aparatură necarcasată etc);
 Factori de risc termic
- Temperatura ridicată a obiectelor sudate sau tăiate;
- Temperatura scăzută a obiectelor pe perioada iernii;
- Flăcări, flame în timpul sudării;
 Factori de risc chimic
- Concentraţii ridicate de gaze toxice la lucrările de sudură în compartimente
închise;
- Explozia recipientelor sub presiune;

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic
- Calamitǎţi naturale( seisme, etc);
 Factori de risc chimic
- Gaze toxice în urma sudării – în special sudarea cu arc electric;
- Posibilitatea de formare a atmosferei explozive, în timpul lucrărilor de
sudură în compartimente închise- explozii;
- Fumatul în locuri cu pericol mare de explozii;

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă
- Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă;
- Succesiune greşită a operaţiilor în timpul sudării materialelor;
 Suprasolicitare fizică
- Efort static prin intensitate, lucru în poziţii forţate la lucrările de sudare la
înălţime sau în compartimente închise;
- Nefolosirea uneltelor corespunzătoare pentru sudarea ;
 Suprasolicitare psihicǎ
- Stres psihic legat de pericolul de accidentare ( explozii);
D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI
 Acţiuni greşite
- Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie în timpul executări;
- Sudarea instalaţiilor aflate sub tensiune sau recipientelor aflate sau
presiune;
- Fumatul în zone periculoase sau în timpul efectuări cu autogen;
- Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;
- Cădere la înălţime prin păşire în gol, alunecare, împiedicare,
dezechilibrare;
- Deplasări, staţionări în zone cu pericol ridicat;
 Omisiuni
- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie când lucrează la
echipamentele tehnice ( mască de sudură, mănuşi protecţie etc.);
- Neverificarea stării tehnice aparatelor de sudură( transformator, butelii
oxigen etc) ;
 Comportament socio – profesional
- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări
tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
comunicare);
- Lipsa de satisfacţie în muncă;
- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.
UNITATEA: NUMǍR PERSOANE EXPUSE: 10

DURATA EXPUNERII: 8 h
3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCǍ:
SUDOR ECHIPA DE EVALUARE:

CONSE- CLASA CLASA NIVEL


COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC CINTA DE DE PARŢI
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) MAXIMA GRAVIT PROBAB AL DE
MUNCǍ IDENTIFICAŢI PREVIZI- ATE ILITATE RISC
BILǍ
0 1 2 3 4 5 6
1. Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ;
DECES 7 1 3

FACTORI DE 2. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase (, ITM 3-45
2 5 3
RISC materiale etc); zile
MECANIC 3. Proiectare de particule în timpul procesului de polizare; ITM 3-45
2 3 2
zile
MIJLOACE DE 4. Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre
organele de maşini în mişcare( curele de transmisie compresor de aer); ITM 45-
PRODUCŢIE 3 3 3
180 zile
5. Cădere liberă de recipienţi (butelii) peste picior la manipularea lor; ITM 45-
3 3 3
180 zile
6. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte, cabluri
FACTORI DE
dezizolate, lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi
RISC DECES 7 1 3
autorizare, aparatură necarcasată etc);
ELECTRIC

45
0 1 2 3 4 5 6
7. Temperatura ridicată a suprafeţelor (matriţe, unelte de turnare,
ITM 3-45
rezistenţe electrice etc.); 2 5 3
FACTORI DE zile
RISC
8. Lucrul cu flacără deschisă (becul cu gaz);
TERMIC ITM 45-
3 5 3
180 zile
9. Lucrul cu substanţe chimice care pot provoca alergii sau dermatite; ITM 3-45
FACTORI DE 2 4 2
zile
RISC
10. Lucrul cu substanţe inflamabile sau explozive (GPL, oxigen);
CHIMIC DECES 7 2 4

11. Calamitǎţi naturale( seisme, etc);


DECES 7 1 3
FACTORI DE
RISC 12. Umiditatea ridicată a aerului rezultat în urma procesului de
MEDIUL DE
FIZIC polimerizare termică; ITM 3-45
MUNCǍ 2 6 4
zile

FACTORI DE 13. Pulberi în suspensie, în aer, rezultat in urma lucrarilor de ploizare,


ITM 45-
RISC gaze rezultate in urma procesului de sudare 3 5 4
180 zile
CHIMIC
SUPRASOLI- 14. Monotonia muncii, ritm de muncǎ mare; ITM
CITARE 1 2 1
<3 zile
PSIHICǍ
15.Lucrul în poziţia şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în
zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare; ITM 3-45
SARCINA DE zile
MUNCǍ 2 5 3

46
0 1 2 3 4 5 6
16. Executare defectuoasă de operaţii: manevre, poziţionări, fixări,
ITM 45-
ACŢIUNI reglaje; 3 3 3
180 zile
GREŞITE
17. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
ITM 3-45
zile 2 5 3
18. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie;
ITM 45-
OMISIUNI 3 3 3
180 zile
EXECUTANT
19. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi,
stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
DECES 7 1 3
comunicare);
COMPORTA-
20. Lipsa de satisfacţie în muncă; ITM 3-45
MENT SOCIO 2 1 1
PROFESIO- zile
NAL 21. Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la
serviciu obosit sau în stare de ebrietate; ITM 45-
3 2 2
180 zile

47
SUDOR ( ELECTRIC ŞI AUTOGEN)
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

21

 riRi 3(4  4)  13(3  3)  3(2  2)  2(11) 179


Nrg1  i 1
   3,03
21
3  4  13  3  3  2  2  1 59
 ri
i 1

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC ( Fig.nr.1 )


Locul de muncǎ nr. 1
SUDOR ( ELECTRIC ŞI AUTOGEN)
Nivel de risc global : 3,03

48
4

3
NIVEL DE RISC .

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21
FACTORI DE RISC

49
LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1 Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ;


F2 Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase, materiale etc);
F3 Proiectare de particule în timpul procesului de polizare;
F4 Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre organele de maşini în
mişcare( curele de transmisie compresor de aer);
F5 Cădere liberă de recipienţi (butelii) peste picior la manipularea lor;
F6 Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte, cabluri dezizolate, lucrul în
instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare, aparatură necarcasată etc);
F7 Temperatura ridicată a suprafeţelor (matriţe, unelte de turnare, rezistenţe electrice etc.);
F8 Lucrul cu flacără deschisă (becul cu gaz);
F9 Lucrul cu substanţe chimice care pot provoca alergii sau dermatite
F10 Lucrul cu substanţe inflamabile sau explozive (GPL, oxigen);
F11 Calamitǎţi naturale( seisme, etc);
F12 Umiditatea ridicată a aerului rezultat în urma procesului de polimerizare termică
F13 Pulberi în suspensie, în aer ( ghips rezultat în urma lustruirii etc );
F14 Monotonia muncii, ritm de muncǎ mare;
F15 Lucrul în poziţia şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona lombară şi cervicală şi a
membrelor superioare;
F16 Executare defectuoasă de operaţii: manevre, poziţionări, fixări, reglaje;
F17 Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
F18 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie;
F19 Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări; tensionate, agresiuni
verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);
F20 Lipsa de satisfacţie în muncă;
F21 Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în stare de
ebrietate.

50
4 FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

MǍSURI PROPUSE
NIVEL DE
Nr.crt. FACTOR DE RISC
RISC Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
- Instruirea personalului privind protecţia muncii conform
tematicii periodice ;
- Amenajarea unei construcţii semideschise de tip şopron
îngrădit, executat din materiale incombustibile, care protejeajă recipientele
F10. Lucrul cu substanţe inflamabile
1. butelie de oxigen şi azot;
sau explozive (oxigen, acetilena). 4
- Marcarea încăperilor de depozitare prin tăbliţe indicatoare
de securite;

- Montarea unei hote sau nişe deasupra mesei unde are loc
F12. Umiditatea ridicată a aerului polimerizarea termică in atelier
2. rezultat în urma procesului de 4
polimerizare termică

- Instruirea personalului privind protecţia muncii conform tematicii periodice


F13. Pulberi în suspensie, în aer,
- Dotarea cu instalatie de ventilare in atelierul de sudura;
rezultat in urma lucrarilor de ploizare,
- Instruirea personalului privind folosirea EIP
3. gaze rezultate in urma procesului de 4
sudare

51
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei are valoarea 3,03, încadrându-se în categoria riscurilor medii
( situate sub limita de acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un număr de 21 de factori de risc, dintre care: 18 factori de risc au
niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 3 factori de risc depăşesc aceastǎ limitǎ
( fig.nr.2) situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de
eliminare sau diminuare a efectelor lor.
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor proprii mijloacelor de producţie cu o pondere de 47,61 %, executantul
cu 28,57%; mediul de muncǎ cu o pondere de 14,30 %, iar sarcina de muncă are o pondere de
9,52 %. Erorile mijloacele de producţie şi executantului au consecinţe ireversibile – deces.

52
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr.2 )
Locul de muncǎ nr. 1
SUDOR ( ELECTRIC ŞI AUTOGEN)
Nivel de risc global : 3,03

FACTORI DE RISC
FACTORI DE RISC PROPRII
PROPRII MIJLOACELOR DE
EXECUTANTULUI PRODUCŢIE
28,57% 47,61%

FACTORI DE RISC FACTORI DE RISC


PROPRII SARCINII PROPRII MEDIULUI
DE MUNCĂ 9,52% DE MUNCĂ 14,30%

53
54

S-ar putea să vă placă și