Sunteți pe pagina 1din 3

Teză simestrială la biologie în clasa a X-a (profil real)

Sesiunea de iarnă 2019

N ITEM P
r.
1. Definiţi noţiunile: 1
Reproducere___________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________
3
_____________________________________________________________________________
Eucariot______________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________________ 5
_____________________________________________________________________________ 6
2. Numiţi tipurile de organite celulare reprezentate în imagini şi scrie cîte o funcţie 1
corespunzătoare fiecărui tip de organit celular numit. 2
Organitele
celulare
3
4

Denumirea
Funcţia

3. 3.Corelaţi prin săgeţi. 1


liliacul asexuat, prin diviziune 2
drojdia de bere asexuat, prin înmugurire
3
cartof asexuat, prin butaşi
muşchi de turbă asexuat, prin tuberculi 4
amiba asexuat, prin spori 5
4. Enumeraţi asemănările şi deosebirile dintre celulele eucariote şi procariote. 1
Asemănări 2
1.___________________________
3
2.__________________________
Celula procariotă Deosebiri Celula eucariotă 4
1.____________________ ______________________ _________________ 5
2.____________________ ______________________ __________________ 6

5 Completaţi tabelul, cu 3 exemple. 1


Denumirea animalului Tipul fecundării Tipul animalului după locul 2
de dezvoltare a embrionului 3
1.
2.
4
5
3. 6

6. Completaţi legenda enumerând 5 organite celulare 1


2
3
4
5

Scrieţi în faţa literelor din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B: 1


Coloana A conţine tipuri de acizi nucleici, iar coloana B-constituenţii posibili a unui 2
nucleotid.
3
A B
________a)ADN 1.adenina 5.timina 4
________b)ARN 2.guanina 6.restul 5
fosforic 6
3.citozina 7.riboza
4.uracilul
8.dezoxiriboza

7.Numiţi tipurile de reproducere la 1


Hidră______________________________ 2
Parameciul__________________________
3
Mamifere __________________________
Plante_____________________________ 4
5
6
Alcătuiţi structura lineară la a doua catenă de ADN, dacă I catenă are următoarea
consecutivitate de nucleotide:

AAACAGAAGTAAGACAACATCTTT
________________________________________________________

Completează tabelul cu cu cel puţin trei deosebiri


Metabolismul plastic Criterii Metabolismul energetic
Subliniază cuvintele, care nu se incadrează în grupul tematic şi explică de ce le-ai selectat
Nucleu Plastide Proteine
Ribozomi Perete celular Lipide
Plastide Centrul celular Săruri minerale
Mitocondrii_ Vacuom Glucide
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________
Utilizaţi noţiunile de mai jos pentru a realiza o hartă conceptuală (schemă) cu denumirea
„Reproducerea sexuată la animale”.
fecundaţie externă, fecundaţie internă, broască, vivipare, şopârla, ovipare, ovovivipare,
partenogeneza, elefantul

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________
Analizează imaginea

a) Încercuieşte cifra care indică membrana celulară 1p


b) Explică într-un text, în baza structurii membranei celulare, 2 funcţii ale acesteia
6p.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

S-ar putea să vă placă și