Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 1.11.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu program prelungit „Alexandrina Simionescu Ghica”-
Târgoviște
GRUPA: Mare B Step by Step
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Oana Radu
PROFESOR COORDONATOR: Radu Florentina
PROFESOR METODIST: Alecu Adriana
PROPUNĂTOARE: Petre Raluca-Florentina
TEMA ANUALĂ: „Când/Cum si de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În lumea insectelor”
TEMA ZILEI: „Familia fericită”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Petrecere pentru buburuza Bibi”
PROIECT TEMATIC: „Vestitorii primăverii”
TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare de priceperi și deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Formarea formarea priceperii și deprinderii de a asculta, cu atenție, conținutul unui
text literar, aparținând literaturii pentru copii;
 Formarea priceperii și deprinderii de receptare a mesajului transmis de textul literar;

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


 1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
COMPORTAMENTE VIZATE:
 1.1 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și
receptării lui (comunicare receprivă).
 1.2 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor,
emoțiilor, semnificațiilor etc (comunicare expresivă).
FPRMA DE REALIZARE: DLC- Lectura propunătoarei
FORMA DE ORGANIZARE: frontal
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI:
I. ADP ( ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ)
Rutine: Întâlnirea de dimineață!
Tranziții:
 „ Bate vântul funzele”- cântec
 „Am o căsuță mică”- cântec

II. ADE (ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE)

 Domeniul Limbă și comunicare (DLC): Educarea limbajului


 Lectura propunătoarei: „Povestea unei buburuze” de Costina Conea – frontal

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 O1. Să enumere episoadele din poveste,în înlănțuirea lor logică,obiectivul se
consideră realizat dacă fiecare preșcolar enumeră episoadele din poveste, în
înlănțuirea lor logică, cel puțin cu sprijinul propunătoarei.

 O2. Să se exprime corect, din punct de vedere gramatical; obiectivul se


consideră realizat dacă fiecare preșcolar se exprimă corect cel puțincu sprijinul
propunătoarei.

STRATEGII DIDATICE:
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, povestirea.
MIJLOACE DIDACTICE: imagini reprezentative momentelor poveștii, cutie, panou, fișă cu
povestea, panou, magneți.
METODE DE EVALUARE: evaluare orală (prin întrebări), interevaluare, aprecieri verbale, metoda
R.A.I
BIBLIOGRAFIE:
 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar 2019 ”
 „Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar” –
Florica Mitu, Stefania Antonovici; Editura Humanitas, Seria Didactica.
PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
Nr. Momentele Ob Eșalonarea conținultului Strategia didactică Evaluare
Crt. activității op. Activitatea Activitatea Metode, Mijloace Forme de
propunătoarei preșcolarilor procedee și de învăță- organizare
tehnici mânt
didactice
1. Momentul Aerisesc sala de grupă.
organizatoric Pregătesc materialele necesare lec-
2 minute ției.
Așez scaunele în semicerc.

Salut preșcolarii. „-Bună dimineța!” Preșcoarii mă salută: Conversația Frontal


„-Bună dimineța!”
Mă prezint.„- Mă numesc Raluca,
iar astăzi vom desfășura împreună o
parte din activități.”
2. Activitate/ Prezint cutia surpriză şi citirea Preșcolarii prezintă interes
discuție mesajului de la Mama Buburuză, pentru realizarea Conversația Cutie Frontal Aprecieri
introductivă care le cere ajutorul copiilor pentru sarcinilor. Scrisoare verbale
1 minut a realiza câteva sarcini, necesare
pentru a o găsi pe fetiţa ei,
“Buburuza Bibi “ care s-a pierdut.
3. Anunțarea Le explic preşcolarilor că la Preșcolarii sunt atenți la
temei si a activitatea pe care o desfăşurăm explicațiile pe care le ofer. Conversația Frontal Aprecieri
obiectivelor astăzi vor asculta o poveste despre verbale
1 minut o mamă buburuză care și-a pierdut
fetița, aceasta plecând în căutarea
ei.
4. Prezentarea Prezint conținutul poveștii, Preșcolarii ascultă Conversația Imagini Frontal Aprecieri
optimă a expunând planșele cu momentele povestea. Povestirea reprezenta verbale
conținutului și cheie ale textului, în ordine -tive pe
dirijarea cronologica. Lecturez povestea cât segvențele
învățării mai expresiv, folosind mimica şi povestirii.
20 minute gestica ce corespund, însoţite de
prezentarea imaginilor. Povestirea
se va realiza pe un ton cald, plăcut,
atractiv. Anexa 1

Adresez copiilor întrebări cu privire Preșcolarii întreabă Conversația Frontal Aprecieri


la posibilele cuvinte neştiute de propunătoarea despre Explicația verbale
aceştia pentru a facilita înţelegerea cuvintele necunoscute.
mesajului. Le ofer posibilitatea de a
încerca să explice cuvintele
necunoscute, iar la finalul lecturării
explic sensul cuvintelor și
expresiilor noi.

Solicit preșcolarii să construiască Construiesc propoziții Conversația Frontal Aprecieri


propoziții cu cuvintele necunoscute. folosind cuvintele și/sau Explicația verbale
expresiile noi.
Adresez întrebări pe baza textului.
O1 „-Pe cei doi prieteni ai
„-Cum îi chema pe cei doi prieteni
ai buburuzei?” buburuzei îi chema
gândăcelul Buzu și
bondărelul Dodo.”

„-Unde au plecat Bibi și Buzu să se „-Bibi și Buzu au plecat să


joace?” se joace la râu.”

„-Unde s-au adăpostit cănd a „-Când a început să bată


început să bată vântul?” vântul, s-au adăpostit sub
o frunză.” Conversația Frontal Aprecieri
Explicația verbale
„-Cine a plecat în căutarea lor să îi „-În căutarea lor a plecat
salveze?” mama.”

„-Ce a învățat buburuza Bibi din „-Buburuza Bibi a învățat


această experiență?” din această experiență că
nu este bine să te
aventurezi departe de
casă.”
5. Obținerea O2 Cu ajutorul imaginilor, solicit Preșcolarii ordonează Conversația Magneți, Frontal Aprecieri
performanței preșcolarilor să ordoneze în ordine cronologic povestea. Explicația panou, fișe verbale
5 minute cronologică firul acțiunii.
6. Aprecieri și Fac aprecieri generale și individu- Preșcolarii ascultă aprecie- Conversația Frontal Aprecieri
recomandări ale legate de participarea preșcola- rile făcute de propunătoare Explicația verbale
1 minute rilor la activitate.
ANEXA 1

POVESTEA UNEI BUBURUZE

de Costina Cone

Era o dimineață frumoasă, cu aer îmbătător, plin cu parfumul florilor de primavară și răcorit de roua
pură. Din puful unei păpădii apăru o mică buburuză. Se frecă la ochișori și își zise: „ Ce dimineață
frumoasă ! Abia aștept să cobor din floare ca să mă joc cu gândăcelul Buzu și cu bondărelul Dodo.”

- Bibi ! o strigă mama ei, ce bine că te-ai trezit ! Ieși afară să te mângâie razele soarelui și să te speli în
roua dimineții.

Mama-buburuză o dezmierdă ușor și o luă protector lângă ea.

- Poți să te duci să te joci, dar să nu te îndepărtezi . Poate să treacă vreo pasăre și să te ia în cuibul ei ca
mâncare pentru puișori, spuse ea grijulie, așa, ca toate mămicile.

Mica buburuză coborî de pe păpădie, nu înainte de a promite că nu se va duce departe. După tulpina
unei lalele îl găsi pe Buzu, un gândăcel tare năzdrăvan, care toată ziulica, cât era de mare, umbla de
colo până colo, căutând să intre în fel de fel de încurcături, pentru că, serios vorbind, la cât de des se
întâmplă să facă năzbâtii, însemna că le și căuta înadins.

- Bună, Buzu ! spuse Bibi veselă.

- Bună, Bibi ! Vrei să mergem să ne jucăm la malul râului ? o întrebă

gândăcelul, începând să se agite în jurul buburuzei. Vrei ? Vrei ? Spune, vrei ?

Bibi stătu pe gânduri și-i spuse :

- Nu cred că pot. Știi, nu am voie să mă îndepărtez de casă, zise Bibi, uitându-se în spate.

- Dar nu va vedea nimeni că ai plecat, pe cuvânt de gândăcel dacă se întâmplă ceva, spuse Buzu,
uitându-se la buburuză cu năzdrăvănie în privire.

Tocmai când vorbeau ei, pe acolo trecu și bondărelul Dodo.

- Bună ! spuse el.

- Bună ! Noi mergem la râu să vedem frunzele cum plutesc, zise Buzu. Nu vrei să ni te alături ?

- Eu nu merg, pentru că mama a spus să stau prin apropierea casei să mă joc, afirmă bondărelul,
văzându-și mai departe de drum. Eu mă duc să mă joc lângă lanul de păpădii.

Gândăcelul o convinse pe Bibi să meargă cu el la râu și, când ajunseră, au început să se joace. Nu după
mult timp a început un vânt năpraznic, de apleca tulpinile florilor de mac din apropierea râului. Apa
începu să se agite și să arunce stropii reci care încotro. Gândăcelul și buburuza se adăpostiră sub o
frunză.

- Trebuia să o ascult pe mămica mea, spuse buburuza. Cum o să ajung acum acasă ?

Bibi începu să plângă și să o strige pe mama ei. Vântul începu să sufle puternic, până când desprinse
frunza de pământ.

- Ajutor !

În timpul acesta, mama buburuză o căuta disperată pe Bibi. Află de la bondărel că se dusese la râu cu
gândăcelul și plecă în căutarea lor. Vântul dusese frunza departe, și mai departe, cu prietenii noștri
agățați de ea, ca într-un final să o așeze pe valurile învolburate ale râului. Printre șuvoaiele de apă,
gândăcelul și buburuza cereau ajutor.

În cele din urmă au fost trași la mal de către mama-buburuză, care apucă marginea frunzei și îi scoase
afară pe năzdrăvani.

Ajunsă acasă, Bibi se aruncă în brațele protectoare ale mamei și-i spune :

- Nu am să-ți mai ies din cuvânt niciodată, mamă ! Iartă-mă !

- Fata mamei, toate mamele își învață copiii numai de bine și îi ajută atunci când au nevoie. Ai greșit și
se putea întâmpla ceva rău, dar cred că ți-a prins bine, pentru a învăța să asculți povestea mea, căci eu
te învăț numai de bine, spuse mama-buburuză și o mângâie ușor.

Vântul se mai potolise și apăru soarele râzând printre nori, radiind de bucurie că poate să mângâie din
nou petalele florilor, dând sănătate și lumină pe pământ. Așa i-am lăsat pe prietenii noștri, buburuza și
gândăcelul, jucându-se frumos pe lângă casă.

S-ar putea să vă placă și