Sunteți pe pagina 1din 2

Informație sucțintă cu privire la sistemul educaţional din raionul IALOVENI

anul de studii 2017-2018


Structura sistemului de învăţământ raional
Total instituţii de învăţământ general– 73 Inclusiv:
 preşcolare – 39,
 şcoli primare-3
 gimnazii – 15
 licee – 15
 şcoli complementare – 1
Educație timpurie
În raionul Ialoveni sunt 9169 copii cu vârsta între 0-6 (7) ani, dintre care 4966
copii frecventează grădiniţa, ceea ce constituie 54,19%. Din numărul total de 2545 copii
cu vârsta de 5-(6)7 ani 2156 copii (din ei-54 cu dizabilitate) sunt instituţionalizaţi
(instituţionalizarea este de 86,5 %).
În raion sunt 6 localități în care nu există instituție de educație timpurie: s.Budăi, s.
Găureni, s.Homuteanovca, s.Misovca, s. Alexandrovca, s.Horodca.
Învăţământul primar și secundar (ciclul I și II):
Total elevi – 10348, total clase – 481
Învăţământ liceal – 861 elevi, 46 clase
Învăţământ obligatoriu (clasle I-IX) – 9487 elevi, inclusiv în învăţământ primar – 4589,
în învăţământ gimnazial –4898 elevi.
Învățământul liceal- 876 elevi
Accesul la studii liceale este asigurat de 15 instituţii, 2 localizate în oraşul
Ialoveni (LT ,,P.Ștefănucă” și LT ,,A.Vartic”) și 13 licee rurale (LT Costești, LT
,,Olimp” Costești, LT Molești, LT ,,M.Bîrcă” Mileștii Mici, LT ,,D. Cantemir” Văsieni,
LT ,,I.Suruceanu” Suruceni, LT ,,A. David” Bardar, LT Ruseștii Noi, LT Zîmbreni, LT
Horești, LT,,I.Pelivan” Răzeni, LT Țîpala, LT Puhoi), toate pentru clasele I-XII.

În sesiunea 2018 sunt 310 candidați la BAC. Susțin examenele de BAC în două centre :
LT ,,P.Ștefănucă” Ialoveni și LT ,,I.Pelivan” Răzeni

În acest an Liceul Teoretic "Andrei Vartic" Ialoveni și Liceul Teoretic "Ion


Pelivan" Răzeni (școli de circumscripţie) au câștigat proiectul FISM pentru
reparațiile capitale a instituției.

Total cadre didactice – 1109 cadre didactice/manageriale


În instituțiile de educație timpurie – 316 cadre didactice (din ei manageri-35), dintre care
cu grade didactice 122 inclusiv: 0– gradul didactic superior, 2 – gradul didactic întîi, 120
– gradul didactic doi. Din numărul total de cadre didactice, 8 cadre didactice - cu studii
superioare de masterat, 7 cadre didactice cu studii superioare de licență și 97 cadre
didactice cu studii medii de specialitate, 23 cadre didactice cu studii medii de specialitate
nepedagogice.
1
Problema asigurării necesarului de cadre în instituţiile de educaţie timpurie rămâne şi în
acest an de studii o problemă prioritară. Se atestă lipsa educatorilor cu calificare în
domeniul educaţiei preşcolare, ajutori de educatori, metodişti. Doar 5,71% din instituţii
din subordine asigură accesul la serviciile specialiştilor cum ar fi logoped, psiholog.

În instituțiile de învăţământ primar și secundar (ciclul I, II) – 793 cadre didactice (din ei
manageri-94), dintre care cu grade didactice 547 inclusiv: 13– gradul didactic superior,
86 – gradul didactic întîi, 448 – gradul didactic doi. Din numărul total de cadre didactice
1 cadru didactic este cu studii superioare doctorale, 71 cadre didactice - cu studii
superioare de masterat, 338 cadre didactice cu studii superioare de licență și 77 cadre
didactice cu studii medii de specialitate.

S-ar putea să vă placă și