Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de inchiriere

I. PĂRŢI CONTRACTANTE

Între:
ACIRNARESEI VIOREL cu sediul în FALTICENI, nr. 68A, identificat cu CI, seria SV, nr. 720375,
în calitate de PROPRIETAR, denumit astfel in cuprinsul contractului
si
GABOR STEFAN cu domiciliul în SATU MARE, str. MARA nr. 17, identificat prin CI seria SM, nr.
345337, eliberat de politia SATU MARE, la data 05.05.2009, avand permis de conducere
categoria B, nr. permis S00203190M, emis la data de 21.10.2011, în calitate de CHIRIAS,
Am convenit la incheierea prezentului contract de inchiriere cu respectarea clauzelor
urmatoare:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


1. Obiectul prezentului contraCt il reprezinta inchirierea autoturismului VOLKSWAGEN, tipul
SHARAN, cu nr. de inmatriculare SV24VIP, nr. de identificare WVWZZZ7MZ1V013056, culoare
ROSU, pentru a-l folosi in interes propriu pe o perioada determinata.
2. Pretul convenit pentru inchirierea autoturismului mai sus indicat este CU TITLU GRATUIT pe
toata perioada contractului.
3. Chiriasul declara pe propria raspundere ca a primit azi, data semnarii contractului autoturismul
cu elementele de identificare mai sus indicate in scopul folosirii acestuia, conform destinatiei sale,
pe o perioada determinata.

III. DURATA CONTRACTULUI


1. Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioada de 10 zile, cu incepere de la data de
23.05.2016, pana la data de 01.06.2016.
2. Prezentul contract va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante incheindu-se in
acest scop un act aditional.

IV. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI


1. Proprietarul are obligatia de a pune la dispozitia chiriasului autoturismul in stare perfecta de
functionare, avand si asigurarea obligatorie.

V. OBLIGATIILE CHIRIASULUI
1. Chiriasul trebuie sa posede permis de conducere valabil categoriei obliectului inchiriat pe
intreaga perioada de inchiriere si cu o vechime de 1 ani. Varsta minima obligatorie este de 21 de
ani.
2. Chiriasul isi asuma intreaga responsabilitate pentru orice accident provocat de conducerea
imprudenta a autoturismului, precum si de conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau in
stare de ebrietate, prin acest contract acceptand sa plateasca pagubele evaluate.
3. In caz de accident, chiriasul este obligat sa anunte imediat producerea acestuia atat organelor
de politie, cat si proprietarului, si va permite efectuarea investigatiilor necesare.
4. Atat in cazul unui acceident rutier, cat si a furtului autoturismului sau din autoturism, clientul va fi
obligat sa obtina de la organele abilitate urmatoarele documente:
 Procesul-verbal de tamponare sau furt, dupa caz;
 Anexa 2 pentru polita CASCO;
 Autorizatia de reparatie.
5. Chiriasul isi asuma intreaga raspundere pentru orice incalcare a regulamentului rutier in
vigoare. De asemenea este obligat sa plateasca toate amenzile primite in decursul perioadei pe
care a inchiriat autoturismul.
6. In caz de accident sau avarii produse din vina clientului se va plati suma necesara pe perioada
de reparatie.

1
7. Chiriasul are obligatia sa nu iasa din tara cu autoturismul decat daca are acordul scris al
proprietarului .
8. Chiriasului ii este interzis:
 Participarea la curse de masini sau in teste pentru verificarea performantelor
autoturismului;
 Transportul materialelor sau substantelor interzise, precum si transportul oricaror marfuri
fara actele necesare;
 Utilizarea autoturismului sub influenta alcoolului, drogurilor sau oricaror substante care ii
poate afecta viteza de reactie sau starea de constienta;
 Tractarea altor autoturisme sau remorci fara acordul scris al proprietarului;
 Lasarea autoturismului cu geamurile deschise si/sau cu cheile in contact nesupravegheate,
iar sistemul de alarma va fi activat de fiecare data cand autoturismul este parasit;
 Efectuarea vreunei reparatii asupra autoturismului, acesta nu poate fi reparat decat intr-un
service autorizat si desemnat de proprietar;
 Sa vanda, sa inchirieze sau sa garanteze cu autoturismul care face obiectul acestui
contract.

Incalcarea oricarei din conditiile de folosire va atrage automat responsabilitatea financiaraa


clientului fata de proprietar, retinerea garantiei plus plata tuturor daunelor cauzate.
11. Chiriasul la expirarea acestui contract, va restitui proprietarului bunul inchiriat, impreuna cu
toate accesoriile acestuia, in aceeasi stare in care le-a primit.

VI. LIVRAREA SI PRELUAREA BUNULUI


1. Autoturismul va fi livrat respectiv preluat de la locul indicat de proprietar.
2. Autoturismul va fi inchiriat in bune conditii, fara defectiune cu rezervorul plin si trebuie predat in
aceleasi conditii.
3. Orice intarziere la returnarea autoturismului inchiriat se comunica cu cel putin 24 ore inainte.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI


1. In cazul nerespectarii conditiilor acestui contract, partileau convenit ca acesta sa se desfiinteze
de plin drept, fara somatie si fara interventia instantei de judecata, contractul avand forta juridica
de titlu executoriu. Prezenta clauza are valoare de pact comisoriude ultimul grad.

VIII. DISPOZITII FINALE


Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv validitatea, executarea ori
desfiintarea lui se va solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care partile nu se inteleg litigiul se
va solutiona de instanta competenta din judetul Bihor.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale câte unul pentru fiecare din părţi.

PROPRIETAR CHIRIAS
ACIRNARESEI VIOREL GABOR STEFAN