Sunteți pe pagina 1din 13

Activitate 3.1.1.

Dezbatere online

     Disciplina Consiliere şi dezvoltare personală contribuie la starea de bine și la


consolidarea încrederii în sine a elevilor. În cadrul acestei discipline, elevii și profesorii
care susțin activitățile dedicate sunt în puternică legătură cu ei înșiși și cu ceea ce se
întâmplă în jur. Învățarea autentică conectează trecutul, prezentul și viitorul, propriile
experiențe, trăiri, emoții, comportamente și atitudini din viața de zi cu zi, din familie, de la
școală sau din comunitate. Aspirația pentru devenirea unei persoane responsabile,
pozitive, sănătoase și echilibrate se realizează printr-un angajament pe care elevii sunt
invitați să și-l asume. Este o  disciplină altfel deoarece experiențele sunt trăite în mod
direct, experimentate deschis, analizate și reflectate cu onestitate. Răspunsurile la
provocările din cadrul lecțiilor ajută elevii să exerseze din incursiunea în propria lume, a
creșterii personale, prin faptul că oferă posibilități inedite pentru descoperirea talentelor,
calităților, abilităților, atitudinilor, intereselor, cât și pentru împlinirea visurilor. Este cadrul
care activează pregătirea pentru viață prin dezvoltarea de comportamente și atitudini
autonome și nu prin achiziționarea de cunoștințe. Este un câștig atât pentru elevi, cât și
pentru profesori, deoarece ajută înțelegerea

 COMPETENTELOR CHEIE vizate în abordarea disciplinei, din profilul de formare al


elevului de gimnaziu:

 - competența de a învăța să înveți, prin aprecierea calităţilor personale în vederea


autocunoaşterii și alegerii carierei;

- spiritul de inițiativă și antreprenoriatul;

- competențele sociale şi civice, prin manifestarea disponibilităţii pentru participare civică


şi pentru valorizarea diversităţii.

Profilul de formare al elevului din perspectiva disciplinei DP vizează cinci dimensiuni ale
dezvoltării personalității elevului:

1. competențe de autocunoaștere

2. competențe socio-emoționale

3. competențe de management al învățării

4. competențe de management al carierei

5.competențe pentru adoptarea unui stil de viață sănătos.

In activitățile la clasă dedicate construirii profilului de formare și dezvoltării


competențelor elevilor, se vor avea în vedere utilizarea unor contexte de învățare
tradiționale, dar și noi, moderne, utilizând TIC în învățare și implicând contextele de
exersare a competenței digitale

Astfel, sunt recomandate :

- colaborarea, comunicarea deschisă, interacțiunea, jocul;

- exprimarea identității elevului, sub toate aspectele sale: personale, culturale, sociale,
celebrând diversitatea umană;

- formarea deprinderii de a reflecta, a trece prin filtrul interior şi a integra autentic în


sistemul personal informații privind natura umană, dezvoltarea și construirea ființei, la
intersecția mediilor fizic, psihic, social-cultural si tehnologic;

- documentarea utilizând mijloacele TIC, utilizarea resurselor electronice disponibile (CD-


uri educaționale, resurse online pentru identificarea, analiza și argumentarea unor situații
de viață cu rol de facilitare a reflecției personale).

Cunoașterea și înțelegerea problemelor copilului trebuie să devină principala sarcină a


celui care educă.Această cunoaștere nu poate fi deplină decât prin colaborarea tuturor
factorilor implicați în procesul instructiv-educativ: învățători, profesori, diriginți, profesori
de consiliere și profesori de altă specialitate.

Activitate 3.1.2. Dezvoltarea ȋncrederii elevilor dumneavoastră ȋn propriile


capacități de ȋnvățare

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală

Clasa a VI-a

Tema: Sunt un bun cetățean?

Competențe specifice:

2.2. Identificarea elementelor comunicării eficiente în medii reale și virtuale

3.2. Manifestarea interesului pentru a învăța de la ceilalți și pentru a-i sprijini pe ceilalți în
învățare

Activitatea debutează cu vizionarea de către elevi a unei prezentări PowerPoint


-https://vdocuments.mx/vreau-sa-fiu-un-bun-cetatean.html - din care aceștia află
informații despre ce ȋnseamnă să fii un bun cetățean. După ce urmăresc prezentarea,
elevii trebuie să redea ȋntr-un singur cuvânt, care este, ȋn opinia lor, ȋnțelesul
sintagmei bun cetățean. Se folosește metoda brainstorming pentru a reprezenta ce
înțeleg elevii prin a fi un bun cetățean, cerându-li-se apoi să scrie pe flip-chart cuvintele
găsite.

Activitatea continuă printr-o altă secvență ȋn care elevii sunt împărțiți pe grupe iar fiecare
grupă va primi câte un set de întrebări pe baza cărora se vor iniția discuții libere.

Grupa 1

1. Cum vă implicați în viața comunității în care trăiți?

2. Ați remarcat anumite lucruri ȋn localitatea voastră care vă deranjează? Ce anume? Dați
exemple.

Grupa 2

1. Sunteți de acord cu faptul că unii locuitori din localitatea voastră nu respectă și nu


protejează mediul ȋnconjurător? (aruncă resturi menajere în locuri neamenajate,
deversează în spațiul public apele menajere)

2. Dacă observați, de exemplu, că în lacul din localitatea voastră au apărut pești morți la
suparafața apei, ce faceți? Cum acționați? Anunțați imediat pe cineva?

Grupa 3

1. În localitatea voastră există spații special amenajate pentru petrecerea timpului liber?
(parcuri, locuri de joacă, stadion).

2. Care este părerea voastră cu privire la câinii vagabonzi din localitatea voastră? Ce
măsuri ați lua pentru ei? (i-ați duce la un adapost de animale)

Grupa 4

1. Când vedeți că un copil aruncă o hârtie pe stradă cum reacționați? (treceți mai departe
că nu este problema voastă, îl atenționați să nu mai facă, vă prefaceți că nu-l vedeți)

2. Care ar fi schimbările pe care ați dori să le faceți ȋn localitatea voastră?

În continuare li se adresează elevilor câteva ȋntrebări despre voluntariat:

- Cunoașteți noțiunea de voluntariat?

- Ce știți despre voluntariat?

- Ați participat vreodată la acțiuni de voluntariat?


Pentru a afla mai multe informații, elevii vizionează un filmuleț despre voluntariat
- https://www.youtube.com/watch?v=wvdlzmmPFCg

La finalul activității, fiecare elev primește câte o coală pe care i se cere să scrie despre o
calitate pe care consideră că ar trebui să o aibă un bun cetățean. După ce fiecare citește
ceea ce a scris pe coală, ȋși apreciază unii altora ideile prezentate, realizându-se, ȋn acest
fel, interevaluarea. De asemenea, profesorul diriginte evaluează prezentarea fiecărui elev.
Din acele coli se formează apoi o carte cu titlul Codul unui bun cetățean.

În cele din urmă, li se cere elevilor să se autoevalueze și pot face acest lucru prin propriile
răspunsuri la ȋntrebarea Sunt un bun cetățean?   

În această clasă sunt și elevi cu dificultăţi de învăţare și, de aceea, folosesc metode
adecvate, ȋncercând prin acestea să-i ajut să se integreze, solicitându-i și pe ei atât ȋn
activitatea de grup, cât și individual.

Această activitate poate fi replicată şi la limba franceză (L2), disciplina pe care o predau,
tot la clasa a VI-a.  

Le propun elevilor să realizeze, pe grupe, un afiș ȋn care trebuie să scoată ȋn


evidență calitățile unui bun cetățean. Fiecare afiș trebuie să conțină un desen, colaj,
fotografie, imagine etc., precum și un mesaj de impact (slogan). Mesajul afișului trebuie
evidențiat și exprimat prin elemente compoziționale vizuale bine armonizate.

Activitate 3.1.3. Descrierea unei activități de învățare ca RED

Pentru îmbunătățirea procesului de predare – învățare – evaluare, profesorii au datoria de


a identifica și selecta resursele educaționale deschise care să susțină atingerea
competențelor educaționale în contexte pedagogice diverse, adaptate nevoilor de
învățare ale elevilor.

În acest context, m-am gândit să le propun elevilor din clasa a VII-a o activitate atractivă
online, ce are ca scop principal dezvoltarea competenței: Utilizarea conceptelor
specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței.

PROIECT DIDACTIC

ACTIVITATE ONLINE

1.Date de identificare

             Clasa : a VII-a


             Aria curriculară : Om şi societate

             Disciplina : Religie ortodoxă

             Profesor :

2.  Conţinut

 Unitatea de învăţare : Biserica – viața omului în Hristos, prin Duhul Sfânt

Titlul lecției: Biserica – locaș de închinare și de sfințire a omului

      Tipul lecției : de transmitere si însușire a cunoștințelor

Durata lecției : 45 minute

Competențe specifice :

1.1  Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii și în devenirea spirituală


a omului, pe baza unor texte religioase ;

1.2  Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variate.

Resurse TIC:

-        Activitate desfășurată sincron folosind aplicația https://meet.google.com/

-        Folosirea manualului digital de pe https://manuale.edu.ro/

-        Captarea atenției se face prin vizionarea unui film Biserica, tur virtual

Play Video

-        Exerciții de
consolidare: https://learningapps.org/view13675599, https://learningapps.org/view
13719174 de pe platforma https://red-religie.ro/

-        Exerciții: https://e-religie.ro/wp-content/uploads/2020/11/LECTIA-3.-BISERICA-
LACAS-DE-INCHINARE-SI-DE-SFINTIRE-A-OMULUI-%E2%80%9EPuzzle.pdf, https://e-
religie.ro/biserica-lacas-de-inchinare-si-de-sfintire-a-omului-adevarat-fals,  https://e-
religie.ro/biserica-lacas-de-inchinare-si-de-sfintire-a-omului-text-spatii-goale, https://e-
religie.ro/biserica-lacas-de-inchinare-si-de-sfintire-a-omului-stabileste-corespondenta, ht
tps://e-religie.ro/biserica-lacas-de-inchinare-si-de-sfintire-a-omului-gaseste-cuvantul.
-        Fișa de lucru: Ciorchinele ce se va încărca pe platforma de Classroom a clasei.

Pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:

1.     Să completeze spațiile goale cu cuvintele potrivite.

2.     Să asocieze corect răspunsurile.

3.     Să răspundă corect la solicitări.

SCENARIUL DIDACTIC

1.     Moment organizatoric (3 min):

Toată lumea a primit link-ul și acceptul pentru a intra în videoconferință; întreb dacă are
ü  

cineva probleme de conexiune, cu microfonul sau camera;  elevii sunt rugați să-și scrie
numele în chat-ul aplicației, pentru a face prezența.

2.     Anunțarea titlului lecției și competențelor (2 min):

Dau share screen, deschid openboard-ul, scriu titlul pe tablă, le spun ce activități am
ü  

pregătit pentru astăzi.


 

3.     Captarea atenției (5 min):

Se face prin vizionarea unui film: Biserica, tur virtual

Play Video

4.     Dirijarea învățării (27 min):

Pentru că majoritatea lucrează de pe telefoane, și le este mai greu să comute între


ü  

ferestre, partajez manualul digital și citim respectiv lecția, discutăm despre părțile
importante ale bisericii  și rezolvăm împreună exercițiile interactive. Numesc pe rând câte
un elev care să-mi dea răspunsul, timp în care ceilalți rezolvă și își așteaptă rândul cu
microfonul închis.

5.Feedback-ul zilei (5 min):

Le propun ca  în chat  să scrie trei cuvinte prin care să caracterizeze ora desfășurată.

6.Încheierea lecției (2 min):

Le transmit că tema va fi încărcată pe Classroom, unde vor primi și instrucțiunile pentru


ü  

realizarea acesteia. Tot acolo vor încărca și ei rezolvările, pozând. Ne spunem, la revedere!

Biserica-locaș de închinare

Completează ,,ciorchinele,, de mai jos, folosind cunoștințele acumulate până acum:

A 3.1.4 Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități

          Garantarea dreptului la educaţie al oricărui copil:

a) Copii au dreptul să înveţe împreună indiferent de dificultăţi şi de diferenţe;

b) Fiecare copil este unic şi are un anume potenţial de învăţare şi de dezvoltare;

c) Şcoala şi comunitatea asigură şanse egale de acces la educaţie pentru toţi copiii.

          ,,Mai presus de neştiutori sunt cei care citesc; mai presus de cei care citesc
sunt cei care reţin; mai presus de cei care reţin sunt cei care înţeleg; mai presus de
cei care înţeleg sunt cei activi”(Bohtlingk)?

           Având în vedere că existența copiilor cu CES este o realitate permanentă, școala


trebuie să se adapteze și să ofere un mediu de învățare incluziv în care toți copiii să aibă
posibilitatea să se dezvolte. Pentru aceasta este necesar ca școala să creeze parteneriate
educaționale cu personal specializat, cu centrele de resurse și asistență educațională, ca
profesorii din școli să devină ei înșiși agenți ai educației incluzive și nu în ultimul rând o
colaborare mai strânsă cu părinții.
           Ca exemplu de plan de acțiune putem lua în considerare o situație în care la clasa
a IV-a există un copil cu CES având tulburări de scris, fiind deci diagnosticat cu disgrafie.
Disgrafia cuprinde acele forme de perturbări ale procesului tipic de achiziție a exprimării
în scris: erori la nivelul literelor, erori sintactice și de punctuație. Copilul exemplu evită să
scrie, când scrie are scrisul mărunt, înghesuie grafemele până la suprapunere, are
dificultăți în organizarea literelor, iar scrisul este în general foarte dezordonat.

           Aceste deficiențe împiedică elevul să se dezvolte normal, prin urmare este nevoie
de un plan de intervenție pentru ameliorarea acestora. La nivelul elevului în primul rând
trebuie realizate activități de motivare de sine, copilul trebuie să aibă o atitudine
pozitivă, să fie încurajat și susținut. Pe lângă intervențiile terapeutice, de dezvoltare a
coordonării motorii generale, copilul trebuie încurajat să scrie și să aibă o poziție
corporală corectă atunci când scrie. De asemenea, se recomandă ca elevul să scrie pe foi
cu linii accentuate pentru a avea un reper spațial. Elevul trebuie implicat în activități pe
echipe unde să i se acorde diferite sarcini ce necesită decupaje, modelare, colaje, desen,
pictură etc. 

          Strategiile didactice trebuie adaptate la particularitățile individuale, elevul


trebuind să fie motivat prin utilizarea fișelor de lucru, a jocurilor didactice, exerciții de
trasare a grafemelor, de ordonare a obiectelor, strategii de exersare și studiere a literelor
și cuvintelor: asocierea unor litere cu culori, să decupeze litere, exerciții de copiere și
dictare etc.

Ca resurse se pot folosi obiecte, plastilina, litere, planșe, fișe de lucru, imagini, filme
didactice, computer etc. Ca forme de evaluare se urmărește progresia prin dictări, teste,
dar și evaluări ale componentei socio-emoționale, fișe de observare etc.

Elevi - Idei de activități

·         așezarea optimă a copilului în clasă:

·          să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie;

·         să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi
liniștiți;

·          materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui;

·         tabla este recomandat să fie albă;

-  jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia  (Pânza încrederii,


Schimbă locul!, Ghici cine e? etc.)
-  tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare (Tot ca tine
sunt și eu, Bingo, Statuile etc.);

-  vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de


dizabilitate (Rățușca cea urâtă, Puiul, Frumoasa și Bestia etc.);

- activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională);

-  conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere,


după caz);

-  activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu dizabilități;

-  activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie;

-  formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil;

-  alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare;

-  organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare;

-  formarea de rutine prin activităţi similare;

Strategii de învățare

-  învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare;

-  tratarea diferențiată;

-  metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia stelară,


Ciorchinele, Cubul, Turul galeriei etc. - adaptate);

-  învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă;

-  valorizarea activității în fiecare oră;

- ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru


motivare.

Resurse

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (socotitori, alfabetar


magnetic, carioci, jetoane etc.);
- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv;

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.);

- cărți/reviste cu imagini;

- fișe cu scheme de fixare;

- resurse educaționale deschise;

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc.

Evaluare

- observarea sistematică a comportamentului;

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații);

- autoevaluarea, dacă e cazul;

- aprecieri verbale;

- fișe de observare a comportamentului, a progresului.

Părinți - Idei de activități

- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de


acțiune și a cunoașterii mai bine a elevului (Părinți la școală-părinți acasă));

- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri


școlari (Împreună vom reuși)

- activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru- Rama familiei, excursii, vizite,


serbări etc.);

- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament (Suntem


diferiți?);

- implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying (Stop bullying);

- activități de genul Schimb de mame etc.

Strategii de învățare
- lectorate

- dezbateri

- mese rotunde

- workshop-uri

- tehnici dramatice

- expoziții

Resurse

- ppt-uri tematice

- pliante/reviste/afișe informative

- tehnologii informatizate

- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin

Evaluare

-  observarea sistematică

- chestionare

- portofolii cu produsele activităților

Cadre didactice - Idei de activități

- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după


caz);

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă;

- simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea


copiilor cu CES);

- ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice


- activități comune părinți-profesori-elevi (Copilul vostru-elevul nostru)

- predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc.

Strategii de învățare

- mese rotunde

- workshop-uri

- dezbateri

- interasistențe

- lucru în echipă

Resurse

- pliante/reviste/afișe informative

- tehnologii informatizate

- listă cu lucrări de specialitate

- cadru normativ:

·        (Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului


necesar elevilor cu tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa
%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru 
integrarea –elevilor- cu tulburări de învățare; 

·        Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția


integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării
școlare și profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării
copiilor cu dizabilități și/sau CES. https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-
1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-
integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-
scolare-si-profe/1 ;

- materiale didactice adecvate.

 
Evaluare

- chestionare

- portofolii cu produsele activităților

- caietul dirigintelui

S-ar putea să vă placă și