Sunteți pe pagina 1din 3

Obiect: Tehnica lucrărilor de laborator

Tema: Rolul și importanța laboratorului de chimie. Cerințe față de încăpere. Regulile tehnicii
securității în lucrul cu substanțele gazoase, lichide, ușor inflamabile. Măsuri de acordare a
primului ajutor medical.

LABORATORUL Pentru ca cercetările științifice și lucrările practice să decurgă normal,


trebuie să se țină cont de anumite reguli de ordine interioară și anume regulile de observație
legate de organizarea locului de muncă, de păstrare, depozitare și manipulare a substanțelor
chimice și a tuturor ustensilelor, aparatelor și a altor materiale precum lichidarea reziduurilor de
materie rezultată în procesul efectuării lucrărilor de laborator. Experiențele și lucrările efectuate
în laborator sunt destinate să facă legătura dintre teorie și metodele experimentale. Laboratorul
de chimie este destinat pentru:

1. Formarea deprinderilor practice necesare în laborator;


2. Formarea deprinderilor de a efectua diferite observări la îndeplinirea lucrărilor practice;
3. Să poată scrie darea de seamă despre lucrul îndeplinit.

Laboratorul de chimie este format din 3 camere:

 I-a cameră este destinată experiențelor și diferitor sinteze;


 II-a cameră servește pentru pregătirea soluțiilor, aici se spală vesela și eprubetele;
 III -a cameră servește drept depozit.

În laboratorul de analiză chimico-bacteriologică în camera de experiențe și sinteză există o


cămeruță mică, numită boxă. Aici avem o intrare și ieșire specială și în această cămeruță se
cercetează diferite ștanțuri de microorganisme.

În fiecare laborator trebuie să fie trusă medicală, care conține: soluție de amoniac, bicarbonat de
sodiu (NaHCO3), soluție de iod în alcool, verde de briliant, acid boric, permanganat de potasiu,
unguente, glicerină, tifon steril, vată, garou, carbonat de natriu Na2CO3.

În laborator trebuie să avem nișe de ventilare, eluminare cu lumina de zi, pereții vopsiți în culori
deschise, iar podeaua acoperită cu lenoleum. Mesele de laborator trebuie să fie puțin mai înalte
decât cele obișnuite. Ele trebuie să fie dotate cu polițe pentru reactive și ustensile, se acoperă cu
ceramică, faianță, lenolium sau plastic. Fiecare lucrător trebuie să aibă dulapul său și sertare. În
dulap se păstrează vesela, reactivii, și el trebuie să fie încuiat. În sertar se păstrează ustensilele
auxiliare, areometre, termometre, etc. În acest caz fundul sertarului se acoperă cu un material
moale sau cu vată. Dacă se păstrează celelate ustensile, se pune hârtie albă. Masa de lucru trebuie
pastrata în curățenie, și pe masă trebuie să fie numai cele necesare. La capătul mesei de lucru
trebuie să fie lavuar. Fiecare lucrător este obligat să stea numai la locul său de muncă și să
folosească doar aparatura și ustensilele sale. Cântarele se păstrează într-o cameră de cântărire. În
această cameră nu trebuie să fie vibrație și cântarele anqlitice se găsesc pe un suport special.

În laborator se interzice:

1. Efecturea experiențelor neautorizate;


2. Modificarea experiențelor fără învoirea conducătorului;
3. Utilizarea eprubetelor, paharelor sau altor vase fisurate sau ciobite;
4. Schimbarea dopurilor sau pipetelor de la sticlele de laborator;
5. Aglomerarea obiectelor necesare pe masa de lucru;
6. Plimbarea de la o masă la alta;
7. Fumatul sau intrarea cu țigara aprinsă în laborator;
8. Mâncarea în laborator:
9. Neeconomisirea reactivelor.

După terminarea lucrului, lucrătorul este obligat:

1. Să închidă robinetul de la gaz și apă;


2. Să termine experiențele începute;
3. Să stingă lumina;
4. Să încuie ușa de la laborator.

Fiecare lucrător trebuie să fie cu halat alb, să aibă echipament de pritecție (mănuși, ochelari și
mască antigaz). Lângă fiecare aparat electric trebuie să fie un covoraș din gumă.

Metodica lucrărilor de laborator

Efectuarea lucrărilor cu substanțe corozive, încălzirea produselor toxice și reacțiile cu


efervescență se înfăptuiesc în nișa de ventilare. După efectuarea experiențelor, substanțele
rămase se toarnă într-un vas special unde se neutralizează cu alți reactivi și niciodată nu avem
voie să turnăm resturile în vasurile din care au fost luate. În timpul experiențelor trebuie să
citim bine eticheta de pe vase și să economisim reactivii. Substanțele lichide se pot păstra în
pahare sau eprubete, iar cele solide în vase cu etichetă. În laborator toate rezultatele
experiențelor se înscriu în registrul personal.

Măsuri de protecție a muncii, paza și stingerea incendiilor

Chimia experimentală este periculoasă, multe experiențe pot deveni adevărate pericole dacă
lucrătorul nu este conștient de natura materialelor utilizate și atent cand îndeplinește lucrul. La
efectuarea lucrărilor se vor respecta următoarele obligații:

1. Nu se vor gusta substanțe sau soluții;


2. Vasele de laborator nu se vor utiliza pentru băut și mancat;
3. În cazul cand se varsă un vas cu reactiv, sau nimerește pe maini sau haine, locul dat se
va curăța în felul următor:
 Unde a nimerit un acid se spală cu multă apă din robinet (cca 15 min), apoi se
neutralizează cu soluție de hidrogeno-carbonat de sodiu;
 Dacă pe haină sau piele a nimerit o bază alcalină se neutralizează cu soluție de acid
acetic sau boric diluat;
 Dacă pe piele sunt arsuri provocate de acizi, baze, flăcări, scurt circuit, pe rană nici
într-un caz nu se pune apă rece, dar se aplică un unguent sau glicerină care
împiedică formarea viziculelor.

La arsuri ușoare, șocul termic poate fi scos, dacă nu sunt vizicule, se aplică o compresă din
puțină apă cu sare timp de 1-3 min, locul dat se spală cu apă și se aplică unguent, nu se
indică aplicarea unguentelor pe plaga deschisă, nu se pune apă rece, locul dat se pudrează
cu sulfanilamidice sau antibiotice, locul dat se pansează cu tifon steril, accidentatul se
transportă la spital.

Electrocutările survin datorită folosirii aparatelor electrice defectate. În cazul


electrocutării, accidentatul se scoate afară de haine sau de păr. Se îngroapă în pămant pană
la regiunea inimii, i se deschide gura,i se scoate limba afară, i se face respirație artificială
prin coborarea și ridicarea brațelor. În timpul lucrului pot apărea traumatisme, fracturi sau
luxații.

Vesela de laborator și ustensilele

Toate lucrările de laborator se petrec folosinduse diferite tipuri de veselă și aparate. Vesela
chimică din sticlă este confecționată din diferite tipuri de sticlărezistentă la temperaturi
înalte și la reactivi chimici. Toată vesela de laborator este confecționtă din sticlă de Turda,
cunoscută sub denumirea ”Turdo-term” sau ”Pyrex”, o sticlă de calitate superioară,
rezistentă pană la 3000C. Din această sticlă se confecționează vase cu pereții groși care au
rezistență mecanică sporită. Vesela și ustensilele de import se confecționează din sticlele:
”Duran”, ”Vycor”, ”Turingia”. Deseori se folosește sticla de Cuarț, care, fiind înfierbantată
pană la roșu și pe urmă, racinduse în apă rece, nu crapă. Multă veselă de laborator se mai
confecționează din masă plastică, fosfor, faianță și poate fi semistrăvezie sau mată. Vesela
din sticlă se împarte în 3 grupe mari:

1. Veselă de întrebuințare generală;


2. Veselă de întrebuințare specială;
3. Veselă de măsurare a volumelor.

Eprubetele- vase în formă de tuburi de diferite mărimi, lipite la un capăt. Eprubetele se


folosec pentru îndeplinirea diferitor experiențe cu volume mici de substanțe.

S-ar putea să vă placă și