Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL

REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
FACULTATEA PEDAGOGIE

REFERAT

la EDUCAȚIA FIZICĂ

NECESITATEA PROMOVĂRII EDUCAȚIEI FIZICE


ŞI SPORTULUI

A elaborat: MARDICI NICOLETA,


studenta grupei 103
facultatea PEDAGOGIE
A verificat: LEVIȚCHII DARIA

Chișinău, 2020
Cuprins:

INTRODUCERE………………………………………………………………….

1.Practicarea educației fizice și a sportului…………………………………

2. Efectele practicării educației fizice și a sportului asupra sănătăţii…………...

3.Promovarea educației fizice și a sportului în societate………………………

4.Importanța educației fizice și a sportului…………………………………….

CONCLUZII………………………………………………………………………

ANEXE……………………………………………………………………………..
INTRODUCERE

Educaţia fizică şi sportul reprezintă drepturi fundamentale ale omului, recunoscute de marile
organizaţii internaţionale. În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948) se
stipulează faptul că orice persoană are dreptul la educaţie, în scopul dezvoltării depline a
personalităţii sale.

Educația fizică este o componentă importantă a formării personalității, care urmărește să asigure
dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a organismului. Este trist să recunoaștem faptul că oamenii
vor să fie sănătoși în viitor, nu în detrimentul propriilor forțe, ci în detrimentul medicamentelor și
biotehnologiilor. Dar starea de sănătate a oamenilor depinde de stilul lor de viață. Acesta este un
fapt recunoscut științific.

O persoană trebuie să stăpânească arta unei vieți sănătoase, să învețe să-și consolideze sănătatea.
Mulți, din păcate, nu vor să admită că jocul cu sportul poate păstra și susține nu doar sănătate
fizică, ci și sănătate morală mulți ani.

Educaţia fizică şi sportul dispun de strategii de aplicare şi metode adaptate pentru realizarea
obiectivelor diferenţiate, pentru fiecare vârstă. Dar unul din cele mai importante roluri ale
educaţiei fizice şi sportului se constituie în forme de educație pentru sănătate.
1.Practicarea educației fizice și a sportului
Educaţia fizică şi sportul - activităţi motrice cu caracter educativ-formativ - şi-au dovedit rolurile
în toate etapele de dezvoltare ale omenirii, indiferent de tipul de societate, acţionând pentru
sănătate, crearea unui climat favorabil socializării, dezvoltare economică, afirmarea personalităţii
umane în general. Educaţia fizică „este o activitate umană de practicare sistematica şi conştientă
a exerciţiilor fizice, desfăşurată sub formă de proces instructiv - educativ bilateral, în vederea
realizării unor obiective (de diferite niveluri/ranguri) bine precizate, dintre care prioritare sunt
următoarele două:

•perfecţionarea dezvoltării fizice/corporale a subiecţilor (preşcolari, şcolari, studenti etc);


•perfecţionarea capacităţii motrice ("deprinderi şi priceperi" şi"calităţi motrice") a subiecţilor".

Educaţia fizică, ca obiect de studiu, prevăzut în toate planurile de învăţământ îndeplineşte o serie
de funcţii, dintre care amintim:

-funcţia de dezvoltare armonioasă, urmăreşte realizarea unor indici superiori ai dezvoltării


somatice şi funcţionale;

-funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice constă în tendinţa de îmbunătăţire a nivelului de


dezvoltare a aptitudinilor psihomotrice şi cel de însuşire şi stăpânire a deprinderilor şi
priceperilor motrice;

- funcţia igienică urmăreşte nu numai însuşirea şi respectarea normelor de igienă individuală şi


colectivă, ci şi a bazelor şi terenurilor sportive;

- funcţia educativă vizează însuşirea unor norme de conduită morală, formarea individului care
să poată conlucra într-o activitate de grup,întro activitate socială;

- funcţia de emulaţie urrnăreşte formarea capacităţii de depăşire şi autodepăşire, a capacităţii de


întrecere, de competiţie;

- funcţia recreativă consta în formarea capacităţii de a petrece în mod util timpul liber, de a se
recrea, de a se distra şi destinde;

3
- funcţia de socializare, care se realizează cel mai bine în lecţia de educaţie fizică, întrucât
permanent se stabilesc relaţii de colaborare, întrajutorare între elevi.

Sportul, prin însuși natura sa, încurajează diversitatea într-o lume culturală. Pe măsură ce țările și
națiunile se apropie tot mai mult unele de altele, dar totuși își păstrează identitatea culturală,
sportul este un domeniu în care se învață că diferențele culturale, nu numai că trebuie acceptate,
dar reprezintă o bogăție ce trebuie cultivată și prețuită. Conceptul sportiv poate deveni un
„indicator de schimbare” a societății globale, de anticipare, evoluții Problema menţinerii sau
îmbunatăţirii sănătăţii prin sport reprezintă o temă de permanentă actualitate, care continuă să
preocupe specialiştii din domeniul educaţiei tinerilor.

Exerciţiile fizice şi respectiv sportul prezintă o importanţă deosebită şi sunt baza stării de bine ce
defineşte conceptul de sănătate. Mai mult efortul fizic prestat în grup are rol de integrare socială.
Stilul de viață sănătos este un obiectiv pe care ni-l impunem cu toții. Pe lângă aspectele legate de
alimentație, ne axam foarte mult pe practicarea unui sport.

Mișcarea reprezintă, conform medicilor, un izvor nesecat de sănătate. În prezent, sedentarismul 


este al patrulea factor de risc printre cauzele mortalității în lume. Oamenii se mișcă tot mai puțin
și asta are un impact semnificativ asupra răspândirii bolilor cardiovasculare, a obezității, a
diabetului etc.

Dacă sportul este o activitate fizică care amintește de un joc și are la baza concurența, atunci
activitatea fizică este orice mișcare efectuată datorită mușchilor scheletici care consumă energie.
Activitatea fizică include, printre altele, mersul pe jos, jocurile active, dar și antrenamentele,
ocupația conștientă cu sportul. Efectul mișcării fizice asupra stării de sanatate depinde foarte
mult de intensitate, durată și frecvență.

Exercițiul fizic se constituie în milocul specific de bază pentru educație fizică și sport.El este modelul operațional
cel mai frecvent folosit pentru realizarea obiectivelor propuse.Realizarea exercițiilor fizice,într-un mod
științific,este conditia fundamentală pentru obținerea eficienței optime pe linia celor două
obiective prioritare ale educației fizice și sportului:perfecționarea dezvoltării fizice
și perfecționarea capacității motrice.
Exercițiile fizice au un rol bine definit în menținerea sănătății, acest lucru fiind cunoscut din cele
mai vechi timpuri. Este unanim cunoscut faptul că atât corpul uman, cât și psihicul au nevoie de
exerciții fizice pentru a-și menține integritatea și o bună funcționalitate.

4
2.Efectele practicării educației fizice și a sportului asupra sănătăţii

Stilul de viață sănătos este un obiectiv pe care ni-l impunem cu toții. Pe lângă aspectele legate de
alimentație, ne axam foarte mult pe practicarea unui sport. Mișcarea reprezintă, conform
medicilor, un izvor nesecat de sănătate. Cu toții îl practicăm dar știm puține lucruri despre
beneficiile sportului în viața noastră.
În primul rând, sportul crește durata de viață. Acest lucru este valabil atunci când facem în mod
regulat mișcare. Oamenii de știință au descoperit că oamenii care fac sport zilnic au lungimea
telomerelor mai mare, acestea fiind secțiuni de ADN ce au rolul de proteja capetele
cromozomilor în timpul diviziunii celulare.
De asemenea, exercițiile fizice mențin sănătatea inimii și ajută la prevenirea timpurie a
organismului. Efortul fizic regulat reduce în sânge nivelul de colesterol și trigliceride. Astfel,
vasele de sânge sunt mai sănătoase, flexibile, iar circulația sângelui se face fără dificultate.
Practicarea sportului previne formarea plăcilor de grăsime la nivelul inimii, creierului, rinichilor
și a altor organe.
Sportul reprezintă un puternic stimulent metabolic. Procesele metabolice, reacțiile chimice,
enzimatice și de regenerare sunt intensificate de efortul fizic regulat. De asemenea, masa
musculară crește, funcțiile inimii, ale plămânilor, rinichilor și ale sistemului nervos se
îmbunătățesc cu ajutorul sportului. Un alt aspect de luat în seamă este accelerarea eliminărilor
din corp a toxinelor și a deșeurilor metabolice.
Obezitatea este o afecțiune cu care se confruntă tot mai multă lume. De aceea, este indicat să
facem mișcare 30 de minute pe zi. Sportul ne ajută să ne menținem greutatea corpului în limite
egale. Tototdată, se schimbă în organism raportul grăsime – mușchi în favoarea țesutului
muscular. O masă musculară dezvoltată ne ajută să ardem mai ușor grăsimile.
Mișcarea are rolul de a întări oasele și de a preveni osteoporoza. Femeile care duc o viață activă
au o densitate osoasă înaltă, deși odată cu avansarea în vârstă sunt predispuse să sufere de
osteoporoză. Astfel, se sporește mineralizarea oaselor, întărirea articulaţiilor, tendoanelor și a
fasciilor musculare. Conform studiilor, se reduce riscul de a suferi de fracturi ale oaselor
vertebrale și ale șoldului.
Nu în ultimul rând, practicarea sportului ne ajută să ne îmbunătățim funcțiile mentale. Mișcarea
zilnică ne asigură o mai bună circulație a sângelui la nivelul creierului, se pompează mai mult

5
oxigen și se activează anumite proteine la nivelul creierului ce au rolul de a stimula celule
nervoase noi. Vom gândi mai rapid, mai limpede și vom dobândi noi reflexe mentale.
Mișcarea este bună nu doar pentru sănătatea fizică, ci și pentru cea mintală. Una dintre
consecințele efortului fizic prelungit este oprirea, cel puțin provizorie, a fluxului angoaselor și
grijilor tale. După 30 de minute de sport, apar gândurile pozitive, chiar creative. Este vorba de
efectul de bună dispoziție, care modifică circulația sângelui, cu ajutorul hormonilor care
stimulează psihicul. Efortul duce la secreția de endorfine, iar orice activitate fizică stimulează
dopamina, acest neuro-transmițător esențial al acțiunii și al plăcerii. Să învingem sedentarismul
tradițional, să ne convingem că, oricât ar fi de drastice dietele, corpului îi trebuie mișcare. Iar
sportul modelează nu doar mușchii, ci și spiritul și starea de bună dispoziție.

6
3.Promovarea educației fizice și a sportului în societate
În condiţiile actuale devine necesară elaborarea unui plan bine structurat pentru dezvoltarea
culturii fizice şi sportului.Ar trebui implementate programe speciale, prin care sa se poată
promova tinerele talente, şi oferi condiţii pentru continuarea promovării mişcării sportive de
către aceştia.Toate acestea se pot realiza prin promovarea unei politici adecvate pentru
dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului şi prin crearea condiţiilor de realizare a programelor
speciale de nivel naţional şi local.Însă pe lîngă acestea , pentru a promova activităţile sportive
se presupune şi rezolvarea urmatoarelor sarcini:

-Construirea a noi scoli sportive şi renovarea celor vechi.

-Selectarea calitativă a sportivilor dotaţi , pentru promovarea lor in scoli sportive,cluburi


sportive , sau loturi naţionale ,iar în locul acestora , să le fie oferită şi altor tineri oportunitatea de
a practica sportul la un nivel mai ridicat.

-Propagarea pe larg a exercitiilor fizice în rîndul populaţiei de diferite vîrste.

-Folosirea culturii fizice şi sportului ca component important pentru integrarea invalizilor ,


copiilor cu disabilităţi şi celor orfani în sfera umană.

-Crearea unei noi viziuni a Mass-mediei asupra promovării sportului ca mod sănatos de viaţă.

-Dotarea institutiilor de medicină sportivă cu utilaj performant.

Cu aceste implimentări, cu siguranţă s-ar modifica radical interesul populaţiei faţă de sport şi
faţă de mişcarea sportivă, ceea ce ar constitui un factor foarte important în promovarea unei vieţi
sănătoase şi armonioase.Promovarea sănătăţii este procesul care oferă individului şi
colectivităţilor posibilitatea de a-şi creşte controlul asupra determinanţilor sănătăţii şi, prin
aceasta, de a-şi îmbunătăţi starea de sănătate. Reprezintă un concept unificator pentru cei care
recunosc nevoia fundamentală de schimbare atât a stilului de viaţă, cât şi a condiţiilor de trai.
Promovarea sănătăţii reprezintă o strategie de mediere între individ şi mediu, combinând
alegerea personală cu responsabilitatea socială şi având drept scop asigurarea în viitor a unei mai
bune stări de sănătate. Promovarea sănătăţii este un termen care presupune o abordare
multidimensională de îmbunătăţire a stării de sănătate, care include activităţi de educaţie,

7
activităţi de promovare a unor schimbări comportamentale şi de stil de viaţă, politici şi măsuri
legislative.

4.Importanța educației fizice și a sportului

Corpul uman este făcut pentru mișcare. Deși în zilele noastre cei mai mulți dintre noi nu trebuie
să depună prea mult efort pentru a-și procura cele necesare supraviețuirii, acest lucru nu a fost
valabil pentru cea mai mare parte a existenței omului pe Pământ.

Timp de 3-4 milioane de ani, oamenii au fost vânători-culegători, dedicând o parte semnificativă
a timpului și energiei lor procurării de alimente. Se estimează că în Epoca de Piatră oamenii
utilizau 1 kj de energie pentru fiecare 2,25 kj obținuți prin alimentație. În comparație, omul
modern utilizează 1kj de energie pentru fiecare 3,66 kj obținuți – o creștere în eficiență cu mai
mult de 50%. Agricultura și toate celelalte progrese tehnologice au apărut în ultimii 10.000 de
ani, o perioadă nesemnificativă având în vedere lunga noastră istorie pe această planetă.

Deși oamenii moderni sunt mult mai evoluați din punct de vedere intelectual, cultural și
tehnologic, corpurile noastre nu s-au schimbat semnificativ de pe vremea vânător-culegătorilor.
În consecință, activitatea fizică este vitală pentru a ne menține sănătoși.

Tabloul succint conduce la concluzia că realitatea prezentului şi perspectiva viitorului ne fac să


înţelegem tot mai clar că menţinerea stării de sănătate, creşterea rezistenţei organismului la
îmbolnăviri, dezvoltarea fizică armonioasă au devenit cerinţe reale ale vieţii sociale. De aceea
omul zilelor noastre are nevoie de mai multă mişcare în aer liber.

Acest lucru presupune ca el să aibă capacitatea de a practica conştient şi în mod independent,


complexe de exerciţii fizice şi diferite sporturi pe care să le integreze sistematic, zilnic, în
programul său din timpul liber în vederea realizării şi menţinerii unui nivel corespunzător de
pregătire fizică. 

Analizind practicarea exerciţiilor fizice şi respectarea regimului alimentar corect ca formă de


menţinere a stării de sănătate, constituie că toate componentele modului de viaţă sunt importante
pentru menţinerea stării de sănătate, de aceea trebuie acordată o atenţie deosebită implementării
şi respectării la nivelul întregii populaţii a măsurilor de optimizare a modului de viaţă.

CONCLUZII
Educația fizică a tuturor generaților constituie unul din elementele de bază ale vieții. Ea 8
contribuie la pregătirea unei societățit capabile, sănătoase și puternice pentru a se integra în
mediu, pentru a se adapta și a se readapta la schimbările continue ale acestuia.

De exemplu,în școală tinerii trebuie să dobândească deprinderi de practicare a exercițiilor


fizice, să-și formeze atitudini pozitive față de activitatea fizică, să înțeleagă importanța
activităților motrice pentru sănătate, pentru dezvoltarea fizică și a personalității și necesitatea
practicării lor pe toată durata vieții.

Perioada de creștere și dezvoltare a copilului este asociată ca fiind o etapă care necesită o
deosebită atenție din partea celor care se ocupă de climatul celor mici. Dacă cadrul educațional
din familie nu este cel mai bun, grădinița și scoala sunt instituțiile în care copilul poate să-și
satisfacă dorința de mișcare, locul unde se execută compensarea necesară dezvoltării fizice a
copilului. Frecventând eceste instituții copilul este controlat sub toate aspectele dezvoltării si
creșterii lui. Exercițiul fizic are la orice vârsta, dar mai ales în perioada de creștere, un puternic
rol educativ.

Sportul în viața omului oferă multiple beneficii, nu doar la nivel de dezvoltare fizică armonioasă,
ci și la nivelul socializarii și al sănătății pe termen lung. Prin efectuarea repetata a unui exercițiu
se ajunge sa stăpâneasca perfect o anumita mișcare, se elimina mișcările necontrolate si se
stăpânesc cele necoordonate.

Sporturile organizate pot ajuta oamenii să se dezvolte nu doar din punct de vedere fizic. Practicat
în echipă sau în cadru organizat, sportul îi ajută pe om să fie mai sociabili, să lucreze ușor
împreună cu ceilalți. În plus de beneficiile sale sociale, sportul oferă și o metodă grozavă pentru
oameni de a se distra.

Cu cât sportul este început de la o varsta mai mică, cu atât sunt sanse mai mari ca cei mici să își
definească personalitatea. Vârsta nu este un impediment în a practica un sport care îți oferă
satisfacție. Pentru a-i atrage pe copii către un sport, este important exemplul personal al
părintilor și găsirea unui mediu plăcut în care cei mici să facă antrenamente.

Executând regulat exerciții fizice corespunzătoare vârstei, oamenii și perfecționează o serie de


deprinderi motrice aplicative necesare în viața.

ANEXE
Bibliografie

10
1.Dragnea A. (coord.), Teoria educaţiei fizice şi sportului. Bucureşti: Editura Fest, 2002

2.Dumitru Gh. Sănătate prin sport pe înţelesul fiecăruia, Bucureşti: Ed. Sport, 2007

3.Federţia Română Sportul pentru Toţi, Stil de viaţă sănătos, activ şi rolul exerciţiilor fizice.
Bucureşti: 2001

4.Hantiu I. Educaţie fizică şi sport. Teorie şi metodică Oradea: Ed. Univ. din Oradea, 2013

5.Sabău G. Efectele practicării mişcării fizice organizate asupra calităţii vieţii, Bucureşti: 2010

6. https://www.misiunea150.ro/importanta-exercitiului-fizic-pentru-organism
7. https://laboretica.ro/sportul-si-beneficiile-pe-care-le-ofera-organismului/

8. https://www.revistagalenus.ro/practica-medicala/influenta-pozitiva-a-exercitiilor-fizice-in-
intarirea-sanatatii-a-prevenirii-si-inlaturarii-diferitelor-deficiente-profesionale/

9.http://old.mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/strategia_de_dezvoltare_a_cult
urii_fizice_si_sportului_in_rep_ublica_moldova_2015_-_2020.pdf

11

S-ar putea să vă placă și