Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic “Ion Cantacuzino” Avizat

Clasa: I A - A.M.G. Director,


An scolar 2017-2018
Profesor: Mincă Eduard Avizat,
MODUL: Utilizarea calculatorului si Tehnologia Comunicatiilor Sef comisie
Numar ore/ saptamana = 4 ore; Total an= 60 de ore

PLANIFICARE CALENDARISTICA – SEM. I

(postliceală, specializarea asistent medicină generală)

Unitate de COMPETENTE CONTINUTURI NR. SAPT. OBS.


competenta ORE
UTILIZAREA C1.UTULIZEAZA 1. Noțiuni elementare de operare: pornirea si 1T 1
CALCULATORULU SISTEMUL DE inchiderea calculatorului, repornirea
I SI TEHNOLOGIA OPERARE calculatorului, obiecte de lucru pe desktop.
COMUNICATIILOR WINDOWS 2. Interfața sistemului Windows: obiecte 1L 1
grafice
de interfață - pictograma, butonul, lista de
selecție, caseta de text, grupul de obiecte,
fereastra - obiectul fereastră, navigarea in si
intre ferestre.
1T 1
3. Organizarea informațiilor in sistemul de
operare Windows: creare directoare, fisiere;
operații asupra directoarelor si fisierelor.
4. Elemente avansate de operare: modificarea 1L 1
Configurației pentru desktop, configurarea
tastaturii, configurarea imprimantei, shortcut-
uri, suporturi mobile.
C2.COMPARA 1. Operații de operare asupra structurii unui 1T 2
REPREZENTARI tabel si a foilor de calcul: inserare/stergere, 1L
GRAFICE IN copiere/lipire, redenumire, grupare linii si
APLICATIILE WORD coloane, exploatare foi de calcul, consultarea
SI EXCEL documentației auxiliare.
2. Formatare document si foi de calcul: setare 1T 2
pagină, stil, font, mărime font, tip caracter, 1L
aliniere, chenare, selectare culori, grosimea
liniei, antet, subsol.
3. Prelucrarea informațiilor dintr-un tabel:
sortare, filtrare, subtotaluri, referințe absolute 2T 3
si relative, funcții simple (adunare, scădere, 2L
medie aritmetică).
4. Trasare diagrame: tip, sursa datelor, 2T
suprafață 2L 4
diagramă, formatare, localizare, tipărire.
5. Inserare obiecte: imagini, grafice, sabloane 2T 5
prezentări, ecuații, fisiere multimedia, 2L
documente text.
C3.ADMINISTREAZA 1. Tipuri de date: numerice, alfanumerice, 2T 6
O BAZA DE DATE logice, date calendaristice, sir de caractere, 2L
memo si funcții pentru date de tip numeric, sir
de caractere, date calendaristice, conversii, de
uz general.
2. Structura bazei de date: tabele (nume 2T 7
componente, tip, dimensiune). 2L
3. Operații asupra tabelului dintr-o bază de
2T 8
date: creare, poziționare pe o inregistrare,
2L
actualizare, sortare, indexare.
4. Incărcarea unei baze de date: introducere si 1T 9
validare date. 1L
5. Exploatarea unei baze de date: deschidere, 1T
inchidere bază de date si tabele. 1L

C4.COMUNICA PE 1. Tehnici de căutare adecvate surselor de 2T 10


INTERNET Informații: motoare căutare Internet, cuvinte- 2L
cheie, grupuri de cuvinte.
2. Operații pentru transmitere informatii: 2T 11
crearea unui cont, accesare cont, expediere 2L
mesaje.
3. Metode de schimb al informațiilor: e-mail, 2T 12
dialog, dezbatere on-line, forum, liste de
2L
discuție a informațiilor
C5.STRUCTUREAZA 1. Surse de informatii: baze de date, materiale 2T 13
SI PREZINTA scanate, Internet, fisiere de pe floppy si CD- 2L
INFORMATII DIN ROM, dicționare, cataloage, normative.
SURSE VARIATE 2. Imbinare informații intr-un mod coerent: 2T 14
Conținut unitar, de la simplu la complex, 2L
limbaj.
3. Prezentare material realizat: operații 2T 15
complexe de calcul tabelar, diagrame, grafice,
2L
baze de date corespunzatoare domeniului de
activitate.