Sunteți pe pagina 1din 8

Registrul bunurilor imobile 9201103700

Capitolul A,B
Deschis 05.07.2006

Subcapitolul I. Bunul imobil

1.0 Bunul imobil Teren


Numărul cadastral 9201103.700
Adresa r-nul Ungheni, mun. Ungheni str. Fiodor Musatov, 30
Modul de folosinţă Pentru construcţii
Suprafaţa 0.0134 ha
Tipul hotarelor generale

1.1 Bunul imobil Construcţie Stins


Numărul cadastral 9201103.700.01
Adresa r-nul Ungheni, mun. Ungheni str. Fiodor Musatov, 30
Modul de folosinţă Construcţie comercială, prestarea serviciilor
Suprafaţa 83.2 m.p.
Data radierii înscrierii 11.08.2021
Motivul radierii Formare bunului(divizare)
Temeiul juridic al radierii Contract de formare a bunurilor imobile prin combinare nr. 1-769 din 26.07.2021
(9201/21/13400)

1.2 Bunul imobil Construcţie


Numărul cadastral 9201103.700.02
Adresa r-nul Ungheni, mun. Ungheni str. Fiodor Musatov, 30
Modul de folosinţă Depozit
Suprafaţa 129.4 m.p.

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

2.2 Bunul imobil 9201103.700


Stins
Cota parte 1.0
Proprietarul Administraţia publică locală
Domiciliul / Sediul
Temeiul înscrierii Decizia nr. 3/20 din 28.04.2006 (9710/06)

Data înregistrării 04.09.2006

2.3 Bunul imobil 9201103.700.01


Stins
Cota parte 1.0
Proprietarul S.C. AGNALDA S.R.L., (23.04.2008), Codul Personal 1005609005042
Domiciliul / Sediul r-nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Fiodor Musatov , 30
Temeiul înscrierii Autorizaţie de schimbare a destinaţiei nr. 46 din 26.09.2006 (9201/07/326)

Contract de vînzare/cumpărare nr. 890 din 08.02.2006 (1196/06)

Decizia privind inregistrarea întreprinderii în rezultatul reorganizării nr. f/n din 23.04.2008
(9201/07/8400)

Proces verbal de recepţie nr. 04 din 22.07.2011 (9201/11/14083)

Proces verbal de recepţie nr. 1 din 29.12.2007 (9201/08/5463)

Data înregistrării 09.02.2006

2.4 Bunul imobil 9201103.700


Stins
Cota parte 1.0
Proprietarul S.C. AGNALDA S.R.L., (23.04.2008), Codul Personal 1005609005042
Domiciliul / Sediul r-nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Fiodor Musatov , 30
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 7452 din 03.11.2006 (9201/06/13380)

Decizia privind inregistrarea întreprinderii în rezultatul reorganizării nr. f/n din 23.04.2008
(9201/07/8400)

Hotărîrea cu privire la formarea bunului imobil nr. f/n din 27.10.2011 (9201/11/14372)

Data înregistrării 28.11.2006

2.5 Bunul imobil 9201103.700.02


Stins
Cota parte 1.0
Proprietarul S.C. AGNALDA S.R.L., (23.04.2008), Codul Personal 1005609005042
Domiciliul / Sediul r-nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Fiodor Musatov , 30
Temeiul înscrierii Decizia privind inregistrarea întreprinderii în rezultatul reorganizării nr. f/n din 23.04.2008
(9201/07/8400)

Proces verbal de recepţie nr. 1 din 29.12.2007 (9201/08/5463)

Data înregistrării 29.03.2008

2.6 Bunul imobil 9201103.700


Stins
9201103.700.01

9201103.700.02

Cota parte 1.0


Proprietarul UNGUREANU NICOLAE NICOLAE, (30.12.1982), Codul Personal 0992301367631
Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, UNGHENI, Arghezi Tudor nr. 9
Proprietarul UNGUREANU OLESEA MIHAIL, (18.05.1982), Codul Personal 0982805213420
Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, UNGHENI, Arghezi Tudor nr. 9
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 12750 din 19.10.2012 (9201/12/16353)

Data înregistrării 06.11.2012

2.7 Bunul imobil 9201103.700


Stins
9201103.700.01

9201103.700.02

Cota parte 1.0


Proprietarul TANAS ADRIANO IURIE, (14.06.1978), Codul Personal 0981803011588
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI
Proprietarul TANAS IRINA ANDREI, (14.03.1984), Codul Personal 2001036208569
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 1045 din 30.01.2015 (9201/15/1942)

Data înregistrării 30.01.2015

2.8 Bunul imobil 9201103.700


Stins
9201103.700.02

Cota parte 1.0


Proprietarul TANAS ADRIANO IURIE, (14.06.1978), Codul Personal 0981803011588
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI
Proprietarul TANAS IRINA ANDREI, (14.03.1984), Codul Personal 2001036208569
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI
Temeiul înscrierii Contract de formare a bunurilor imobile prin combinare nr. 1-769 din 26.07.2021
(9201/21/13400)

Contract de vînzare/cumpărare nr. 1045 din 30.01.2015 (9201/15/1942)

Data înregistrării 30.01.2015

2.9 Bunul imobil 9201103.700.01


Stins
Cota parte 1.0
Proprietarul TANAS ADRIANO IURIE, (14.06.1978), Codul Personal 0981803011588
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI
Proprietarul TANAS IRINA ANDREI, (14.03.1984), Codul Personal 2001036208569
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 1045 din 30.01.2015 (9201/15/1942)

Data înregistrării 30.01.2015


Data radierii dreptului 11.08.2021
Motivul radierii Formare bunului(divizare)
Temeiul juridic al radierii Contract de formare a bunurilor imobile prin combinare nr. 1-769 din 26.07.2021
(9201/21/13400)

2.10 Bunul imobil 9201103.700

9201103.700.02

Cota parte 1.0


Proprietarul LANGA PETRU CONSTANTIN, (04.11.1970), Codul Personal 0961906891490
Domiciliul / Sediul UNGHENI, ROMANĂ nr. 83 bl. - ap. -
Proprietarul ZAGOREANU SILVIA ION, (06.02.1975), Codul Personal 0972103010896
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU, SALCÎMILOR nr. 22 bl. 5 ap. 68
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 1-970 din 23.09.2021 (9201/21/17348)

Data înregistrării 28.09.2021

Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale

Partea I. Alte drepturi înregistrate.

3.1.1 Tipul grevării Ipotecă Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700.01

indicat în subcapitol II la nr. 2.3:

Temeiul înscrierii Contract de gaj Nr. 5914 din 04.09.2006 (9201/06/9708)

Termenul / Condiţia -
Suma 140000 Lei
Titularul grevării / Solicitantul Banca Comercială MOLDOVA-AGROINDBANK S.A.
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, Constantin Tănase nr. 9 bl. 1
Însemnări
Data înregistrării 04.09.2006

3.1.2 Tipul grevării Ipotecă Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700.01

indicat în subcapitol II la nr. 2.3:

Temeiul înscrierii Contract de gaj Nr. 8792 din 19.12.2006 (9201/06/14887)

Termenul / Condiţia -
Suma 396000 Lei
Titularul grevării / Solicitantul Banca Comercială MOLDOVA-AGROINDBANK S.A.
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, Constantin Tănase nr. 9 bl. 1
Însemnări
Data înregistrării 20.12.2006

3.1.3 Tipul grevării Ipotecă Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700

indicat în subcapitol II la nr. 2.4:

Temeiul înscrierii Contract de gaj Nr. 8792 din 19.12.2006 (9201/06/14887)

Termenul / Condiţia -
Suma 396000 Lei
Titularul grevării / Solicitantul BC"Moldova-Agroindbank" fil. Bălţi S.A
Domiciliul / Sediul mun. Bălţi,
Însemnări
Data înregistrării 20.12.2006

3.1.4 Tipul grevării Ipotecă Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700

indicat în subcapitol II la nr. 2.6:

Temeiul înscrierii Contract de gaj Nr. 3905 din 27.05.2008 (9201/08/8548)

Termenul / Condiţia 28.05.2008 -


Suma 1000000 Lei
Titularul grevării / Solicitantul Banca Comercială VICTORIABANK S.A.
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 31 August 1989 nr. 141
Însemnări
Data înregistrării 28.05.2008

3.1.5 Tipul grevării Ipotecă Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700.01

indicat în subcapitol II la nr. 2.6:

Temeiul înscrierii Contract de gaj Nr. 3905 din 27.05.2008 (9201/08/8548)

Termenul / Condiţia 28.05.2008 -


Suma 1000000 Lei
Titularul grevării / Solicitantul Banca Comercială VICTORIABANK S.A.
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 31 August 1989 nr. 141
Însemnări
Data înregistrării 28.05.2008

3.1.6 Tipul grevării Ipotecă Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700.02

indicat în subcapitol II la nr. 2.6:

Temeiul înscrierii Contract de gaj Nr. 3905 din 27.05.2008 (9201/08/8548)

Termenul / Condiţia 28.05.2008 -


Suma 1000000 Lei
Titularul grevării / Solicitantul Banca Comercială VICTORIABANK S.A.
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 31 August 1989 nr. 141
Însemnări
Data înregistrării 28.05.2008

3.1.8 Tipul grevării Ipotecă Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700

indicat în subcapitol II la nr. 2.6:

Temeiul înscrierii Acord adiţional Nr. 10880 din 01.04.2010 (9201/10/3416)

Termenul / Condiţia 02.04.2010 -


Suma 160000 Lei
Titularul grevării / Solicitantul Banca Comercială VICTORIABANK S.A.
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 31 August 1989 nr. 141
Însemnări
Data înregistrării 02.04.2010

3.1.9 Tipul grevării Ipotecă Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700.01

indicat în subcapitol II la nr. 2.6:

Temeiul înscrierii Acord adiţional Nr. 10880 din 01.04.2010 (9201/10/3416)

Termenul / Condiţia 02.04.2010 -


Suma 160000 Lei
Titularul grevării / Solicitantul Banca Comercială VICTORIABANK S.A.
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 31 August 1989 nr. 141
Însemnări
Data înregistrării 02.04.2010

3.1.10 Tipul grevării Ipotecă Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700.02

indicat în subcapitol II la nr. 2.6:

Temeiul înscrierii Acord adiţional Nr. 10880 din 01.04.2010 (9201/10/3416)

Termenul / Condiţia 02.04.2010 -


Suma 160000 Lei
Titularul grevării / Solicitantul Banca Comercială VICTORIABANK S.A.
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 31 August 1989 nr. 141
Însemnări
Data înregistrării 02.04.2010

3.1.14 Tipul grevării Ipotecă Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700

9201103.700.01

9201103.700.02

indicat în subcapitol II la nr. 2.6:

Temeiul înscrierii Contract de ipotecă Nr. 15156 din 11.12.2012 (9201/12/18605)

Termenul / Condiţia 01.12.2012 - 01.12.2013


Suma 100000 EURO
Titularul grevării / Solicitantul TANAS ADRIANO IURIE
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI
Însemnări
Data înregistrării 12.12.2012

Partea II. Notări.

3.2.11 Tipul grevării Restricţii Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700.02

indicat în subcapitol II la nr. 2.5:

Temeiul înscrierii Act Preaviz Nr. 1839-B-11 din 11.08.2011 (9201/11/11513)

Termenul / Condiţia -
Suma
Titularul grevării / Solicitantul Banca Comercială VICTORIABANK S.A.
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 31 August 1989 nr. 141
Însemnări
Data înregistrării 23.08.2011

3.2.12 Tipul grevării Restricţii Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700.01

indicat în subcapitol II la nr. 2.3:

Temeiul înscrierii Act Preaviz Nr. 1839-B-11 din 11.08.2011 (9201/11/11513)

Termenul / Condiţia -
Suma
Titularul grevării / Solicitantul Banca Comercială VICTORIABANK S.A.
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 31 August 1989 nr. 141
Însemnări
Data înregistrării 23.08.2011

3.2.13 Tipul grevării Restricţii Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700

indicat în subcapitol II la nr. 2.4:

Temeiul înscrierii Act Preaviz Nr. 1839-B-11 din 11.08.2011 (9201/11/11513)

Termenul / Condiţia -
Suma
Titularul grevării / Solicitantul Banca Comercială VICTORIABANK S.A.
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, 31 August 1989 nr. 141
Însemnări
Data înregistrării 23.08.2011

3.2.15 Tipul grevării Contract Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700

9201103.700.01

9201103.700.02

indicat în subcapitol II la nr. 2.7:

Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare Nr. 1045 din 30.01.2015 (9201/15/1942)

Termenul / Condiţia -
Suma
Titularul grevării / Solicitantul UNGUREANU NICOLAE NICOLAE
Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, UNGHENI, Arghezi Tudor nr. 9
Însemnări
Data înregistrării 30.01.2015

3.2.16 Tipul grevării Contract Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

9201103.700

9201103.700.01

9201103.700.02

indicat în subcapitol II la nr. 2.7:

Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare Nr. 1045 din 30.01.2015 (9201/15/1942)

Termenul / Condiţia -
Suma
Titularul grevării / Solicitantul UNGUREANU OLESEA MIHAIL
Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, UNGHENI, Arghezi Tudor nr. 9
Însemnări de răscumpărare
Data înregistrării 30.01.2015

Interdicţii.

1 Obiectul Bunul imobil :


Stins
9201103.700.01

indicat în subcapitol II sub nr. 2.3


Data înregistrării 10.09.2010
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări
Numărul actului aplicării 136
Data actului 03.09.2010
Data radierii înscrierii 30.09.2010
Tipul
Însemnări
Numărul actului anulării 2173
Data anulării 30.09.2010

2 Obiectul Bunul imobil :


Stins
9201103.700.01

indicat în subcapitol II sub nr. 2.3


Data înregistrării 01.08.2011
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Executor Anati Snejana
Numărul actului aplicării 083-126/2011
Data actului 08.07.2011
Data radierii înscrierii 26.10.2011
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Anatu Sn
Numărul actului anulării 126
Data anulării 26.10.2011

3 Obiectul Bunul imobil :


Stins
9201103.700.01

indicat în subcapitol II sub nr. 2.3


Data înregistrării 06.04.2012
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Executor Ungureanu Oleg
Numărul actului aplicării 026-265/12
Data actului 22.03.2012
Data radierii înscrierii 13.10.2012
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Executor Ungureanu Oleg
Numărul actului anulării 026-265/12
Data anulării 12.10.2012

4 Obiectul Bunul imobil :


Stins
9201103.700

indicat în subcapitol II sub nr. 2.4


Data înregistrării 10.09.2010
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări
Numărul actului aplicării 136
Data actului 06.09.2010
Data radierii înscrierii 30.09.2010
Tipul
Însemnări }nchiere de ridicare a sechestrului
Numărul actului anulării 2173
Data anulării 30.09.2010

5 Obiectul Bunul imobil :


Stins
9201103.700

indicat în subcapitol II sub nr. 2.4


Data înregistrării 01.08.2011
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Executor Anati Snejana
Numărul actului aplicării 083-126/2011
Data actului 08.07.2011
Data radierii înscrierii 26.10.2011
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Anati Sn
Numărul actului anulării 126
Data anulării 26.10.2011

6 Obiectul Bunul imobil :


Stins
9201103.700

indicat în subcapitol II sub nr. 2.4


Data înregistrării 06.04.2012
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Executor Ungureanu Oleg
Numărul actului aplicării 026-265/12
Data actului 22.03.2012
Data radierii înscrierii 13.10.2012
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Executor Ungureanu Oleg
Numărul actului anulării 026-265/12
Data anulării 12.10.2012

7 Obiectul Bunul imobil :


Stins
9201103.700

indicat în subcapitol II sub nr. 2.4


Data înregistrării 11.06.2012
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Ţapa Liudmila
Numărul actului aplicării 085-324/12
Data actului 31.05.2012
Data radierii înscrierii 13.10.2012
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Executor Şapa Ludmila
Numărul actului anulării 085-324/12
Data anulării 12.10.2012

8 Obiectul Bunul imobil :


Stins
9201103.700.02

indicat în subcapitol II sub nr. 2.5


Data înregistrării 01.08.2011
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Executor Anati Snejana
Numărul actului aplicării 083-126/2011
Data actului 08.07.2011
Data radierii înscrierii 26.10.2011
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Anati Sn
Numărul actului anulării 126
Data anulării 26.10.2011

9 Obiectul Bunul imobil :


Stins
9201103.700.02

indicat în subcapitol II sub nr. 2.5


Data înregistrării 06.04.2012
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Executor Ungureanu Oleg
Numărul actului aplicării 026-265/12
Data actului 22.03.2012
Data radierii înscrierii 13.10.2012
Tipul Sechestrul, încheierea executorului judecătoresc
Însemnări Executor Ungureanu Oleg
Numărul actului anulării 026-265/12
Data anulării 12.10.2012

10 Obiectul Bunul imobil :


Stins
9201103.700

9201103.700.01

9201103.700.02

indicat în subcapitol II sub nr. 2.6


Data înregistrării 09.06.2014
Tipul Restricţie, contract
Însemnări de ipoteca pct.9.2
Numărul actului aplicării 15156
Data actului 11.12.2012
Data radierii înscrierii 25.09.2014
Tipul Sechestrul, depus la intabularea ipotecii
Însemnări Declaraţie de achitare la cererea 9201/14/17940
Numărul actului anulării 12303
Data anulării 25.09.2014

  * Baza de date este actualizată la data de 29.11.2021, orele 21:10:00

DEPARTAMENTUL CADASTRU