Sunteți pe pagina 1din 5

Aria curriculară: Consiliere şi orientare

Clasa: a IX-a F
Profesor diriginte:

Proiectarea semestrială a activităţii la dirigenţie


Semestrul I an şcolar 2018/2019
Notă:
1) Pentru rubrica Modul tematic s-au utilizat următoarele abrevieri:
I – Autocunoaştere şi dezvoltare personală;
II – Comunicare şi abilităţi sociale;
III – Managementul informaţiilor şi al învăţării;
IV – Planificarea carierei;
V – Calitatea stilului de viaţă.
2) Pentru rubrica Competenţe s-au utilizat competenţele specifice vizate prin programa şcolară pentru aria curriculară Consiliere şi orientare, clasele a IX-a - a XII-a aprobată
prin OM nr. 5287/09.10.2006, Bucureşti 2006.

Modulul Conţinuturi Competenţe Tema Data/săptă Strategii de


tematic mâna realizare (lucru)
III Managemen 3.1 1. Regulamentul şcolii S1 discuţii elevi/
tul informaţiilor noastre profesor
diriginte
dezbateri
lectura ROI
III Managemen 3.1 2. Organizarea colectivului de S2 dezbateri
tul informaţiilor elevi discuţii, vot
V Calitatea stilului 5.2 3. Stiluri de invatare S3 Chestionar
de viaţă cu intrebari
IV Planificarea 4.1 4. Noua lege a Educatiei S4 Dezbateri, discutii
carierei Nationale
IV Planificarea 4.1 5. Identificarea aptitudinilor S5 conversaţie
carierei personale. chestionare
discuţie
dezbatere
V Calitatea 5.2 6. Cum influenţează o situaţie S6 dialog
vieţii personale de criză calitatea vieţiii unei studiu de caz
persoane? dezbatere
exemplificare
III Managementul 3.3 7. Ce înseamnă învăţarea S7 discuţie
învăţării permanentă?

1
II Comunicare şi 2.1 8. Cât de cooperanţi suntem S8 Dezbatere
abilităţi sociale în diferite situaţii de viaţă? Jocul de rol
Studiul de caz
IV Planificarea 4.1 9. Alternative educaţionale. S9 dezbatere
carierei
V Calitatea stilului 5.1 10. Codex Alimentarius. S10 dezbatere
de viaţă
II Comunicare şi 2.1 11. Colegii toxici – bârfitorul, S11
abilităţi sociale încurcă-lume, parvenitul, discuţii
atoştiutorul, antisocialul şi
carieristul.
II Comunicare şi 2.1 12. Colegii toxici – leneşul, S12 discuţii
abilităţi sociale obsedatul de control, lingâul,
negativistul, preţiosul şi
tipicarul.
I Autocunoaştere 1.1 13. Bunici şi nepoţi. S13 Masă rotundă
şi dezvoltare
personală.
II Managementul 2.2 15. De ce vin unii copii S15 conversaţie
emoţiilor încruntaţi la şcoală?
V Calitatea vieţii 5.1 16. Sportul ca mod de viaţă. S16 articole de presă
personale internet
dezbatere
V Calitatea vieţii 5.1 17. Adolescenţă şi S17 Chestionar
personale sexualitate. dezbatere
III Managementul 3.1 18. Internetul – o provocare a S18 Dezbatere
informaţiilor lumii contemporane. conversaţie

2
Aria curriculară: Consiliere şi orientare
Clasa: a IX-a F
Profesor diriginte:
Proiectarea semestrială a activităţii la dirigenţie
Semestrul II an şcolar 2018/2019
Notă:
1) Pentru rubrica Modul tematic s-au utilizat următoarele abrevieri:
I – Autocunoaştere şi dezvoltare personală;
II – Comunicare şi abilităţi sociale;
III – Managementul informaţiilor şi al învăţării;
IV – Planificarea carierei;
V – Calitatea stilului de viaţă.
2) Pentru rubrica Competenţe s-au utilizat competenţele specifice vizate prin programa şcolară pentru aria curriculară Consiliere şi orientare, clasele a IX-a - a XII-a aprobată
prin OM nr. 5287/09.10.2006, Bucureşti 2006.

Modulul Conţinuturi Competenţe Tema Data/săptă Strategii de


tematic mâna realizare (lucru)
III Managemen 3.2 1. Gândirea critică şi S19 discuţii elevi/
tul informaţiilor autocontrolul asupra propriei profesor
învăţări. diriginte
dezbateri
III Managemen 3.1 2. Legea educaţiei în S20 dezbateri
tul informaţiilor România. discuţii
V Calitatea stilului 5.2 3.Managementul stresului în S21 dezbatere
de viaţă contextul unor examene
IV Planificarea 4.1 4. Echivalarea diplomelor de S22 dezbatere
carierei nivel european
IV Planificarea 4.1 5. Educaţia adulţilor în S23 conversaţie
carierei România. discuţie
dezbatere
V Calitatea 5.2 6. Modalităţi de intervenţie în S24 dialog
vieţii personale diferite situaţii de criză studiu de caz
generate de stress. dezbatere
exemplificare
III Managementul 3.3 7. Învăţarea permanentă în S25 discuţie
învăţării România şi Europa.
II Comunicare şi 2.1 8. Voluntariatul în România. S26 Dezbatere
abilităţi sociale Jocul de rol
Studiul de caz
3
IV Planificarea 4.1 9. Portofoliul personal şi S27 dezbatere
carierei planul pentru carieră după
finalizarea ciclului superior al
liceului.
V Calitatea stilului 5.1 10. Codex Alimentarius. S28 dezbatere
de viaţă
II Comunicare şi 2.2 11. Dezvoltarea callităţilor de S29
abilităţi sociale lider. discuţii

II Comunicare şi 2.2 12. Modalităţi de adaptare la S30 discuţii


abilităţi sociale schimbările din cadrul
grupului de apartenenţă.
I Autocunoaştere 1.1 13.Strategii de S31 Masă rotundă
şi dezvoltare responsbilizare şi de
personală. pregătire pentru viaţa de
adult.
III Managementul 3.1 14. Resurse relevante cu S32 conversaţie
informaţiilor şi al privire la învăţare, muncă,
învăţării carieră.
V Calitatea vieţii 5.1 16. Sportul în viaţa adultului S33 articole de presă
personale din România. internet
dezbatere
V Calitatea vieţii 5.3 17. Calitatea relaţiilor sociale S34 dezbatere
personale şi a mediului de muncă.

4
STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2018 – 2019

Semestrul I Semestrul II
S1 10 -14 septembrie 2018 S19 11 -15 februarie 2019
S2 17 – 21 septembrei 2018 S20 18 - 22 februarie 2019
S3 24 – 28 septembrie2018 S21 25 februarie – 01 martie 2019
S4 01 - 05 octombrie 2018 S22 04 - 08 martie 2019
S5 08 – 12 octombrie 2018 S23 11 -15 martie 2019
S6 15 – 19 octombrie 2018(scoala altfel) S24 18 - 22 martie 2019
S7 22 – 26 octombrie 2018 S25 25 - 29 martie 2019
S8 29 octombrie - 02 noiembrie 2018 S26 01 - 05 aprilie 2019
S9 05 -09 noiembrie 2018 S27 08 -12 aprilie 2019
S10 12 - 16 noiembrie 2018 S28 15 - 19 aprilie 2019
S11 19 -23 noiembrie 2018 S29 06 – 10 mai 2019
S12 26-29 noiembrie 2018 S30 13 - 17 mai 2019
S13 03 -07 decembrie 2018 S31 20 - 24 mai 2019
S14 10 -14 decembrie 2018 S32 27 - 31 mai 2019
S15 17 – 21 decembrie 2018 S33 03 – 07 iunie 2019
S16 14-18 ianuarie 2019 S34 10 - 14 iunie 2019
S17 21 - 25 ianuarie 2019 - -
S18 28 ianuarie - 01 februarie 2019 - -

S-ar putea să vă placă și