Sunteți pe pagina 1din 1

1 2 3 4 5 6 7 8

A
Hm BONȚIDA A

BONȚIDA Hm
SITUAȚIA EXISTENTĂ

TN 16+500

Km 16+254
VITEZA V = 100 km/h

racord linie ind. 5


16+789

15+388
racord linie ind. ISCIP 5 7 15 4 10
11
9 10 1 9 3 4 III 8 9 8 1 2
B DEJ 1A 3 2 5 6 7 10 4 2A APAHIDA
(Iclod)
3A 1 II 2 4A
(Jucu) B
13 6
1

15+428
16+745

Clădire exploatare
existentă

s
SITUAȚIA PROIECTATĂ

N
TN 16+500
VITEZA V = 100 km/h

V
C
racord linie ind. 5
C
16+789

15+388
racord linie ind. ISCIP 5 7 L=250 m 4 10
11 l=6,05m
9 10 1 3 9 h=+0,55 m III 8 9 8 1 2
DEJ 1A
3A 1
2 3 4 5 6 7 10 4
2 4A
2A APAHIDA
II
(Iclod) 13 6 (Răscruci h.)
L=250 m

15+428
16+745

l=6,05m
h=+0,55 m
D 1 D
Clădire exploatare BENEFICIAR
existentă MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

BONȚIDA Hm
Km 16+254
Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 3

PROIECTANT
ASOCIEREA SWS ENGINEERING SPA - SYSTRA - METRANS ENGINEERING SRL
Prezentul document este proprietatea intelectuală a Asocierii. Reproducerea sau difuzarea acestuia este interzisă fără acordul scris al Asocierii.
LEGENDĂ PROIECTANT DE SPECIALITATE
6
INDICATOR HECTOMETRIC
-
AX C.F. EXISTENTĂ LINIA 412
E E
AX C.F. NOUĂ PROIECT MTE TRECERE LA NIVEL PIETONALĂ NOUĂ DENUMIRE CONTRACT
PERON EXISTENT DEMOLAT TREN METROPOLITAN GILĂU - FLOREȘTI - CLUJ-NAPOCA - BACIU - APAHIDA - JUCU - BONȚIDA
LINIE FERATĂ ELECTRIFICATĂ
ETAPA I A SISTEMULUI DE TRANSPORT METROPOLITAN RAPID CLUJ: MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOLITAN
PERON NOU COMPONENTA: B. TREN METROPOLITAN
PASAJ PIETONAL SUBTERAN
APARAT DE CALE NOU - TITLU SCHEMA DE TEHNOLOGIE FEROVIARA TITLU PLAN: Hm BONȚIDA
DIAGONALĂ - PROIECT MTE LIVRABIL: Hm BONȚIDA -
TRECERE LA NIVEL - EXISTENTĂ
PLAN DE REFERINȚĂ: M.N. 1975
SISTEM DE PROIECȚIE: STEREO 70
F NUME SEMNĂTURA SCARA: - CONTRACT: 201010/15.04.2020 F
DESENAT ing. GRAMOLINI G. - PROIECT: C201010/2020
PROIECTAT ing. GHERASIN I.C. DATA: IAN 2021 FAZA: SPF
ȘEF PROIECT ing. OPREA I. COD PLAN: C201010/2020-B2LT2-PD.3.3.1
1 2 3 4 5 6 7 2A4 297x420=0,12m2

S-ar putea să vă placă și