Sunteți pe pagina 1din 4

Declarația Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și a unui grup de

foști și actuali angajați ai Oficiului Avocatului Poporului în legătură cu


afirmațiile denigratoare la adresa Instituției Ombudsmanului, aduse de către
Avocatul Poporului, Natalia Moloșag

În cadrul conferinței de presă din 1 decembrie curent, Avocatul Poporului, Natalia


Moloșag, a lansat mai multe acuzații în adresa angajaților Oficiului Avocatului
Poporului și conducerii anterioare a instituției, a criticat dur modul de administrare
a instituției, apreciind negativ activitatea Oficiului Avocatului Poporului în
perioada anterioară numirii sale în funcție. Mai mult, ea a declarat că o parte din
angajați au refuzat să o ajute la intrarea în mandat și că informațiile apărute în
presă despre ea ar fi un act de răzbunare din partea funcționarilor care și-au dat
demisia.
Semnatarii Declarației resping hotărât aceste învinuiri, pe care le consideră
neîntemeiate și gratuite. Avocatul Poporului nu a probat în nici un fel aceste
acuzații și nici nu are cum să le probeze. Încercarea de a prezenta lucrurile în atare
manieră este un gest de disperare pentru a sustrage atenția opiniei publice de la
adevăratele abateri pe care le-a comis domnia sa prin implicarea unei persoane
neangajate oficial nu doar în activitatea instituției, dar și în luarea unor decizii
importante referitoare la aceasta. Spre deosebire de Avocatul Poporului,
funcționarii Oficiului Avocatului Poporului și cei care și-au dat demisia din cauza
atmosferei din instituție în ultimele două luni pot oferi multe detalii despre modul
de administrare a acesteia cu participarea așa numitului „asistent personal ” al
Ombudsmanului, Dumitru Godorog. Nimeni dintre funcționari nu a sabotat-o pe
Natalia Moloșag, dimpotrivă, în realitate ea a ignorat comunicarea cu cea mai mare
parte dintre angajați.
Rezultatele inventarierii la care a făcut trimitere Natalia Moloșag nu au cum să
ateste derapaje pentru că instituția a trecut prin controale realizate de Curtea de
Conturi și Inspecția financiară în 2018 și 2019. Ridicole sunt de-a dreptul
învinuirile privitoare la starea avariată a sediului Oficiului Avocatului Poporului
deoarece conducerea instituției pe parcursul celor peste 20 de ani de activitate a
făcut zeci de demersuri către autorități la acest subiect, iar regretatul Mihail
Cotorobai a apelat chiar și la Comisarul CoE pentru drepturile omului, solicitându-
i sprijinul în soluționarea acestei probleme.
Apreciem drept descalificante și revoltătoare afirmațiile privitor la dezordinea și
haosul care ar fi prezente în instituție la intrarea Nataliei Moloșag în exercitarea
mandatului, precum și gradul redus de funcționalitate a Oficiului Avocatului
Poporului, pe care ea s-a angajat să o „reformeze” din temelie. „Reformele” s-au
redus la aruncatul cu lejeritate la coș a tuturor procedurilor, metodologiilor interne,
instrucțiunilor, strategiilor și altor documente importante, elaborate inclusiv din
banii partenerilor internaționali în ultimii 5-6 ani. Toate procesele instituite cu atâta
trudă și care în sfârșit au început să funcționeze eficient cu nonșalanță au fost
anulate, fiind introduse altele noi care nu au nimic în comun nici cu serviciul
public și nici cu normele de activitate ale unei Instituții Naționale pentru Drepturile
Omului.
Pentru prima dată de la creare, după reorganizare în baza Legii nr. 52, din 2015,
Oficiul Avocatului Poporului a început să activeze pe nou, conform standardelor
internaționale privind funcționarea unei Instituții Naționale pentru Drepturile
Omului. Instituția, mulți ani acuzată pe bună dreptate că ar fi una recepționară de
petiții (funcția de examinare a petițiilor fiind opțională conform Principiilor de la
Paris), a elaborat studii, rapoarte speciale, tematice serioase, care au contribuit la
identificarea de lacune în sistemul de protecție a drepturilor omului, a lansat
recomandări pertinente, care au oferit autorităților consultanță și suport în
rezolvarea problemelor de sistem din domeniul drepturilor omului. Oficiul
Avocatului Poporului a prezentat cu regularitate raportări pentru structurile ONU,
s-a făcut auzită de la tribuna Consiliului ONU pentru drepturile omului, remarcată
pentru mai multe inițiative și luări de atitudine. Instituția Națională pentru
Drepturile Omului a fost acreditată în 2018 cu cel mai înalt statut - statutul „A”
conform Principiilor de la Paris.
Pentru prima dată în ultimii ani angajații Oficiului au avut sentimentul de
satisfacție și mândrie pentru faptul că activează în aceasta instituție, care a devenit
apreciată și credibilă. Și acum se afirmă că situația în Oficiul Avocatului Poporului
este una deplorabilă și că totul trebuie schimbat.
Suntem profund indignați de aceste declarații calomnioase, de modul ostil în care
Avocatul Poporului a tratat și mai tratează majoritatea angajaților instituției,
instituind o atmosferă de hărțuială, suspiciune și de neîncredere. Metodele de
conducere aplicate de domnia sa au condus la demisionarea unor angajați-cheie în
Oficiul Avocatului Poporului, pe care se ține memoria instituțională, un alt grup de
funcționari intenționând să părăsească în scurt timp instituția.
Considerăm că Natalia Moloșag a demonstrat prin acțiunile și declarațiile sale că
nu poate și nu are dreptul să fie Avocat al Poporului, funcție care implică
competențe excepționale, calități morale deosebite și reputație ireproșabilă. Natalia
Moloșag s-a discreditat în totalitate și prin orice zi de activitate în funcția de
Avocat al Poporului îi aduce instituției grave prejudicii de imagine. Aceasta nu
doar a implicat Oficiul Avocatului Poporului într-un imens scandal, dar a afectat
încrederea oamenilor în institutul Avocatului Poporului, care trebuie să fie unul
total independent de orice influențe și ingerințe din exterior. Or, prin oferirea
asistentului său cu antecedente penale a posibilității de a lua decizii din numele
său, Natalia Moloșag a neglijat în cel mai sfidător mod unul dintre principiile de
bază ale funcționării unei Instituții Naționale pentru Drepturile Omului. Prin
admiterea ca persoane străine să intre în penitenciare, Avocatul Poporului a
compromis și Consiliul pentru Prevenirea Torturii, al cărui președinte este Natalia
Moloșag.
Un semnal îngrijorător în legătură cu impactul acțiunilor Nataliei Moloșag este
intenția anunțată a unor parteneri de dezvoltare ai Oficiului Avocatului Poporului
de a înceta colaborarea cu instituția noastră.
Din considerentele enunțate, solicităm Parlamentului să ia atitudine, potrivit Legii
nr.52, față de situația creată, pentru a restabili funcționalitatea instituției,
încrederea beneficiarilor și partenerilor în aceasta. Orice acțiuni de intimidare,
răfuială care vor fi luate față angajații Oficiului Avocatului Poporului semnatari ai
prezentei Declarații le vom aprecia ca și răzbunare pentru avertizarea de integritate.
Prezenta Declarație va fi adusă la cunoștință organizațiilor internaționale, inclusiv
a celor de profil.
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu
Olga Vacarciuc, ex-secretar general al OAP,
Natalia Vișanu, fost șef de Direcție promovarea drepturilor omului și
comunicare

Angajații Oficiului Avocatului:


Ina Galan
Cătălin Moroi
Ecaterina Iosob
Alexandru Zubco
Mariana Haheu-Ciobanu
Carolina Cazaciuc
Svetlana Rusu
Tatiana Popa
Tamara Tentiuc
Victor Solomon
Rodica Malicev
Iurie Dubenco
Veaceslav Ursu
Daniela Lungu
Olga Zarișniuc
Svetlana Mironova
Liliana Dubenco
Aladin Lozan
Andrei Lupușor
Cernăuțeanu Elena
Igor Muntean
Valeriu Echim
Mihail Lupașcu
Svetlana Balan
Anastasia Catan
Ion Miron
Angela Vasilașcu

2 decembrie 2021