Sunteți pe pagina 1din 1

Angajator__________________________

Sediul/adresa_______________________
Cod fiscal__________________________
Nr._________din____________________

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereşte că d-nul./d-na____________________________________,


CNP______________________________, cu domiciliul în localitatea____________________,
str.__________________________, nr._____, bl._____, et._____, ap._____, este angajatul
societății noastre pe perioadă determinată /nedeterminata cu data de ___________________
in cursul lunii_____________a fost in activitate.
Mentionam ca in luna _______________a avut/ nu avut _____zile de concediu fara
plata

Director Resurse Umane

_____________________________________________________________

Angajator__________________________

Sediul/adresa_______________________
Cod fiscal__________________________
Nr._________din____________________

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereşte că d-nul./d-na____________________________________,


CNP______________________________, cu domiciliul în localitatea____________________,
str.__________________________, nr._____, bl._____, et._____, ap._____, este angajatul
societății noastre pe perioadă determinată /nedeterminata cu data de ___________________
in cursul lunii_____________a fost in activitate.
Mentionam ca in luna _______________a avut/ nu avut _____zile de concediu fara
plata

Director Resurse Umane

S-ar putea să vă placă și