Sunteți pe pagina 1din 7

Referat pe tema Managementul

organizațional pentru seminarul de


Sociologia Organizațiilor

An universitar 2021/2022, Specializarea: Resurse Umane, Anul: II,


Grupa: 4, Semestrul I , Profesor coordonator: Toader Mădălina-
Andreea, Student: Nistor Cristi

1
Cuprins
Capitolul I-Introducere...................................................................................................2
Capitolul II-Ce reprezintă managementul?...................................................................2
Capitolul III-Funcțiile managementului........................................................................3
Capitolul IV-Managerul și rolurile pe care le poate îndeplini acesta.........................3
Capitolul V-Beneficiile unui sistem de management performant................................4
Capitolul VI-Concluzia....................................................................................................5
Bibliografie:......................................................................................................................6

2
Capitolul I-Introducere

Modul în care este condusă o organizație reprezintă factorul care defineste dacă aceasta va
reusi în viitor șă își atingă obiectivele pe care si le-a propus sau va pierde totul și va da faliment. “Când
ne gândim la organizații ne gândim la management “ H. Mintzberg (1989, p. 7 ). Succesul unei
organizații depinde foarte mult de modul în care resursele și personalul de care dispune aceasta sunt
administrate, astfel în ultimii ani a început să se pună din ce în ce mai mult accentul pe un management
cât mai eficient și mai optim al organizație, comparativ cu modul care se utiliza în trecut, când se
urmărea doar profitul iar dezvoltarea și îmbunățățirea resursei umane erau neglijate. Pe măsură ce
oamenii au devenit cea mai importantă resursă a companiilor și rolul managerilor s-a transformat și a
crescut, mutându-se de la planificare, organizare și control spre motivare, engagement și dezvoltarea
echipei. 

Capitolul II-Ce reprezintă managementul?

Etimologia termenului de “management” provine din limba engleză de la verbul “to manage”
care înseamnă a administra, a conduce, a reuşi.

Managementul ca proces, este un tip special de munca intelectuala, prin care cei ce o practica
ii determina pe altii sa faca ceva ce trebuie facut. În poziţia de manageri sunt acele persoane care
dispun de autoritatea de a lua decizii prin care sunt angajate utilizate resurse, în vederea atingerii unor
scopuri . Luarea deciziilor poate fi intuitivă, chiar arbitrară sau, dimpotrivă, pe bază de cunoştinţe, idei,
reguli, principi. Cei care ajung în postura de manageri constată că nu există "o singură şi cea mai bună
cale de a conduce". Există multiple influenţe în munca managerilor şi cerinţe specifice privind
abilităţile necesare pentru a realiza munca lor. Conform Mihaelei Vlasceanu “managementul reprezintă
un aspect vital al sistemelor organizaționale și sociale, în special în condițiile epocii moderne, marcată
de cresterea complexității tehnologice și informaționale, de transformările radicale produse la nivelul
structurii sociale, de tendințele de globalizare a economiei și, sau mai ales, de schimbările
spectaculoase produse la nivelul organizațional” ( Vlăsceanu , 2003, pag 385).

Managementul Organizational reprezintă ansamblul proceselor de prevedere, organizare,


decizie, coordonare, antrenare al măsurilor de modificare și transformare a organizatie, cu scopul de
îmbunătăţire a performanţei.

3
Capitolul III-Funcțiile managementului

În continuare voi vorbi despre cele câteva funții ale managementului modern identificate de
către Fayil, J. Kotter ( 1988 ), acestea fiind urmatoarele: Prima funcție este cea de planificare care
constă în proiectarea și organizarea sistematică a eforturilor și activităților necesare îndeplinirii
obiectivelor care trebuiesc realizate . O altă funcție este cea de organizare care constă în determinarea
modalității prin care pot fi realizate scopurile și obiectivele organizaționale. Motivarea oameniilor din
organizație reprezintă o altă funcție important a managemntului, prin care se doreste creearea unui
climat motivațional optim pentru fiecare angajat, pentru ca fiecare să fie cât mai productiv . O ultimă
functie pe care o menționez este cea de control care se referă la necesitatea de a se asigura concordanța
rezultatelor cu planurile astfel încât dacă acestea nu se potrivesc să se poată face corectări pentru a se
remedia problemele.

Capitolul IV-Managerul și rolurile pe care le poate îndeplini acesta

Mai departe,voi vorbi despre rolurile pe care un manager le poate avea într-o organizașie.
Hanry Mintzberg consider că odată ce o persoană ocupă o funcție de conducere și posedă o anumită
autoritate acesta ajunge să indeplinească 3 tipuri de roluri manageriale. Acestea sunt:

1.Rolurile interpersonal: În acest caz managerul creează o intreagă relație interpersonală.


Câteva tipuri de roluri interpersonale sunt : Rolul de Reprezentare care constă în faptul că managerul
trebuie să reprezinte “fața externa a organizației” la diferite evenimente și activități publice și trebuie
să își asume diferite indatoriri “ceremoniale”. Un alt rol interpersonal este Rolul de Lider ce constă în
faptul că acesta trebuie să reprezinte un model pentru colegii săi.. Un al treilea rol este Rolul de
legătură ce reprezintă faptul că managerii își creează propriul sistem de informații devenind apropiat
de ceilalți angajați sau de persoanele pe care le au în subordine, un sistem informal care îl ajută pe
acesta să înteleagă mult mai bine anumite aspecte referitoare la organizația din care face parte.

2.Roluri informaționale. În acest caz activitatea managerului se bazează mai mult pe


comunicare, procesare și transmitere de informații. Câteva tipuri de roluri infomaționale sunt: Rolul de
monitorizare ce presupune incercarea magagerului de a colecta informații necesare pe cale formală,
folosinduse de poziția pe care o are. Rolul de disiminare a informațiilor ce constă în răspândirea de

4
informații obținute către cei aflați în subordine în urma procesului de monitorizare. Rolul de purtător
de cuvânt ce constă în faptul ca acesta trebuie să transmită și să promoveze ideile, conceptele și
interesele organizației, posibililor sponsori, grupurilor importante de clienți, furnizorilor, persoanelor
influente și tuturor celor care pot contribui la dezvoltarea organizației și o pot sponsoriza.

3.Roluri decizionale. În cazul acetor roluri sunt luate cele mai importante decizii și se
contruiesc strategiile de conducere a organizației . Câteva tipuri de roluri decizionale : Rolul de
antreprenor, exercitarea acestui rol implică planificarea oportunităților și dezvoltarea abilităților de
inițiere a schimbărilor, de cele mai multe ori manifestate sub forma unor proiecte de dezvoltare
organizațională. Rolul de a soluționa tensiuni, ce presupune faptul că managerul trebuie să prevină
sau să resolve orice tulburări sau conflicte apar în cadrul organizațional. Rolul distribuitorului de
resurse . În cadrul acestui rol managerul decide cine și ce primeste la nivelul unității organizaționale pe
care o conduce. Rolul de negociator, el presupune un permanent schimb de informații și de cerinte
dintre manager si diferite persoane sau grupuri de persoane din organizație sau din afara acesteia.

Capitolul V-Beneficiile unui sistem de management performant

În continuare voi vorbi despre beneficiile unui sistem de management performant asupra unei
organizații,”Eficiența conducerii în secolul XXI va depinde în mare măsură de capacitatea managerilor,
de imaginare a noi oportunități, de gândire neconvențională, de încurajare a proceselor de învățare și
inovare , de distribuire a puterii în rândul membrilor organizației și de sprijinire a acestora în
dobândirea si transmiterea cunoasterii ”( M. Vlăsceanu 2003 pag 314): Câteva din avantajele pe care le
are un sistem de management performant în cadrul unei organizații sunt :

1.Permite adaptarea organizaţiei la modificări rapide ale mediului, anticiparea acestora sau
chiar generarea lor;

2.Generează o direcţionare pe termen lung a activitații organizaţiei;

3.Permite o corelare consistenta si coerenta a tuturor activitatilor organizaţiei;

4.Oferă un cadru unitar de acţiune la toate nivelurile ierarhice de conducere;

5.Produce modificări in concepţia, atitudinea si acţiunea personalului de conducere;

6.Implică permanent toţi factorii de decizie, de la toate nivelurile;

7.Organizaţia capată o identitate proprie;


5
8.Organizaţia devine mai eficienta.

Capitolul VI-Concluzia

În concluzie , managementul este preocupat de stabilirea corectă a obiectivelor și de realizarea


acestora, dar și de faptul că aceste obiective trebuie realizate într-un mod cât mai eficient posibil. Din
punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor unei întreprinderi, managementul are un impact major
în valorificarea potențialului uman, fianaciar, tehnologic și informațional.

6
Bibliografie:

Vlăsceanu, M.(2003). Organizații și comportament organizațional. București. Editura Polirom

Nicolae M. (2013). Managementul inovatiei organizationale. Drumul spre excelenta


,Bucuresti, Editura Tritonic

Siteografie:

Mandru B. (2021, 1 noiembrie). Management Organizational | Managementul Schimbarii


in Organizatii. Preluat de pe https://bogdanmandru.wordpress.com/management-organizational-
managementul-schimbarii-in-organizatii/

S-ar putea să vă placă și