Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE SUMATIVĂ

Unitatea: Adunarea numerelor naturale de la 0-1000000

1. Efectuează următoarele calcule:

38255 +72678 125346+321895 654235+187968

2. Completează spațiile punctate cu rezltatele potrivite:

a) Numărul cu 34576 mai mare decât 266867este____________________

b) Suma dintre succesorul numărului 89000 și predecesorul său este____________

c) Numărul cu 109867 mai mare decât cel mai mare număr de patru cifre identice
este__________________

3. Află suma numerelor pare și apoi suma numerelor impare din șirul următor:

202345 103678 48124 56217 46789 344788 22340


4. Grupând convenabil termenii, rezolvă următoarele calcule:

a) 23455+169237+10555+ 12473=

b) 45670+54688+32922+126755=

c) 198349+34686+ 45681+ 16244=

5. Într-o bibliotecă au fost aduse 37548 cărți cu povești, cu 14566 mai multe cărți cu poezii și cărți
științifice câte cărți cu poezii și povesti la un loc.
Află numărul total de cărți din bibliotecă.
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:

Item FB B S
1. Efectuează corect toate cele trei Efectuează corect 2 exerciții. Efectuează corect un
exerciții. exercițiu
2. Află toate cele trei numere Află două numere Află un număr
3. Află ambele rezultate corecte Află un rezultat corect și unul Află un rezultat corect
parțial corect
4. Asociază convenabil termenii în Asociază convenabil termenii Asociază convenabil
cazul celor trei exerciții. în cazul a două exerciții. termenii în cazul unui
exercițiu.
5. Rezolvă problema prin trei Efectuează două operații. Efectuează o operație.
operații.

Barem de corectare

1. 110933; 447241; 842203

2. 301443; 89001+79999=169000; 109867+9999=119866

3. 305351; 518930

4. 215720; 260035; 294960

5. 52114 cărți cu poezii;


89662 cărți științifice
179324 numărul total de cărți

S-ar putea să vă placă și