Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DE LUCRU NR.

2 DATA………………………

DACĂ VREI SĂ ŞTII MAI MULTE…


MĂSURAREA TIMPULUI ÎN ISTORIE

Dicţionar:

CRONOLOGIE = ştiinţă care se ocupă cu stabilirea epocilor şi a datelor; succesiunea în


timp a evenimentelor istorice;
CRONOLOGIC= dispus în ordinea succesiunii în timp;
DATĂ ISTORICĂ = moment când s-a petrecut un eveniment istoric;
EPOCĂ ISTORICĂ = interval de timp de mare dimensiune. Epocile istorice sunt: epoca
străveche; epoca veche; epoca medie; epoca modernă; epoca
contemporană.
ERĂ ISTORICĂ = interval de timp de mare dimensiune care cuprinde mai multe epoci
istorice. Sunt două mari ere:
a. înainte de Hristos (î.Hr.);
b. după Hristos (d.Hr.) sau Era creştină.

REŢINEŢI !

- Faptele, întâmplările, evenimentele mai de seamă ale istoriei se petrec, se


desfăşoară, se înşiruie în timp.
- Istoria omenirii se desfăşoară pe parcursul mai multor milenii.
- Istoria românilor se începe cu peste două milenii în urmă.
- În istorie timpul se măsoară în:
- ANI;
- DECENII (1 deceniu = 10 ani);
- SECOLE sau VEACURI [1 secol (veac) = 100 ani];
- MILENII (1 mileniu = 1000 ani).

APLICAŢII

1. Scrieţi în casetele libere anii corespunzători:

Mileniul I după Hristos

Secole I II III IV V VI VII VIII IX X

ANI 1-100 101-200 401-500 901-1000

Mileniul al II-lea după Hristos

Secole XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

ANI 1001- 1101- 1201- 1601- 1901-


1100 1200 1300 1700 2000

1
2. Completează cu noţiunile corespunzătoare spaţiile libere:

Principala unitate de măsură a timpului este ………, 10 ani formează un …………


Alte unităţi de măsură a timpului istoric sunt……………………sau…………………
(100 de ani) şi ……………………..(1000 de ani).

3. După modelul “1301 corespunde secolului al XIV-lea (adică această dată


istorică este situată în a 14-a sută de ani)”, identifică secolele corespunzătoare datelor
istorice de mai jos. Scrie fiecare dată istorică în caseta situată deasupra secolului
corespunzător. Succes !
1848 300 504 2000 750

590 1980 1001 1600 2001

DATĂ
ISTORICĂ

SECOLUL III IV VI VIII XI XVI XIX XX XXI

Munca în echipă

4. Aşezaţi în copacul istoric, în ordine cronologică, principalele epoci istorice ale


omenirii.

 Epoca veche (antică);

 Epoca contemporană;

 Epoca medie;

 Epoca străveche;

 Epoca modernă.

Munca în grup

2
5. Găsiţi două motive (argumente) pentru care vi se pare important
să ştiţi cum se măsoară timpul în istorie.

a. …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
b. …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

VERIFICAŢI-VĂ CUNOŞTINŢELE !

I. Completează:
………………………este ştiinţa care studiază timpul istoric.

II. Câţi ani alcătuiesc:

 Un mileniu ………………...ani;
 Un secol (veac) …………………ani;
 Un deceniu …………………ani.

III. Dezlegând corect rebusul vei afla cine sunt dacii şi romanii
pentru noi, românii (pe verticala de la A la B).

1. Ştiinţa cere studiază viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri până în prezent;
2. Cei care scriu istoria sunt ………………;
3. Descoperitorii comorilor istorice;
4. Numele istoricului care a spus: “ISTORIA ESTE CEA DINTÂI CARTE A UNEI
NAŢII”;
5. Locul în care se păstrează cele mai valoroase obiecte arheologice;
6. Evenimente istorice aşezate în ordine;
7. Timpul scurs într-o sută de ani;
8. Mileniul în care vei împlini douăzeci de ani.

3
A

A
1.

2.

3.
4.

5.

6. B
7.

Descriptori de performanţă

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1. Completează corect.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
1. Completează corect. 1. Completează corect.
2. Completează corect şi 2. Completează parţial 2. Completează cel puţin
complet spaţiile libere. spaţiile libere. un enunţ.
3. Dezleagă corect şi 3. Dezleagă corect cel 3. Dezleagă corect cel
complet tot rebusul. puţin şase definiţii din puţin două definiţii din
rebus. rebus.

CALIFICATIVUL OBŢINUT…………………………

4
5

S-ar putea să vă placă și