Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE

1. Scrie A în dreptul propozițiilor adevărate și F în dreptul celor false:

Pădurile de foioase sunt formate din arbori cărora le cad frunzele toamna. ____

Arborii din pădurile de conifere au frunze groase în formă de inimă. ____

Ansamblul plantelor dintr-o pădure formează vegetația. ____

În regiunile calde ale planetei, acolo unde cad precipitații abundente, cresc păduri tropicale numite
jungle. ____

Pajiștile alpine se întâlnesc în zona de câmpie. ____

Majoritatea râurilor din țara noastră izvorăsc din fluviul Dunărea. _____

2.Alegeți răspunsul corect :

     Pajiștile alpine se caracterizează prin

a) temperaturi scăzute și vânturi puternice.

b) temperaturi ridicate și vânturi puternice.                        

c) temperaturi scăzute și vânturi domoale.

     În pădurile de foioase cresc

a) stejari, arțari, fagi.                      b) lintițe, alge verzi.                       c) alge, ciuperci.

 Caprele-negre pot fi întâlnite

a) la câmpie.                                       b) la deal.                                          c) la munte.

    Următoarele plante sunt iubitoare de apă:

a) trandafirul și laleaua.                      b) trestia și papura.                   c) orzul și grâul.

Etajarea vegetației pe verticală, de la cel mai jos nivel până la cel mai înalt, este următoarea :

a) frunzele de pe sol, plantele ierboase, arborii și arbuștii.         

b) plantele ierboase, arbuștii, frunzele de pe sol și arborii.

c) frunzele de pe sol, plantele ierboase, arbuștii și arborii.


3. Taie cu o linie orizontală termenii nepotriviți din următoarele enunțuri:

Pădurile de foioase sunt formate din arbori cărora nu le cad frunzele.

În pădurile de foioase din țara noastră trăiesc: căprioara, lupul, vaca, leul, vulpea, tigrul.

Arborii din pădurile de conifere sunt: molidul, pinul, teiul, gutuiul, mărul, bradul.

La umbra arborilor cresc : ciuperci, mușchi, licheni, ferigi, floarea-soarelui.

În preajma apelor cresc plante cărora nu le priește mediul umed, ca: salcia, trestia, papura, porumbul
și grâul.

4. Completează spațiile libere:

a) Pădurea este un mediu de viață _________________.

d) În țara noastră avem păduri ____________________ și păduri ____________________.

c) Pădurile cu stejari și fagi sunt păduri de ................................... .

d) Pădurile de conifere cresc în regiunile de ................................ .

e) La vărsarea în Marea Neagră, Dunărea se împarte în trei brațe principale : _____________ ,


_______________________ și _________________________ .

f) Râul este un mediu de viață ________________ .

5. Subliniați cu maro enunțurile care se referă la pădurile de foioase și cu verde enunțurile care se
referă la pădurile de conifere.

Arborii au rădăcini puternice, adânc înfipte în sol.

Arborii au rădăcini puternice, întinse mai mult pe orizontală, fiindcă stratul de sol este subțire și sub el
se află stânci.

Sunt puține insecte, fiindcă sunt puține plante cu flori.

Sunt multe păsări, deoarece există multe insecte.  

6. Potriviți denumirile date în tabelul de mai jos: arțar, ciocănitoare, șopârla de munte, capra-neagră,
crap, trifoi, maci, șalău, trestie, sălcii, urs, porc mistreț, coropișnite, păstrăv, veveriță, stejar, prepelițe,
șobolanul-de-apă.

Pădurea Pajiștea Râul