Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „AL. I.

CUZA” IAŞI
FACULTATEA DE FILOSOFIE ȘI ȘIINȚE SOCIAL POLITICE
SPECIALIZAREA: ASISTENŢĂ SOCIALĂ

LUCRARE DE LICENTĂ

Consecințele migrației părinților asupra creșterii și


educării copiilor

Coordonator:
Conf.univ. dr. GABRIELA IRIMESCU
Candidat:PRICOP( CĂS. BENGHEA) MARIA JANETA

- 2022
CUPRINS
I. Problematica migrației
I.1. Migrația.
I.2.Amploarea fenomenului în România
I.3. Consecințe pozitive si negative ale migrației

II. Implicațiile migrației asupra familiei


II.1 Rolul familiei în protecția si educarea copiilor
II.2 Impasul familial provocat de plecarea parinților în străinătate
II.4 Instituții care pot interveni în situații de abuz si neglijare

Partea de cercetare
III. Studiu privind consecințele migrației familiilor asupra copiilor, în plan social, psihologic,
material, şcolar .
IV. 1 Necesitățile copiilor cu părinți plecați în străinătate
IV. 2 Servicii oferite în acest moment
IV. 3 Soluții pentru ca acești copii să fie mai bine încadrați în comunitate
IV.4. Instrumente utilizate
IV.5.Concluziile privind interpretarea răspunsurilor la ghidurile de interviu aplicate copiilor
Recomandări
Bibliografie

Prezint modul de abordare a lucrarii de licentă:

PARTEA TEORETICĂ
In această lucrare urmăresc identificarea şi evidenţierea modificărilor esenţiale, prin care a
trecut familia şi consecinţele migraţiei părinţilor în străinătate pentru un loc de muncă, asupra
familiei în general şi asupra copilului în mod particular.
Imi propun să cuprind în partea de început câteva aspecte generale legate de termenul de
migraţie. În capitolele următoare voi prezenta o evoluţie a acestui fenomen în Europa, în România,
voi sublinia consecinţele pe care le are acest fenomen „migraţia”, asupra familiei, copilului şi tot ce
ar ţine de o bună creştere, dezvoltare şi formare a unui copil și instituțiile care pot interveni în
situațiile de abuz și neglijare.

Capitolul III reprezintă partea practică a lucrării.


Cercetarea aduce în prim plan efectele pe care le produce plecarea părintilor în străinătate asupra
copiilor, evidenţiind părerile lor. Mi-am propus ca obiective:
- identificarea serviciilor furnizate de instituţiile de învăţământ şi de DGASPC Vaslui pentru copiii
cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
- înţelegerea complexităţii fenomentului şi a dimensiunii lui la nivel judeţean;
- identificarea cauzelor şi consecinţelor fenomenului prin analizarea părerilor copiilor şi a
managerilor intervievaţi;
- identificarea consecinţelor pe care plecarea părinţilor la muncă în străinătate le are asupra copiilor,
în plan social, psihologic, material, şcolar;
- identificarea impactulul pe care migraţia îl are asupra familiei;