Sunteți pe pagina 1din 4

ORDINEA DE ZI

a ședinței în plen a Parlamentului


din 3 decembrie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00


raport 1 Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în
distribuit
deputaților transporturi
nr. 456 din 19.11.2020 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport 2 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 18 august 2017


distribuit
deputaților la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de
achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare
nr. 336 din 09.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
amânat la ședința în plen din 18.11.21
raport 3
distribuit
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 6 octombrie
deputaților 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a
infrastructurii feroviare
nr. 337 din 09.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova(responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
amânat la ședința în plen din 18.11.21

1
raport 4 Proiectul de lege cu privire la serviciile publice
distribuit
deputaților nr. 304 din 26.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Iurie ȚURCANU, viceprim-
ministru pentru digitalizare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia administrație publică
amânat la ședința în plen din 25.11.21
5 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul
Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la
amendarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii
Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei
nr. 359 din 18.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
amânat la ședința în plen din 25.11.21
raport 6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de
distribuit
deputaților procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 – art.532, 533, 5493,
558; Legea nr.371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în
materie penală – art.1, 4, 7, ș.a.)
nr. 345 din 11.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
amânat la ședința în plen din 18.11.21
raport 7 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul electoral
distribuit
deputaților nr.1381/1997 – art.1, 52, 75; Codul penal nr.985/2002 – art.181, 1811, 1812,
ș.a.; ș.a.)
nr. 347 din 11.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 8 Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime
distribuit
deputaților comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
nr. 243 din 16.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul R.Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 9 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
distribuit
deputaților nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază - art.23,
anexa nr.4; Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi –
art.10)
nr. 246 din 20.09.2021 lectura II
Lege organică

2
Inițiatori - deputații L.Carp, B.Marcoci, Ig.Grosu, O.Nantoi
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport 10 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.407/2006 cu privire la
distribuit
deputaților asigurări (art.28)
nr. 271 din 08.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații Iu.Dascălu, A.Trubca, S.Lazarencu, R.Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 11
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea asistenței
deputaților sociale nr.547/2003 – art.13, 14, 26, 261; Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul
social – art.17; ș.a.)
nr. 278 din 13.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Istratii, D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 12
distribuit
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de director al
deputaților Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare
în Energetică (Ștefan CREANGĂ)
nr. 370 din 24.11.2021
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 13 Legea nr.204 din 26 noiembrie 2020 pentru aprobarea Strategiei
distribuit
deputaților privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru
anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
reexaminare
nr. 363 din 17.02.2021 (demers de remitere spre reexaminare)
nr. 2686 din 18.11.2021 (demers de remitere spre reexaminare)
Lege ordinară
Inițiator - Preşedintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 14 Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de
distribuit
deputaților la proclamarea independenței Republicii Moldova
nr. 353 din 16.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Roșca, M.Pancu, Iu.Dascălu,
A.Munteanu-Pojoga, E.Cojocari, M.Morozova, D.Gherman,
I.Groza, E.Sinchevici, G.Sajin
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 15
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
deputaților nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale –
art.9, 20, 36; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 –
art.134, 1341, 398, ș.a.)
nr. 256 din 29.09.2021 lectura I
Lege organică

3
Inițiator - deputata I.Coșeru
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
amânat la ședința în plen din 18.11.21
16 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
nr.1163/1997 – art.96, 103; Legea cu privire la tariful vamal nr.1380/1997 –
art.28; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător - Anexa nr. 1)
nr. 291 din 18.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 17 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de
distribuit
deputaților identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31)
nr. 312 din 02.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Grădinaru, I.Chiriac, V.Jacot
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
18 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și