Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

1. DATE PERSONALE

a) Numele şi prenumele elevului: _________________________________________________


b) Locul şi data naşterii: ______________________________________
c) Domiciliul: _________________________________________________________________
d) Şcoala: LICEUL DE ARTĂ „ŞTEFAN LUCHIAN” BOTOŞANI

2. DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI STAREA SĂNĂTĂŢII


a. Caracteristici ale dezvoltării fizice:  bună;  foarte bună;
b. Îmbolnăviri:  anterioare intrării în şcoală;  pe parcursul şcolarităţii;
c. Deficienţe, handicapuri(senzoriale, motorii)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
d. Stare generală a sănătăţii:  foarte bună;  bună;  în general bolnăvicios;  sensibil;

3. PARTICULARITĂŢI ALE DEBUTULUI ŞCOLARITĂŢII


a) Pregătirea copilului pentru a deveni şcolar:
 dezvoltarea motivelor şi intereselor de cunoaştere:
 foarte bună;  bună;  suficient dezvoltată;  slabă;  sub limită;
 capacitatea de a efectua acţiuni practice şi mentale:
 foarte bună;  bună;  suficient dezvoltată;  slabă;  sub limită;
 capacitatea verbalizării reprezentărilor:
 foarte bună;  bună;  suficient dezvoltată;  slabă;  sub limită;
 gradul de independenţă al proceselor intelectuale:
 foarte bun;  bun;  suficient dezvoltat;  slab;  sub limită;
b) Simptomatologii ale conduitei:
 pozitivă, adecvată începerii şcolarităţii;
 negativă, neadecvată începerii şcolarităţii;
c) Inserţia în fluxul solicitărilor şcolare:
 caracteristici favorabile de integrare a copilului în activitatea şcolară;
 caracteristici nefavorabile de integrare a copilului în activitatea şcolară;

4. PROFILUL PSIHOLOGIC
PROCESELE COGNITIVE ŞI STILUI DE MUNCĂ INTELECTUALĂ
a) Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceprive:
 predomină modalitatea vizuală de receptare a informaţiei;
 predomină modalitatea auditivă de receptare a informaţiei;
 percepţie difuză, superficială a materialului de învăţare;
 percepţie complexă(spirit de observaţie);
b) Nivelul de inteligenţă
 foarte bun;  bun;  mediu;  scăzut;  sub limită;
c) Memoria
 foarte bună;  bună;  suficient dezvoltată;  slabă;  sub limită;
d) Imaginaţia
 săracă;  bogată;  pentru activităţile tehnice;
 reproductiv-creativă;  reproductivă;  pentru activităţi literar-artistice;
e) Limbajul
 vocabular bogat, exprimare frumoasă şi corectă;
 exprimare uşoară şi corectă;
 vocabular redus, exprimare greoaie;
 vocabular foarte sărac, exprimare incorectă;
 tulburări de limbaj;
f) Stilul de muncă
 Cum lucrează?
 sistematic, ritmic, organizat;
 neglijenţă, indiferenţă, nepăsare, aşteaptă să i le facă părinţii;
 inegal, cu fluctuaţii, în salturi;
 mari lacune în cunoştinţe, rămâneri în urmă la învăţătură;
 Sârguinţa
 foarte sârguincios;  de obicei sârguincios;  puţin sârguincios;  superficial;
 Autonomie, creativitate
 inventiv, cu manifestări de creativitate;
 manifestă uneori iniţiativă, independenţă;
 se conformează de regulă modelului, procedează rutinier;
 nesigur, dependent, fără iniţiativă;
 Activitatea independentă a elevului
 citeşte suplimentar din manual;
 citeşte şi alte cărţi;
 rezolvă probleme în plus, din diverse culegeri;
 alte ocupaţii (plastice, muzicale, sportive, coregrafice);

5. CONDUITA ELEVULUI LA LECŢIE ŞI ÎN CLASĂ


a) Conduita la lecţie:
 atent, participă activ, cu interes;
 atenţia şi interesul inegale, fluctuante;
 de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat;
 prezent numai fizic, cu frecvente distrageri;
b) Purtarea în general:
 exemplară, ireproşabilă;
 corectă, cuviincioasă, bună;
 cu abateri comportamentale relativ frecvente, dar nu grave;
 abateri comportamentale grave, devianţă;
6. CONDUITA ÎN GRUP, INTEGRAREA SOCIALĂ A ELEVULUI
a) Participarea la viaţa de grup:
 mai mult retras, rezervat, izolat, puţin comunicativ;
 participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat;
 este în contact cu grupul, se integrează, dar preferă sarcinile executive;
 caută activ contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, stabileşte uşor relaţii, vine cu idei şi propuneri;
 activ, sociabil, cu iniţiativă, bun organizator al grupului;
b) Cum este văzut de colegi:
 bun coleg, sensibil, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el;
 bun coleg, săritor la nevoie, te poţi bizui pe el;
 preocupat mai mult de sine, individualist, egoist;
c) Colegii îl apreciază pentru:
 rezultatele la învăţătură;
 performanţele extraşcolare;
 pentru că este prietenos, apropiat;

7. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE
1.Temperamentul
 puternic exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, inegal, iritabil, uneori agresiv, rezistent la solicitări, cu tendinţe de
dominare a altora;
 exteriorizat, energic, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil, vorbăreţ, guraliv, nestatornic;
 calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu adaptabil, rezistent la solicitări repetitive;
 hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur, anxios;
 tip combinat;
2.Emotivitate
 foarte emotiv, excesiv de timid, emoţiile îi perturbă activitatea;
 emotiv, dar fără reacţii dezadaptative;
 neemotiv, îndrăzneţ;
3.Dispoziţie afectivă predominantă
 vesel, optimist;
 mai mult trist, deprimat;
4.Însuşiri aptitudinale
 lucrează repede, rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare;
 rezolvă corect, dar consumămai mult timp şi investeşte mai multă energie;
 lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp;
5.Trăsături de caracter în devenire
a) Atitudini faţă de muncă:  pozitive;  negative;
b) Atitudini faţă de alţii:  pozitive;  negative;
c) Atitudini faţă de sine:  pozitive;  negative;

 RECOMANDĂRI
 Tratarea diferenţiată de către învățător
 Preocuparea pentru cultivarea unor aptitudini
 Reorientarea şcolară

S-ar putea să vă placă și