Sunteți pe pagina 1din 59

Poezii Nichita Stanescu Motan m-aş fi dorit să fiu

cu coada-n sus, cu blana-n dungi,


Argotice (1955)
cu gheare şi musteţe lungi
Balada motanului c-un ochi verzui şi-un ochi căprui.

Motan m-aş fi dorit să fiu Când zorii ziua o deznoadă


cu coada-n sus, cu blana-n dungi, să mă tot duc, să mă tot duc
cu gheare şi musteţe lungi, şi tinicheaua prinsă-n coadă
c-un ochi verzui şi-un ochi căprui. s-o zdrăngănesc pe străzi, năuc.

La ora când târâş-grăpiş Jegos şi obosit, apoi,


zăpada nopţii se adună cu maţele în liturghie,
eu, cocoţat pe-acoperiş, să mă adun, să mă-ncovoi
să urlu a pustiu la lună. prin albiturile-n frânghie.

Şi-atuncea, şapte gospodine Ca-n faţa unui şobolan


să dea cu bolovani în mine spinarea să mi-o fac colan
şi să mă-njure surd, de Domnul, să scuip, să scuip şi-n urmă iar
că le-am stricat, urlând, tot hai-hui să plec pe străzi, hoinar.
somnul.
Pisicile de prin vecini
De sus, din vârful săptămânii, să le gonesc pe la pricini,
să le rânjesc urlat, scârbos: să-mi fete fiecare-un pui
iubesc doar locul nu stăpânii, c-un ochi verzui şi-un ochi căprui.
precum fac câinii pentr-un os.
Iar când o fi uitat să mor
Şi iarăşi şapte gospodine la cârciuma din mahala
să dea cu bolovani în mine, sorbită-n calea pumnilor
iar eu să urlu, urlu-ntruna posircă acră viu să stea.
atât cât n-o apune luna.
"Hei... viaţă, viaţă... ieşi din cort cu lichele şi golani.
hai, pune-mi-te iar pe danţ... Blestemat s-ai fie patul,
te uită... zace colo-n şanţ c-a bolnavit tot satul.
motanul mort, motanul mort..." Mi-a zis Leana lu' Matei
c-a văzut-o-n calea ei
ieri, şi că era bătută -
Anica ochii-n lapte de cucută,
sânii revărsaţi pe pintec
Sughiţa: de ruşine, lung şi trist -
Cineva gândea la ea. c-a avut-o însuşi Crist.

Cam peste-o lună-i dusă la vedere


...Odaia zace în tăcere, Bocet
perdeaua are ciucuri, creţuri,
pe masă - cinci dulceţuri. Nu mai daşi pe la icoane,
d-aia te-ai pierdut, Ioane...
Când se-ntoarce de la el, Singur ţi-ai făcut dreptate
spârc, pe ea, un porumbel. cu cuţitul pe la spate,
Petiţoarele îi spun de-ai belit la drumul mare,
că-i semn bun. cum trecea, pe fieşcare...
Nu-ţi şterseseşi din făptură
caşul încă de la gură
Hămeşit cum fuşi de foame
te-ai crezut haiduc, Ioane.
La poarta
Curvele de tot ce sunt
te-au fost legănat în cânt;
Vaselica din Socoli
Tot te-au încălzit cu dor
Suferă de şapte boli;
şi dulceaţa vorbelor...
una-n suflet, trei în ea;
Şi te-ai potrivit la şoaptă,
şi-alte trei la bidinea,
minte crudă şi necoaptă,
c-a făcut amor pe bani
calea-n codru de-o luaşi
plin de visuri şi de caşi Nici nu-mi mai amintesc ce cântai.
Dară iarna n-o ştiui, Poate ceva despre crengile şi apele
nici ce-abate vântul şui... care ţi-au cutreierat
...Treişpe lupi te-au încolţit, nopţile.
foamea de şi-au izbăvit Sau poate copilăria ta care a murit
şi te-au încălzit cu dinţii undeva, sub cuvinte.
carnea ta şi ochii minţii, Nici nu-mi mai amintesc ce cântai.
de te duci cu paşi desculţi
legănat în treişpe burţi. Mă jucam cu palmile în zulufii tăi.
Erau tare îndărătnici
şi tu nu mă mai băgai de seamă.
Nu mai pâlpâie
Nici nu-mi mai amintesc de ce
Nu mai pâlpâie nici o pasăre, nici o plângeai.
stea Poate doar aşa, de tristeţea
Cerul a obosit deasupra ta. amurgurilor.
Hai, Nichita, strânge-ţi pleoapa Ori poate de drag
de pleoapă, strânge-le. şi de blândeţe.
Amurgul curge pe lângă ochii tăi Nu-mi mai amintesc de ce
uimiţi plângeai.
de parcă-ar vrea să vă priviţi
unul altuia, sângele. Mă culcasem lângă glasul tău şi te
iubeam.

Cântec de dor
Primăvara
Mă culcasem lângă glasul tău.
Era tare bine acolo şi sânii tăi calzi Primejdii dulci alcătuind sub gene,
îmi păstrau mi te iveşti istovitor de dulce
tâmplele. cu sânii bulbucaţi zvâcnind să culce
pe ei sărutul lutului, alene.
Înserarea-mi zice lotru,
Te stingi încet din mine, iară seară confundată-n moină,
sub piept loveşte-n căldărim o c-am furat din ea o doină
minge ce-am cântat-o în neştire...
şi ziua pe trotuare se prelinge,
lăsând în urmă-i iz de primăvară. Numai mândra-mi zice mire...
...dar la capul dragei mele,
Alături de mocirlele uscate plop îş urcă frunza-n stele
ies pomii toţi cu trunchiurile-n vântul de-l îngână-n ramuri,
floare plopul alb cu noaptea-n ramuri.
Hei... zi cu soare-n zare, spune-mi
oare
cam câte fete-s astăzi deflorate? Edict

Un orizont pierdut, cu buze roşii Pot să fiu uitat, pentru că


sărută-n creştet noaptea pe hotare nu ţin la braţe, pot să-mi lipsească.
Cocoarele revin din depărtare Pot fi părăsit, pentru că
şi mor în primăvară ofticoşii... nu-mi iubesc picioarele, pot merge
şi cu aerul.
Pot fi lăsat singur, pentru că
Cântec de lume sangele meu se varsă în mare
oricum.
Toată frunza-mi zice lotru E loc. Toate coastele s-au ridicat
c-am furat un ram din codru... ca nişte bariere.
Câmpu-i nins şi tot mi-aş duce E lumină destulă. Privirile mele
dorurile-n el, năuce, nu văd decât o singură mască.
dară nopţile-nstelate Dar ea nu exista încă,
i le ţine lui pe toate. aşa ca e loc, e loc, este.

Sensul iubirii (1960)


Tot aş sta şi tot mi-i modru.
Lună în câmp O călărire în zori
Lui Eminescu tânăr
Cu mâna stângă ţi-am întors spre
mine chipul, Tăcerea se izbeşte de trunchiuri,
sub cortul adormiţilor gutui se-ncrucise,
şi de-aş putea să-mi rup din ochii se face depărtare, se face nisip.
tăi privirea, Mi-am întors către soare unicul
văzduhul serii mi-ar părea căprui. chip,
umerii mei smulg din goană
Mi s-ar părea că desluşesc, prin frunzişe.
crenge, Câmpul tăindu-l, pe două potcoave
zvelţi vânători, în arcuiţii lei calul meu saltă din lut, fumegând.
din goana calului, cum îşi subţie Ave, mă-ntorc către tine, eu. Ave!
arcul. Soarele a izbucnit peste lume
0, tinde-ţi măna stângă catre ei strigând.

şi stinge tu conturul lor de lemn Tobe de piatră bat, soarele creşte,


subţire tăria cu acvile din faţa lui
pe care ramurile i-au aprins, se prăbuşeşte în trepte de aer,
suind sub luna-n seve caii repezi sticleşte.
ce-au rătăcit cu timpul, pe întins. Tăcerea se face vânt albăstrui,
pintenul umbrei mi-l creşte
Eu te privesc în ochi şi-n jur să în coastele câmpului.
şterg copacii
În ochii tăi cu luna mă răsfrâng Soarele rupe orizontul în două.
... şi ai putea, uitând, să ne striveşti Tăria îşi năruie sfârşetele-i carcere.
în gene Suliţe-albastre, fără întoarcere,
dar chipul ţi-l întorn, pe braţul privirile mi le-azvârl, pe-amândouă,
stâng. să-l întâmpine fericite şi grave.
Calul meu saltă pe două potcoave.
Ave, maree-a luminilor, ave! Apele se retrăgeau tăcute, geloase.
Plopii mi-atingeau umerii, tâmplele
Soarele saltă din lucruri, strigând cu umbrele lor melodioase.
clatină muchiile surde şi grave.
Sufletul meu îl întâmpină, ave!
Calul meu saltă pe două potcoave. Avertisment
Coama mea blondă arde în vânt.
Prea mi-a nins şi mi-a plouat,
Dimineaţă marină
demult,
în copilăria mea cu nopţi grozave
O dungă roşie-n zări se iscase
cântecul de moarte ca să-l mai
şi plopii, trezindu-se brusc,
ascult,
dinadins
gândul să-l rotesc peste cadavre.
cu umbrele lor melodioase
umerii încă dormind, mi i-au atins.
Colţul inimii să-l dau de trunchiuri
nu mai vreau, ci orizontu-nvins,
Mă ridicam din somn ca din mare,
arcuit în pălmi şi strâns
scuturându-mi şuviţele căzute pe
mănunchiuri,
frunte, visele,
i l-am dat femeii mele, dinadins.
sprâncenele cristalizate de sare,
abisele.
Mâna-ntinsă ca să strângă-o mână,
nu de sânge vreau să mi-o-nfior!
Va fi o dimineaţă neobişnuit de
Mi-am lăţit pe frunte-atâta lună
lungă,
cât să mă încapă ochii tuturor.
urcând un soare neobişnuit.
Adânc, lumina-n ape o să-mpungă:
Iar morişti de zvastici, zbârnâite,
din ochii noştri se va-ntoarce
glezna mea cu aripi dacă mi-o aţin,
înmiit!
le strivesc. Şi-n apele-ntâlnite,
îmi clătesc călcâiul, de venin.
Mă ridicam, scuturându-mi lin
undele.
Vitraliu lungi, sticloase, ca nişte dălţi ce
despart
Umbra ta, lovindu-se de ziduri, fluviul rece în delta fierbinte,
iar se sparge-n cioburi colorate. ziua de noapte, bazaltul de bazalt.
Oh, de-aceea m-ai zărit în stradă
adunând pierdutele-i pătrate. Du-mă, fericire, în sus, şi izbeşte-mi
tâmpla de stele, până când
Şi s-o fac la loc, în ceasul nopţii, lumea mea prelungă şi în
peste geamuri ţi le-aşez cu grijă, nesfârşire
verzi, albastre, galbene şi roşii, se face coloană sau altceva
încoifate-n creştet cu o sprijă. mult mai înalt şi mult mai curând.

Când te vei trezi, lipiţi de geamuri, Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!


arlechini din sticle colorate Două cântece diferite, lovindu-se
vor lăsa prin ei să-ţi cadă-n braţe amestecându-se,
soarele, mereu la jumătate. douâ culori ce nu s-au văzut
niciodată,
O viziune a sentimentelor (1964)
una foarte de jos, întoarsă spre
Ce bine că eşti pământ,
una foarte de sus, aproape ruptă
E o întâmplare a fiinţei mele în înfrigurata, neasemuită luptă
şi atunci fericirea dinlăuntrul meu a minunii că eşti, a-ntâmplării că
e mai puternică decât mine, decât sunt.
oasele mele,
pe care mi le scrâşneşti într-o
îmbrăţişare Ploaie în luna lui Marte
mereu dureroasă, minunată
mereu. Ploua infernal,
şi noi ne iubeam prin mansarde.
Să stăm de vorbă, să vorbim, să Prin cerul ferestrei, oval,
spunem cuvinte norii curgeau în luna lui Marte.
Pereţii odaii erau Ţărmul s-a rupt de mare şi te-a
neliniştiţi, sub desene în cretă. urmat
Sufletele noastre dansau ca o umbră, ca un şarpe dezarmat.
nevăzute-ntr-o lume concretă.
Trec fantome-ale verii în declin,
O să te plouă pe aripi, spuneai, corabiile sufletului meu marin.
plouă cu globuri pe glob şi prin
vreme. Şi viaţa mea se iluminează,
Nu-i nimic, îţi spuneam, Lorelei, sub ochiul tău verde la amiază,
mie-mi plouă zborul, cu pene. cenuşiu ca pământul la amurg.
Oho, alerg şi salt şi curg.
Şi mă-nălţam. Şi nu mai stiam
unde-mi Mai lasă-mă un minut.
lăsasem în lume odaia. Mai lasă-mă o secundă.
Tu mă strigai din urmă: răspunde- Mai lasă-mă o frunză, un fir de
mi, răspunde-mi, nisip.
cine-s mai frumoşi: oamenii?... Mai lasă-mă o briză, o undă.
ploaia?...
Mai lasă-mă un anotimp, un an, un
Ploua infernal, ploaie de tot timp.
nebunească,
şi noi ne iubeam prin mansarde.
N-aş mai fi vrut să se sfârşească Emoţie de toamnă
niciodată-acea lună-a lui Marte.
A venit toamna, acopera-mi inima
cu ceva,
Viata mea se iluminează cu umbra unui copac sau mai bine
cu umbra ta.
Părul tău e mai decolorat de soare,
regina mea de negru şi de sare. Mă tem că n-am să te mai văd,
uneori, tocmai lângă ciocârlii.
că or să-mi crească aripi ascuţite
până la nori, Mi-am dus mâna la sprânceană,
că ai să te ascunzi într-un ochi la tâmplă şi la bărbie,
străin, dar mâna nu le mai ştie.
şi el o să se-nchidă cu o frunză de Şi alunecă-n neştire
pelin. pe-un deşert în strălucire,
peste care trece-alene
Şi-atunci mă apropii de pietre şi o leoaică arămie
tac, cu mişcările viclene,
iau cuvintele şi le-nec în mare. încă-o vreme,
Şuier luna şi o răsar şi o prefac şi-ncă-o vreme...
într-o dragoste mare.

Îmbrăţişarea
Leoaica tânără, iubirea
Când ne-am zărit, aerul dintre noi
Leoaica tânără, iubirea şi-a aruncat dintr-o dată
mi-ai sărit în faţă. imaginea copacilor, indiferenţi şi
Mă pândise-n încordare goi,
mai demult. pe care-o lasă să-l străbată.
Colţii albi mi i-a înfipt în faţă,
m-a muşcat leoaica, azi, de faţă. Oh, ne-am zvârlit, strigându-ne pe
nume,
Şi deodata-n jurul meu, natura unul spre celălalt, şi-atât de iute,
se făcu un cerc, de-a-dura, că timpul se turti-ntre piepturile
când mai larg, când mai aproape, noastre,
ca o strângere de ape. şi ora, lovită, se sparse-n minute.
Şi privirea-n sus ţişni,
curcubeu tăiat în două, Aş fi vrut să te păstrez în braţe
şi auzul o-ntâlni aşa cum ţin trupul copilăriei,
întrecut,
cu morţile-i nerepetate.
Vârsta de aur a dragostei
Şi să te-mbrăţişez cu coastele-aş fi
vrut.
Mâinile mele sunt îndrăgostite,
vai, gura mea iubeşte,
şi iată, m-am trezit
Poveste sentimentală
că lucrurile sunt atât de aproape
de mine,
Pe urmă ne vedeam din ce în ce
încât abia pot merge printre ele
mai des.
fără să mă rănesc.
Eu stăteam la o margine-a orei,
tu - la cealaltă,
E un sentiment dulce acesta,
ca două toarte de amforă.
de trezire, de visare,
Numai cuvintele zburau intre noi,
şi iată-mă fără să dorm,
înainte şi înapoi.
aievia văd zeii de fildeş,
Vârtejul lor putea fi aproape zărit,
îi iau în mână şi
şi deodată,
îi înşurubez râzând, în lună,
îmi lăsam un genunchi,
ca pe nişte mânere sculptate,
iar cotul mi-infigeam în pământ,
cum trebuie că erau pe vremuri,
numai ca să privesc iarba-nclinată
împodobite, roţile de cârmă ale
de caderea vreunui cuvânt,
corăbiilor.
ca pe sub laba unui leu alergând.
Cuvintele se roteau, se roteau între
Jupiter e galben, şi Hera
noi,
cea minunată e argintie.
înainte şi înapoi,
Izbesc cu stânca-n roată şi ea se
şi cu cât te iubeam mai mult, cu
urneşte.
atât
E un dans iubito, al sentimentelor,
repetau, într-un vârtej aproape
zeiţe-ale aerului, dintre noi doi.
văzut,
Şi eu, cu pânzele sufletului
structura materiei, de la-nceput.
umflate de dor,
te caut pretutindeni, şi lucrurile vin iau în serios leii,
tot mai aproape, mişcările aproape perfecte ale
şi pieptul mi-l strâng şi mă dor. cerului.
Şi-o rană întâmplătoare la mână
mă face să văd prin ea,
Sunt un om viu ca printr-un ochean,
durerile lumii, războaiele.
Sunt un om viu.
Nimic din ce-i omenesc nu mi-e Dintr-o astfel de întâmplare
străin. mi s-a tras marea înţelegere
Abia am timp să mă mir că exist, pe care-o am pentru Ulise - şi
dar bărbatului cu chip ursuz, Dante
mă bucur totdeauna că sunt. Alighieri.

Nu mă realizez deplin niciodată, Cu greu mi-aş putea imagina


pentru că un pământ pustiu, rotindu-se
am o idee din ce în ce mai bună în jurul soarelui...
despre viaţă. (Poate şi fiindcă există pe lume
astfel de versuri.)
Mă cutremură diferenţa dintre
mine Îmi olace să râd, deşi
şi firul ierbii, râd rar, având mereu câte o
dintre mine şi lei, treabă,
dintre mine şi insulele de lumină ori călătorind cu o plută, la
ale stelelor. nesfârşit,
Dintre mine şi numere, pe oceanul oval al fantaziei.
bunăoară între mine şi 2, între
mine şi 3. E un spectacol de neuitat acela
de-a şti,
Am şi-un defect un păcat: de-a descoperi
iau în serios iarba,
harta universului în expansiune, Nici după fiecare pas,
în timp ce-ţi priveşti în golul dinapoia mea rămas,
o fotografie din copilărie! nu vreau
să urce moartea-n sus, asemeni
E un trup al tău vechi, unei coloane de mercur,
pe care l-ai rătăcit bolţi de infern proptind deasupra-
şi nici măcar un anunţ, dat mi...
cu litere groase,
nu-ţi pferă vreo şansă Dar curcubeul negru-al ei, de alge,
să-l mai regăseşti. de-ar bate-n tinereţia mea s-ar
sparge.
Îmi desfac papirusul vieţii
plin de hieroglife, E o fertilitate nemaipomenită
şi ceea ce pot comunica în pământ şi-n pietre şi în schelării,
acum, aici, magnetic, timpul, clipită cu clipită,
după o descifrare anevoioasă, gândurile mi le-nalţă
dar nu lipăsită de satisfacţii, ca pe nişte trupuri vii.
e un poem închinat păcii,
ce are, pe scurt, următorul cuprins: E o fertilitate nemaipomenită
în pământ şi-n pietre şi în schelării.
Nu vreau, Umbra de mi-aş ţine-o doar o clipă
când îmi ridic tâmpla din perne, pironită,
să se lungească-n urma mea pe s-ar şi umple de ferigi, de bălării!
paturi
moartea, Doar chipul tău prelung iubito,
şi-n fiece cuvânt ţâşnind spre mine, lasă-l aşa cum este, răzimat
peşti putrezi să-mi arunce, ca-ntr- între două bătăi ale inimii mele,
un râu ca între Tigru
oprit. şi Eufrat.
Cântec fără răspuns
De ce te-oi fi iubind atâta, iubire,
De ce te-oi fi iubind, femeie vârtej de-anotimpuri colorând un
visătoare, cer
care mi te-ncolăceşti ca un fum, ca (totdeauna altul, totdeauna
o viţă-de-vie aproape)
în jurul pieptului, în jurul ca o frunză căzând. Ca o răsuflare-
tâmplelor, aburită de ger.
mereu fragedă, mereu unduitoare?

De ce te-oi fi iubind, femeie


gingaşă
Sufletul metalic al oraşului
ca firul de iarbă ce taie în două
luna văratecă, azvârlind-o în ape,
Se face seară şi orizontul coboară.
despărţită de ea însăşi
Oraşul îşi ridică un cartier spre
ca doi îndrăgostiţi după
lună.
îmbrăţişare?...
E un sunet de fier, de cabluri
întinse.
De ce te-oi fi iubind, ochi
Umbrele oamenilor încep să
melancolic,
apună.
soare căprui răsărindu-mi peste
umăr,
Când ridic braţul, umbra lui
trăgând după el un cer de miresme
ascuţită
cu nouri subţiri fără umbră?
izbeşte capătul străzii de unde vii,
necunoscut,
De ce te-oi fi iubind, oră de neuitat,
de parcă-aş fi zvârlit la întreceri o
care-n loc de sunete
lance
goneşte-n jurul inimii mele
pe care o primeşti nepăsător în
o herghelie de mânji cu coame
scut.
rebele?
Eşti sufletul de metal al oraşului. aceea,
În amurguri apari în pieţele ovale: de teamă să nu-mi striveşti
- Cetăţeni, s-a făcut seară. Încep sărutul?...
serbările!
(Braţele tale bărbăteşti par două
macarale) Dreptul la timp (1965)

Dreptul la timp
Te-ntâlnesc uneori, când mă-ntorc
de la lucru. Tu ai un fel de paradis al tău
Gândurile izbesc în stele şi ele în care nu se spun cuvinte.
răsună. Uneori se mişcă dintr-un braţ
şi câteva frunze îţi cad inainte.
De-a lungul stâlpilor zvelţi, când Cu ovalul feţei se stă înclinat
mă-ntorc spre o lumină venind dintr-o parte
de la lucru, cu mult galben în ea şi multă lene,
un cartier al oraşului se ridică la cu trambuline pentru săritorii în
moarte.
lună.
Tu ai un fel al tău senin
De-a ridica oraşele ca norii,
Nu te recunosc nicviodată de la şi de-a muta secundele mereu
prima privire; pe marginea de Sud a orei,
iei mereu un alt chip. când aerul devine mov şi rece
şi harta serii fără margini,
Azi mi-apari ca o schelă
şi-abia mai pot rămâne-n viaţă
îndrăgostită mai respirând, cu ochii lungi,
de tainicul zenit. imagini.

Basorelief cu eroi
Poem
Soldaţii cei tineri s-au aşezat în
Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o vitrină,
zi chiar aşa cum au fost găsiţi,
şi ţi-aş săruta talpa piciorului, împuşcaţi în frunte,
ca să fie vazuţi s-au aşezat în
nu-i aşa că ai şchiopăta puţin, după
vitrină, Stau aşa nemiscati, ne-ncetind să
respectându-şi întocmai mişcarea luceasca,
lor ultimă, şi noi ne uitam la ei cum am privi
profilul, braţul, genunchiul, luna
mişcarea lor ultimă, răsărind chiar din mijlocul pieţii.
când au fost împuşcaţi pe
neaşteptate în frunte Pentru noi, care suntem acum de-o
sau între omoplaţi cu o flacără mai vârsta cu ei,
subţire deşi stau de ani lungi în vitrină,
decât un deget de copil care arăta pentru noi, care i-am ajuns din
luna. urmă şi trecem de ei,
şi inimă bătând avem, şi memorie,
În urma lor a rămas goală baraca, o proaspătă, din cale-afară de
mirosind a obiele, a ţigări strivite, a proaspătă memorie,
fereastră închisă. soldaţii cei tineri s-au aşezat în
Valizele de lemn care umplu baraca vitrină
mai clănţăne încă din fierul şi se imită pe ei însuşi într-una,
minerelor, ca şi cum ar fi vii.
aşa cum clănţăne luna din fierul
minerelor
acum, cu puţin inainte de-a fi Frunzişuri
deschisă,
ca să se caute-n ea scrisorile vechi Se-apropie aniversarea frunzelor
şi fotografiile vechi lovite de ploaie.
ale timpului. Amintirea întâmplărilor mele
vine din viitor, nu din trecut.
Soldaţii cei tineri stau daţi cu ceară Deci spun: se vor dărâma mari
pe feţe şi pe mâini, ca să lucească frânghii de ploaie
daţi cu ceară ca să lucească, daţi cu prin aerul umed care ne-a-nfăşurat
ceară, înserările.
şi aşezaţi întocmai aşa cum erau în
secunda Inimă, inimă, planetă misterioasă,
când viaţa s-a rupt şi moartea a- suflete, suflete, aer prin care se-
nghiţit secunda. apropie
imaginile tale tandre, puţin
fluturate şi nu mai am răbdare şi genunchiul
de respiraţia mea. mi-l pun în pietre
şi mă rog de tine,
Se-apropie aniversarea frunzelor
naşte-mă.
lovite de ploaie,
aniversarea pietrelor de căldărăm
în care Ştiu tot ce e mai departe de tine,
potcoava lunii va izbi, când voi atât de departe, încât nu mai există
trece ridicat în să aproape -
aniversarea bicicletelor rezemate după-amiază, după-orizontul,
de zid, aniversarea dincolo-de-marea...
numerelor de licean purtate la
şi tot ce e dincolo de ele,
mânecă,
aniversarea tuturor vorbelor care şi atât de departe, încât nu mai are
ţin în dinţii literelor nici nume.
dorinţele, dragostea... De aceea-mi îndoi genunchiul şi-l
pun
Inimă, inimă, planetă misterioasă pe genunchiul pietrelor, care-l
pe care mi-ar fi plăcut să trăiesc şi îngână.
să mor.
Şi mă rog de tine,
naşte-mă.
Către Galateea
Ştiu tot ceea ce tu nu ştii niciodată,
Îţi ştiu toate timpurile, toate din tine.
mişcările, toate parfumurile Bătaia inimii care urmează bătăii
şi umbra ta, şi tăcerile tale, şi sânul ce-o auzi,
tău sfârşitul cuvântului a cărui prima
ce cutremur au şi ce culoare silabă tocmai o spui
anume, copacii - umbre de lemn ale vinelor
şi mersul tău, şi melancolia ta, şi tale,
sprâncenele tale, râurile - mişcătoare umbre ale
şi bluza ta, şi inelul tău, şi secunda sângelui tău,
şi pietrele, pietrele - umbre de
piatră ale genunchiului meu,
Obiecte cosmice (1967)
pe care mi-i plec în faţa ta şi mă
rog de tine, Somnul cu fierăstraie-n el
naşte-mă. Naşte-mă.
Somnul cu fierăstraie-n el
taie capetele cailor
Inima şi caii aleargă nechezind cu sânge,
ca nişte mese roşii, fugite pe străzi,
Bate, şi eu ştiu că bate şi vreau eu de la cina cea de taină.
să bată.
Bate şi-o aud întruna şi nu mai Şi caii aleargă, în aburii roşii
vreau să bată clătinând umbre. În şăi, fantome.
De fiecare dată, ca-ntâia dată. Frunze se lipesc de gâturile lor
De fiecare dată, ca ultima dată. sau se prăbuşesc de-a dreptul în
N-are culoare, n-are, ca miezul de ele,
piatră, cum se prăbuşeşte umbra
ca miezul pietrei, de-ar bătea copacului în fântâni.
miezul de piatră.
Nimeni n-a văzut-o niciodată. Aduceţi găleţi, aduceţi căni mari de
Mint ce-i care spun c-au văzut-o sticlă,
vreodată... aduceţi căni şi pahare.
Ea bate,şi eu ştiu că bate, şi vreau Aduceţi căştile vechi rămase din
eu să bată. război,
O aud întruna, până nu mai vreau aduceţi-i pe toţi cărora le lipseşte
să bată. un ochi,
Dar auzul meu şi ea sunt doar o sau în loc de braţ au un loc liber,
bucată, care poate fi umplut.
un singur bloc de piatră
nedespicată. Peste tot sânge de cal decapitat
curge în voie, şi
eu cel care-am văzut primul geamănă...
acestea Şi totul îmi pare ştiut, dar nimica
vă vestesc că am băut din el ... din ce ştiu cu ce este nu se
aseamănă.

Arbor invers
Alfa
Arbor invers, cu rădăcinile-n vânt,
cu tălpile late ca frunza platanului, Mai departe, mai aproape de
aproape plutind, abia atingând centrul
anotimpurile anului. spaţiului,
Cu mâinile crestate ca frunza de inima mea se consumă.
stejar,
cu trunchiul cu scorbură-adâncă Capul meu, ca o flacără de
în care dorm urşii cu capul în jos, în lumânare,
zadar mereu îşi perde ochii fierbinţi
spre-un cer de pământ vrând s- arzând mâinile tale nevăzute.
ajungă.
El îşi hrăneşte lumina
Mereu cu creirul gol, cu ideile din seninul trunchi
răsfirate ca pe-un deal pomii rotaţi, pe pământ şi pe mare.
dus în nori, în scâteile
celor neluminaţi. Minunată pradă şi sprijin
Văzut ca în apă, mereu, al foamei- pământul -
şi foşnind de un vânt de pământ, Minunat prilej de sete - marea.
cu rădăcinile înfipte în curcubeu Flacără înceată, pierzându-şi ochii
şi-n culori ce nu sunt. mereu fierbinţi,-
arzându-ţi mâinile.
Arbor invers am rămas, rupt din
Oul şi sfera (1967)
sferă
cu sfera aceasta aidoma,
Tinerii în întuneric, în întunericul cel mai
sigur,
Se sărută, ah, se sărută, se sărută ca şi cum nu i-ar vedea nimeni, ca
tinerii pe străzi, în bistrouri, pe şi cum
parapete, soarele ar urma să răsară
se sărută întruna ca şi cum ei însuşi luminos
n-ar fi decât nişte terminaţii abia
ale sărutului. după ce gurile rupte de sărut şi-
Se sărută, ah, se sărută printre nsângerate
maşinile-n goană, n-ar mai fi în stare să se sărute
în staţiile de metrou, în decât cu dinţii.
cinematografe,
în autobuze, se sărută cu
disperare, Orologiu cu statui
cu violenţă, ca şi cum
la capătul sărutului, la sfârşitul Pietrele deschid un ochi de piatră,
sărutului, dupa sărut oasele deschid un ochi de os.
n-ar urma decât bătrâneţea Câte-un bot au câinii-n loc de ochi,
proscrisă şi latră
şi moartea. din trei boturi, generos.
Se sărută, ah, se sărută tinerii E un schimb de ochi mereu în aer.
subţiri Ochiul de pisică trece-n frunze.
şi îndrăgostiţi, atât de subţiri, ca şi Frunzele foşnesc cu dulce vaier
cum în orbitele pisicilor lehuze.
ar ignora existenţa pâinii pe lume. Eu rămân cu pleoapele deschise,
Atât de îndrăgostiţi, ca şi cum, ca şi aburite.
cum Ochiul meu sticleşte-n turnul
ar ignora existenţa însuşi a lumii. primăriei,
Se sărută, ah, se sărută ca şi cum ar şi, deodată, simt cum prin orbite
fi cu un prunc în braţe-apar statuile
Mariei.
să se lase în pereţii lor pictate.
Bate-o oră sus, dar pân-ajunge
Coagula tristeţea deodată...
sunetul la creier, se-nserează.
Dorm pavilioanele urechii, fuge
Coagula tristeţea deodată,
pe timpane o stafie trează.
ca-n valuri, trupul de mărgean,
şi trupuri de-necaţi zvârlea din
matcă
Mă las în continuare
privirea când mi-o prelungeam.
S-a dus şi ora de azi.
Mă las în continuare de mine
La radio s-a dat ora exactă:
însumi plâns
"Cling, clang" sau "Ping, pong"
ca-n vremea când puneam un ochi
Toţi îşi privesc ceasurile
albastru
numai murdarul de mine
la idee,
ca şi cum nimica nu ar fi,
şi pe deasupra o sprânceană ca să-l
mă gandeam, sau poate chiar
ţină strâns
strigam:
şi-ntrors din ce e către ce e.
"Hai să ne strângem în braţe,
hai, hai să ne strângem în braţe!"
Şi eu m-aş fi dorit un om frumos,
subţire şi pătrat la falcă,
peste stafii victorios
Douăsprezece noaptea, cu dor
sau cel mai înţelept din arcă.

Coridor de ore, timp pierdut.


De coadă aş fi tras în sus
Frunze zburătoare, ţări de toamnă.
cometa adormind în patu-mi,
Străzile pe care am trecut
bătut în cuie m-aş fi pus
în gâtlejul amintirii se răstoarnă.
pe cruci de-a lungu-mi şi de-a latu-
Trec secundele gravide; nasc
mi.
urlând
picături de ploaie repetate,
Dar mi-a fost dat pe lângă os
vorbe ce s-au spus, îşi caută guri
să am şi nervi şi chef de viaţă,
şi eu am vrut să fiu frumos perechilor, unu cu unu,
aşa cum legea ne învaţă. pom cu pom, iarbă cu iarbă,
piatră cu piatră.
Dar, o, am fost aşa cum sunt,
cum este osul repetat,
din cărămizi, un zid urcând, N-am mai murit de foame...
haină de lucru şi purtat,
N-am mai murit de foame multă
pe care nu pot s-o sfâşiu, vreme.
mai neavând un braţ, o gură, De când în loc de ochi aveam
atâta timp cât am să fiu ciuperci,
cu însumi, însumi de-o măsură. şi izbeau peste lopeţi de trireme
ploi neântregi.

Scrisoare medievală Eu am murit în trecut,


chiar înainte de a mă naşte.
Duceam în viteză piramide de var, De mercur instabil ţin un scut
dar nu pentru ziduri, nu, nu. la mâna stângă iscată ca o moaşte.
Duceam cuvintele acestei limbi
romane Mă pregătesc de naştere,
dar nu pentru a fi spuse de guri. dorm în oul parfumat al bunicului
Noi suntem, iubito, aceiaşi. meu
Numai pietrele s-au schimbat, care a plecat în recunoaştere,
numai iarba. chiar acum, în prezentul trofeu.
Domneşte pe-aici violetul, tăcerea,
cleiul tâmplăresc, oh, da, Îmi fac de cap,âmi fac de frunze,
cu care ne lipim braţele rupte. îmi fac de cai,
Noi suntem, iubito, aceiaşi pentru săgeţi trupul meu este
şi nici nu se cunoaşte, oh, da, cresut.
că sufletul nostru-i întors Zeul A, zeul E, zeul I
dintr-o călătorie în lumea dovedesc c-am murit în trecut.
Dar îngerul tăcea, trecea
Îngerul cu o carte în mână
prin soba din odaia mea.
Pe un scaun negru sta, citind
Trecea un înger,
o carte grea cu solzi de-argint.
pe un scaun negru aşezat.
Trecea prin aer, liniştit
Când fu în dreptul meu, strigai -
şi mândru.
o, îngere venit din rai,
mă lasă să m-atârn şi eu
Eu îl priveam de la fereastră, cum
de scaunul tău, de braţul tău.
prin ziduri trece ca prin fum.

Abia putui de un picior


Primeşte-mi un cuvânt, strigai,
de scaun, să m-agăţ din zbor.
tu, îngere, împins din rai
de-un vânt stârnit, de-o apăsare
Astfel prin aer şi prin ziduri
a vreunui gând cu mult mai mare.
cu îngerul zburam şi eu,
la fel cum flutură în vânt
Dar îngerul tăcea, trecea
mătasa unui steag înfrint!
pe-un scaun negru stând, citind
o carte veche, strălucind
Şi mă răneam de-acoperişe,
în legătura-i de argint, şi grea.
de ramurile verzi, piezişe,

Trecu prin blocul nou din piaţă.


şi mă izbeam de stâlpii lungi,
Trecu prin chioşcul alămiu
de cabluri şi de sârme şi de dungi...
al staţiunii de benzină,
abstras, divin.
Mă desprinsei de sus căzând
în piaţa înserată, liniştită.
Primeşte-mi, îngere, strigai,
O, el se-ndepărta zburând,
paharul care-l beau, cu vin.
prin aer şi prin ziduri străbătând
Pâinea primeşte-mi-o şi sarea...
cu cartea-n mâini, citind cu patimă
Mi-apasă-n coastă înserarea.
necontenită. şi-alunecând, alunecând rămâne
din mine
O, el se-ndepărta şi eu numai scheletul.
tot mai vroiam să-l văd, prin seară.
...Dar el s-a dus alunecând, Când în sfârşit ajung, mă-ntind cu
împins în rai ca de un vânt, tâmpla
sau, poate, de-apăsarea unui gând pe o piatră.
cu mult mai mare. În timp ce dorm, fâşiile smulse
se-ntorc de sus şi mă-nvelesc.
M-ajunge din urmă şi sângele
Roşu vertical (1967) pierdut,
şi durerea.
Un soldat...

Deschid ochii, mă uit.


Un soldat ţinându-se cu mâinile
Coloana de soldaţi, nu se mai vede.
de marginea unui nor...
Probabil că vântul a-mpins-o
De bocancii lui, cu mâinile
cu nor cu tot, în altă parte.
încleştate
se ţine alt soldat. De bocancii lui
altul, apoi altul, apoi altul şi altul,
Şi poate de aceea...
şi-aşa până-n miezul pământului.

Şi poate de aceea, că nu suntem


Eu mă las s-alunec pe şirul lor
metalici
ca pe-o frânghie,
şi nici încetiniţi, şi nici lemnoşi,-
şi-alunecând, cataramele
de aceea poate, când cocoşii galici
centurilor lor, îmi zgârie faţa.
se bat cu penele-nfoiate şi
frumoşi,-
Şi-alunecând, îmi zgârie pieptul
noi ridicăm din noi, un glob de
şi-alunecând, alunecând, îmi
gând spre vid
sfâşâie
şi-l sprijinim în pălmi, deasupra,
fâşii de carne,
sus,
şi soarele se alungeşte spre el şi îşi vârste trecându-şi puterea, arborele
deschid din cele opt ore - ale zilei de
încă ceva din ele muncă.
luminile de nespus.
Mai mulţi fii ai pământului ţării,
şi se curbează câmpul supt, spre ce fericire!
Ei fac să răsară-n opt ore sfera
globul
întreagă a Timpului!
acesta, doritor,
şi viitorul îşi întinse leneş lobul
înspre prezent, rupându-se din
Necuvintele (1969)
viitor
Poezia
De-aceea poate apărăm mai palizi,
şi-n largi mişcări orizontale, de Poezia este ochiul care plânge.
înot, Ea este umărul care plânge,
un glob de gând întindem, tot şi tot ochiul umărului care plânge.
mai sus, spre sorii candizi... Ea este mâna care plânge,
ochiul mâinii care plânge.
până se lipesc de el bucăţi de cer Ea este ţapa care plânge,
albastre ochiul călcâiului care plânge.
şi-aterizate păsări, cu umbrele O voi, prieteni,
zburând, poezia nu este lacrimă
şi relieful viu al trupurilor noastre ea este însuşi plânsul,
devine relieful acestui glob de plânsul unui ochi neinventat,
gând. lacrima ochiului
celui care trebuie să fie frumos,
lacrima celui care trebuie să fie
Închinare fericit.

Adolescenţii, bărbaţii, bătrânii


aspiraţia, rodnicia, împlinirea
Râsu' plânsu' Orice om prost este o gratie.
O, tu abundenţă de colivii!
Pleoapă cu dinţi, cu lacrimă Inimă tu, felină prămaţie
mânjită, pândind peste tot colibri.
sare căzută în bucate,
dovadă că nu pot trăi numai acum Ca noroc, păsările cântătoare
sunt amintirele mele, toate ... stau la locul lor agăţate în cui.
Ce noroc, fiecare
Dovadă că nu pot vedea fără are pasărea lui.
martori
e copilăria, adolescenţa mea, Fiecare om prost e o gratie groasă
dublând nefiinţa acestei secunde pentru stelele căzătoare
cu nefiinţa ei de cândva. astfel se face că ele se lasă
numai când sună ora de culcare.
Ah, râsu' plânsu'
ah, râsu' plânsu' Atunci cerul rămâne neprivit
mă bufneşte când spun şi fiecare stea de capul ei, -
secundei vechi putrezind în iar cine nu a adormit
secunda are dreptul la o pasăre cântătoare,
de-acum. la două, la trei ...

Ah, râsu' plânsu'


ah, râsu' plânsu' Somnul şi trezia
în ochiul lucrurilor reci
şi-n dintele lor muşcător, ca şi Fiindcă nici eu nu-nţelegeam nimic
sceptrul şi nici tu
neinventaţilor regi. am crezut că suntem de-o seamă.
Ne-am mărturisit unul altuia
cel mai tainic secret, -
Zicere acela că existăm...
Dar era noapte şi, vai, dimineaţa,
cumplită vedere,
m-am trezit cu tâmpla pe tine Dar a venit la mine
galbenule, snopule, grâule. orbul şi mi-a spus:
Şi m-am gândit -Doamne, "Lasă-ţi, frate, unghia-n pace,
ce fel de pâine voi mai fi fiind dacă ai cumva un ochi
şi eu, în vârful ei,
şi pentru cine? de ce să-l spargi?"

Şi totuşi şi totuşi
Cotropirea frunzelor poarta asta, dintre mine şi tine,
trebuie zguduită de cineva.
Smulgem frunzele şi facem
pat din osul pomilor
paştem iarba şi o toarcem Necuvintele
prin burta flămânzilor.
Ne uităm în sus, la stele, El a întins spre mine o frunză ca o
neştiind că-s mai departe mână cu degete.
frunzele din pom, acele Eu am întins spre el o mână ca o
scuturând în toamnă moarte. frunză cu dinţi.
Nu-ntre oameni e cuţitul El a întins spre mine o ramură ca
duşmănia, sfântă milă un braţ.
ci-ntre sânge, vai, şi verdea Eu am întins spre el braţul ca o
neânvinsa clorofilă. ramură.
El şi-a înclinat spre mine trunchiul
ca un măr.
Pierderea ochiului Eu am inclinat spre el umărul
ca un trunchi noduros.
Aş ciocăni cu unghia până când Auzeam cum se-nţeteşte seva lui
n-aş mai avea unghie, bătând
şi cu degetul până când ca sângele.
mi s-ar toci. Auzea cum se încetineşte sângele
meu suind ca seva.
Eu am trecut prin el. Melodia ospăta din tine
El a trecut prin mine. cum ospătează dintr-o pradă
Eu am rămas un pom singur. o forfotă de raci.
El
un om singur. Deodată au plecat de sub copaci.
Duceau cu ei o chitară
cu o umbră grea, triunghiulară,
Un pământ numit România (1969) smulsă din seară, ruptă din seară.

Muzica
Când mi-am întors spre tine chipul
zăzui doar un schelet ce-l lustruia
Deodată au venit pe sub copaci.
nisipul.
Duceau cu ei o chitară
care lăsa în seară
O, draga mea, iubita mea,
o umbră grea, triunghiulară.
femeia mea,
bine-ai venit dintotdeauna.
După aceea au început să cânte
Ţi-am sărutat arcada, sternul,
şi melodia a întins spre tine
osul suav ce-mpodobeşte mâna,
braţele ei reci.
scheletul clipei străbătând
eternul...
Eu mă uitam în pământ,
în miezul pământului,
să te zăresc când ai să treci.
Noi

Melodia întindea spre tine Noi suntem seminţe şi pământul e


braţele ei feline, braţele ei reci, al nostru,
şi n-am simţit când te-a-mbrăţişat ştim cel mai bine locul şi patima şi
rostul,
cu îmbrăţişarea
ştim cel mai bine legea şi mersul
pe care uneori ţi-o dă înserarea, înainte,
electric şi-ntunecat. suntem după nevoie şi lacrimă şi
dinte. viitor,
care acum e numai nor,
Nu cerem nimănuia nimic, însă peste trupurile noastre vii
oricine de strămoşi ai celor care vor fii.
dacă el vrea-l numim şi prieten şi
vecine.
Aici şi pâinea, sarea, noi a avem la Cu bulgări de zăpadă-n mâini
masă,
căci ne-am făcut-o singuri, zidindu-
Cu bulgări de zăpadă-n mâini
ne o casă.
azvârl în focul veşnic.
Nu zicem rău de nimeni, stăpâni O zână, ninsă săptămâni,
peste pământ îmi ţine luna sfeşnic
Noi suntem în picioare, sub noi
străbunii sunt. când, aplecat şi încordat,
De-aceea poate-n libertate să în focul veşnic bulgări reci
lucească, azvârl, mai alb, mai nepătat
deasupra noastră, universala boltă decât au fost în veci.
albastră.
Se stinge? Nu se stinge, nu!
El arde-n flame lungi şi iată
sprânceana mea-i de fum acu
Grosimea pământului
şi fruntea încordată.
De la o vreme pământul are în jos
Apă şi foc, gheaţă şi fum, -
osul bunicului meu cel mai frumos
azvârl şi strig, azvârl şi strig:
şi mai jos de jos el are
Priviţi-mă, trăiesc şi sunt acum,
umbra osoasă a strămoşului
şi mă las nins şi nu mi-e frig.
oarecare.
Unde se sfârşeşte pământul,
în jos, se începe gândul.
Morţile iubite
Totul e plin de strămoşi
care ne ţin pe umerii lor victorioşi.
Sunt gata să mor înecat
Mă uit la mine, mă uit la tine
în aceste sunete de privigetoare
şi văd pomii pe care-i vom ţine
asupra cărora m-am întâmplat
crescut în pământul de deasupra şi
în dimineaţa răsărind fără soare.
Mă agăţ de orele vechi dă Lycurg o nouă lege
dar fug toate-napoi, poimâine, mâine, acum, -
totdeauna nesigure şi perechi,
asemenea cailor înhămaţi câte doi.
Cum că potrivit se-arată
Ridic mâna prin frunze spre cer,
la distrugerea de sens
ridic din ea însăşi vocala strigând,
dar tace privighetoarea şi pier litera neînarmată
morţile mele iubite, din gând. în cuvântul cel mai dens.

Ba muiere, ba bărbat e,
semn şi semne la un loc
Acum vom sta...
o, cuvântule, cetate
pururea în fum şi foc.
Acum vom sta înlăuntrul unui ochi
văzuţi din toate părţile.
Sfera ne va-nconjura glorios
Plantonul de noapte
deodată cu hărţile.
Copaci cu vârfurile întoarse spre Soldaţii dorm cu un braţ căpătâi
noi, atât de destinşi, că portocalie
munţi, oraşe, catedrale... pe chip le răsare faţa dintâi
cea din copilărie.
Ca pe un zid al morţii maşinile
înegresc, albe spirale. Singur plantonul e treaz
Te ţin de umăr. Tu.nclini tâmpla şi-i priveşte în tăcere.
rece ca.ntotdeauna. Peste odihna lor, azi
el are putere.
Suntem doi şi singuri
şi-n loc de inimă ne bate luna. Îi veghează privindu-i pe rând
cu privire tandră, ciudoasă
... şi deodată începe să scrie în gând
Labirint în flăcări o lungă scrisoare acasă.

Deci ceea ce nu se-nţelege


suie în ceruri, palid fum,
N-au murit în zadar dintr-o altă-naltă fire
dat cu fluier supt de sunet
N-au murit la Plevna în zadar şi cu fulger fără tunet.
străbunii din legende şi din poveşti,
o dovedesc prea clar A venit la mine nimeni,
cuvintele: Sunt, Eşti. săruri şi piper şi chimeni,
verdele din frunza smulsă,
N-au murit în zadar laptele din ţâţa scursă
părinţii părinţilor noştri la şi mi-au pus la ploape-un fel
Mărăşeşti, de vedere, de cercel
o dovedeşte prea clar şi în inimă nisip
vorba care-o zic azi: Sunt, Eşti. şi pe chip altfel de chip,
voind nevăzută hidră
În Tatra n-au murit în zadar să mi-o-ntoarcă-n sus, clepsidră.
părinţii noştrii cei tineri, cereşti.
Iată-ne, rostim cu mândrie şi clar: Nemaivrând în mine sânge,
Sunt, Eşti. ochiului i-au dat a plânge
tot cu luna lacrimă
cu stelele patimă.

A venit la mine "Da"


Un pământ numit România
care tocmai învia
şi-a venit la mine "Nu"
I
de însumi vărsat în tu.

Şi-a venit un nor cu coarne


Au venit să îmi propună
peste sufletul meu, Doamne
ca să fiu la noapte lună
să mă-npungă a venit
şi-ntre coaste să îmi fiu
numai chiar din infinit.
alergare de-argint viu,
de aur, de platină,
Şi-a venit un os subţire
de stejar, de paltină, cea lactee strânsă-n bot.
de cuvânt, de necuvânt, A băut din ţâţa mare
neştiind că sunt pământ. hrana cea otrăvitoare
cântărită în cântare,
II ţepenită în cleştare
cum e musca-n chihlimbare,
Atârnat de ploaie ca vântul de nori cum e trupul pe picioare
ca negrul de aripa neagră. şi mirosul din pahare
Bate bătrânul fâlf, bate, şi pistolul în şerpare,
zboară bătrânul pe sub pământ cum e, "are" în "nu are" ,
printre viermi şi rădăcinile nu-ştiu-ce în nu-ştiu-cum,
minunate ieri şi mâine în acum.
ale stejarului, ale plopului, ale
gutuiului, IV
ale prunului, arinului,
ale nuştiucuiului. Duce-ţi trupurile. Un dulce dor
mă paşte-n câmpul de mohor:
III Neânşeuat,
nepotcovit, neânjugat.
Peşte, lapţii tăi de peşte, Duceţi trupurile. Să se lase
dedesubt mereu aflat albul cel mai alb pe oase,
ah, Carpaţilor, cereşte să îmi fie duhul ghimp
stâncile din voi decad rupând pielea de pe timp.
mai ducând la vale o monedă
sau vreun vultur smuls impar, Duceţi trupurile. File
decăzut prin lumea cea concretă spartă coasta-colivie,
roaba legilor cu har. inima să iasă-afară
Per Scorilo, Decebalus la vedere peste ţară.
pe un vechi, oho, de tot Duceţi trupurile. Fie
zeu-inel ţinând dantura spartă coasta-colivie,
inima să iasă-afară sărurilor se usucă
la vedere peste ţară. cu un fel de dor
Duceţi trupurile. Doamne, de ducă.
să ne dezbrăcăm de haine,
cum e apa dezbrăcată V
de izvorul care-o poartă
şi se-mbracă-n cel ce-o bea De două mii, pământul, de ani
însetat de setea sa se îngraşă cu trupuri
de rămâne tot neud din trupurile noastre
de la nord până la sud. născând mereu copaci.

Trupurile! Nu vederea Şi timpu-şi smulge ochii


cea căzută-n ochi ca mierea şi-i lasă ca pe-o nadă
nici auzul, nici mirosul cercând să prindă-un peşte al
locuind în trup ca osul. vederii.
Duceţi trupurile. Vină
peste noi din nou lumină. Se-ntinde o blândeţe
încolăcind în sus
Duceţi trupurile. Bate câte o rază-a lunii împietrită.
mulţime-n singurătate.
De două mii de ani acest pământ
Scade marea. Trupurile din trupurile noastre face parte.
valuri scad în tuburile
pietrelor din cuburile Noaptea, în lanul cel de grâu
sărurilor, când fluier herghelia din prundişuri
malurilor. suntem de faţă eu şi tu
şi tu şi tu,
Duceţi trupurile, viii şi morţii laolaltă.
trupurile
Scade marea, cuburile Un nod e-n viaţă. Restul
frânghiuei spânzură în jos. pământ de carne,
O mie de strămoşi atârnă-aici pământule de pământ.
de fiecare suflet.

Străbunii dorm, În dulcele stil clasic (1970)


apele curg,
De dragoste
luna răsare
şi apune.
Ea stă plictisită şi foarte frumoasă
Pământ de carne eşti,
părul ei negru este supărat
pământ de carne...
mâna ei luminoasă
Pentru un om o, câtă lume!
demult m-a uitat, -
demult s-a uitat şi pe sine
Pământ atârnând înapoi cu morţii
cum atârnă pe ceafa scaunului.
tăi,
tu care-mi începi direct din spinare,
Eu mă înec în lumine
pământ de carne de mii de ori
şi scrişnesc în crugul anului.
sărată sub şei de sare.
Îi arăt dinţii din gură,
dar ea ştie că eu nu râd,
Pământ de carne, bun de mâncare,
dulcea luminii faptură
pământ de oase străluminând
mie, pe mine mă înfăţişează pe
o, ce miros violent,
când
ce sfântă duhoare
ea stă plictisită şi foarte frumoasa
de diamant au pietrele tale,
şi eu numai pentru ea trîăiesc
pământule de pământ!
în lumea fioroasă
de sub ceresc.
Am să te-ngraş la rândul meu
cu mine,
lăsându-ţi doar scheletul alb
N-ai să vii
să-ţi fie verighetă-n jurul râurilor,
N-ai să vii şi n-ai să morţi
N-ai să şapte între sorţi Deşi urăsc punctul, Doamne,
N-ai să iarnă, primăvară locuiesc într-un punct.
N-ai să doamnă, domnişoară.

Pe fundalul cel albastru Testament


din al ochiului meu vast
meteor ai fost şi astru Mă cirpesc cu vorbe, cu
şi încest ai fost, prea cast. substantive,
îmi cos rana cu un verb.
Uite-aşa rămânem orbi Nobile paleative
surzi şi ciungi de un cuvânt. de serv.
Soarbe-mă de poţi să sorbi
"S" e rece azi din sunt. Îţi scriu cu trupul meu viaţa
şi mersul stelelor ţi-l scriu.
Vocala cea mai lungă este aţa
Fel de sfârşit în care mortu-l cos, de viu.

Adevarata mâna n-o întind. Căci trebuie să dăm şi mărturie,


Nu ating cu ea decât cuvintele. altfel nimica n-ar mai fi,
Altfel în dulce scriere târzie
copacul atins, de mirare s-ar trage ţinând alături morţii şi vii.
în sine însuşi,
cum se trage în sine însuşi cornul Tu ombilic din care curge
de melc vorbirea numai altor guri
şi ar deveni un punct. fără să ştim unde ne duce
Nu ating scaunul. în care dalbe viituri.
S-ar trage în sine însuşi
şi ar deveni un punct. Încât nu ştim cine trăieşte -
Nici prietenii nu mi-i ating. cuvântul poate, poate trupul.
Nici soarele, nici stelele, nici luna. Zâpada albâ Doamne, poate,
Nu ating nimic.
sau urma-n ea, pe care o lasă Mi se dă drumul.
lupul... Scot osul sculptat la vedere.
Întârzâi o secundă, dar mi se dă
drumul.
Estompare
Scot îndurătoarea limbă vorbită, la
Din ce în ce te stingi, te ştergi vedere.
de peste sternul meu, faptura, Dicţionarele sunt pregătite, aşa că
dira lucindă şi, de melci, mi se dă drumul.
tandra arsură.
De ce vrei să treci, m-a întrebat
Abia te ţin într-un cuvânt, moartea.
ori în albastrul meu iris, Sunt liber, i-am răspuns,
iarba-ncolţind dintr-un pământ aşa că nu am chef să-ţi răspund.
de somn, de vis. Ea a stat un timp descumpanită,
apoi, mi-a dat drumul.
Dacă-nchid ochiul, te strivesc în
pleoape, Am pe mine toate ştampilele.
dacă respir, te-mping în aer, Dacă vreţi să ştiţi
neoglindito peste ape eu, unul, sunt în ordine,
tu, dulce vaer. mie mi se dă drumul.

Ah, vine norul şi mă şterge


cu un burete foarte rece. Din nou, noi
Rămân ce-am fost, un tron de rege
din care ai plecat de mult... Bun, dar cu noi cum rămâne?
Ei au fost mari, tragici, sfinţi...
Ei au mâncat pâine,
Ausweis părinţilor noştri le-au fost părinţi.

Scot sângele ştampilat la vedere. Dar noi, dar cu noi?...


Lor le-a fost frig, au pătimit, Galben copil, oprit în poză şi-
au mers prin zăpadă, prin noroi, nrămat
au murit şi s-au nemurit. fără suflare şi dormind,
ţi-aş spune-un basm adevărat
Noi trăim, cu noi cum rămâne? călare pe un cal murind.
S-a hotărât ceva? S-a hotărât?
Când anume şi ce anume? Cine a tras în calul meu?
Suntem, dar ne este urât! Cu ce săgeată, cu ce floare?
Beau apă azi din curcubeu,
el singur nu mă mai doare.
Pasăre dormind
Căutaţi-mă pe sub potcoava lui,
Doarme, săpaţi întruna şi adânc
Doamne, pasărea poate-o s-ajungeţi voi întâi
tăvălindu-şi aripa dincolo de pământ.
sub ea, numai sub ea
sub ea, numai sub ea...
Vederea aceasta e relativă ochiului
Plouă nori, plouă de somn, meu
vis de beizade, de Domn
Eheu, ţipă gândul.
Pasăre dormind, Taci dracului, i-am spus ierbii verzi.
pasăre mâncată, Pierzi totul, i-am spus.
mistuită, fluturată.
Vor înceta aceaia care pot să
Pe zăpadă ce se vede? iubească,
O umbră de frunză verde. domnească va fi aşezarea ta între
morţi.

Galben copil, oprit în poză Secunda aceasta e relativă


orei
pe care ţi-o atârni între ţâţe. din frig.

Taci dracului, i-am spus. Ci vino când nu merge nimeni,


Dar ea n-a tăcut. când nu avem picioare, vino
Ding şi dang ar bate ceasul, dar mai ales când voi fi orb,
dar i-am smuls limbile lumino.
şi clopotul
şi l-am lăsat mut.
Tot universul nostru era albastru şi
E relativă vederea, eu mă gol
pregătesc
să-mi smulg ochiul Tot universul nostru era albastru şi
şi să-l dăruiesc acelei umbre cu gol
aripi iar noi retraşi în bulgărul numit
să stea pe el să-l încălzească ca o pământ
pleoapă. viaţă eram deasupra şi la subsol
Taci dracului, i-am spus ochiului murind, murmurând.
în tine pasărea este moartă.
Viii şi morţii viilor
unii într-alţii şi unii peste alţii...
Mă învelesc de frig...
Tot universul nostru era albastru şi
Mă învelesc de frig într-o speranţă gol.
cum se-nveleşte soba nou zidită Locul pe care-l ocupam, cei vii şi cei
în relieful de faianţă morţi
cu focul pururi logodită. repede se ghicea sau domol
luat în neştire; sau tras la sorţi.
Nu pune mâna peste mine dacă-i
vară Noi ne ţineam unii de alţii
căci n-ai să înţelegi nimic Viii şi morţii.
stimată doamnă-domnişoară
glia şi norul
urâtul şi frumosul.
Numărătoarea

Dă-mi Doamne victorie,


Numărătoarea începe cu doi.
ajută-mă să-mi înving duşmanii,
Unul nu este numărabil
pielea de pe mine, marginea,
Plouă Doamne şi transformi în
orele, anii.
noroi
sufletul meu de câmp arabil

Mit
Numărătoarea începe cu doi
Unul nu este şi nici nu există
Incapabil să pierd
Pământ amestecat cu apă, noroi
inapt pentru fire,
se numeştre cu vorba cea tristă
alerg
în neştire.
Numărătoarea începe cu doi,
Foarte greu mă primesc
dar, şi sfârşitul...
să fiu cum sunt.
Plouă peste infinit. Murdar de
Locul ceresc
noroi
e sub pământ.
sau, născător de noroi e infinitul.
Iar pământescul
mănâncă de foame cerescul.

Rugare

Mai urât de cât sunt


pot fi văzut A mea
Mai frumos nu!
...mai sabie, da. Mai scut. Singuratecă ea mă aşteaptă să-i vin
acasă,
Altfel am pierde bătălia, În lipsa mea ea se gândeste numai
osul, artera, la mine,
ea cea mai dragă şi cea mai aleasă o jigodie şi un rât.
dintre roabele sublime. Pute iarba sub umbra ta care o
apasă;
Ei i se face rău de singurătate mocirlă se numeşte respiraţia ta!
ea stă şi spală tot timpul podeaua - De ce, i-am strigat, de ce?
până o face de paisprezece carate - Fără pricină!
şi tocmai să calce pe dânsa A venit îngerul şi mi-a zis:
licheaua. - Mai străvezie este sticla
decât cel mai statornic gând al tău!
Ea spală zidul casei cu mâna ei În curând ai să mori şi viermi
şi atârnă pe dânsul tablouri îţi vor forfoti în nări, în bot, în rât,
ca să se bucure derbedeul, e-hei în trompă!
căzut de la uşă-n ecouri. - De ce, i-am strigat, de ce?
- Fără pricină! îmi zise îngerul...
Ea îşi aşteaptă bărbatul beţiv Apoi îngerul, ah, îngerul, ah,
Ca să-i vină acasă îngerul, ah, îngerul
şi degetele albe şi le mişcă lasciv a plecat cu aripi de aur zburând
pentru ceafa lui cea frumoasă. într-un aer de aur.
Fluturi de aur
Pregătindu-i-le de dezbătat fâlfâiau în aura îngerului de aur.
ea ţine în boluri şi zeamă acră, El zbura aiurit,
părul lung şi negru şi-l întinde de la el era cu totul şi cu totul de aur.
uşă spre pat El se depărta către o depărtare de
să nu greşească bărbatul niciodată aur,
drumul predestinat. în care apunea soarele de aur.
- De ce te îndepărtezi de la mine, i-
am strigat,
Al meu suflet, Psyhée de ce pleci, de ce?
- Fără pricină mi-a răspuns, fără
A venit un înger şi mi-a zis: pricină...
- Eşti un porc de câine,
braţe
inima mea
În dulcele stil clasic
lătrătoare,
dând din stânga ca dintr-o coadă.
Mă învelesc de frig într-o speranţă
- Nu vrei să cumperi un câine?
cum se-nveleşte soba nou zidită
m-a întrebat îngerul
în reliefuri de faianţă
în timp ce inima mea
cu focul pururi logodită.
dădea din sânge ca dintr-o coadă.

Nu pune mâna peste mine dacă-i


vară
Străfund de ochi
căci n-ai să înţelegi nimic
stimată doamnă-domnişoară
Valul venind spre mine a împietrit
din frig.
în aer
O, chiar şi tu, iubito, ai rămas
Ci vino când nu merge nimeni
într-o deplină nemişcare.
când nu avem picioare, vino
dar mai ales când voi fi orb,
Şi timpul are febră
lumino.
O, el mă arde
Belgradul în cinci prieteni (1972) secunda este fixă ca o perlă
şi stropii valului atârnă-n aer.
A cumpăra un câine

Tu, atât apuc să strig, tu


A venit îngerul şi mi-a spus:
şi cuvântul începe să se vadă
- Nu vrei să cumperi un câine?
încet,âncet cum se vede lăsarea de
Eu nu am fost în stare să-i răspund.
noapte,
Cuvintele pe care i le-aş fi putut
cuvânt din două litere: tu.
striga erau
lătrătoare.
Animal monstruos, înţelesul
- Nu vrei să cumperi un câine?
s-a oprit, şi începe să se vadă...
m-a întrebat îngerul, ţinând în
Poetul şi soldatul

Semnal
Poetul ca şi soldatul
nu are viaţă personală.
Încet! Mergeţi încet!
Viaţa lui personală este praf
Nu vedeţi? Piatra e obosită.
şi pulbere.
Ea doarme. Doamne, ea doarme.
Piatra e foarte obosită.
El ridică în cleştii circonvoluţiunilor
Îndepărtaţi caii!
lui
Şi tu, ce faci acolo, tu...
sentimentele furnicii
Cu tine vorbesc! Fii atent!
şi le apropie, le apropie de ochi
Face prea mult zgomot răsărirea
până când le face una cu propriul
aceasta de soare
său ochi.
Piatra e obosită.
Să tacă luna răsărind!
El îşi pune urechia pe burta câinelui
Aveţi grije, faceţi tăcere. Tăceţi -
flămând
Piatra e obosită.
şi îi miroase cu nasul lui botul
întredeschis
până când nasul lui şi botul câinelui
În timp
sunt totuna.

Totuşi, eu am văzut o pasăre


Pe căldurile groaznice
care a ouat în timp ce zbura...
el îşi face vânt cu aripile păsărilor
Totuşi, eu am văzut un om
pe care tot el le sperie ca să le facă
plângând
să zboare
în timp ce râdea...
Totuşi, eu am văzut o piatră
Să nu-l credeţi pe poet când plânge
în timp ce era...
Niciodată lacrima lui nu e lacrima
lui
El a stors lucrurile de lacrimi
El plânge cu lacrima lucrurilor. şi degetele voastre vor rămâne pe
el,
Poetul e ca şi timpul şi tot el va fi acela care se va lăuda
Mai repede sau mai încet că are mai multe degete decât voi.
mai mincinos sau mai adevărat Şi voi veţi fi obligaţi să spuneţi o
da,
Feriţii-vă să-i spuneţi ceva poetului că într-adevăr el are mai multe
Mai ales feriţi-vă să-i spuneţi un degete...
lucru adevărat
Dar şi mai şi, feriţi-vă să-i spuneţi Dar e mai bine, dacă-mi daţi
un lucru simţit crezare,
Imediat el o să spună că el l-a zis, cel mai bine ar fi să nu puneţi
şi o să-l spună într-aşa fel încât şi niciodată mâna pe poet.
voi
o să ziceţi că într-adevăr ...Şi nici nu merită să puneţi mâna
el l-a zis pe el.
Poetul e ca şi soldatul
Dar mai ales vă conjur, nu are viaţă personală.
nu puneţi mâna pe poet!
Nu, nu puneţi niciodată mâna pe
poet! Tragere la sorţi

...Decât numai atunci când mâna Tragem la sorţi


voastră cu inima smulsă dintr-un străin.
este subţire ca raza Martorul întreabă: cap sau pajură?
Şi numai aşa mâna voastră, ar Nici cap nici pajură, răspunde corul
putea antic.
să treacă prin el Inimă, pur şi simplu.
Inimă pe toate feţele?
Altfel ea nu va trece prin el, Inimă pe toate feţele!
Şi unde este Omul cu M mare?
Unde să fie? În moarte. când echilibru rece al stelelor
Dacă trageţi la sorţi cu inima lui se va rupe, şi când
unde vreţi să fie? şirurile celor care au fost
Omul cu M mare se află în moartea se vor uni cu cei care sunt
cu m mic.
Omul, o câte trupuri a avut
şi în câte trupuri încă se va
*** încerca să mai fie!

Ce fel de tren marfar eşti tu Omul! de câte trupuri are nevoie


dacă ţi-e trupul meu şină de carne; ca să se poată hrăni până la capăt
Ce fel de măr eşti tu din sfera aceasta instabilă!
dacă ţi-e ramură viaţa mea?
Vom mânca până la urmă
Eu locuiesc într-un tril tot pământul acesta albastru.
de privighetoare Îl vom roade, îl vom roade.
Dorm cu ceafa pe nota Do
şi-mi încălţ piciorul Îi vom azvârli capul şi oasele
într-un saxofon iar Omul, Omul nesătul,
cu un miliard de trupuri
Du-te, îmi strigă ciocanul, va începe să roadă flămând
du-te, recele echilibru al stelelor.
du-te idiotule de cui de fier,
du-te,
nu vezi că te bat în palma Măreţia frigului (1972)
unui crucificat?

Despre starea de zbatere


Recele echilibru al stelelor
Ca şi cum un tăiş superior
Vor veni timpuri minunate mi-ar fi despărţit norii de vârfurile
munţilor, Nici o diferenţă nu este între trupul
aşa se zbate trupul meu uriaş, acesta
decapitat, şi trupul oricărui fluviu
lăsându-şi pe cer capul fugitiv. decapitat dintr-o dată de delta
cea vorbitoare.
Nu poate să moară deşi nu mai ştie Ajungă la tine frumoasă catedrală,
ceea ce pentru el, odinioară, a fost cârdul de păsări roşii
viaţă. care urlând, croncănind, chihotind
Contempla ochiul de sus din gâtul retezat - se ridică la cer.
trupul de jos şi în zbatere
Din văgăuna gâtului ţâşneşte Primeşte-le catedrală frumoasă
un stol de păsări ciripitoare şi verzi pe limba clopotului tău, primeşte-
Mâna îşi înfige ghearele le
ghearele lungi cât un taur fiecare în Ajută-mă catedrală frumoasă,
parte, văzuta de mine în alt oraş
mâna îşi înfige ghearele Dă-mi liniştea, catedrală frumoasă,
în miraj şi altfel de moarte.
Ochiul suspendat priveşte
deznadăjduita zbatere.
Întrebări
Corabia de carne prinsă în furtună
nu se scufundă niciodată Trăim un prezent pur?
Ajută-mă catedrală frumoasă A trai inseamna timp?
văzută de mine în alt oraş Timpul este tot ceea ce nu
Bate cu clopotele tale înţelegem?
dezordonată clipă. Timpul este tot ceea ce nu suntem
Mă rog la tine frumoasă catedrală noi?
tu, care eşti în alt oraş, Există timp acolo unde nu este
fă să se verse peste mine nimic altceva?
bunătatea liniştii Timpul este fără să fie?
Timpul este însuşi Dumnezeu?
Inima mea bate în timp? nu Ştim, vai, nu ştim cât facem.
Sunetele, mirosurile,
pipăitul, gustul, vederea Ah, dar o plapumă
sunt chipuri ale timpului? înmulţită cu un iepure
Timpul este legat de lucruri? face o roscovană, desigur,
Timpul este legat de cuvinte? o varză împărţită la un steag
Gândurile sunt timp? fac un porc,
Timpul este însuşi Dumnezeu? un cal fără un tramvai
A fi, înseamnă timp? face un înger,
A avea, înseamnă timp? o conopidă plus un ou,
Ceasurile sunt bisericile noastre face un astragal...
de mână sau de buzunar,
de perete... Numai tu şi cu mine
Ne rugăm luând cunoştinţa înmultiţi şi împărţiţi
de bataia lor înscrisă pe cadrane... adunaţi şi scăzuţi
rămânem aceiaşi...

Altă matematică Pieri din mintea mea!


Revino-mi în inimă!
Noi ştim că unu ori unu fac unu,
dar un inorog ori o pară
nu ştim cât face. Nedreptate
Ştim că cinci fără patru fac unu,
dar un nor fără o corabie De ce să auzim şi de ce să avem
nu ştim cât face. urechi pentru auz?
Ştim, noi ştim că opt Atât de păcătoşi să fim noi încât să
împărţit la opt fac unu, fim nevoiţi
dar un munte împărţit la o capră să avem
nu ştim cât face. speranţe, pentru frumuseţe
Ştim că unu plus unu fac doi, şi pentru duioşie, ochi
dar eu şi cu tine, şi pentru alergare, picioare?
Atât de nefericiţi să fim noi Nu, noi nu ne mulţumim cu puţin,
încât să trebuiască să ne iubim. dar ştim că mai mult nu ni se
Atât de nestabili să fim noi cuvine.
încât să trebuiască să ne prelungim
prin naştere
tristeţea noastră urâtă Rugăciunea
şi dragostea noastră înfrigurată?
Iartă-mă şi ajută-mă
Colinda pe loc
şi spală-mi ochiul
şi întoarce-mă cu faţa
Niciodată nu putem greşi prea mult
spre invizibilul răsărit din lucruri.
din pricina propriilor noştri ochi
care văd aceasta.
Iartă-mă şi ajută-mă
Şi nici minţi nu putem prea mult să
şi spală-mi inima
minţim
şi toarnă-mi aburul sufletului,
din pricina spaimei de-a rămâne
printre degetele tale.
noi înşine surzi.

Iartă-mă şi ajută-mă
Nici prea mult nu putem să trăim
şi ridică de pe mine
şi nici prea frumos nu putem să
trupul cel nou care-mi apasă
trăim.
şi-mi striveşte trupul cel vechi.
Altfel am putea să ne dezamăgim
strămoşii.
Iartă-mă şi ajută-mă
Altfel am putea să ratăm şansa de
şi ridică de pe mine
a se naşte
îngerul negru
cei care nu s-au născut.
care mi-a îndurerat caracterul.

Ne putem bucura numai atunci Cavaler al florii de cireş


când nu ne vede nimeni,
Când nu ne vedem nici măcar noi Chip de cireaşă muşcată de un elf
înşine. zburând tot timpul într-un alt
miraj visat. cade-mi tu în gura mea uscată
roşie cireaşă dintr-un chiparos,
...Sandă pe care mi-o-ncalţa un zeu zână inventată!
în salt pe inorogul cel înalt
şi insătat.
Starea de a fi cireşar
Şi voi veni să mă prostern
mai mult rănit şi mult Ah, n-o să ştie nimeni
invins, gingaşa pricină a cireşului
profunda pricină a stejarului
Când ai să baţi pe un cadran etern cauza ochilor mei.
un nor mai alb şi mult mai mult
Ah, n-o să ştie nimeni
zburata pricină a păsărilor
Cireşar impietrita pricină a pietrelor
cauza inimii mele.
Nimeni nu ne crede dacă sărutăm
pasărea din zbor, iarba înverzind. Ah, n-o să ştie nimeni
Noi suntem un fel de martori neagra pricină a pământului
ai adolescenţei ruginind. curgătoarea pricină a râurilor
cauza sufletului meu.
Nimeni nu ne spune: bea,
flămândule!
Nimeni nu ne spune: însetatule! Rău de frumuseţe
Curge primăvara pe sub fluturi,
visător podeaua curge pe sub tine, Nu spun că a fost un noroc
patule! că te-am născut.
Spun numai că a fost o minune.
Lasă-te pe somnul meu, tu vis
frumos, Caută să nu mori iubita mea,
Încearcă să nu mori dacă poţi.
Înfăşurat într-un corp,
Mie mi s-a dus viaţa, strângând în sine un cuget,
ţie ţi s-a dus norocul. mi-e strigătul orb
lovit de un muget
Nu spun decât atâta,
că noi doi am trăit Înfăşuat într-un semn
pe globul pământesc. cu gura pe-o cifră,
te-aud cum mă chemi
dulce hidră.
Trecător
Foarte câine

Călăream pe un cal şi deodată-am


Foarte câine-am vrut să fiu
văzut
cu lătratul în pustiu
că eu sunt calul acela
şi cu dintele cel viu
Şi deodată am văzut că ei doi
mort la tine-am vrut să viu
galopează pe mine.
Mă învolburam şi deodată
Foarte pasăre am vrut
i-am văzut pe cei trei,
să-ţi adorm doar peste scut
când umbra mea din spatele meu
lepădat şi început
mi-a strigat:
de numai ce m-a durut
- Eu sunt tu. Lasă-i
pe cei patru să-şi urmeze destinul...
Foarte om poate-aş fi fost
lasă-i!
dacă-aş fi ştiut vreun rost
Marină ce este în tine os
şi ce este roşu-n, roz.
Înfăşurat într-un val
Alte chei
strângând în braţe un peşte
simt malul cu iarbă natal,
Rămâne feşnic nedeschisă poarta
cum mă izbeşte.
aerului...
Noi încercăm s-o deschidem cu
respirarea,
noi încercăm s-o deschidem cu Haide, ne face pe piele băşici
păsările behăitul caprelor pe care le
noi încercăm s-o deschidem cu mulgem.
răsăritul soarelui. Vrei tu să rămânem flămânzi?
Spune da, şi rămânem.
Dar rămâne închisă poarta aerului.
Epica magna (1978)
Norii nu sunt chei, norii nu sunt
chei, Pean
nu-i aşa?
rămâne veşnic închisă poarta Nu trebuie înţelese sentimentele, -
aerului... ele trebuie să fie trăite.
Nu trebuie înţeleşi porcii, -
Mă sufoc, iubito ei trebuie să fie mâncaţi.
mă sufoc de aceast crivăţ violent Nu trebuie înţelese florile, -
de acest simun care plânge. ele trebuie să fie mirosite.
Nu trebuie să fie înţeleasă pasărea,
-
Ai văzut vreodată... lăsaţi-o pe ea singură;
nu-i faceţi ramură din inima
Ai văzut vreodată vreo pasăre voastră,
s-o usture aerul pe care-l zboară? nu-i beţi cu respirarea voastră
Crezi tu, iubito, că peştele aerul,
se zgârie de apa lui sărată? aerul de sub aripă...
Nu trebuie mai ales să înţelegem, -
Putem noi doi să credem oare trebuie mai ales să fim;
mirosului că nu se simte bine în dar mai ales trebuie să fi fost,
nări? într-adevăr mai ales să fi fost.
Poţi tu, obositor să crezi că fără
Autoportret
mine
ai naşte un răsărit de stea?
Întunecând întunericul, Ce singurătate
iată să nu înţelegi înţelesul
porţile luminii. atunci când există înţeles.

Şi ce singurătate
Autoportret (Haiku) să fii orb pe lumina zilei,-
şi surd, ce singurătate
Eu nu sunt altceva decât in toiul cântecului.
o pată de sânge
care vorbeşte. Dar să nu-nţelegi
când nu există înţeles
şi să fii orb la miezul nopţii
Dezâmblânzirea şi surd când liniştea-i desăvârşită,-
o, singurătate a singurătăţii!
De mult negru mă albisem
De mult soare mă-nnoptasem
De mult viu mă mult murisem Înapoierea cheii
Din visare mă aflasem
Vino tu cu tine toată Mi-e dor să pot
Ca să-ntruchipăm o roată să nu-mi mai fie
Vino tu fără de tine dor de tine.
Ca să fiu cu mine, mine
O răsai, răsai, răsai Tristeţea, ea,
Pe infernul meu, un rai nu este gând
O rămâi, rămâi, rămâi ea lucru este.
Palma bate-mi-o în cui
Pe crucea de carne Mănânc-o, dacă ai cu cine!
Când lumea adoarme. Durerea vieţii
e un lucru, -
Hieroglifa
nu contemplarea lui.
Mi-e dor a strigat dintr-o limbă moartă.
să potsă nu-mi mai fie dor
de tine. Ea nu avea greutate, ca respirarea.
Râzânda şi plângânda cu lacrimi
Greşirea cerului
mari
era sărată ca sarea
Zburau vulturii întorşi pe spate
slăvită la ospete de barbari.
şi cu gheara întoasră în sus
ca pe nişte miei să fure,
Ea era frumoasă ca umbra unui
steaua cu lumină ondulată;
gând.
Între ape, numai ea era pământ.
Ca pe nişte miei să fure de sus
lumina ochilor mei.

Lecţia despre cub


Zburau vulturii întorşi
şi pe spate prin cer
Se ia o bucată de piatră,
spinările lor coborâseră jos
se ciopleşte cu o daltă de sânge,
şi se ştergeau de şternul meu.
se lustruieşte cu ochiul lui Homer,
se răzuieşte cu raze
Cel le era trupul meu de carne,
până cubul iese perfect.
pământul le era lumina aceea
După aceea se sărută de numărate
de sus a ochilor mei
ori cubul
Operele imperfecte (1979) cu gura ta, cu gura altora
şi mai ales cu gura infantei.
Evocare
După aceea se ia un ciocan
şi brusc se fărâmă un colţ de-al
Ea era frumoasă ca umbra unei
cubului.
idei, -
Toţi, dar absolut toţi zice-vor:
a piele de copil mirosea spinarea
- Ce cub perfect ar fi fost acesta
ei,
de n-ar fi avut un colţ sfărâmat!
a piatră proaspăt spartă
Meteoritul lent de sunet.
Trupul meu tot deveni o cheie de
Am presimţit că zeul doarme fără fier,
respiraţie Doamne, pentru o uşă uriaşă
la al cărei lacăt nu am cum să
Am presimţit că zeul doarme fără ajung,
respiraţie decât numai dacă mă ridici în
undeva în părţile mai albastre ale braţe.
cerului. Haide, cât eşti de mare, tu,
Ca o spermă luminoasă şi leneşă, haide, cât eşti tu de indiferent,
câţiva meteoriţi au trecut prin faţa răsuceşte-mă şi rupe-mă
stelelor fixe. şi deschide odată uşa aia!
Haide, deschide-o odată!
Cine ştie când se va naşte o altă
lume,
şi în ce fel va fi aceea, Schimbarea la faţă
ce legi tragice şi ce obiceiuri altele
vor fi fiind cândva Am schimbat naşterea pe moarte
în părţile mai albastre ale cerului. În rest am rămas de tot sărac.
M-a izbit cu aripa un înger
Dar aceasta ne-o va vesti cometa şi am devenit rege,
când cereşte va şterge cerul, pe un tron în prăbuşire.
iar, noi, din ce în ce mai inutili şi Nu ştiu ce înseamnă cinci,
mai părăsiţi nu ştiu ce înseamnă patru
vom construi cu disperare temple. în genere nu ştiu nimic,
dar mărturisesc că mi-e strâmtă
Cheile
coroana,
prieteni, ca un orizont îmi sunt
Lanţul cu chei mi-a căzut din stele
tâmplele,
în creier,
ca o stea sau ca un glonţ îmi este
mi-au zornăit minţile de durere şi
coroana, fluturi!
de-a dreptul în frunte. Astăzi vom mânca lănci şi cârpe pe
steaguri
Aterizarea până la sufocare!

A venit un înger greoi ca un balaur, Noduri şi semne (1982)


Mă izbea în sânge, în inimă şi în Tonul
cuvinte
Dădea din aripi atât de tare Osul e o bucurie numai atunci când
că mă umpluse de vânătăi şi de este os al frunţii,
când apară iar nu dezbină,
morminte
cum e vertebra alcalină
M-a izbit cu aripa, din toiul greu al cărnii şi al nunţii.
m-a izbit cu aripa, mamă Mă voi supune la dezobişnuire de
Totul devenise lapte, felul meu de-a fi,
sânul tău mamă, când dar nu la părăsire,
pana lui, din aripa lui, ce-o ţine-n dânsul verbul lui a fi.
a scos ochiul meu, din orbita mea M-oi dezobişnui şi eu de trup,
nascând un Făt-frumos al verbelor,
Ah, cât de zbătător era
cum lupul s-a dezobişnuit de lup,
şi cât fără de ochi sunt! de foame.

Am să mă dezobişnuiesc de stelele
Triumful cerului
cum apa îngheaţă dezobişnuita de
Tatăl meu plângea cu lacrimi sărate fulgul zăpezii,
pe roata căruţii. îmi voi lua trupul înfrigurat
Caii cei patru la număr, şi da-l-voi eu însumi să mi-l pască
trăgând la cvadrigă, iezii.
muriseră de insolaţie şi de alte
stele! Să mă dezobişnuiesc să mai fiu om
Pe jos, copii, vă zic,
mi-a fost dat destul de uşor.
să mergem pe jos!
Să mă dezobişnuiesc să trăiesc
Drumul e lung, fluturii sunt mulţi, -
mi-a trebuit doar o moarte cu
să azvârlim cu sandaua după
omor.
gemea şi urla şi mârâia
De lupi mă dezobişnuiesc cel mai lupul întins prin prima ninsoare.
greu, De ce gemi, de ce urli, de ce mârâi,
sunt singuri şi pe zăpadă.
de ce striveşti sub tine florile albe
Desigur, va trebui să mă
de zăpadă
dezobişnuiesc de singurătate.
Desigur, va trebui să mă tu, care ai gât de lebădă, lupule,
dezobişnuiesc de zăpadă. care stai întins pe prima ninsoare
şi urli şi gemi şi mârâi...
În rest, vreme trece, vreme vine. Pleacă, mi-a zis el,
du-te de lângă mine mi-a zis el,
alungă-te, mi-a zis el!
Semn 1
Şi m-am dus şi am plecat
şi m-am alungat
Plutea o floare de tei
şi am lăsat singur pe lup
în lăuntrul unei gândiri abstracte
pe lupul cu gât de lebădă
deşertul se umpluse cu lei
pe lupul care striga şi mârâia,
şi de plante.
plin de fulgi de zăpadă,
Un tânăr metal transparent
întins pe prima ninsoare.
subţire ca lama tăioasă
tăia orizonturi curbate şi lent
despărţea privirea de ochi
Semn 5
cuvântul, de idee,
raza, de stea
Ca şi cum ai vedea munţii
pe când plutea o floare de tei
plângând,
în launtrul unei gândiri abstracte.
ca şi cum ai citi din deşerturi un
gând,
ca şi cum ai fi mort şi totuşi
Nod 1
alergând,
ca şi cum ieri ar fi în curând,
Gemea şi urla şi mârâia
cu gât de lebădă întins,
astfel stau palid şi trist, fumegând.
Semn 6 Nod 13

N-am să ştiu niciodată


O lumină fulgerătoare
când am trăit,
peste inima din mare de ce am trăit am să uit
vulturoaica se rupe-n două cum uită ochiul spart, lumina.
în cuib peste ouă. Ţin încă în mână unciob de amforă
al cărei vin l-am băut chiar eu
şi al cărei lut e chiar mâna mea.
Pauză de gândire.
Văd un vulture marin,
dar poate
Apoi o fulgerare că eu sunt văzut de el, -
în inima din mare poate că el vede un vultur marin.
când se rupe-n două
vulturoaica peste ouă.
Nod 19
Pauză de gândire.
Ia cunoştinţa că pot ucide,
că pot zdrobi cu călcâiul capul suav
al stelei răsărinde şi placide,
din pricina căreia am devenit
Semn 12 zugrav!

Ia cunoştinţa că nu am milă de
Ea devenise încetul cu încetul mine,
cuvânt, că sângele meu mi-l amestec cu
fuioare de suflet de vânt, mestecenii!
delfin în ghearele sprâncenelor Grabnic ţi-aduc la cunoştinţa toate
mele, acestea!
piatră stârnind în apă inele, Vezi ce faci!
stea înlăuntrul genunchiului meu,
cer înlăuntrul umărului meu,
eu înlăuntrul eului meu.
Nod 23 Gând 1

Mi-am furat trupul de copil, Părerea mea este că poetul nu are


l-am înfăşat o
şi l-am pus într-un coş împletit, - epocă a lui; epoca îşi are poeţii ei
şi l-am azvârlit în fluviu şi, în
să se ducă şi să moară în deltă. genere, epoca îşi vede singură
poeţi.
Nenorocitul, tristul şi tragicul de
pescar milos
mi-a venit cu el în braţe Gând 2
tocmai acum!
Vreau să vă spun un lucru, cu riscul
de a mă repeta: eu nu prea cred că
Nod 33 există poeţi, cred că există poezie.

Gând 3
Am gândit un mod atâta de dulce
de a se întâlni două cuvinte
Dacă n-aş crede în mesajul meu
încât în jos înfloreau florile
literar, nu aş
şi sus
scrie. Pur şi simplu, n-aş crede şi...
înverzia iarba.
e o falsă
modestie să spui "domnule, eu
Am gândit un mod atâta de dulce
scriu pentru că
de a se izbi două cuvinte
iubesc poezia... da' nu prea cred
de parcă iarba verde ar înflori
dacă am talent,
iar florile s-ar ierbi.
dacă n-am talent". Eu cred foarte
mult în
talentul şi în vocaţia mea, pentru
Gânduri
asta mi-am
jertfit întreaga mea existenţă, ca să
adaug, cu o De aceea, pentru mine iarba - iarbă
picătură în plus, sensibilităţii se spune
contemporane o De aceea, pentru mine izvorul
formulare mai nouă, mai adecvată izvorăşte
etcaetera. De aceea, pentru mine viaţa se
trăieşte.
Gând 4
Gând 6
Atunci va fi o poveste scurtă, o
confesiune scurtă, Singurele lucruri reale, singurele
Acum doua-trei după-amieze, lucruri pe care le
primesc un telefon de ducem cu noi până la urmă sunt
la un necunoscut, care era propriile noastre
îngrijorat că aş fi bolnav, sentimente, dragostele noastre,
care era fericit că m-aş fi patemile noastre,
însănătoşit, mă rog... Şi-mi urile şi adversităţile noastre. Mă-
spune un lucru care m-ă lăsat aşa... ntreb: noi, la
nemaipomenit capătul vieţii noastre, ce-am lăsa în
de bucuros. Mi-a spus, zice: bă, afară?
poete, zice, nu mor Bănuiesc că putem lăsa nişte
caii când vor câinii. Şi-mi spun mie: sentimente. Mai
ştii că are puţin de ură, întrucâtva de patemi
dreptate, am spus eu, să ştii că dar... de
omul ăsta are dragoste mai ales.
dreptate. Păi nu mor caii când vor
câinii! Şi, de
altfel... Gând 7

Gând 5
Dac-ar fi să scriu un catren - catren
însemnând o
De aceea, pentru mine muntele -
poezie de numai patru versuri - în
munte se zice.
ce sens de numai vânat
patru versuri, diferite popoare au Leneş şi în cascade, într-un alt fel
poezii scurte, păcat
noi... cea mai scurtă poezie a Când cântă parcă moare o taină
românilor este dintr-
tăpuritura din Maramureş, care se un grec
începe cu un Şi tot ce e în mine zare arată a înec
chiot şi se sfârşeşte cu o Dar nu-n sărata mare ci în ceva cu
besteleală, dar e foarte mult
frumos că e aşa. mai mare.

Gând 8 Gând 10

Poeziile foarte bune care sunt Inspiraţia este fundamentul artelor


compuse în genere, ea
pe o linie melodică proastă se uită este exact ca impulsul electric care
iute stârneşte
odată cu linia melodică. Pe când o fulgerul între doi poli. În momentul
poezie proastă pe o linie melodică în care
bună tensiunea între doi poli se creează,
rămâne în memorie. fulgerul apare.
Fără fulger nu poate să existe
fulger.

Gând 9

Să smulgem fildeşii din Alifantis Gând 11


Şi din Mediterană tot ce a fost
Atlantis Eu cred că un om este ceea ce îşi
Să-l auzim cum cade cum şoimul aduce aminte
cel despre sine însuşi. Bunăoară, eu
mă consider pe
mine ceea ce îmi aduc aminte că
sunt. De asta
uneori oamenii sunt în aparenţă
schimbători sau au
umori diferite.
De fiecare dată îţi aduci aminte
alte lucruri despre
tine însuţi.

Gând 12

Un poet nu poate fi mai bun decât


alt poet. Un
poet poate fi mai bun decât sine
însuşi sau mai slab
decât sine însuşi.

Gând 13

De poeţi numai de bine, ca să


zicem aşa.

S-ar putea să vă placă și