Sunteți pe pagina 1din 18

(Lord Byron)

Spartu-s-au coardele arpei potente


Marelui David, poetului-rege!
Nu mai există a psalmilor arpă!
Câţi i-asculta inspiratele-acorduri
De melodie, cu inima-nfrântă
Vărsând vărsau lacrime calde, dolente,
De repentire, de rugă, d-extaze.
Acele lacrime varii şi multe
O consacrară Domnului sfântă.
Lamente-se ale Sionului vergini,
Căci iată, spartu-s-au ale ci coarde.
Ea străbătea prin dulcele-i accente
Inimi de piatră, ca gerul de ageri,
Fiilor aspri ai fărdelegii,
Da-n ei viaţa şi le nălţa suflet;
Strâmbii cu inima, strâmbii în cuget
Drept se-ndrepta la potenta ei voce.
Arpa lui David era mult mai forte
Şi decât tronu-i. Poetul trecuse
Sus, mai presus decât rege la nalte:
Spiritul Domnului sta peste dânsul.
Ea celebra a Domnului mărire,
Spunea ale lui Israel mari fapte,
Ea răspândea peste văi bucuria:
Tresăreau munţii, se plecau cedrii.
Aspirat-au şi s-au suit la ceruri
P-aripe d-angeli ale ei acorduri,
Si ca tămâia rămaseră-acolo.
D-atunci nu se mai aude-a ei voce,
Ci numai amorul şi pietatea
Ne răpesc sufletul prin nişte sonuri
Ce ies din porţile cerului sacre,
Şi-l leagănă-n visuri nalte, divine,
Ce-a zilei lumină nu le-ntrerumpe.
vezi mai multe poezii de: Ion Heliade-Rădulescu
Cântarea dimineţei Şi-aceste legi prea drepte
Din buzi nevinovate Orice norod le calcă,
Cui altui se cuvine, Sau care nu le ştie,
Puternice Părinte, Cade, ruini rămâne,
Decât ţie a da? Se face neştiut,

Tu eşti stăpân a toate, Din slava strămoşacă


Tu eşti preabunul tată; De am căzut, ne nalţă;
A ta putere sântă De am uitat unirea
Făptura ţine-ntreagă, Ce-i întărea în toate,
Ne ţine şi pre noi. Acum ne fă uniţi.

În inimă,-n tot omul Să ştim c-avem dreptate,


Tu ai sădit dreptatea, Să ştim ce, cine suntem,
Unirea şi frăţia, Ş-aşa să nu se uite
Tu conştiinţa scumpă, O naţie slăvită
Tu bun ce-avem ne-ai dat. Ce-am fost şi ce-am fi noi.

P-aceste saduri sfinte Cu toţii, dară, ţie


Răcoritoare ploaie Cântăm cântare nouă;
De adevăr să pice, În flacăra unirii
Să crească, să dea rodul, Întindem mâini la tine;
Să fim preafericiţi. Rugăm să ne-nsoţeşti.

Îndreptătorul lumii, Ne luminează mintea


Tu ai slăvit noroade, Să te cunoaştem, bune,
Le-ai dat tu legi preasfinte Să ştim că ne eşti tată,
Ce ţin aceste saduri; Să te cântăm mai bine,
Slăveşte şi pe noi! Ş-aşa să ne-mpacăm.

Ce flăcări pui în sânu-mi, o, serafim


frumos?!
vezi mai multe poezii de: Ion Heliade-Rădulescu Ochii tăi... e seninul,
Buza ta e zâmbirea,
Blând serafim! o, înger! ce este-a ta solie? Faţa ta e blândeţea,
Care îţi este slujba? Ce vrei aicea jos? Ca pieptu-ţi nu e crinul;
Pacea vesteşti tu lumii? Pacea aduci tu Dragoste ţi-e privirea,
mie? Totul eşti frumuseţea.
Fiinţa-ţi luminează, Blând, dulce, vesel; ş-aspru nu l-am văzut
Mărirea te-nconjoară, vrodată.
Liniştea te-nsoţeşte: Frumoşi îţi sunt ochii! frumoasă ţi-e faţa!
Pasu-ţi de naintează, Frumos îţi e zborul, o, înger ceresc!
Slava-mprejuru-ţi zboară, Şi de-mi este dragă, de-mi place viaţa,
Preajma-ţi pace vesteşte. E d-ast sfânt nesaţiu ca să te privesc.
Frumos serafim! îmi place Fie ca-n veci astfel s-am a ta fiinţă!
La tine a mă uita, Faţa ta să-mi râză până la mormânt,
În ochii tăi a căta; Ochii-ţi să-mi aprinză supusa-mi
Lumina lor este lină! credinţă,
În ochi-mi izbeşte plină Lumina-ţi lucească la slabu-mi cuvânt!
Blânda lor, senina pace. Când va bate ceasul întoarcerii mele,
Tu mă înveţi cântarea, Când la judecată mă voi arăta
Tu îmi însufli pieptul, (Momente ce omul le simte mai grele),
Tu îmi arăţi cărarea Tu ş-atunci, o, înger, dar! mă vei urma!
Care merge d-a dreptul ***
La fiica armoniei. Războinice, viteze, heruvim înfocate,
Lira ta e cerească, Împlinitor prea straşnic urgiilor cereşti!
Glasul ei m-aripează, Repede înger!
Fiinţa-mi pământească Ochii tăi scânteiază,
În zborul său cutează Braţul tău e puterea,
La scaunul veciei. Sabia-ţi flăcărează,
Şi-n somnu-mi, şi aievea fiinţa-ţi mă- Cruntă îţi e vederea,
nsoţeşte; Faţa ta e fior!
Chipu-ţi mi-e faţ-oriunde, în preajma În urmă-ţi e dreptate,
mea el zboară În preajmă-ţi străşnicia;
Din soare se repede, din lună străluceşte, Glasul tău mă străbate,
După pământ se nalţă, din ceruri se Totul eşti vitejia
coboară. Şi fulger arzător!
Pe la fântâni m-aşteaptă, cu unda se Heruvim! mă-nfiorează
răsfrânge, Înmulţita ta vedere,
Cu frunza îmi şopteşte, cu zefirul suspină, Mulţii tăi ochi priveghează
Cu valea îmi răspunde, cu patima mea Ca singura prevedere.
plânge, Eu te văz, şi mă sfiesc.
Cu dealul se înalţă, cu câmpul se alină. Inima-mi nu te uraşte,
Cu floarea se dă-n leagăn, cu iarba Tremură l-a ta ivire
undoiază; Şi-n adâncul ei se naşte
Livedea îl arată, dumbrava-l subascunde; O fioroasă cinstire,
În ziuă şi în noapte, la umbră şi în rază Un foc arzător, ceresc!
Nu e nălucă,-mi spune, mă mângâie Eu văz în tine pe-mplinitorul
oriunde. Acelei drepte urgii cereşti,
Durerea mi-o adoarme, lacrima el mi-o Eu văz în tine pe păzitorul
şterge, Vechii răstrişte cei strămoşeşti.
Şi pe pământ, şi-n ceruri nădejdea mi-o Astfel al lumii bătrânul Tată
arată. Din pomul vieţii c-a cutezat,
Cu glasul conştiinţei el înainte-mi merge, L-a fericirii poartă-ncuiată
Plângea păcatu-i cel neiertat. Şi când vei da semnul, o, drept heruvim,
Tu-mi opreşti raiul, mi-aduci aminte Atunci ţi-adu-aminte că tu eşti un frate
A mea greşeală, şi mă-ngrozesc! Cu-al meu blând şi dulce, frumos serafim.
Limba ta tace, n-auz cuvinte,
Dar îţi ard ochii, ei îmi vorbesc. vezi mai multe poezii de: Ion Heliade-Rădulesc
Când viforul se scoală, când cerul se
mânie, Când soarele apune, luceafărul luceşte
Când negura se-ntinde, când norii se- Puţin, şi steaua serii pe loc şi ea sfinţeşte.
mpletesc, În zi de sărbătoare, un soare luminos
Când focul şerpuieşte d-a lungul în tărie A strălucit odată slăvitul al meu taică.
Cu fulgerul, atuncea cu groază te privesc. Sfinţit-a domnul zilii, şi-n orizon noptos
Când marea se răscoală, volbură- Luceafăr de nădejde luceam la a mea
ntărâtată, maică.
Când undele-i muginde se nalţă Dar noapte e acuma în sânu-i tânguios.
spumegând,
Fiinţa-mi ca o barcă de cuget spulberată II
Pe fieşcare stâncă te vede – ameninţând.
Şi când fumegă munţii, vulcanul când În dimineaţa vieţei, un nor de tânguire
turbează, S-a pus pe al meu leagăn plouat de
Când flăcări rotitoare până la ceruri lăcrămare;
zbor, O purpură cernită a fost a mea-nfăşare,
Când tremură pământul, văzduhul Şi hrana, amar lapte la sân de văduvire.
scânteiază, Nădejdea maicii mele în mine mai zâmbea
Al meu suflet te vede în orice meteor. –
Pe orice spăimântează ş-ameninţă viaţa, Aci zace nădejdea, şi stinsă e în ea
În orice loc de groază, acolo te zăresc:
Ca tunetul ţi-e glasul, ca fulgerul ţi-e faţa! III
Fulger în mine trece când ochii-mi te-
ntâlnesc! Din cer milostivirea pe muritor când
Viforul bubuie, zboară, vede,
Crivăţul vâjâie, trece, A lui inimă caldă pe alta uşurează
Tremurul saltă, doboară, Şi, binele făcându-1, pe sine se jertfeşte.
Trăsnetul arde, petrece Aci milostivirea, bolnavi, vă-mbrătişează,
Cu cugetul când vii. Intraţi ş-aveţi nădejdea la Domnul ce
Grindina bate, răneşte, viază.
Stingerea pasu-i urmează; Prin lacrămi de căinţă ce sufletul sfinţeşte
Seceta seacă, sterpează,
Foametea rumpe, răcneşte, Al vostru trup prea şubred curând se
Boalele zbiară, turbează, întăreşte;
Moartea doboară, coseşte Iar doctorul e mila, şi ea din cer purcede.
Osânda tu când ţii.
Arată-mi osânda, în veci mă mustrează,
Nu îmi ierta vina câtuşi de puţin;
vezi mai multe poezii de: Ion Heliade-Rădulescu
În a mea viaţă tu mă îndreptează
Când fapte şi gânduri rele mă întin.
Însă când grozavul al meu ceas va bate Aură scumpă ce pieptu-mi poartă,
Nume prea dulce ce glăsuiesc.
Și buza-mi, limba-mi se-nsuflețesc, Sub legea singură ce-am sfințit."
A vieții mele senina soartă!
Ș-apoi cu binele se strecoară,
Soție bună, îngerul meu, Se roagă; aspră, dar, tu-l gonești;
Tovarăș vecinic, ce-o sfântă lege El cere pieptul, tu îl ferești...
Prin vecinici noduri vru să ne lege, Și-ndat' el inima împresoară.
Din doi să facă un singur eu;
O fură! zboară, și nu-l mai vezi:
Chip ce ca fulger ce-n nor trăiește Pe loc te pipăi, simți ce-ți lipsește,
Ș-alt nor d-atinge, atunci pe loc O ceri, o cauți, ea se unește
Repede șarpe lucește-un foc, Cu-a mea-mpreună, și tu oftezi.
Aprinde, arde tot ce-ntâlnește;
Dincoaci eu mâna plin de sfială
Astfel, îndată ce s-a ivit, Destăinuindu-mă o întinz,
Lucește-n minte-mi, mă-nflăcărează, Cer a ta mână, tremur, coprinz,
Prin vine-mi repede circulează O strâng, mă strânge ea cu-ndrăzneală.
Focul ce m-arde, și-s fericit.
Și ochii noștri se rătăcesc,
Cerească, limpede fericire Aprinși de flăcări se-ntunecează,
Ce raiul naște, dar foarte rar, Se las, s-ardică, se luminează;
L-Adam, la Eva întâiul dar Tot e tăcere, toate vorbesc.
Ca să cunoască din nemurire!
Inima saltă, pieptul ne bate,
Ești fericită, căci te iubesc, Un foc pătrunde printr-amândoi;
Și-nflăcărata asta simțire Ascuns nu este nimic în noi,
Este nectarul de îndulcire Și faptă bună, și răutate.
Relelor toate ce mă-ntâlnesc.
Colo vezi lacrimile curgând
Te iubesc, scumpă, dar de ce trece Într-o comoară ce le adună
Grabnica vreme iute la zbor? Ca două râuri ce se-mpreună
Ia, și ne zice că e trecător C-un nume câmpurile-adăpând?
Tot, și-l împinge la mormânt rece.
Dincol',o dulce d-amor zâmbire,
P-ale ei aripi trecem și noi; Ș-apoi necazurile sosesc:
Pe nesimțite, ah, tinerețea Drumuri ghimpoase ni se gătesc,
Zice: Adio!... și bătrânețea Ceasuri amare de dăspărțire.
Ne-arată drumul plin de nevoi.
Munți ne desparte, zilele trec
Trece, dar vezi-o că e-nsemnată Și n-au nici pace, nici mângâiere;
D-amorul nostru, cel neînvins, Posomorâte duc și durere,
Singur e vecinic și neatins Grămadă relele se întrec.
De stingătoarea-i mână-ntrarmată.
Dar iată ceasul de însoțire
Ici e minutul cel fericit Și necălcatul meu jurământ:
În care-amorul meu te zărește: Credință, dragoste, crezământ
"Tinere,-mi zice, d-acum trăiește Jur ție-n sfânta noastră unire.
...............
Și-ndată pacinicul Imeneu
Pe capul nostru mâna lui pune, Iată-ne, soro, iată-ne dorul,
Și înțeleptele-i griji și bune Omul și soarta lui ce-ntâlnim;
Însânuiește în pieptul meu. Folosul este să ne iubim,
Vremea să treacă, să stea amorul.
Nod și mai tare dup-asta vine,
Minuturi sfinte sărbătorim: Ah, și trec toate, n-aștept și zbor:
Cerul ne face părinți să fim, La vânturi frunza cea fugătoare,
Brațele noastre acum sunt pline. În mare unda cea plângătoare,
Omul la moarte mai grăbitor.
Numele tată de două ori
Coboară focul ce-n cer viază, Vremea grăbește, e călătoare;
Ce p-a mea inimă văpăiază P-ale ei aripi grăbim și noi
Ca doi puternici flăcărați sori. La toamna vieții plină-n nevoi,
La bătrânețe tremurătoare.
Doi fii făloasa-mi mână mângâie
Și strâns la pieptul meu îi lipesc, Dar noi nevoia știm să-nlesnim:
Cu ei în brațe cerul slăvesc, Unde e pace nu e durere,
Și e plăcuta la cer tămâie. Dragostea-n sine e mângâiere;
Sosească ceasul, noi ne gătim.
Dar ca luceafărul de apus,
Care cu seara pe cer s-arată vezi mai multe poezii de: Ion Heliade-Rădulescu
Și când lucește, atunci și-ndată
Zice adio, piere, s-a dus! Dragele mele umbre
Vederea voastra ma-nsufleteste,
Astfel nădejdea-mi cea mângâioasă, Umbre mult scumpe ce ma catati,
Ce cu-al meu înger îmi răsări, Si al meu suflet se linisteste
Atunci apuse când se ivi Cand inainte-i va aratati.
În a mea inimă dureroasă. Cat e de dulce a voastr-ivire
La cel ce-asteapta in amagire
Înger! cerescul meu serafin! L-al nadejdii viclean zambit!
Ce-mi fuse oare a ta ivire? Faceti adesea sa se strecoare
Floare sau umbră, vis, nălucire? A voastre chipuri si ma-nfasoare
Ah! izvor vecinic de lung suspin! Cu valul noptii cel linistit.
Mi-ati dat fiinta si-ntreaga fire,
Din cer aicea ai fost o rază? Parinti, ce-n miezul zilei-ati apus;
Cu vro solie ai fost pornit? D-atatea chinuri, lunga mahnire,
(Ca-ntr-al meu suflet cel amorțit Al meu trist suflet jali supus.
S-aduci căldura?) sau cu vro pază? Voi usurati-l, umbre-ndragite,

Slujba-ți în grabă ți-o împlinesti, Voi din lacasuri nelocuite


Și-mi dai o vecinică sărutare; Pe fericire o indemnati;
Ți-ndreptezi zborul făr-așteptare P-asta streina faceti sa vie
Și iar la postu-ți drept te oprești. Necunoscuta mult mai mult mie;
Va rog d-acolo o indreptati.
Lina ta mana ma usureaza,
Tanara maica, si-nsufletesc, Inger d-aproape strajuitor!
Sarutatura-ti ma inviaza Ochiul de tata nu s-amageste.
Si din odihna-ti ma-mpartasesc. Ah! al meu sange va insoteste!
Asupra-mi ochii tai atinteaza, Virgil! tu, scumpe fiu s-al meu dor!
Plini de iubire nu lacrimeaza; Numele fiului.
Peste durere tu ai sarit!
Bland ei revarsa raza cereasca; Te-arunca-n brate-mi, strans te lipeste
Ah! p-a mea inima ei citeasca, Si lumineaza-mi sanul cel stins!
Focul ei vaza cel inmultit. Da-mi sarutare ce balsameste
Zambire plina de mangaiere, Inima-mi arsa ce mi-ai aprins.
Cat e de dulce cand te ivesti! A mele pasuri ne-ncredintate,
A fi de tine cu-apropiere De sarcin’anilor greuiate,
Este viata ce daruiesti De al tau reazem tu le-ai lipsit:
Ah! auritu-ti par falfaieste, Parintii-mi dara povatuieste,
M-atinge, unda-i ma racoreste, Du-i la lumina ce nu sfinteste,
Cade p-obrajii-mi cei infocati; Fii lor tovaras nedezlipit.
Si a mea ploaie de lacrimare Umbre mult drage! ah, putin stati!
Pe el se varsa cu-mbelsugare Veniti adesea, ma cercetati:
Ah! cine-mi sterge ochii-nmuiati ? Ceasul imi este necunoscut;
Al meu parinte, ah, ce ivire! Pe langa mine des va aflati,
Sa va vaz iarasi eu insotiti! Cand m-oi desface de acest lut
A voastre pasuri prin ce simtire In bratul vostr u sa ma luati.

Nu se desparte? ah! voi iubiti? vezi mai multe poezii de: Ion Heliade-Rădulescu
Si fericire oare se poate
Fara iubire, ce nalta toate Inima-mi obosita — si nu de ani, nu inca,
Cate de dansa se-nvrednicesc? —
Dumnezeu oare ce este-n sine? Griji, datorii, povara pe ea se gramadesc;
Dragoste, pace, marele bine. Valuri, crivete-ntr-insa ca-n vulcanoasa
Si-n cine oare dreptii traiesc? stanca
Trista ta buza vreo zambire Izbesc, se-nfrang cu mu get, mai repezi
Sau bucurie n-a cunoscut navalesc.
In cata vreme in despartire Pe la-nceputul verii vifore prea geroase
Asprimea soartei cr ud v-a tinut Asupra-i se rascoala s-o-nghete-aci pe loc,
Vesela-ti fata acum zambeste, Sangele-mi sa-l inchege, ce-n unde
Dragostea, pacea o-nsufleteste: spumegoase
Valul mahnirii l-ai sfasiat! Prin vine-mi se repede; dar ea e toat-un
O jumatate lipsea din tine foc!
Si-ntreg ca nu esti simteai in sine. Un foc! si ca acela ce arde-ntr-o campie
Strain, dar iata, te-ai impacat! Albita de troiene si toata-n vijelie,
In acea lunga intristaciune, Ce arde ca sa arza, de vanturi spulberat,
In acea vreme de tanguit, Arsura e intr-insul, care il mistuieste,
Peste durere, amaraciune Si nimeni nici d-aproape de el nu se-
Nu cumva, oare, ti-am gramadit?! ncalzeste;
A!!! o-ngrijire cu voi urmeaza! Lumina-i face groaza si celui inghetat.
Unire, pace va indrepteaza, II
S-o face el cenusa? vreun par jol v-aduce?
Nu stiu Dar a lui urma nestearsa-n veci va Aci a mea trufie se-nchina, se smereste,
fi Si inainte-i taina nu este al meu dor.
Muza-mi se umileste, lira-mi abia
Si oricand calatorul pasul p-aci-si va suspina,
duce, Geniu-si pierde zborul si fruntea-mi se
Oprindu-s-o sa zica: “Odat-a ars aci.” inclina;
Ah! fie-n veci ca focu-mi sa n-aiba vreun Din versuri indrazneala cu totul a lipsit.
nume, Inima-mi in tacere asteapta-n marmurire
Strain si rece fie oricand aicea jos, Raza de mangaiere l-a sa destainuire
Si fara sa-l cunoasca, sa-l vaza veacuri, E ceasul inchinarii! si omul sta smerit,
lume
Ca meteor de groaza, comet prea fioros! vezi mai multe poezii de: Ion Heliade-Rădulescu
Fara sa-i stie drumul si d-unde oare vine,
Dincolo el de fata sa se vedeasca bine Nu mă tulbur, căci gonirea
S-acolo sa m-arate si eu cine am fost. In veci fu spre slava mea.”
Fi-mi-va el spre osanda? Fi-mi-va spre Aceasta este soartea acelui ce păşaşte
rasplatire? La templul nemuririi cu pas nemlădios:
Dragoste e fiinta-i, raza de nemurire, El merge înainte, şi-n urma lui se naşte
Fala vietii mele si insusi al meu post. Şi prinde aripi slava în drum vijelios.
III Ţi-e viforoasă calea, o mare de talazuri!
Sub degete-mi rasuna, lira, te-nfioreaza, Şi-ntr-însa ai să-ntâmpini ispite, piedici
Spune ce e poetul in ast loc osandit, mii:
Cum el dintr-insul raiul oriunde- Dar ai de călăuză pe Domnul în necazuri,
nfiinteaza Ce morţii înviază şi judecă pe vii.
Si-si face fericirea din bine-nchipuit. N-ai cugetat, viclene, în pieptu-ţi de
Cand canta el, s-aude, veacurile rasuna; . credinţă,
Cand se inchina, cerul el il coboara jos; Nici ai vândut Cuvântul ce lumea-a
Dragostea lui e f lacari si ura lui detuna, mântuit.
Blandetea-i e seninul acel mai luminos. Ai spus ce e românul, i-ai dat şi lui fiinţă,
Ferice de acela pe care el slaveste! Dar cine eşti, poete, tu nu te-ai socotit.
La nemurire zboara, ce el i-o pregateste; Tu nu ai văzut soarta ce pe ast neam
In buza lui e slava ce duhu-i si-a croit; goneşte,
A ei mână prea lungă tu nu ai sărutat,
In mana-i e cununa ce-n veci sta inverzita, Nici ai zărit rânjirea ce zice că-i zâmbeşte,
In pieptu-i e altar ul pe care e slavita Fatalul, grozav zâmbet de tot te-a încelat.
Aleasa frumusete ce el a-nvrednicit. ..................
IV ..................
Cerul e al meu templu si singura- Ivirea primăverii, privighetoare, cântă!
nchinare, La întuneric spune-ţi şi păsul, ş-al tău
Seninul lui e semnul prin care il slavesc; dor;
Prin albastruia-i fata se-nsufl-a mea În umbră deasă cântă, că valea îţi
cantare, răscântă,
Luceferii lui raze de viata-mi raspandesc. Pustiul te ascultă şi e mai simţitor.
Acolo e nadejdea-mi ce-n veci ea imi De om fugi, păsărică, şi cât poţi te
zambeste, ascunde,
D-acolo astept roua, balsam mantuitor; Că el, şi când se-ncântă de dulcele tău
glas,
Ş-atuncea viclenia, zavistia-l pătrunde, E poarta veciniciei!... şi mă deştept din
L-împunge şi îl scoală p-un rar, dibuit vis!
pas.
Te prinde, păsărică, te ţine-n colivie, Fruntea-mi albită toată către pământ se
Cu tine se făleşte în crunte desfătări. lasă,
Eşti uşurică, zboară şi fugi de viclenie, Braţele-mi răzemate toiagul meu apasă;
Care e omul, OMUL, şi însuşi în oftări. Iar sufletu-mi se-ntoarce şi cată înapoi...
Cu glasul tău natura tăcând
sărbătorează, O, zile! sau ce nume vouă vi se cuvine?...
Cântarea ta e imnul ce nalţă ea la cer. Dar aţi trecut! ce trece mai mult el nu mai
Într-însa mergi şi cântă, răsuflă şi oftează, vine.
Că dorul ţi s-alină, necazurile pier. Era mai dinainte să vă întreb pe voi.
Ce cauţi între oameni? şi ce ai prins la
limbă? II
Ce spui ce e românul, şi care ai lui
părinţi, Ce noapte variată! ce groaznică vedere!
Şi care a lui drepturi, şi cum soarta îl Stăi! Îmi aduc aminte: în vis eu mă
schimbă, făceam
Cât geme sau cât râde, şi ce e-ntre fiinţi? C-aş fi fost prunc, îmi pare, şi fără griji,
Nu-i spune aşa multe, că el însuşi te durere,
prinde În casa părintească cu grijă mă creşteam.
Şi de odor te duce la chiar stăpânul său. Trei fraţi ce avusesem părinţii mei
Să nu te uiţi la dânsul cum cumpără şi pierdură
vinde, Şi rămăsesem singur cu-al lor fierbinte
Lasă-l în trândăvie şi tu ia-ţi zborul tău. dor;
.................. Trei fii creştea în mine tânăra lor căldură
.................. Şi le zâmbea în mine toată nădejdea lor.
Ivirea primăverii, privighetoare, cântă!
La întuneric spune-ţi şi păsul, ş-al tău La vârsta mea, în chipu-mi c-o lungă
dor; suspinare
În umbră deasă cântă, că valea îţi Ei se uita, ş-în ele afla asemănare
răscântă, Acelor umbre scumpe ce nencetat vedea.
Pustiul te ascultă, şi e mai simţitor.
Eu nu ştiam necazul, nu cunoşteam
vezi mai multe poezii de: Ion Heliade-Rădulescu mâhnire,
Lipsa mi-era streină, ş-orice nenorocire;
O altă auroră în sufletu-mi luceşte, În braţul îngrijirei răul nu îndrăznea.
Rază necunoscută d-a altor lumi ziori;
Ochii mi se deschide, şi-n ochii mei III
zâmbeşte
Ziua zilelor noastre, vecii netrecători. Dar visu-şi schimbă faţa, se prefăcură
toate!
Veacurile, viaţa-mi ca nopţi se strecurară, Şi parcă de când lumea părinţi nu am
Ş-încovoiat pe groapa-mi, o văz că s-a avut;
deschis Simţii cruzimea soartei în recea
Ş-îmi face loc printr-însa să trec preste streinătate
hotară -
Şi mă văzui în lume pustiu, necunoscut. Şi se făcea că traiu-mi ceva se mai lesni;
Vedeam în a mea casă bogata-ndestulare
Ai mei mă părăsiră; p-a mea copilărie Ş-în preajma mea mulţime de lume-a se
Grijele dau năvală, nevoia cunoscui; hrăni.
Se veşteji pe faţa-mi oricare bucurie
Ş-orice amar al vieţii până în fund băui. Mulţime de mijloace acum mi se-nlesniră,
Drumuri deosebite acum mi s-au deschis,
În voile-ntâmplării, întru a mea sudoare Şi bunătăţi, păcate, amestec se-nmulţiră,
Îmi câştigam o hrană abia-ndestulătoare, Şi mângâieri şi chinuri mă zvârcolea în
Împins de vântul soartei subt cer fără vis.
senin,
Pe câmpul norocirei objetele în sfadă,
Fără nici o povaţă şi făr-adăpostire Spini, flori, verdeaţ-amestec se-nfăţişa
În voia-mi nendrăzneaţă şi fără îngrijire. grămadă,
Cât e de crud să te-afli între ai tăi strein! Cuvânt, vedere, cuget... în tot mă
rătăceam.
IV Plecam pe cărări netezi şi foarte-
ntortoiate;
Dar un năluc urmează, şi visu-şi schimbă Stam să-mi mai iau odihnă, şi gânduri
faţa. mestecate
Mă pomenii în drumu-mi tovarăş că Mă îndrepta-n picioare, m-oprea... şi iar
aveam: porneam.
Pare că mă-nsurasem, ş-amara mea viaţă
Cu o fiinţă dragă părtaş o îndulceam. VI

Cât o iubeam! şi câtă simţeam eu fericire! Dar visu-şi schimbă faţa, şi iarăşi lângă
Eu o vedeam un înger chiar într-adins mine
venit, Văzui acea fiinţă ce-atâta o iubeam.
Nedezlipit tovaroş l-a mea nenorocire, Dar ce fel de schimb magic la ochii mei
Ca să aducă pacea în sufletu-mi mâhnit. îmi vine!
P-acea fiinţă scumpă eu n-o mai
Ce bunuri eu printr-însa, ce mulţumiri cunoşteam.
plăcute
Şi ce simţiri fierbinte, plăceri necunoscute Pare că era rece l-adânca mea durere;
În dragostile noastre din zi în zi vedeam! O, taină-ngrozitoare, abia îmi răspundea!
Căutături fatale avea a ei vedere,
Prin ea mă făcui tată; simţirea-mi Şi când vorbea, ca trăsnet în sufletu-mi
adormită izbea.
Se deşteptă l-ast nume; fiinţa-mi
înmulţită Ca cugetul, ca umbra era nedezlipită,
Se revie de focul prin care eu trăiam. Vrăjmaşă pe odihna-mi era neîmblânzită;
Zicea că mă iubeşte, ş-în dragoste-i turba.
V
Ura-i îmi era pace şi dragostea-i osândă,
Visu-şi mai ţinea şârul, dar cu ceva Rece-ntr-a ei mânie şi foc când era
schimbare, blândă;
Ce-amestec şi într-însa, şi-n mine volbora!
Dragostea ce se naşte în muncile robirei,
Eu o iubeam, o groază mă trăgea înapoi; Prieten din necazuri, părtaş nenorocirei,
Ea era a mea viaţă! şi ce viaţă- Sânt însuşi curăţia, şi vecinice rămân.
ngrozitoare!
Voiam... Dar pentru mine nu era voi, Îmi era drage aste fiinţe,
Vream s-o urăsc... mi-era o muncă- Îmi era scumpă a lor vedere,
omorâtoare. Mi-era un balsam l-a mea durere;
Cele din ceruri dulci cunoştinţe
Îmi împuta vini ce nu le aveam; Era mai slabe decât a mea.
Aşteptam osândă la orice faptă mare;
Eram bănuit chiar când mă smeream, Trăiam în ele, ş-a mea viaţă
Ş-apoi, împăcată, era iertătoare. Mi-era nădejde şi fericire;
Dumnezeu însuşi şi omenire
Spaina în mine intrase, Slăveam fanatic în a lor faţă,
Bănuială mă coprinsese, Ş-a mea-nchinare mă fericea.
Sufletul mi se-ngheţase,
Cugete rânduri neînţelese Raiul credinţei, acel ferice,
Prin minte-mi repede vâjia. Binele-acela fără de nume,
Acea viaţă din ceea lume
Un chin, un iad, o muncă era a mea viaţă, Care nădejdea în fund ne zice,
Demonul geloziei turbat mă sfâşia; Toate prin ele eu le visam.
Veninul din rărunchii-i în veci mă
otrăvea, Acea din ceruri sfântă căldură,
Năpastea îndrăcită rânjea pe a lui faţă. Dragostea însuşi, blânda credinţă
Pusese-n mine a lor fiinţă
În veci fără de moarte, Şi a lor faguri într-a mea gură,
În veci se omora, Şi al lor nume eu răsuflam.
Se-ncolăcea în toarte
Ş-în veci mă blestema. Inima-mi toată în înfocare
Vulcanul Etna însuşi era,
VII Insulă-n valuri statornic sta
În viforoasa, muginda mare,
Atunci eu lângă mine văzui două fiinţe Unde-acel nume era înscris.
Nevinovate, -ntocmai aşa precum eram;
Lor le era ocară a mele suferinţe, A lor fiinţe se prefăcură
Şi la acea năpaste mai rău mă chinuiam. Una-ntr-un dulce, blând serafim,
Alta c-o sfântă, repede-arsură,
În veci a lor necinste mie mi-era durere În paznic straşnic, bun heruvim.
Ş-în veci fără de voia-mi eu le eram fatal;
Însă tovărăşia mi-era o mângâiere Unul d-aproape era-mpăcare
În muncile-mi schimbate în locul infernal. Şi mângâiere la ce lucram;
Alta de cuget sfântă mustrare
Prieteşug în mine curat se-nsânuieşte, Îmi zicea vina şi mă-ndreptam.
Şi locul de osândă nu mă mai îngrozeşte,
Un rai îmi era însuşi al închisorii sân. Geniuri două mântuitoare
A mea visare le-nfăţişa; P-ascuns se furişase ş-adânc s-a fost
A minţii mele sfătuitoare, cuibat.
Ele în viaţă mă îndrepta.
O vină-n veci aduce o vină şi mai mare,
Asfel gândirea-mi cea adâncată Ş-o patimă pe alta şi mai sfâşiitoare,
În visu-mi dulce mi le forma; Ş-a lor năvală este şiroi pustiitor.
Dar o schimbare neaşteptată
Goni nălucul ce mă-nşăla. Iar omu-n întunerec pipăie, şovăieşte;
Râpa e sub picioare, omul se prăvăleşte.
VIII Asfel păcatul este viclean ş-amăgitor!

În sfântul meu nesaţiu, delirul meu cel X


mare,
Pe dragele fiinţe ardeam să le privesc, Mă pomenii în casă-mi, şi visu-şi schimbă
Şi s-aprindea în mine o naltă înfocare faţa,
De ele să m-apropii şi dorul să-mi vădesc. În sânul casei mele eu mă vedeam strein:
Tot nu ţinea de mine, şi însuşi a mea
Ele fugea de mine ş-în veci mi-era de faţă, viaţă.
În veci eu după ele eram neobosit; Rece, fierbinte-n toate, totul mi-era un
În goan-ostenitoare ele mi-era povaţă, chin.
Dar să le-ajung vrodată în veci mi-a fost
oprit. Voiam să-mi viu în sine-mi din lunga-mi
rătăcire;
Fantome de nădejde, fiinţe-aeriene Cerui să-mi văz copiii: dar nu era mai
Şi fără de amestic cu cele pământene! mult.
Cu mintea-mi cea hrăpită semeţ mă- Un dor fără de moarte izbi a mea simţire
ntraripam. Şi numele de tată eu îngânat l-ascult.
Ele zâmbea la râvna-mi ş-îmi împuta- Alte fiinţe scumpe văzui pe lângă mine,
ndrăzneala, Al lor zâmbet la rana-mi făcea un mare
Poruncitorul deget îmi arăta greşala. bine,
Nebun d-a mea ruşine, mai repede Ş-ast schimb de mângâiere mai rău mă
zburam. sfâşia.

IX Parcă simţeam în mine o slabă bucurie,


Dar cugetu-mi pierduse tânăra-i curăţie,
Dar fără veste-odată un trăsnet Pacea cea veche-n sânu-mi mai mult nu
şărpuieşte; lăcuia.
Răsăr, şi lângă mine văz mort unul din fii.
Eu mă deştept de cuget! şi cugetu-mi XI
vorbeşte:
"Opreşte, îndrăzneţe! la muma lor să vii.' Voiam să-mi sparg veninul, să uit cele
trecute;
O văz iar lângă mine, galbenă, veştejită; Munca îmi era dragă, ca uriaş munceam;
Ea nu era schimbată, ci eu m-am fost Roduri scotea-nsutite puterile-mi
schimbat; pierdute:
În inima-mi rebelă o ură umilită Folosul l-avea alţii, eu lipsa dobândeam.
Petreceri înţelepte, aflări ingenioase Ochii îi era negri ş-un foc în ei de sânge,
Mintea-mi prea obosită grămadă izvodea, Subt ei un nas lung, groaznic umfla fatale
Ş-a tristului meu suflet icoane nări;
credincioase Gura-i, un iad de largă, voia cochet a
Isprăvi avea destule, dar şâr nu mai ţinea. strânge;
Scălâmbu era-n faţa-i, în trupu-i, în
Lumea se învăţase să m-aibă pentru sine, mişcări.
Şi orice obosire sau muncă pentru mine
Mi-era o mare vină - şi aspru m-osândea! Galbenă şi uscată faţa-i cea lunguiată,
Până la urechi buza-i d-ocară-nveninată,
Mi-era păcat de moarte oricare slăbiciune Un rumen de strigoaică în veci se-
Şi fapte-obicinuite oricare fapte bune; mprumuta.
Un rob streini şi rude al lor mă socotea.
Picioare de insectă ce foametea o vesteşte,
XII În veci nesăţioasă cu cinstea se hrăneşte
De la streini şi rude, făr' a putea-o da.
Dar visu-şi schimbă faţa. Cu cruda a mea
soartă XIV
Pare că mă-mpăcasem ş-odată iar văzui
Pe heruvimu-acela l-a fericirei poartă, Visu-şi mai ţinea şârul, dar cu ceva
Schimbat în negru înger, şi nu-l mai schimbare;
cunoscui. Şi-ast înger de-ntunerec în veci mă
Ce spaimă de-ntunerec! ce iazmă- ispitea,
ngrozitoare! Spion faptelor mele ardea de răzbunare
Viclean ascuns, făţarnic, împieliţat Satan. Ş-în tribunalul lumei pârâş mă osândea!
Un duh semeţ de vrajbă, turbat de
răzbunare! O sfântă hotărâre m-armă întru putere
Şarpe îi era limba, pe cinstea mea Să rabd astă ispită. Dar, Doamne! ce
duşman! văzui?
Ast duh de răzvrătire era însuşi muiere,
În faptele-i spurcate era însuşi păcatul, Şi nici o dosebire de drac nu cunoscui!
Subt mască de virtute vedeai pe
vinovatul; Să aibi în veci de faţă o singură idee!
În veci dup-ale sale şi umbra-i bănuia. Să ştii că a ta taină e-n mână de femeie,
Şi ea să te supuie în spate-a o purta!
Ardea să-l crează lumea de cinste, curăţie,
Şi lumea-l vedea-ntocmai ocară, viclenie; Adevărat uşure, n-aveam vreo povară;
Şi când afla că-l ştie, atuncea se-ndrăcea. Dar greu e s-aibi asupră-ţi femeia cea
uşoară
XIII Ş-în voile-i vrodată să nu poţi a intra!

Parcă era femeie... trăsuri amestecate XV


Se gâlcevea pe faţa-i de nevoiaş bărbat:
Lungă, lungă, subţire şi oase înşârate, Aduse întâmplarea şi visu-şi schimbă
O sprintenă momâie forma grozavu-i stat. faţa:
Taina-mi nu mai fu taină, povara mută,
scuturai; Şi singur numai mie mi-e dat a o citi.
Pare că eram slobod, voii să-mi schimb
viaţa, XVII
Dar nici o fericire mai mult nu mai aflai.
Lumea îmi era dragă; privata mea viaţă,
În oricare-a mea faptă eu n-aveam Când veselă, când tristă, într-însa
mângâiere, petreceam;
În oricare prieten aflam ascuns vrăjmaş, Dar perspectiva lumei îşi pierde a ei faţă
În orice om o spaimă, în mine o durere, Privind-o de aproape precum eu o
O vecinică osândă chiar într-al meu lăcaş. priveam.

Urâsem omenirea în câţi îi cunoscusem Amestecu-ntre oameni te-neacă de-


Şi mi-era drag tot omul pe care nu-l mbulzire
văzusem, Şi daca de la dânşii nu iei vinele lor,
Şi decât toţi pe mine mai mult mă Silit a-ntoarce răul l-a lor nedreptăţire;
osândeam. Dar paza personală te face bănuitor.
Mă învăţasem vina ca să mi-o dau tot Şi rea e bănuiala! un vierme al vieţii
mie; Ce n-ascultă cuvântul, nici liniştea
Ast obicei cu lumea m-avea întru frăţie poveţii!
Ş-apururea cu mine făcea de mă- Omul supus la dânsa în veci e ticălos.
nvrăjbeam.
Greşita cugetare ce-aduce fericirea
XVI N-o schimb pe adevărul ce-mi stinge
nălucirea,
Trecutul pentru mine ştersese-orice Ş-un ideal ferice mi-l surpă de tot jos.
părere
Şi orice suvenire adânc mă sfâşia, XVIII
Iar viitorul groaznic îmi prevestea
durere; Pe aripile vremii zbura ş-a mea viaţă,
Nădejdea mă urâse, încât nici m-amăgea. Cu vârst-a mele patimi pâşând se potolea;
Dar viţiul spre seară creşte de dimineaţă,
Vream să desfac cu lumea oricare Şi viţurile mele cu vârsta se mărea.
legătură,
Să fiu slobod în toate, să fiu numai al Ce n-aş fi dat să-ntâmpin ştiinţa
meu, bărbăţiei,
Dar mă ţinea într-însa o singură făptură Să-mi lumineze viaţa tovarăşă deplin
Ce-mi răsfrângea în lume pe însuşi Cu-ncrederea aceea a nevinovăţiei
Dumnezeu. Şi al copilărie-mi blândul acel senin!

Taina aceasta vecinic la om nu va fi zisă: Râvna mi se stinsese, în toate eram rece,


În inima-mi zdrobită în flăcări este scrisă, Primejdie ori pace ştiam că-n rându-i
Ce şi a ei ţărână în veci o va-ncălzi; trece.
A fi rău mi-era silă, şi bun din obicei.
E scrisă într-o limbă aci necunoscută
Pe inima-mi ce geme şi care-n veci e Întreaga fericire, cereasca-mpărăţie
Au câştigat-o pruncii ş-a minţii sărăcie; O, zile! sau ce nume vouă vi se cuvine?
Acum, spre umbra morţii, acea făclie cei. Dar aţi trecut! ce trece mai mult el nu mai
vine.
XIX Era mai dinainte să vă întreb pe voi.

Dar o lumină sfântă la ochii mei îmi vine, vezi mai multe poezii de: Ion Heliade-Rădulescu
Ascunsuri se descoper la slabele-mi
vederi; Te las, patrie, sotie,
În slavă-i adevărul s-aşază lângă mine; Ah! si dorul v-a-mpilat,
Visul îşi schimbă faţa, şi nu mai văz Jugul greu v-a-ngenuncheat,
păreri. Viata-amara, moar te vie!
În aste adevăruri văz o vicleană spaimă Te las, patrie,-n lamente
Care din iad ieşise atât a m-amăgi, Si-n catene fiii tai;
Care c-o nepătrunsă ş-îngrozitoare taină Rad si danta toti cei rai
Atâta fără preget în veci mă ispiti. La suspinele-ti ardente.
Pruncul tipa, mama plange,
În urmă ca o groază la faţă se schimbase, Tata geme greu sub fier,
Şi toat-asemănarea în iazmă îşi luase Junii nalta pumni la cer,
Trufaşului acela bun paznic heruvim. Si tiranii-s beti de sange.
Rusul bate, neamtu-ntinde,
Ce groaznică ispită! ce-ndemnuri Veneticul blestemat,
vinovate! Lor ce naibei s-a-nchinat,
Dar recunosc în urmă p-adevăratul frate Tara, fata, toate-si vinde.
Frumosului meu, blându şi dulce serafim.
Te las, patrie,-n sclavie;
XX Si-n pamant si loc strain
Nu m-asteapta decat chin,
O altă auroră în sufletu-mi luceşte, Viata-amara, moarte vie.
Rază necunoscută d-a altor lumi ziori; Voi vedea munte si vale,
Ochii mi se deschide, şi-n ochii mei Fetisoare, ochi frumosi,
zâmbeşte Gesturi, datini, juni voiosi,
Ziua zilelor noastre, vecii netrecători. Dar nimic ca ale tale.
Rauri, mare, vanturi, stele,
Veacurile, viaţa-mi ca nopţi se strecurară, Toate-s surde l-al meu chin;
Ş-încovoiat pe groapa-mi, o văz că s-a Nu esti, Oltule, strain:
deschis Spune tu de ale mele.
Ş-îmi face loc printr-însa să trec preste D-oi vedea si lumea-ntreaga,
hotară. Spune ca nu sunt ai mei;
E poarta veciniciei!... şi mă deştept din D-oi vedea eroi si zei,
vis! Nu e Romania draga.
Te las, dulce Romanie,
Fruntea-mi albită toată către pământ se Dar, d-a vrea si Dumnezeu,
lasă, A veni si randul meu
Braţele-mi răzemate toiagul meu apasă, Sa mor, sa traiesti tu vie.
Iar sufletu-mi se-ntoarce şi cată înapoi... Moartea pentr u-a ta scapare
A fost toata tinta mea;
Fericirea-mi cea mai mare Sau dinţi mistreţi spumează?
E sa mor cand vei via. Mustăţi, gheare zărit-ai?
Vrun muget auzit-ai?
vezi mai multe poezii de: Ion Heliade-Rădulescu Vro trombă naintează?
Vro coadă măciucheată, vrun cap pletos
şi mare,
E roşu, pătat, negru, gălbui? Ce piele
are?”1
“D-istoria naturii o ştii că n-am habar,
O vulpe copilandră ce-abia se apucase Nu mă cunoşti de dascăl, geambaş ori
De-aceea ce-nvăţase, maimuţar.
Să calce-n urma mă-sii, în pungă fără La ce mă-ntrebi, cumetre, nu mă pricep
bani, de loc:
Să cumpere la gâşte, găini, cocoşi, Îţi spui că-i Ťăla mare, un frunteş
curcani... dobitocť.”
Porni din vizunie, Aşa vorbea-ntre ei
Prin crâng se tot coti, Meseriaşii mei;
Ieşi într-o câmpie — Şi-n sfatu-nsufleţit
Ş-odată se opri. Nici prinseră de veste
Un cal slobod aicea păştea în voie bună; Când, iat’, au şi sosit
A vântului suflare prin coamă-i se juca, La locul de poveste:
Şi falnic peste câmpuri în preajmă-i Chiaburul, teleleica, acum gătea de masă.
căuta, Iar calul, cât îi simte, păşunea pe loc lasă,
De latele-i copite pământul se detună. Pe loc în vânt înalţă cap falnic, fioros,
Dar biata speculantă cal încă nu văzuse; Şi nările-i se umflă; un ochi înfurios
Se uită, îl măsoară, Albeaţa-ntreroşaşte, lumina aţintează,
Şi ochii-n cap îi joacă Şi coama-i se zburleşte şi coada-i
Şi dinţii-n gură-i toacă... undoiază;
Se-ntoarce, se strecoară, În jos capul avântă, azvârle dinapoi
Prin tufe o tuleşte şi-n clip-acasă fuse. (Nu sufere cel slobod lupi, vulpi, tigri-
Aleargă la cumătrul, nea lupul, şi-l cotoi);
găseşte: Pe câmp d-a lungul fuge şi tropotu-i
“Nea lupe, cumetraşe, dă tare, te găteşte, detună
Vin’, vino după mine, ici, uite, la un loc, Şi bubuie pământul şi luncă, crâng
Să vezi un... ăla mare, un frunteş dobitoc. răsună.
Aoleo, dragă cumetre! Dar vulpea e vicleană,
E un zdravăn chilipir, Şi viclenia zboară;
D-aci poţi, zău, să te umfli O ia după poiană,
Şi în burtă, şi-n chimir.” Prin tufe se strecoară
Iar lupul îi rânjaşte (căci astfel el Şi iese înainte, când calul se opreşte,
zâmbeşte) Şi-ncepe să-i vorbească, nu aspru, ci
Şi-ncepe să-i vorbească: “Cu mine cin’ s-a vulpeşte:
pus “Stăpâne, plecăciune!
La căpătâi n-a scos-o; dar ia îmi Sunt roaba dumitale.
povesteşte, Eşti slobod şi e jale
Urechile lungi are? Sau coarne nalţă-n Cu-atâta-nţelepciune
sus?
Să umbli preste câmpuri. Îţi spun, drept Iar vulpea o tulise republica plângând.
datorie, Desluşit ne dovedeşte
Că noi, câteva fiare, avem tovărăşie Fabula ce am citit
Dreptatea să cunoaştem1, curând să Că viclenii îşi fac planuri,
dezrobim Dar nu-n veci au izbutit.
Juvinii, dobitoace şi slobozi să trăim.
În astă eterie ce pravili mari găteşte, vezi mai multe poezii de: Ion Heliade-Rădulescu
Un lup cu coada lungă, vestit republican,
În sfaturi prezidează, înduplecă, D-ajuns! Nu mai chem soarta; nici
-ntăreşte, lacrimi, nici suspine
Încât i s-a dus vestea acestui gâligan. N-au imblanzit destinul; si ora mi-a
Eu viu ca să-ţi propunem a te uni cu noi. sunat!
Dar, ia, şi prezidentul soseşte dinapoi Cantarea mea din urma si lira-mi a-
Şi va să-ţi dezvelească ntonat.
Materia frăţească. Dar canta, a mea lira, accentele-ti sunt
Să spui lui cum te cheamă, că el pe loc te- line.
nscrie Vezi colo unde raul suspina trecator
În condica cea mare şi-ţi dă şi vrednicie.” Sub salcea plangatoare ce trist se
Iar calul, ce prea lesne cu omul se- despleteste,
nvoieşte, E neted locu-acuma si iarba verde creste;
De coada titirită a vulpii se-ndoieşte Iar maine-o movilita, o piatra sub ea, dor.
Şi cugetul viclenei îndată îl pătrunde; Ici trista filomela si tineri pasarele
Şi, făr-a pierde vreme, rânchează şi Sub salcia umbroasa din svol se vor lasa
răspunde: E pace; si repaos, racoare vor af la
“Jupâni republicani, Si ma va plange vocea duioasei turturele.
Vestiţi americani! Caci p-a mea piatra muta adesea va veni
D-aveţi aşa dorinţă al meu nume să ştiţi, A-si racori durerea la unda-nseninata,
E ici scris pe potcoavă. Puteţi să mi-l Si-n jurul lirei mele, de ramuri atarnata,
citiţi.” Al sau cuib solitariu si vaduv a-si cladi.
La aste vorbe vulpea îndată o sfecleşte, Caci am iubit ca dansa, si calda mea
În laturi cam priveşte, tarana
Încet coada îşi strânge, se trage la o parte. De focul meu va arde, mormantu-mi va
“Cât pentru mine, zise, vă spun că nu ştiu salta:
carte, Dasupra-i pasarela cu dor va repeta
Căci răposata mamă, fiind cam scăpătată, Suspinele-ti ardente aci langa fantana.
Şi tata, fără slujbă, la şcoală nu m-au dat; E noapte-a mea dilecta, caci ziua-mi a
Iar domnul lup se trage din casă lăudată, apus.
Şi cartea, câtă este, de rost o a-nvăţat.” Cand luna bland, senina prin frunze va
Domn lupul, greu la ceafă, ce punga-i cam patrunde
secase Si lin se va rasfrange jos, colo, p-ale unde
Şi maţu-i leşinase Si cand adie mistic zefiru-n svol pe sus,
Şi burta începuse să tot îi ghiorăiască,
Se duse să citească. Cu valul alb ca gazul, cu manta
Iar calul, ce sta gata cu numele-n picior, onduioasa,
C-o bună lovitură ţi-l culcă binişor. Cu parul tau de aur ca raze rasfirat,
Avântă iarăşi capul şi fuge ninchezând; Vin’, scumpa mea Elvira, si sanu-ti
infocat
Lipeste-l d-asta lira si muta, si duioasa.
Cu degetu-ti de roze, d-albetea unui crin,
Desteapta-n ea un sunet, Elvira-
namorata;
Cu-acel sunet imita pe coarda-nfiorata
Cantarea mea din urma si ultimul suspin.
Eu, desteptat d-ast sunet din lunga-mi
lunga pace,
In saltul de viata pe loc m-oi avanta,
Ca spirit al credintei in juru-ti voi svola,
Cu-a ta credinta-ndata intr-una ma voi
face.
Si-n sacra mea ardoare ferice voi sorbi
Acele fierbinti lacrimi, a ochilor rouare;
Cu tine dimpreuna voi intona cantare
Ca-n asta de pe ur ma a despartirii zi.

vezi mai multe poezii de: Ion Heliade-Rădulescu

S-ar putea să vă placă și