Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal

Încheiat astăzi 20 septembrie 2021 în urma desfăşurării şedinţei cu părinţii a clasei a II- a
A de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Ṣendreni, Galaṭi, având următoarea ordine de zi:

 prezentarea specificului fiecărei discipline care se studiază în clasa a II- a;


 prezentarea normelor de protecţie a muncii şi respectarea regulilor din Regulamentul de
ordine interioară;
 alegerea comitetului de părinţi al clasei.
 acordul pentru achiziţionarea auxiliarelor şi alegerea acestora
 diverse

- Se prezintă specificul fiecărei discipline care se studiază în clasa pregătitoare


- Se prezintă de către cadrul didactic normele de protecţie a muncii şi regulamentul şcolar
- Se alege comitetul de părinţi al clasei a II- a A. Se fac propuneri şi în urma votului liber
exprimat, comitetul de părinţi va avea următoarea componenţă: Alexe Ionela - preşedinte,
Astefanei Gianina- membru, Leonte Lenuta- membru.
- Se prezintă oferta de auxiliare şi în urma acordului liber exprimat al părinţilor se aleg
caietele/
- Se dau indicaţii de către învăţătoare în ceea ce priveşte abordarea copilului şcolar.

La şedinţă au participat părinţiie elevilor clasei a II- a A, conform Anexei cu prezenţa şi


învăţătoarea clasei.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

Membrii comitetului de părinṭi:


1…………………………………
2…………………………………
3…………………………………

Prof. Înv. Manole Sabrina – Gabriela