Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 1

ȘENDRENI-GALAȚI,
CLASA a II-a A

NR. TEMA PROPUSĂ DATA ORA/LOCUL RESPON


CRT DESFĂŞURĂR SABIL
. II
1. Constituirea Comitetului de Părinţi pe 26.09. Sala de clasă Învăţător
clasă 2012
Prelucrarea Regulamentului de ordine
interioară
Stabilirea tematicii pentru lectorate
2. Măsuri de combatere a rămânerii în urmă 24 10. Sala de clasă Învăţător
la învăţătură 2012 Preş. Com d
părinţi
3. Probleme de disciplină a clasei 21.11. Sala de clasă Învăţător
Păstrarea bazei materiale 2012 Preş. Com d
părinţi
4. Dificultăţi de învăţare 19.12. Sala de clasă Învăţător
Propuneri pentru participarea la 2012 Preş. Com d
programul de remediere părinţi
5. Aportul Comitetului de părinţi la 30.01. Sala de clasă Învăţător
înfrumuseţarea spaţiului şcolar 2013 Preş. Com d
Propuneri de activităţi pentru timpul liber părinţi
6. Forme ale colaborării şcolii cu familia 20.02. Sala de clasă Învăţător
2013 Preş. Com d
părinţi
7. Conduita elevilor la lecţii şi în colectivul 20.03. Sala de clasă Învăţător
clasei ( relaţii interpersonale) 2013 Preş. Com d
părinţi
8. Planificarea timpului liber al elevilor 24.04. Sala de clasă Învăţător
2013 Preş. Com d
părinţi
9. Latura psihologică- componentă de bază 22.05. Sala de clasă Învăţător
a personalităţii umane 2013 Preş. Com d
părinţi
10. Situaţia elevilor la învăţătură 19.06. Sala de clasă Învăţător
Propuneri de activităţi pentru vacanţa de 2013 Preş. Com d
vară părinţi
GRAFICUL LECTORATELOR CU PĂRINŢII
ȘCOALA GIMNAZIALA NR 1
ȘENDRENI-GALAȚI,
CLASA a II-a A