Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE


Galaţi, Al. I. Cuza, 35, 800010
Tel. 0336.130217
www.fmfgl.ro

INFORMAȚII PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ


SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Înscrierea absolvenţilor pentru susţinerea examenului de licenţă,


sesiunea septembrie 2020, se va face în perioada 07 – 18 septembrie 2020.

I PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ, ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, MOAȘE


1. Proba scrisă – test grilă - luni, 21 septembrie 2020, începând cu ora 09.00
Intrarea candidaților se va face pe baza unui act de identitate, începand cu ora
08.00, respectând distanțarea socială și legislația în vigoare
2. Proba de susținere a lucrărilor de licență – se vor desfășura „față în față”
respectând distanțarea absolvenților în vederea susținerii lucrării de licență și
legislația în vigoare.

II PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ DENTARĂ


1. Proba scrisă – test grilă - luni, 21 septembrie 2020, începând cu ora 09.00
Intrarea candidaților se va face pe baza unui act de identitate, începand cu ora
08.00, respectând distanțarea socială și legislația în vigoare
2. Proba practică – marți 22 septembrie, începând cu ora 16.00 și miercuri 23
septembrie ora 08.00, constând din analiza unui model de studiu și/sau o radiografie
dentară.
3. Proba de susținere a lucrărilor de licență – se vor desfășura „față în față”
respectând distanțarea absolvenților în vederea susținerii lucrării de licență și
legislația în vigoare.
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
Galaţi, Al. I. Cuza, 35, 800010
Tel. 0336.130217
www.fmfgl.ro

III PROGRAMUL DE STUDII FARMACIE


1. Proba scrisă – test grilă - luni, 21 septembrie 2020, începând cu ora 09.00
Intrarea candidaților se va face pe baza unui act de identitate, începand cu ora
08.00, respectând legislația în vigoare
2. Proba practică – marți 22 septembrie, începând cu ora 15.00 și miercuri 23
septembrie ora 08.00, se va susține partea teoretică afentă acestei probe
a) Proba de tehnologie farmaceutica – se va susține partea teoretică
b) Proba de chimie farmaceutică – se va desfăşura doar teoretic, oral, cu descrierea
modului de lucru asupra reacţiilor de identificare şi control a limitelor de
impurităţi anorganice într-o substanţă farmaceutică, precum şi încadrarea
substanţei în clasa chimică, respectiv farmacologică.
3. Proba de susținere a lucrărilor de licență – 24-25 septembrie 2020 se vor desfășura
„față în față” respectând distanțarea absolvenților în vederea susținerii lucrării de
licență și legislația în vigoare.