Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE ȘI DREPT Anul univ.

2020-2021
SPECIALIZAREA AACTSO Sesiunea IUNIE 2021
DEPARTAMENTUL M.A.A.

BILET DE EVALUARE FINALA NR. 1

Disciplina POLITICI ÎN TURISMUL MONDIAL, Anul de studii II

Subiectele:

1. Identificați și definiți indicatorii de bază privind destinația turistică.


2. Identificați principalele tipuri de multiplicatori turistici ai cheltuielilor/veniturilor.
3. Definiți politica turistică și precizați care sunt obiectivele politicii turistice.
4. Care sunt componentele indicelui de competitivitate în turism?
5. Precizați componentele Contului Satelit al Turismului și Călătoriilor – conturile cererii.
6. Precizați obiectivele politicii turistice pentru destinația aleasa de dumneavoastra în cadrul proiectului și
trei atracții turistice pe care le recomandați potențialilor turiști.

Barem:
- 6 întrebari deschise x 1,5 puncte=9 puncte
- 1 punct din oficiu
Timp de lucru: 40 de minute

Director departament, Examinator,


Conf . univ. dr. Daniela MIHAI Lect. univ. dr. Cristina Micu