Sunteți pe pagina 1din 3

Programul național pilot de tip „Școală după școală" - PROGRAM NAȚIONAL DE ACTIVITĂȚI REMEDIALE PENTRU ELEV

Localitatea................................................................./Județul.........................
Hurezani judetul Gorj
Unitate de învățământ Scoala Gimnaziala Hurezani_
Clasa a VIII-a
Nume si Prenume elev:ALBU ION LUCIAN
Tabel participare activități remediale

Luna______/Anul____________________
martie anul 2021

Ziua Disciplina
D1 (lb. și lit. rom) D2(matematica) D3(….)
Nr.
Nr. absente
Nr. ore de Nr. absente motivate Nr. ore de Nr. ore de absente
motivate
prezență medical prezență prezență motivate
medical
medical
1
2
3
4
5
6
7
8
9 1 1
10
11 1 1
12 1 1
13
14
15 1
16 1 1
17
18 1
19 1
20
21
22 1
23 1 1
24
25 1
26 1
27
28
29 1 1
30 1 1
31
Total 10 0 10 0 0 0

Nume , prenume, semnătura:


Cadru didactic D1 IONESCU IRINA
Cadru didactic D2 MINCHICI GHERGHINA
Cadru didactic D3___________
Cadru didactic D4___________
Cadru didactic Dn___________
Anexa nr. 1_Tabel elev
MEDIALE PENTRU ELEVI

activități remediale

Dn(….)
Total
Nr. absente
Nr. ore de Total ore absențe Total ore Total număr de
motivate
prezență prezență motivate efectuate ore finanțabile
medical
medical
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 0 2
0 0 0
2 0 2
2 0 2
0 0 0
0 0 0
1 0 1
2 0 2
0 0 0
1 0 1
1 0 1
0 0 0
0 0 0
1 0 1
2 0 2
0 0 0
1 0 1
1 0 1
0 0 0
0 0 0
2 0 2
2 0 2
0 0 0
0 0 20 0 20 20

S-ar putea să vă placă și