Sunteți pe pagina 1din 8

Probleme la tema 5.

Problema 1. Fie că firma planifică fabricarea și comercializarea unui singur produs în volum de
15 000 unități la un preț de 200 lei. Costurile variabile sunt planificate în mările de 120 lei,
costurile constante totale pentru perioada planificată vor constitui 600 mii lei. Firma planifică să
obțină în primul an d activitate un profit operațional în mărime de 750 mii lei. În al doilea an de
activitate conducerea firmei are intenția de a majora venitul din vânzări cu 10%, fără a ieși din
cadrul diapazonului relevant prin majorarea cantității până la 16 500 unități. Se cere de a
determina:
1. volumul vânzărilor pentru a obține în primul an de activitate un profit egal cu zero și
profitul dorit în sumă de 750 mii lei;
2. cu cât se va reduce venitul din vânzări fără ca firma să suporte pierderi (coeficientul
securității);
3. valoarea minimă a prețului de vânzare a produsului, suma maximă a costurilor totale
pe care le poate suporta firma și momentul temporal al atingerii situației de echilibru;
4. cu cât se va modifica profitul operațional la creșterea cu 10% a volumului de vânzări.

Rezolvare:
1 Pragul rentabilității = Costuri și chelt fixe/ Marja de contr unitară = 600 000/ (200 - 120) = 7
500 unit
Pragul rentabil în lei = Costuri și chelt fixe/ Rata marjei de contr = 600 000/ 40% = 1 500 000 lei
Rata marjei de contributie = Marja de contr/ VV * 100 = (200 - 120)/ 200 * 100 = 40%
VV necesar pt a obține profitul dorit = (Costuri și chelt fixe + profitul dorit)/ Marja de contr
unitară = (600 000 + 750 000)/ (200-120) = 16 875 unit
VV necesar pt a obține profitul dorit în lei = (Costuri și chelt fixe + profitul dorit)/ Rata marjei de
contr = (600 000 + 750 000)/ 40% = 3 375 000 lei
Verificare:
VV 3 375 000 lei
Cost și chelt var 16 875 * 120 = 2 025 000 lei
Marja de contr 3 375 000 - 2 025 000 = 1 350 000 lei
Costuri și ch fixe 1 350 000 - 600 000 = 750 000 lei

2 Coeficientul securității = Indicatorul securității/ VV planificat * 100 = (VV planificat - VV în


punctul critic) / VV planificat * 100 = (15 000 - 7 500)/ 15 000 * 100 = 50%

3 Preț min = (Cost și chelt fixe/ Cant planif ) + cost și chelt var unit = (600 000/ 15 000) + 120 =
160 lei
Suma max a cost și chelt totale = VV totale = 15 000 * 200 = 3 000 000 lei
Momentul temporar = 260 zile ….. 15 000 unit
X ….. 7 500 unit
X = 260 * 7 500/ 15 000 = 130 zile

4 Pârghia operațională = Marja de contrib/ Profit operațional = (VV - Costuri și chelt var totale) /
(VV - Cosuri și chelt var totale - Cost și chelt fixe) = (3 000 000 - (120 * 15 000))/ (3 000 000 -
(120 * 15 000) - 600 000) = 1 200 000/ 600 000 = 2
La creștere VV cu 1%, profitul operațional va crește cu 2%, dar la creșterea VV cu 10%, profitul
operațional va crește cu 20% (2*10) și va constitui 600 000 * 120% = 720 000 lei.

Pentru ca firma să obțină un profit egal cu zero, aceasta trebuie să vândă 7 500 unit și să obțină
un venit în valoare de 1 500 000 lei. Pentru a obține un profit în mărime de 750 000 lei, firma
trebuie să vândă 16 875 unit și să obțină un venit în valoare de 3 375 000 lei.
1
În caz de necesitate, firma poate să reducă VV până la 50%, obținând profit. În cazul reducerii
VV cu 50%, firma va obține un profit egal cu 0, iar dacă va reduce mai mult de 50%, firma va
înregistra pierderi.
Valoarea minimală a prețului de vânzare nu trebuie să depășească mărimea de 160 lei, suma
maximală a costurilor și chelt pe care le poate suporta firma, nu trebuie să depășească mărimea
de 3 000 000 lei. Pt ca firma să își acopere toate costurile și cheltuielile aferente fabricării
produsului dat, aceasta trebuie să lucreze 130 zile, următoarele 130 de zile vor aduce entității
profit. În cazul creșterii VV cu 10%, profitul operațional se va majora cu 20% și va constitui
720.000 lei.

Problema 2. Firma „Omega” studiind piața de desfacere a calculat, că în primul an al activității


sale va putea vinde 9 000 unități a produsului „A”. Prețul de vânzare planificat a unei unități va
fi 50 lei, costurile variabile vor constitui 60% din prețul de vânzare. Suma costurilor constante în
perioada planificată vor constitui 40 000 lei. În al doilea an de activitate firma planifică
majorarea vânzărilor cu 5%. De calculat:
1. pragul rentabilității,
2. indicatorul securității,
3. prețul minimal și costurile totale pe cate le poate suporta întreprinderea,
4. momentul temporar al atingerii situației de echilibru,
5. volumul vânzărilor ce va permite firmei să primească profitul operațional în mărime de
20 000 lei,
6. efectul pârghiei operaționale.

Rezolvare:
1 Pragul rentabil= Costuri și chelt fixe/ Marja de contr unit= 40 000/(50 - 50*60%) = 2 000 unit
Pragul rentabil în lei = Costuri și chelt fixe/ Rata marjei de contr = 40 000/ 40% = 100 000 lei
Rata marjei de contributie = Marja de contr/ VV * 100 = (50 - 30)/ 50 * 100 = 40%

2 Coeficientul securității = Indicatorul securității/ VV planificat * 100 = (VV planificat - VV în


punctul critic) / VV planificat * 100 = (9 000 - 2 000)/ 9 000 * 100 = 78%

3 Preț min=(Cost și chelt fixe/ Cant planif )+cost și chelt var unit=(40 000/ 9 000)+30 = 34,4 lei
Suma max a cost și chelt totale = VV totale = 9 000 * 50 = 450 000 lei
Momentul temporar = 260 zile ….. 9 000 unit
X ….. 2 000 unit
X = 260 * 2 000/ 9 000 = 58 zile

4 Pârghia operațională = Marja de contrib/ Profit operațional = (VV - Costuri și chelt var totale) /
(VV - Cosuri și chelt var totale - Cost și chelt fixe) = ((9 000*50)- (9 000 * 30))/ ((9 000*30) -
(9 000 * 50) - 40 000) = (450 000 - 270 000)/( (450 000 - 270 000) - 40 000) = 180 000/ 140 000
= 1,29
La creștere VV cu 1%, profitul operațional va crește cu 1,29%, dar la creșterea VV cu 5%,
profitul operațional va crește cu 6,45% (1,29*5) și va constitui 140 000 * 106,45% = 149 030 lei.

5 VV necesar pt a obține profitul dorit = (Costuri și chelt fixe + profitul dorit)/ Marja de contr
unitară = (40 000 + 20 000)/20 = 3 000 unit
VV necesar pt a obține profitul dorit în lei = (Costuri și chelt fixe + profitul dorit)/ Rata marjei de
contr = (40 000 + 20 000)/ 40% = 150 000 lei
Verificare:
VV 150 000 lei
2
Cost și chelt var 3 000 * 30 = 90 000 lei
Marja de contr 150 000 - 90 000 = 60 000 lei
Costuri și ch fixe 40 000
Profit operaț 60 000 - 40 000 = 20 000 lei

Pentru ca firma să obțină un profit egal cu zero, aceasta trebuie să vândă 2 000 unit și să obțină
un venit în valoare de 100 000 lei.
În caz de necesitate, firma poate să reducă VV până la 78%, obținând profit. În cazul reducerii
VV cu 78%, firma va obține un profit egal cu 0, iar dacă va reduce mai mult de 78%, firma va
înregistra pierderi.
Valoarea minimală a prețului de vânzare nu trebuie să depășească mărimea de 34,4 lei, suma
maximală a costurilor și chelt pe care le poate suporta firma, nu trebuie să depășească mărimea
de 450 000 lei. Pt ca firma să își acopere toate costurile și cheltuielile aferente fabricării
produsului dat, aceasta trebuie să lucreze 58 zile, următoarele 202 de zile vor aduce entității
profit. În cazul creșterii VV cu 5%, profitul operațional se va majora cu 6,45% și va constitui
149.030 lei.
Pt a obține un profit dorit în valoare de 20 000 lei, firma trebuie să vândă 3 000 unit și să obțină
un venit de 150 000 lei.

Problema 3. Folosind datele de mai jos de calculat pragul rentabilității.


Rata marjei de contribuție 40%
Rata profitului operațional 15%
Venitul din vânzări 500 000 lei.
Rezolvare
Marja de contributie =500 000*40%=200 000 lei
CCV=500 000-200 000=300 000 lei
PO=500 000*15%=75 000 lei
CCF=200 000-75 000=125 000 lei
Pragul de rentabilitate=125 000/0.4=312 500 lei

Problema 4. Întreprinderea planifică fabricarea și vânzarea a două produse: OMO și TIDE.


Informația aferentă prețului și costurile este prezentată mai jos:
Indicatori OMO TIDE
1.Volumul vânzărilor, kg 258 000 310 000
2. Prețul 1 kg, lei 21 22
3. Costuri variabile la 1 kg, lei 15 16
4.Costuri constante totale, lei 185 500
Venit din vinzari 5 985 000 6 820 000 12 805 000
Cota VV 46.74 53.26 100
De calculat pragul rentabilității în total și pe tipuri de produse.
Rezolvare
Marja de contributie medie ponderata =(21-15)*0.4674+(22-16)*0.5326=2.81+3.20=6.01
Pragul rentabilitatii=CCF/MCMP=185 500/6=30 916.67 kg
OMO=30 916.67*46.74%=13686.81
Sau 13686.81*21=287 423.01
Tide 30 916.67*55.73%=17 229.86 kg sau 379 056.92 lei

3
Problema 5. Întreprinderea planifică fabricarea și vânzarea a două produse: fier de călcat și
lustre. Informația aferentă prețului și consumurilor și cheltuielilor este prezentată mai jos:
Indicatori Fier de călcat Lustre
1.Volumul vânzărilor, unități 20 000 12 500
2.Prețul unitar, lei 360 850
3.Costuri variabile unitare, lei 285 630
4.Costuri constante totale, mii lei 1 261
Venitul din vinzari 7 200 000 10 625 000 17 825 000
CCV 5 700 000 7 875 000
MC
De calculat pragul rentabilității în total și pe tipuri de produse.
Rezolvare
INdicatori Total Fier de calcat lustre
total unitar total unitat
Volumul x 20 000 x 12 500 x
din vinz
Pret de x x 360 x 850
vinzare
VV 17 825 000 7 200 000 x 10 625 000 x
CCV 13 575 000 5 700 000 285 7 875 000 630
MC 4 250 000 1 500 000 75 2 750 000 220
RMC 23.84 20.83 x 25.88 x
CCF 1 261 000 509 317.9 x 751 682.1 x
PO 2 989 000
Cota vv 100 40.39 x 59.61 x
Pragul 5 289 429.5 509 317.9/20.83%=2 445 117.1 751 682.1/25.88%=2 904 490.3
rentabilitati 3 4 4
i (valoric)
Pra g rent 2 445 117.14/360=6 792 2 904 490.34/850=3 417
unitati
naturale

Problema 6. Departamentul de divertisment al unei autorități locale propune să organizeze o


cină/ dansuri în propria clădire, utilizând o companie de catering externă și angajând o trupă de
muzicanți. Costurile sunt:
Cina - £11 pe persoană
Flori și decorații - £200
Trupa - £400
Nu luăm în considerație băuturile vândute. Prețul propus pentru un bilet este de £15.
Se cere de a calcula:
1. numărul de bilete ce trebuie vândute pentru a ajunge la pragul de rentabilitate.
2. profitul/(pierderile) dacă se vând 165 bilete.
3. noul preț de vânzare, dacă se vor putea vinde numai 125 de bilete, dacă Consiliul dorește
ca costurile să rămână aceleași și să se ajungă la pragul de rentabilitate.
Rezolvare
1.Prag. de rentabilitate= 600/(15-11)=150 bilete
2.165*15-165*11-600=2475-1815-600=60 lei
3.P=CCF/q+11=600/125+11=4.8+11=15.8 lei

4
Problema 7. Progres este un producător important de aparate electrice de uz casnic. Modelul
G15 este un frigider cu un potențial de piață ridicat. Mai jos sunt prezentate informațiile
referitoare la operațiunile privind modelul G15 derulate în anul N:
Costurile variabile per unitate
Materii prime 2 300 lei
Forța de muncă directă 800 lei
CIP 600 lei
Cheltuieli de distribuire 500 lei
Total CCV 4 200 lei
Costuri fixe totale
CIP 195 000 lei
Publicitate 55 000 lei
Cheltuieli administrative 68 000 lei
CCF tot 318 000 lei
Preț de vânzare unitar 9 500 lei

Se cere:

1. Calculați pragul de rentabilitate (punctul critic) în unități fizice pentru anul N.


Prag. de rentabilitate=CCF/(P-C)=318 000/( 9 500-4200)=318 000/5 300=60 unit
2. În anul viitor N Progres va vinde 65 de modele G15. Ce profit va obține entitatea în
acest an?
PO=65*9500-65*4200-318 000=617 500-273 000-318 000=26 500
PO=5*5300=26 00
3. Managementul analizează direcțiile alternative de acțiune pentru anul N+1.
(Abordați separat fiecare alternativă)
a) Calculați numărul de unități ce trebuie vândute pentru a se obține un profit de 95 400
lei. Se presupune că costurile și prețul de vânzare sunt constante.
Vol V=(CCF+PO as)/Mcun=(318 000+95 400)/(9500-4200)=78 unt.
b) Calculați profitul, care se obține în cazul în care entitatea sporește numărul unităților
vândute cu 20% și micșorează prețul de vânzare cu 500 lei per unitate.
PO=93.6*9 000-93.6*4200-318 000=842 400-393 120-318 000=131 280 lei
c) Determinați care va fi pragul de rentabilitate în unități fizice vândute în cazul în care
cheltuielile de publicitate ar crește cu 47 700 lei.
Prag de rent=(318 000+47 700)/(9500-4200)=69 unit
d) În cazul în care costurile variabile s-ar micșora cu 10% , determinați numărul de unități
ce trebuie vândute pentru a se obține un profit de 125 000 lei.
Vol V=(318 000+125 000)/(9500-3780)=443 000/5720=78 unt.

Problema 8. Entitatea ”Ponti” confecționează ciorapi pentru copii și planifică să obțină în anul
viitor un anumit profit. Ea anticipează că în anul următor costurile fixe de producție vor fi în
mărime de 126 500 lei, iar costurile fixe administrative și de distribuție – de 820 303 lei.
Costurile variabile de producție per set de ciorapi vor fi de 4,65 lei și cele de distribuție,
respectiv de 2,75 lei. Fiecare set va fi vândut la prețul de 13,40 lei.
Se cere:
1. Calculați pragul de rentabilitate exprimat în unități fizice vândute.
2. Calculați pragul de rentabilitate exprimat în unități monetare de vânzări.
3. Dacă prețul de vânzare unitar crește la 14 lei, iar costurile fixe administrative și de
distribuire se diminuează cu 33 465 lei, care va fi noul prag de rentabilitate exprimat în
unități fizice?
Rezolvare

5
1.Pragul de rentabilitatte=CCF/Mcun=(126 500+820 303)/(13.4-4.65-
2.75)=946 803/6=157 801 unitati
2. 157 801*13.42 114 533.4 lei
3.Pragul de rent.=(CCF-33 465)/(14-4.65-2.75)=(946 803-33 465)/6.6=138 385 unitati
Problema 9. Se cunosc următoarele date extrase din contabilitatea entității de producție Unirea
SA.
Tabelul 1. Date inițiale
Nr Produse
. Indicatori Total
A B C
cr.
1. Volumul produselor fabricate și vândute, kg 5 000 10 000 20 000 35 000
Ponderea volumului fiecărui tip de produs
2. 14.29% 28,57 57.14 100
în totalul producției, %
3. Prețul de vânzare unitar, lei/kg 8 10 14 -
4. Costuri variabile unitare, lei 10 7 10 -
5. Marja de contribuție unitară, lei -2 3 4 -
6. Marja de contribuție totală, lei -10 000 30 000 80 000
7. Costuri fixe, lei - - - 80 000
Se cere:
1. Determinarea marjei de contribuție medie ponderată.
2. Calculul pragului de rentabilitate în unități naturale și monetare.
3. Determinarea structurii pragului de rentabilitate.

Marja de contribu’ie medie


ponderata=2*0.1429+3*0.287+4*0.5714=0-.2858+0.8571+2.29=2.86
Pragul de rentabilitate=80 000/2.86=27972 kg
Produs A :27 972*14.29%=3 997 kg sau 3 997*8=31 977.60
Prodis B: 27972*28.57%=7991.61 kg sau 7991.61*10=79 916.09
Produs C: 27972*57.14%=15 983.22 kg sau 15 983.22*14=223 765.05 lei
Problema 10. Se cere: determinarea pragului de rentabilitate în condițiile în care:
 volumul producției fabricate – 500 unități;
 prețul de vânzare unitar – 300 lei;
 costuri variabile unitare – 100 lei;
 costuri fixe totale - 9 000 lei.
Pragul rentabilitatii=9000/(300-100)=45 unitati
Rata MC =200/300=66.67%
Prag.rent=9000/66.67%=13499
Problema 11. Firma pentru fabricarea unui produs utilizează 2 tipuri diferite de utilaje. De
apreciat care din acestea utilaje este mai rațional de utilizat pentru realizarea unei comenzi din
1200 unități, dacă capacitatea de producție maximală a acestora nu poate depăși 3 000 ore-mașini
pe an. Ca factor restrictiv – mărimea comenzii.
Utilaje Total
A B
1. Numărul de ore-mașină pentru o unitate de produs, 3 5 x
ore
2.Volumul de producție planificat, unit. 1000 600 1600
3. Prețul pentru o unitate, lei 145 145 X
4. CC variabile unitare, lei 58 85 X
5.Marja de contribuție la o unitate, lei 87 60 X
6.Marja de contribuție la o oră-mașină 29 12 X
7. CC constante, lei 68 000
6
indicatori Utilaj a Utilaj b Total
Varianta I
Volumul de prod. 1000 200 1200
Ore masina 3000 1000
Marja de 87000 12000 99000
contributie
CC Constante x x 68 000
Profitul x x 31 000
operational
Varianta
Volumul de prod. 600 600 1200
Ore masina 1800 3000
Marja de 52200 36000 88200
contributie
CC Constante x x 68 000
Profitul x x 20200
operational

Exemplul 12. O firmă fabrică trei modele de un anumit echipament electric – standard, avansat
și de lux. Fiecare model utilizează același panou de montare, dar ambalajul și alte articole sunt
diferite. Cererea pentru o perioadă se estimează la:
Standard 4,000 unități
Avansat 3,000 unități
De lux 2,000 unități
examen

Structura veniturilor și costurilor este după cum urmează:


Standard Avansat De Lux
lei lei lei
Prețul unitar de vânzare 30.00 40.00 50.00
Costuri variabile: 16 24 31
Panou de montare (comun) 6.00 6.00 6.00
Alte materiale 4.00 6.00 7.00
Manopera (6 lei pe oră) 3.00 6.00 9.00
Costuri indirecte de producție variabile 3.00 6.00 9.00
Factorul limitator (ore de munca per unitate) 0.5 1 1.5
Marja de contributie 8 16 28.5
Marja de contributie pe factor limitator 28 16 12.67
Clasament I II III
Programul de productie Total
NR de ore Vol.prod
MC
Standard 4000*0.5=200
4000 56000
0
Avansat 3000 3000 48000
Lux 900 900/1.5=600 11400
Total 5900 115 400
Aceleași date ca în Exemplul 11, dar pentru o perioadă când nu există un număr limitat de
panouri de montaj, ci o insuficiență de forță de muncă, care va fi limitată la 5,900 ore pentru
întreaga perioadă.
Factorul limitator: Ore de muncă per unitate 0.5 1 1.5
7
Determinați programul optim de producție și contribuția, când manopera este unicul factor
limitator.
Concluzie: In conditiile in care procesul de productie este limitat de numarul de ore lucrate
pentru ca entitatea sa obtina o marja de contributie maximala aceasta ar trebui maximal sa
produca produsul standerd si avansat si doar 600 unitati de lux. In aceste conditii marja de
contributie va constitui 400 lei.
Exemplul 13. Aceleași date ca în Exemplul 12, dar factorul limitator nu sunt panourile de
montaj și nici forța de muncă, dar orele – mașină. Utilizarea echipamentului per unitate este după
cum urmează:
Standard 14 minute
Avansat 15 minute
De lux 20 minute
Orele – mașină sunt limitate la 2,000.
Timpul de lucru al 7/30 ore 1/4 ore 1/3 ore
echipamentului

Se cere de calculat:
(1) Programul optim de producție.
(2) Marja de contribuție.

Standard Avansat De Lux


lei lei lei
Prețul unitar de vânzare 30.00 40.00 50.00
Costuri variabile: 16 24 31
Panou de montare (comun) 6.00 6.00 6.00
Alte materiale 4.00 6.00 7.00
Manopera (6 lei pe oră) 3.00 6.00 9.00
Costuri indirecte de producție variabile 3.00 6.00 9.00
Factorul limitator (timp de lucru al
7/30 1/4 1/3
echipamentului per unitate)
Marja de contributie 14 16 19
Marja de contributie pe factor limitator 14/0.23=60 16/0.25=64 19/0.33=57
Clasament II I III
Programul de productie Timp de
Vol.prod Total MC
lucru
Avansat 700 3000 48000
Avansat 1000 4000 56000
Lux 300 900 17.100
Total 2000 121100

S-ar putea să vă placă și