Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect de activitate

"Să explorăm natura"

Disciplina: Ştiinţe
Clasa: a III-a
Subiectul lecţiei/activităţii didactice: ,,Să explorăm natura’’
Categoria de lecţie: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor pri intermediul jocului didactic
Varianta de lecţie: Lecţie bazată pe exerciţii şi probleme aplicative
Pre-rechizite: Cunoştinţe generale despre mediile de viaţă, relaţia om-natur, poluare, surse de poluare;
informațiidespre vegetația specifică padurilor din România,înțelegerea procesului biologic de
fotosinteză.
Deprinderi de citire corectă;
Deprinderi de manipulare a materialelor;
Deprinderi de orientare în spaţiu;
Fişe de lucru, Pahar Berzelius, frunze, apă de ploaie/apă acidă, atlas botanic, hârtie cartonată, lipici,
Ecusoane reprezentând plante și animale.
Întrebări-cheie ale curriculumului şi modul în care ele sunt valorificate ca instrumente în
cunoaşterea şcolară: ,, Ce elemente compun mediul înconjurător?"
,, Care sunt calităţile mediului înconjurător?"
,, Ce legătură există între om şi natură?"
,, Ce surse de poluare sunt în locul în care trăim?"
,, Cum putem proteja mediul înconjurător?"
"Ce credeți că inseamnă procesul de fotosinteză?"
Strategia didactică:
- Tipul/tipurile de experienţe de învăţare: active şi interactive, de exersare, de descoperire, de
analiză şi sinteză, de aplicare practică, de explorare a realităţii, de creaţie.
- Sistemul metodologic: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lectura explicativă, metode de
dezvoltare a gândirii critice, demostraţia, problematizarea, observarea, învăţarea prin descoperire,
experimentul.
- Sistemul resurselor curriculare: planul de învăţământ, programa şcolară, planificarea
anuală, manuale şcolare, auxiliare didactice.
- Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individual, pe grupe
Managementul situaţiei de învăţare:
 Obiective operaţionale:
o Să recunoască mediile de viaţă prin observarea directă a mediului natural;
o Să descrie comparativ mediile de viaţă;
o Să prezinte fauna şi vegetaţia din aceste medii cu exemple concrete;
o Să recunoscă surse de poluare şi să propună soluţii pentru remedierea acestora;
o Să explice şi să inţeleagă importanţa protejării mediului;
o Să înțeleagă conexiunile care se fac între plante și animale.
 Competenţe specifice:
o a descoperi elemente ce compun mediul înconjurător;
o a identifica calităţile mediului;
o a înţelege legătura dintre om şi natură;
o a identifica surse de poluare în zona în care locuim;
o a înţelege necesitatea implicării în acţiuni de protecţie a mediului;
o a acţiona în vederea protecţiei mediului;
 Contextul învăţării:
Activ,flexibil
 Cadrul învăţării:
Învaţare informală
Mediu de învăţare
Sarcina de învăţare: Recunoaşte ţara şi realizează CIORCHINELE cu principalele caracteristici ale
reliefului desprinse dintext.
Strategii didactice

Evenimente Conținut științific


didactice Metode și Mijloace Forme Evaluarea
procedee didactice de
realizar
e
1.Moment -Se aeriseşte sala de grupă; Frontal Observarea
organizatoric -Se pregăteşte materialul didactic; sistematică
-Se stabileşte liniştea necesară
Explicația
bunei desfăşurări a activităţii;

2.Captarea Captarea atenției se realizează prin Răspunsul


atenției intermediul unei poezii: copiilor
La ora de biologie
Învăță cu bucurie. Explicația
Secretul plantelor aflăm
Și învățăm să le udăm Frontal
Animale cercetăm
Viața lor noi o studiem. Exercițiul
3.Anunțare Se anuntă tema și obiectivele Conversația Frontal Observare
temei și a lecției. sistematică
obiectivelor -Copii, astăzi vom juca jocul " Să
explorăm natura"!

4.Desfășurar Cum am spus că se numește jocul Frontal Răspunsul


ea activității de astăzi? Explicația copiilor
"Să explorăm natura"
Invit copiii să se așeze pe grupe, Exercițiul
pentru desfășurarea jocului.
EXPLICAREA ȘI
DEMONSTRAREA JOCULUI
Regulile jocului
Pentru acest joc, pe rând, elevii se Coversația
vor uni în perechi în funcție de
legăturile dintre plante și animale Individu
pe care le reprezintă. al
Jocul de probă Demonstrați
Se realizează un joc de probă. a

Aprecieri
verbale
5.Obținerea Desfășurarea propriu-zisă a
performanței jocului
După ce copiii au înțeles regulile
jocului, se trece la executarea Explicaţia
jocului propriu-zis.

Se împart elevilor etichete cu


numele unor plante și animale cum Jetoane cu unelte Frontal
ar
fi:lup,grâu,vierme,pasăre,Șoarece,ie
pure,iarbă,arbore,cerb etc. Exercițiul Răspunsul
Aceste etichete se prind de
piept.Elevii se vor uni în perechi în
funcție de legăturile dintre plante și
animale pe care le reprezintă.Elevul
care are ecusonul "iarbă" se va uni
cu elevul care are ecusonul
"cerb",care se va prinde apoi de Jetoane cu cifre
mână cu elevul care are ecusonul
"oameni".În final toți elevii se vor
prinde de mâini formând un așa zis
"cerc al naturii".

Aprecieri
verbale

Jocul

6.Asigurarea Propunătorul împarte copiilor câte Fișa


retenției și a o fișă de lucru, care conține două
transferului exerciții.

7.Încheierea Se fac aprecieri individuale sau Conversația Aprecieri Frontal Recompen


activității colective cu privire la activitatea verbale pozitive a
copiilor.
„Pentru că ați fost atenți, eu vreau
să vă răsplătesc.”
Sarcina de învăţare: Identificaţi soluţii pentru protecţia mediului în oraşul în care trăim.

a)
A PROTEJA MEDIUL
CONSERVARE OCROTIRE

COMBATEREA POLUĂRII

SOL
AER
APĂ

S-ar putea să vă placă și