Sunteți pe pagina 1din 1

Scoala Gimnaziala Hodac

COMUNA HODAC, Nr. 39

JUDEŢUL MUREŞ

Tel/fax: 0265538602

E-mail: scoala_hodac@yahoo.com

Recomandarea Consiliului Profesoral

pentru d-na prof. Moisin Nicoleta Maria,

Analizând activitatea desfășurată de d-na prof. Moisin Nicoleta Maria la Şc. Gim. Hodac,
Consiliul Profesoral al Şcolii Gimnaziale Hodac, ȋntrunit ȋn data de 08.10.2021 a hotărât recomandarea d-
nei prof. Moisin Nicoleta pentru ȋnscriere la gradul didactic I pentru următoarele considerente:

- Are o foarte bună pregătire profesională știinţifică și metodică, ceea ce ȋi permite să desfășoare o
complex activitate cu valoare instructiv- educativă, concretizată ȋn rezultate deosebite obţinute cu
elevii;
- Dă dovadă dee motivaţie afectivă și cognitive;
- Desfășoară activităţi eficiente cu caracter practice, educative pentru formarea de abilităţi la elevi și
a contribuit la realizarea acţiunilor din proiectele de parteneriat educational;
- A realizat parteneriate educaţionale, contribuind la creșterea prestigiului școlii și Ia deschiderea
spre alte sisteme educaţionale;
- Se preocupă permanent de dezvoltarea profesională, participând la cursuri/stagii de formare;
- Contribuie la creșterea prestigiului și calităţii demersului didactic ȋn unitatea de ȋnvăţământ din
care face parte;
- A demonstrat competenţe profesionale deosebite. Este o persoană cu spirit autodidact, cu
iniţiativă, un bun organizator, cu spirit inovativ și de lucru ȋn echipă, flexibilă, empatică,
comunicativă și are competenţe de utilizare TIC;
- Recomandăm și susţinem participarea doamnei prof. Moisin Nicoleta Maria la ȋnscrierea la gradul
didactic I.

Data, Director,

08.10.2021 Iacob Elena