Sunteți pe pagina 1din 108

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

CUPRINS
DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCŢI ......................................................................................................................... 3
COORDONATORI DE PROIECTE ȘI PROGRAME ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ......................................................................... 10
CURRICULUM
EDUCAȚIE TIMPURIE ......................................................................................................................................................... 15
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ....................................................................................................................................................... 24
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ............................................................................................................................................ 30
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ ......................................................................................................................................... 37
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ ........................................................................................................................................... 40
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ .......................................................................................................................................... 48
MATEMATICĂ .................................................................................................................................................................. 50
INFORMATICĂ ȘI TIC ......................................................................................................................................................... 58
FIZICĂ ȘI ASTRONOMIE ...................................................................................................................................................... 60
CHIMIE.......................................................................................................................................................................... 63
BIOLOGIE ...................................................................................................................................................................... 66
GEOGRAFIE .................................................................................................................................................................... 70
ISTORIE ........................................................................................................................................................................ 74
RELIGIE......................................................................................................................................................................... 78
DISCIPLINE SOCIO-UMANE .................................................................................................................................................. 82
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE ...................................................................................................................... 84
DISCIPLINE TEHNICE ......................................................................................................................................................... 86

Pag 1
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

EDUCAȚIE PLASTICĂ ......................................................................................................................................................... 90


EDUCAȚIE MUZICALĂ ........................................................................................................................................................ 92
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ ...................................................................................................................................... 93
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ................................................................................................................................................. 95
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ....................................................................................................................................................... 99
PROFESORI ÎN CENTRE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ .......................................................................................................... 102
PALATUL ȘI CLUBURILE COPIILOR...................................................................................................................................... 1033
RESPONSABILII CENTRELOR DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE ..................................................................................................... 105

Pag 2
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI

TEMATICA Formarea competențelor manageriale ale directorilor/directorilor adjuncți din unitățile școlare din
SEMESTRUL I județul Neamț, pentru asigurarea funcționării optime în contextul provocărilor actuale: funcționarea
școlilor în sistem online, predarea mixtă, dezvoltarea de abilități socio-emoționale, formarea
competențelor digitale la nivelul resurselor umane din școală, modalități de recuperare a materiei la
disciplinele de studiu, parteneriate care vin în sprijinul elevilor din medii dezavantajate, modalități de
îmbunătățire a comunicării la nivel de instituție și la nivel de comunitate

FORME DE ORGANIZARE: Dezbateri pe temele propuse, prezentare de probleme, identificare de soluții (analiza și diagnoza
microsistemului școlar), bune practici
Invitați: formatori/psihologi/ experți din mediul universitar

TEMATICA Demersuri manageriale în vederea limitării stărilor anxioase la elevi și profesori, asigurarea unei
SEMESTRUL AL II-LEA minime stări de bine tuturor beneficiarilor, eliminarea factorilor de stres din școală și a stărilor de
incertitudine generate de efectele pandemiei
Cultura organizațională în pandemie

FORME DE ORGANIZARE: Discuții cu psihologi, prezentare de probleme, identificare de soluții


Invitați: formatori/psihologi/experți din mediul universitar

Pag 3
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul /
Responsabili de Unităţile şcolare participante Unitatea de Unitatea de
cerc învățământ Data şi ora învăţământ Data şi ora
organizatoare organizatoare
Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Piatra-Neamţ
Colegiul Naţional "Gheorghe Asachi" Piatra-Neamţ
CERCUL 1
Colegiul Naţional "Petru Rareş" Piatra-Neamţ
Coordonatori
Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ Colegiul Naţional
Inspectori
Liceul Particular Nr. 1 Piatra-Neamţ "Ştefan cel Mare" 10.12.2021,
Colegiul National "Roman-Vodă" Roman Târgu-Neamţ ora 10.00
PREDA ELENA
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Săbăoani
BĂLAN IOAN Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" Târgu-Neamţ
Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ
Liceul Teoretic "Dr. I. C. Parhon", Piatra-Neamț
Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra-Neamţ
Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Piatra-Neamț
Colegiul Tehnologic "Spiru Haret" Piatra-Neamţ
CERCUL 2
Colegiul Tehnic "Danubiana" Roman
Coordonatori
Colegiul Tehnic "Miron Costin" Roman
Inspectori
Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman
Colegiul
Liceul Tehnologic "Vasile Sav" Roman
ALBU IACOB Tehnologic 10.12.2021,
Liceul Tehnologic Nisiporeşti, Botești ora 10.00
CRISTINA "Spiru Haret"
Școala Profesională Adjudeni, comuna Tămășeni
Piatra-Neamţ
ROMAN IOAN Școala Profesională, Valea Ursului
ROMEO Școala Profesională, Petricani
Liceul Tehnologic "Ion Creangă" Pipirig
Şcoala Profesională Oglinzi, comuna Răuceşti
Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Neculau”
Vânători

Pag 4
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra-Neamţ
Liceul ”Vasile Conta” Tg. Neamţ
Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra-Neamţ
CERCUL 3 Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamţ
Coordonatori Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ
Inspectori Liceul ”Carol I” Bicaz
Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" Borca
Liceul Tehnologic ”Gh. Ruset-Roznovanu” Roznov Liceul Teoretic
CORLAŢEANU "Mihail 10.12.2021,
Liceul Tehnologic "Ion Ionescu de la Brad" Horia Sadoveanu" ora 10.00
MIRCEA Școala Postliceală Sanitară Piatra-Neamț Borca
CONSTANTIN Școala Postliceală Sanitară FEG Education Piatra-Neamț
Școala Postliceală Sanitară " Centrul de Studii European”
ZĂLOAGĂ Piatra-Neamț
ANA-MARIA Liceul Tehnologic “La Salle” Pildeşti, comuna Cordun
Şcoala Postliceală Sanitară „Moldova” Roman
Școala Postliceală Sanitară "Moldova", Filiala Tg. Neamț
Şcoala Postliceală Sanitară „Laureatus” Tg. Neamţ
Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ
CERCUL 4
Liceul de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ
Coordonatori:
Liceul Teologic Ortodox "Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Inspectori
Elena" Piatra-Neamţ
Liceul cu Program Sportiv Roman
Liceul cu
Liceul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Francisc de 10.12.2021,
GIOSAN MIHAI Program Sportiv
Assisi" Roman ora 10.00
Roman
HORGHIDAN IRINA Liceul Teologic "Episcop Melchisedec" Roman
OANA Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva" Agapia
Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costachi"
Mănăstirea Neamţ
Clubul Sportiv Şcolar Tg. Neamţ

Pag 5
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Şcoala Gimnazială Vaduri, Alexandru cel Bun
Școala Gimnazială Bârgăuani
Şcoala Gimnazială Nr.1 Bicaz Chei
Şcoala Gimnazială ”Prof. Mihai Emilian Mancaș” Dobreni
CERCUL 5 Şcoala Gimnazială "Grigore Ungureanu" Ceahlău
Coordonatori: Şcoala Gimnazială "Prof. Gh. Dumitreasa" Girov
Inspectori Școala
Şcoala Gimnazială "Constantin Panţiru" Grinţieş
Gimnazială "Iulia
Şcoala Gimnazială "Nicolae Buleu" Mărgineni Hălăucescu" 10.12.2021,
SAVA DANIEL Şcoala Gimnazială "Elena Cuza" Piatra-Neamţ Tarcău ora 10.00
Şcoala Gimnazială "Nicu Albu" Piatra-Neamţ
POPA GRIGORAŞ Şcoala Gimnazială Nr.5 Piatra-Neamţ
CĂTĂLINA Şcoala Gimnazială Nr. 11 Piatra-Neamţ
Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pângăraţi
Şcoala Gimnazială "Iulia Hălăucescu" Tarcău
Şcoala Gimnazială Tupilaţi
Şcoala Gimnazială „Regina Maria” Bicaz
Şcoala Gimnazială Bodeşti
CERCUL 6 Şcoala Gimnazială Bicazu Ardelean
Coordonatori: Şcoala Gimnazială Dochia
Şcoala Gimnazială "Ioan Luca" Farcaşa
Inspectori
Şcoala Gimnazială "Pr. Gh. Săndulescu" Dragomireşti
Școala
Şcoala Gimnazială Hangu
Gimnazială "C-tin 10.12.2021,
Şcoala Gimnazială "Ep. Melchisedec Ştefănescu" Gîrcina
Virgil Gheorghiu" ora 10.00
UNGUREANU Şcoala Gimnazială "Dumitru Almaş" Negreşti
Războieni
FLORENTINA Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamț
Şcoala Gimnazială Nr.8 Piatra-Neamț
Şcoala Gimnazială "Iustin Pîrvu" Poiana Teiului
MORARIU ELENA Şcoala Gimnazială "C-tin Virgil Gheorghiu" Războieni
Şcoala Gimnazială "Dr. E. Rigler" Ștefan cel Mare
Şcoala Gimnazială "Vasile Mitru" Tașca

Pag 6
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Şcoala Gimnazială Borleşti
Şcoala Gimnazială Bahna
Şcoala Gimnazială Cândeşti
CERCUL 7 Şcoala Gimnazială Dămuc
Coordonator : Şcoala Gimnazială Nr.1 Dumbrava Roşie
Inspector Şcoala Gimnazială Nr.1 Făurei
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamţ Școala
HOGAȘ-CIUCHI 10.12.2021,
Şcoala Gimnazială "Daniela Cuciuc" Piatra-Neamţ Gimnazială ora 10.00
RODICA Şcoala Gimnazială Piatra Şoimului Văleni
Şcoala Gimnazială "Al. Podoleanu" Podoleni
Şcoala Gimnazială Rediu
Şcoala Gimnazială "Gh. Nicolau" Români
Şcoala Gimnazială "I. Gervescu" Săvineşti
Şcoala Gimnazială "I.I. Mironescu" Tazlău
Şcoala Gimnazială Văleni
Şcoala Gimnazială "I. G. Teodorescu" Ruseni
Şcoala Gimnazială Costişa
Şcoala Gimnazială Dulceşti
CERCUL 8 Şcoala Gimnazială Băluşeşti, Icuşeşti
Coordonatori: Şcoala Gimnazială Ion Creangă
Inspectori Şcoala Gimnazială Moldoveni
Școala
Şcoala Gimnazială "Calistrat Hogaş" Roman
Gimnazială 10.12.2021,
Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" Roman
"Calistrat Hogaș" ora 10.00
POPA MIHAELA Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Roman
Roman
Şcoala Gimnazială "Al. I. Cuza" Roman
FÎRŢALĂ MIRELA Şcoala de Artă "Sergiu Celibidache" Roman
Şcoala Gimnazială "Nicolae Apostol" Ruginoasa
Şcoala Gimnazială Secuieni
Şcoala Gimnazială Trifeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1 Zăneşti

Pag 7
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Şcoala Gimnazială "Antonie Mureşianu" Bîra
Şcoala Gimnazială Bălţăteşti
Şcoala Gimnazială Bozieni
CERCUL 9
Şcoala Gimnazială "Gh. Săvinescu" Crăcăoani
Coordonatori:
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sat Pildeşti, comuna Cordun
Inspectori Şcoala
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Pătraşcu" Buruienesti
Gimnazială "Gh.
Şcoala Gimnazială Gâdinţi 10.12.2021,
SOCEA ANA Săvinescu"
Şcoala Gimnazială Oniceni ora 10.00
Crăcăoani
CHIRIAC LILIANA Şcoala Gimnazială "Vlad Dănulescu" Pânceşti
Şcoala Gimnazială Poienari
Şcoala Gimnazială Stăniţa
Şcoala Gimnazială Tămăşeni
Şcoala Gimnazială "Ion Creanga" Tg. Neamţ
Școala Primară "Mușatinii", Roman
Şcoala Gimnazială Boghicea
Şcoala Gimnazială "Ieremia Irimescu" Brusturi
Şcoala Gimnazială Drăgăneşti
CERCUL 10 Şcoala Gimnazială "Vasile Conta" Ghindăoani
Coordonatori: Şcoala Gimnazială Gherăeşti
Inspectori Şcoala Gimnazială Grumăzeşti Şcoala
Şcoala Gimnazială "Carmen Sylva", Horia Gimnazială 10.12.2021,
MOROŞANU ANA Şcoala Gimnazială Păstrăveni Gherăești ora 10.00
CEZARINA Şcoala Gimnazială Nr. 1 Răuceşti
Şcoala Gimnazială Sagna
ICHIM ANA ALINA Şcoala Gimnazială Timişeşti
Şcoala Gimnazială Domnească Tg. Neamţ
Şcoala Gimnazială „Prof. Vasile Gherasim”, Ţibucani
Şcoala Gimnazială Urecheni

Pag 8
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Grădiniţa cu Program Prelungit “Episcop Melchisedec”
Roman
Grădiniţa cu Program Normal „Cristos Rege” Piatra –
CERCUL 11
Neamţ
Coordonator: Grădinița cu
Grădiniţa cu Program Normal „Sfânta Ana” Săbăoani
Inspector Program Normal 10.12.2021,
Grădiniţa cu Program Normal „Roza Venerini” Pildeşti
„Cristos Rege” ora 10.00
SAVU RODICA Grădinița cu Program Normal "Sfanta Familie", Gherăești
Piatra – Neamț
Grădiniţa cu Program Normal „Vincenzina Cusmano”
Piatra Neamţ
Grădinița cu Program Prelungit "Elisei", Piatra-Neamț
Grădinița "Anton Durcovici", Roman
CERCUL 12
Palatul Copiilor Piatra-Neamţ
Coordonator:
Clubul Copiilor Tg. Neamţ
Inspector Clubul Copiilor 10.12.2021,
Clubul Copiilor Roman Tg. Neamţ ora 10.00
AANEI MIHAELA Clubul Copiilor Bicaz
Clubul Copiilor Săbăoani

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Alexandru


CERCUL 13
Roşca" Piatra-Neamţ Centrul Şcolar
Coordonator: pentru Educaţie
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman
Inspector Incluzivă 10.12.2021,
Școala Profesională Specială, comuna Ştefan cel Mare "Alexandru ora 10.00
ŞTIRBU IONELA Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg. Neamţ Roşca"
MEDA Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Piatra-Neamţ
Neamţ
NOTA:
Forma de realizare a activității de cerc va fi online, sincron. Unitatea de învățământ organizatoare va
transmite tuturor școlilor participante, precum si inspectorilor școlari coordonatori, informațiile
necesare conectării la platforma utilizată pentru întâlnirea online, cu cel puțin 24 de ore înaintea
susținerii activității de cerc.

Pag 9
COORDONATORI DE PROIECTE ȘI PROGRAME ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

TEMATICA 1. Abordări didactice inovative și motivaționale în realizarea proiectelor educaționale


SEMESTRUL I 2. Utilizarea platformelor educaționale Google Workspace pentru profesori, diriginți și responsabili
de comisii

FORME DE ORGANIZARE: -întâlniri online


-dezbateri, prezentări PPT, exemple de bună practică;
-întâlniri cu specialiști;
-proiecte educative, proiecte de parteneriat educațional.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul /
Unitățile școlare participante Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc
învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
Școlile gimnaziale: Vaduri-
Alexandru cel Bun; nr. 1, Bicaz;
Bicaz Chei; Bicazu
Ardelean; ”Grigore Ungureanu”, ȘCOALA GIMNAZIALĂ
CERCUL NR.1 Ceahlău; ”Constantin Panțiru”, ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN
RESPONSABIL Grințieș; Hangu; ”Elena Cuza”, NR. 1, COMUNA BICAZ- PANȚIRU", COMUNA
10.12.2021,
PROF. CARMEN GAL, Piatra-Neamț, ”Nicu Albu”, CHEI ora 14.00 GRINȚIEȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ Piatra-Neamț; Școla nr. 3,
NR.8 PIATRA NEAMȚ Piatra-Neamț; nr. 5, Piatra-
Neamț; nr. 8, Piatra-
Neamț; ”Nicolae Iorga”,
Pîngărați, ”Iulia Hălăucescu”,
Tarcău, ”Vasile Mitru”. Tașca
Şcolile gimnaziale: Bîrgăuani;
Bodeşti; Borleşti; "Ioan Grigore
Teodorescu", Ruseni-Borlești;
Cîndeşti; Costișa; Dobreni;
Dochia; "Pr. Gheorghe
Săndulescu", Dragomirești; ȘCOALA GIMNAZIALĂ
CERCUL NR.2 Dumbrava Roșie; "Prof. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. "CONSTANTIN VIRGIL
RESPONSABIL Gheorghe Dumitreasa", Girov;
GERVESCU", COMUNA 10.12.2021, GHEORGHIU",
PROF.RAMONA VANAU, "Episcop Melchisedec
SĂVINEȘTI ora 15.00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ Ştefănescu”, Gîrcina; "Nicolae COMUNA RĂZBOIENI
NR.2 PIATRA NEAMȚ Buleu", Mărgineni; "Dumitru
Almaș", Negrești; "Daniela
Cuciuc", Piatra-Neamț; nr. 2,
Piatra-Neamț; nr. 11, Piatra-
Neamț; Piatra Șoimului;
"Alexandru Podoleanu",
Podoleni; Războieni; Rediu;

Pag 11
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
"Gheorghe Nicolau", Români;
Slobozia-Roznov; ''I. Gervescu'',
Săvinești; "Dr. Emanuiel Rigler",
Ștefan cel Mare; "I. I.
Mironescu'', Tazlău; Tupilați;
Zănești.
Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă "Alexandru Roșca",
Piatra-Neamț
Colegiile/liceele: "Carol I",
Bicaz; Dămuc; "Calistrat Hogaș",
Piatra-Neamț; de Informatică,
Piatra-Neamț; "Gheorghe
Asachi", Piatra-Neamț; "Petru
Rareș", Piatra-Neamț; Forestier,
Piatra-Neamț; de Transporturi
Piatra-Neamț; "Gheorghe
Cartianu", Piatra-Neamț; "Spiru
CERCUL NR.3 COLEGIUL TEHNIC LICEUL "GH. RUSET
Haret", Piatra Neamț; cu
RESPONSABIL
Program Sportiv, Piatra-Neamț; FORESTIER, MUNICIPIUL ROZNOVANU", ORAȘ
PROF. ELENA CIUREA, 10.12.2021,
de Arte "Victor Brauner", Piatra- PIATRA-NEAMȚ ROZNOV
COLEGIUL TEHNIC DE ora 14.00
Neamț; "Dimitrie Leonida",
TRANSPORTURI
Piatra-Neamț; Economic-
PIATRA-NEAMȚ
Administrativ, Piatra-Neamț;
Teologic Ortodox "Sfinții
Împărați Constantin și Elena",
Piatra-Neamț; "Gh. Ruset
Roznovanu", Roznov; Particular
nr. 1, Piatra-Neamț; Postliceală
Sanitară, Piatra-Neamț;
Postliceală Sanitară FEG,
Piatra-Neamț
CERCUL NR.4 Școlile gimnaziale: Bahna;
RESPONSABIL "Antonie Mureşianu", Bîra;
PROF. ERMINA Boghicea; Bozieni; nr. 1,
DĂNCULESEI, ȘCOALA Pildeşti-Cordun; "Gheorghe

Pag 12
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
GIMNAZIALA Pătrașcu", Buruienești-Doljești;
GHERĂIEȘTI Dulceşti; Făurei; Gâdinți;
Gherăeşti; "Carmen Sylva",
Horia; Băluşeşti-Icuşeşti; Ion
Creangă; Moldoveni; Oniceni;
"Vlad Dănulescu", Pânceşti;
Poienari; de Artă "Sergiu
Celibidache", Roman; 10.12.2021, ȘCOALA GIMNAZIALĂ
ȘCOALA DE ARTĂ
"Alexandru Ioan Cuza", Roman; ora 14.00
"SERGIU CELIBIDACHE" NR. 1, SAT PILDEȘTI,
"Calistrat Hogaș", Roman; "Mihai
Eminescu", Roman; "Vasile ROMAN COMUNA CORDUN
Alecsandri", Roman; "Nicolae
Apostol", Ruginoasa; Sagna;
Secuieni; Stăniţa; Trifești;
Văleni.
- Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă Roman.
Colegiile/liceele: Nisiporeşti-
Boteşti, "Ion Ionescu de la
Brad", Horia; "Roman Vodă",
Roman; "Danubiana”, Roman;
"Miron Costin", Roman; "Petru
Poni", Roman, cu Program
Sportiv, Roman; "Vasile Sav",
CERCUL NR.5 COLEGIUL TEHNIC LICEUL TEHNOLOGIC
Roman; Teologic "Episcop
RESPONSABIL
Melchisedec", Roman; Teologic "PETRU PONI", "VASILE SAV",
PROF. NEAGU 10.12.2021,
Romano-Catolic "Sfântul MUNICIPIUL ROMAN MUNICIPIUL ROMAN
BEATRICE, COLEGIUL ora 14.00
Francisc de Assisi", Roman;
NAȚIONAL “ROMAN
"Vasile Alecsandri", Săbăoani;
VODĂ” ROMAN
Adjudeni-Tămășeni; Valea
Ursului; "Sfântul Ioan de La
Salle", Pildeşti-Cordun;
-Școlile: Postliceală Sanitară
"Moldova", Roman; Postliceală
Sanitară "Roman Mușat", Roman.

Pag 13
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Școlile gimnaziale: Bălțătești;
"Ieremia Irimescu", Brusturi;
"Gheorghe Săvinescu",
Crăcăoani; Drăgănești; "Ioan
Luca", Farcașa; "Vasile Conta",
Ghindăoani; Grumăzești;
Păstrăveni; "Iustin Pîrvu",
Poiana Teiului; Răucești;
Domnească "Grigore Ghica-
Vodă", Tîrgu-Neamţ; "Ion
Creangă", Tîrgu-Neamţ;
Timişeşti; Țibucani; Urecheni. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ
CERCUL NR.6 -Colegiile/liceele:
"GHEORGHE "IOAN LUCA",
RESPONSABIL Teologic ”Cuvioasa 10.12.2021,
PROF.ELENA IONITA, Parascheva”, Agapia; "Mihail SĂVINESCU", COMUNA ora 14.00 COMUNA FARCAȘA
C.N.S.M. TG. NEAMŢ Sadoveanu", Borca; Petricani; CRĂCĂOANI
"Ion Creangă, Pipirig; Oglinzi-
Răucești; "Ștefan cel Mare",
Tîrgu-Neamţ; "Ion Creangă",
Tîrgu-Neamţ; "Vasile Conta",
Tîrgu-Neamţ; "Arhimandrit
Chiriac Nicolau", Vînători-
Neamț; "Veniamin Costachi",
Vînători-Neamț.
Școala Postliceală Sanitară
"Laureautus", Tîrgu-Neamţ.
Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă Tîrgu-Neamţ

OBSERVAȚII: Forma de realizare a activității de cerc va fi online, sincron.


Responsabilii de cerc vor trimite la inspectoratul școlar documentele de la activitatea de cerc,
în termen de 3 zile de la desfășurarea activității.

Pag 14
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

EDUCAȚIE TIMPURIE

TEMATICA 1. Modalități de utilizare a metodelor interactive de predare-învățare-evaluare în activitatea


SEMESTRUL I didactică față în față și online
2. Activitatea matematică – rigurozitate și/sau creativitate
3. Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2021-2022

FORME DE ORGANIZARE: Exerciții demonstrative


Prezentări ppt
Ateliere de lucru
Exemple de bune practici
Dezbateri

TEMATICA 1. Optimizarea dezvoltării socio-emoționale a preșcolarilor prin activitățile de învățare


SEMESTRUL AL II-LEA desfășurate în grădiniță
2. Strategii educaționale de succes pentru integrarea copiilor cu cerințe educative speciale

FORME DE ORGANIZARE: Secvențe didactice


Prezentări ppt
Ateliere de lucru
Întâlniri cu specialiști
Exemple de bune practici
Studii de caz
Dezbateri

Pag 15
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
CERCUL NR. 1 G.P.P. ”Floare de Colț”
(grupele mari); G.P.P. Nr. 2 Grădinița ”Vicenzina 08.12.2021 Școala Gimnazială
Responsabil: Piatra-Neamț; Cusmano” Piatra Ora 1400 "Emanuiel Rigler"
Iftimia Brîndușa , Școala Grădinița ”Vicenzina Cusmano” Neamț Stefan cel Mare,
Gimnazială ”Daniela Piatra-Neamț; comunele G.P.N. Stefan cel
Cuciuc”, Piatra Neamț Costișa, , Ștefan cel Mare. Mare
CERCUL NR. 2 G.P.N. din cadrul Școlii
Gimnaziale Nr.3, Piatra-
Responsabil: Neamț; G.P.P. ”Veronica Școala 08.12.2021 Școala Gimnazială
Gheorghiu Manuela, Școala Filip” din cadrul Școlii ”Elena Gimnazială ”Episcop Ora 1400 ”Dumitru Almaș”
Gimnazială Nr. 3, Piatra- Cuza”, Piatra-Neamț (grupele Melchisedec Negrești, G.P.N.
Neamț mici și mijlocii); G.P.N. și Ștefănescu” Gârcina, Poiana
G.P.P. din cadrul Școlii G.P.N. Gârcina
Gimnaziale Nr. 11, Piatra-
Neamț; comunele Dobreni,
Gârcina, Negrești.
CERCUL NR. 3 G.P.N. din cadrul Colegiului
Național „Gh. Asachi” Piatra- Școala Gimnazială Nr.3 08.12.2021 Școala Gimnazială
Responsabil: Neamț; G.P.P. Nr. 9 Piatra- Piatra Neamț, Ora 1400 Nr.1 Dumbrava
Donciu Mariana- Neamț, din cadrul Școlii G.P.P. Nr. 9 Roșie, Grădinița Cut
Tatiana, C. N. „Gh. Gimnaziale Nr. 3; comunele
Asachi”, Piatra-Neamț Dumbrava Roșie şi Bodești
CERCUL NR. 4 G.P.P. 12 (grupele mari
program prelungit şi toate Școala Gimnazială 08.12.2021 Școala Gimnazială
Responsabil: grupele de program normal); Bârgăuani, Grădinița Ora 1400 Nr.5 Piatra Neamț,
Ungureanu Elena, Școala G.P.P. 8 (toate grupele); Bârgăuani G.P.P. Nr. 12
G.P.N.- Seminarul Teologic
Gimnazială Nr.8, Piatra-
Ortodox „Sfinții Împărați
Neamț Constantin şi Elena” Piatra-
Neamț; comunele
Dragomirești,Tupilați,
Bârgăuani

Pag 16
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
CERCUL NR. 5 G.P.P. Nr. 6 Piatra Neamț;
G.P.P. ”Veronica Filip” Școala Gimnazială 08.12.2021 Școala Gimnazială
Responsabil: (grupele mari); "C.V. Gheorghiu" Ora 1400 "D. Cuciuc" Piatra
Șerban Marusia Mihaela, G.P.P./G.P.N. ”Daniela Războieni Neamt
Școala Gimnazială Nr.3, Cuciuc”, Piatra-Neamț;
Piatra-Neamț G.P.N. comuna Războieni

CERCUL NR. 6 G.P.P. 5 (grupele mici şi


mijlocii de program Școala Gimnazială 08.12.2021 Liceul Particular
Responsabil: prelungit) din cadrul Şcolii Vaduri, G.P.N. Vaduri Ora 1400 Nr. 1 "Aurora
Gheorghiu Gina, Școala Gimnaziale nr. 8 Piatra- Ouatu", Grădinița
Gimnazială Nr 8, Piatra- Neamț; Grădinița din cadrul Particulară "Aurora
Neamț Liceului Particular nr.1 Ouatu"
(Alexandru cel Bun) şi
comunele: Alexandru cel
Bun, Cândești, Borlești
CERCUL NR. 7 G.P.P. din cadrul Colegiului
Tehnologic ”Spiru Haret” Școala 08.12.2021 Colegiul
Responsabil: (grupele mari); G.P.P. nr.12 Gimnazială ”Nicolae Ora 1400 Tehnologic ”Spiru
Panainte Iulia, Colegiul din cadrul Școlii Gimnaziale Iorga” Pângărați, Haret” Piatra Neamț
Tehnologic ”Spiru Haret”, nr.5 - grupele mici și G.P.N. Stejaru
Piatra-Neamţ mijlocii; Grădinița ”Cristos
Rege”; comunele Pângărați și
Girov
CERCUL NR. 8 G.P.P. “Spiru Haret” Piatra-
Neamţ (grupele mici şi Școala Gimnazială 08.12.2021 Școala Gimnazială
Responsabil: mijlocii) şi comunele "I. I. Mironescu" Tazlău Ora 1400 "I. Gervescu"
Hîrțan Ana, Colegiul Mărgineni, Piatra Șoimului, Săvinești
Tehnologic ”Spiru Haret”, Grădiniţa Săvinești (grupele
Piatra-Neamţ de program normal),
Grădinița Tazlău
CERCUL NR. 9 G.P.P. 10 Piatra-Neamț;
Responsabil: Grădinițele cu program
Crușitu Alexandra, Școala normal din cadrul Liceului Școala Gimnazială 08.12.2021 Școala Gimnazială
Gimnazială ”Elena Cuza”, Tehnologic ”Dimitrie Nr. 1 Zănești Ora 1400 Nr.1 Dochia
Piatra-Neamț Leonida”, Piatra Neamț;
Pag 17
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Grădinița cu program normal
din cadrul Școlii
Gimnaziale ”Elena Cuza”
Piatra Neamț; comunele
Săvinești (grupele cu
program prelungit), Dochia și
Zănești
CERCUL NR. 10 G.P.P. “Floare de Colț” din
cadrul Școlii Gimnaziale Școala Primară "Elisei",
Responsabil: “Daniela Cuciuc” Piatra- Piatra Neamț 08.12.2021 Școala Gimnazială
Ionescu Nadia, Școala Neamț (grupele mijlocii și Ora 1400 "Nicu Albu", Piatra
Gimnazială “Daniela mici); G.P.N. din cadrul Neamț
Cuciuc”, Piatra-Neamţ Școlii Gimnaziale Nicu Albu,
Piatra-Neamț; G.P.P. “Elisei”,
Piatra-Neamț; comuna Rediu.
CERCUL NR. 11 G.P.P. Nr 5 din cadrul Scolii
Gimnaziale nr 8 (grupele Liceul ”Gh. Ruset Școala
Responsabil: mari); Grădinițele din cadrul Roznovanu”, Roznov 08.12.2021 Gimnazială ”Alexan
Mihăilă Tania, Școala Școlii Nr.2; Grădinițele din Ora 1400 dru Podoleanu”,
Gimnazială Nr.8, Piatra- cadrul Liceului Podoleni
Neamț Tehnologic ”Gh. Ruset
Roznovanu”; comunele
Podoleni și Romani.

Pag 18
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

ROMAN ŞI ZONĂ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
CERCUL NR. 1 G.P.P. “Muguri de lumină” -
Școala de Artă “Sergiu
Responsabil: Celibidache” Roman (grupele Școala de Artă "Sergiu 09.12.2021 Colegiul
Stoleru Dana, Şcoala de mari); G.P.N. - Școala Celibidache " Roman, Ora 1400 Tehnic ”Danubiana",
Artă “Sergiu Celibidache, Gimnazială “Calistrat Hogaș” G.P.P. "Muguri de G.P.N.
Roman Roman ; G.P.N. din cadrul lumină " Roman
Colegiului Tehnic
“Danubiana” Roman; G.P.P.
“Episcop Melchisedec”
Roman; Grădinița “Anton
Durcovici”, Roman; G.P.N.
“Sfânta Familie” Gherăești;
comunele Dulceşti și Cordun.
CERCUL NR. 2 G.P.P. din cadrul L.P.S.
Responsabil: Roman, G.P.N. din cadrul Liceul Tehnologic 09.12.2021 Liceul cu Program
Capșa Lăcrămioara, Şcolii Profesionale Adjudeni Nisiporesti, comuna Ora 1400 Sportiv Roman,
Școala Profesională, şi comunele Botești, Botești, Grădinița Grădinița LPS
Adjudeni Săbăoani, Gherăești Barticesti
CERCUL NR. 3 G.P.P. Nr.5 (grupele mari) din
cadrul Școlii Gimnaziale ”Vasile Școala Gimnazială
Responsabil: Alecsandri”, Roman; G.P.N. 6 Bozieni, G.P.N.Cuci 09.12.2021 Școala Gimnazială
Smeu Daniela, Școala (toate grupele); G.P.P. 1 Ora 1400 ”Vasile Alecsandri”
Gimnazială ”Vasile (grupele mari) din cadrul Școlii Roman, G.P.P Nr.5
Gimnaziale ”Mihai Eminescu”
Alecsandri”, Roman
Roman; Grădinița “Sf. Ana” –
Săbăoani şi comunele
Moldoveni, Secuieni, Bozieni,
Pâncești, Văleni, Poienari

Pag 19
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
CERCUL NR. 4 G.P.N. din cadrul Şcolii de
Artă “Sergiu Celibidache”
Responsabil: Roman (grupele mica, Școala Gimnazială "Al. 09.12.2021 Școala Profesională
Ţuscanu Mihaela, Şcoala de mijlocie); G.P.N. 12 și GPP 3 I. Cuza" Roman, Ora 1400 "Valea Ursului",
Artă “Sergiu (grupele mici) din cadrul G.P.N. Nr. 12 G.P.N. Muncelul de
Celibidache”, Roman Şcolii Gimnaziale “Al. I. Jos
Cuza” Roman; GPN din
cadrul Şcolii Gimnaziale
“Carol I” şi comunele
Băluşeşti, Valea Ursului,
Stăniţa
CERCUL NR. 5 G.P.N. Scoala
Gimnazială ”Vasile Școala Gimnazială 09.12.2021 Școala Gimnazială
Responsabil: Alecsandri” (grupele mică și Sagna Ora 1400 "Gheorghe Pătrașcu"
Dascălu Elena mare); G.P.P. Danubiana, Buruienesti, comuna
Școala Gimnazială ”Vasile G.P.N. din cadrul Liceului Doljești
Alecsandri”, Roman Teologic ”Sfantul Francisc
de Assisi” Roman și
comunele Sagna, Gâdinți,
Doljești, Bîra
CERCUL NR. 6 G.P.P. “Muguri de lumină”
(grupele mijlocii, mici) și Școala de Artă "Sergiu Școala Gimnazială
Responsabil: G.P.N. (grupele mari) din Celibidache" Roman, 09.12.2021 Trifești, Școala
Chirilă Raluca Nicoleta, cadrul Şcolii de Artă “Sergiu G.P.P. "Muguri de Ora 1400 Primară Nr.2 Miron
Școala de Artă „Sergiu Celibidache”, Roman; G.P.N. lumină" Costin
Celibidache”, Roman “Roza Venerini” Pildești; şi
comunele Ion Creangă,
Ruginoasa, Trifești
CERCUL NR. 7 G.P.N. din cadrul Şcolii
Gimnaziale ”Vasile Alecsandri” Școala Gimnazială 09.12.2021 Școala Gimnazială
Responsabil: Roman (grupa mijlocie); ”Mihai Eminescu” Ora 1400 Boghicea, G.P.N.
Raclaru Cireşica, Şcoala G.P.P. 6 din cadrul Colegiului Roman, G.P.P. Nr. 1 Boghicea
Gimnazială ”Vasile Tehnic ”Petru Poni” Roman
Alecsandri”, Roman (toate grupele); G.P.P. 1 din
cadrul Școlii
Gimnaziale ”Mihai

Pag 20
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Eminescu“ Roman (grupele
mici-mijlocii) şi comunele
Boghicea, Făurei, Oniceni
CERCUL NR. 8 G.P.P. 3 – Şcoala Gimnazială
“Al. I. Cuza” Roman (grupele Școala Gimnazială
Responsabil: mijlocii și mari); G.P.P. 5 - ”Al.I.Cuza”, G.P.P. 09.12.2021 Scoala Gimnazială
Rotaru Mihaela, Școala Școala Gimnazială ”Vasile Nr.3 Ora 1400 Tămășeni, G.P.N.
Gimnazială ”Gheorghe Alecsandri” Roman (grupele Tămășeni
Nicolau”, Români mici şi mijlocii); G.P.N. -
Școala de Artă “Sergiu
Celibidache”, Roman (grupa
mare); grădinițele cu
P.N. Horia, Cotu-
Vameş, Tămășeni, Bahna

BICAZ ŞI ZONA

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
CERCUL NR. 1 Grădinițele din comunele Școala
Responsabil: Borca, Farcașa, Poiana Teiului, Gimnazială ”Grigore
Hălăciugă Elena, Liceul Hangu, Grințieș, Ceahlău. Liceul ”Mihail 08.12.2021 Ungureanu",
„Mihail Sadoveanu”, Sadoveanu" Borca, Ora 1400 Grădinița Ceahlău
Borca Grădinița Soci
CERCUL NR. 2 G.P.P ”Lumea Copiilor”,
Responsabil: G.P.N. Mărceni , G.P.N. Școala Gimnazială 08.12.2021 Școala Gimnaziala
Covasan Cătălina, Şcoala Dodeni din cadrul Şcolii "Regina Maria", Bicaz, Ora 1400 Dămuc,
Gimnazială „Regina Gimnaziale „Regina Maria” G.P.N Mărceni G.P.N Dămuc
Maria”, Bicaz Bicaz (toate grupele) şi
comunele Tașca, Bicazu
Ardelean, Bicaz- Chei,
Dămuc și Tarcău.

Pag 21
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

TG. NEAMŢ ŞI ZONǍ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
CERCUL NR. 1 G.P.P. nr.2 Târgu-Neamţ din
cadrul Şcolii Gimnaziale Şcoala Gimnazială 09.12.2021 Școala Gimnazială
Responsabil: Domnești (grupele mari); Domnească, Târgu Ora 1400 Urecheni, G.P.N
Vrânceanu Miruna, Grădiniţa cu P.P. și P.N. din Neamţ, G.P.P. Nr.2
Şcoala Gimnazială cadrul
Domnească, Şcolii Gimnaziale Ion
Tȃrgu-Neamţ Creangă,Humulești;comunele
Urecheni, Petricani
CERCUL NR. 2 Grădinițele din cadrul Şcolii
Gimnaziale ,,Ieremia Liceul Tehnologic "Ion 09.12.2021 Liceul Tehnologic
Responsabil: Irimescu” Brusturi, Liceului Creangă" Pipirig, Ora 1400 "Arhimandrit Chiriac
Gavriloae Marinela, Şcoala Tehnologic ”Ion Creangă” G.P.N. Pipirig Nicolau" Vânători
Gimnazială “Ieremia Pipirig, Liceului Tehnologic Neamț, G.P.N.
Irimescu”, Brusturi ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Lunca
Vânători
CERCUL NR. 3 G.P.P. 2 (grupele mici și
mijlocii) și G.P.N. din cadrul Şcoala Gimnazială 09.12.2021
Responsabil: Școlii Gimnaziale Domnești, Domnească, Târgu Ora 1400 Şcoala Gimnazială
Andron Dana, Şcoala Târgu-Neamț și comunele Neamţ, G.P.P. Nr.2 Timişeşti, G.P.N.
Gimnazială Domnească, Timișești, Drăgănești, Dumbrava
Târgu-Neamţ Răucești.
CERCUL NR. 4 G.P.P.(grupele din corpul A)
și G.P.N. - Liceul „Vasile Liceul „Vasile Conta”, 09.12.2021 Șc. Gimnazială ”V.
Responsabil: Conta”,Târgu-Neamţ; Târgu-Neamţ”, Ora 1400 Conta”, comuna
Ilie Niculina, Liceul „Vasile comunele Agapia, Bălțătești, G.P.P. Nr.1 Ghindăoani
Conta”, Ghindăoani, Crăcăoani.
Târgu-Neamţ

Pag 22
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
CERCUL NR. 5 G.P.P. Nr. 1 “Smărăndiţa”
(grupele din corpul B) – Liceul "Vasile Conta" 09.12.2021 Școala Gimnazială
Responsabil: Liceul „Vasile Conta”, Târgu- Târgu-Neamț, Ora 1400 "Prof. Vasile
Trofin Daniela, Neamţ şi comunele Păstrăveni, G.P.P. Nr.1 Gherasim" Țibucani
Școala Gimnazială Țibucani, Grumăzești.
Grumăzești

OBSERVAȚII:

Forma de realizare a activității de cerc va fi on-line. Fiecare responsabil de


cerc va transmite tuturor școlilor participante, din cercul pe care îl coordonează si
inspectorului școlar informațiile necesare conectării la platforma/aplicația
informatică utilizată, pentru întâlnirea online, cu cel puțin 24 de ore înaintea
susținerii activității de cerc.

Pag 23
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

TEMATICA I. MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE ALE ELEVILOR DIN
SEMESTRUL I ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
1. Importanța lecturii în formarea competențelor de comunicare
2. Strategii didactice folosite în stimularea lecturii
3. Banca de valori: CDS- Provocarea lecturii (materialele create vor fi cuprinse într-un ghid
metodologic de bune practici)
II. Temele pentru acasă, selectare și dozare - dezbatere
III. Lansarea proiectului colectiv de cercetare asupra istoriei școlilor din județul Neamț, în
parteneriat cu catedrele de istorie și de limba română. Organizare și asumare de responsabilități pe
grupuri de lucru

FORME DE ORGANIZARE: Dezbatere, ateliere de lucru, exemple de bune practici

TEMATICA I. DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE – PREMISǍ A CREŞTERII PERFORMANŢEI ŞCOLARE


SEMESTRUL AL II-LEA 1. Dezvoltarea inteligenței emoționale prin încurajarea abilităților elevilor de a-și gestiona emoțiile
2. Modalități de educare a inteligenței emoționale la elevii din ciclul primar
3. Banca de valori : Jocuri și activități pentru dezvoltarea socio- emotională a elevilor (materialele
create vor fi cuprinse într-un ghid metodologic de bune practici)
II. Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a și a IV-a, anul școlar 2021-2022 - dezbatere

FORME DE ORGANIZARE: Dezbatere, ateliere de lucru, exemple de bune practici, secvențe de lecții/activități demonstrative

Pag 24
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Responsabilul Unitatea de
Unitățile școlare participante Unitatea de
de cerc învățământ
învățământ Data și ora Data și ora
organizatoare organizatoare

Școala Gimnazială nr. 8 P. Neamț,


CERCUL 1 Școala Gimnazială Daniela Cuciuc
Coordonator: P. Neamț, Școala Gimnazială Costişa, Școala Școala Gimnazială, 08.12.2021 Școala Gimnazială,
ANDRIESCU Gimnazială Rediu, Comuna Rediu Ora 14,00 Comuna Cândești
CARMEN Școala Gimnazială Cândeşti, Școala
Gimnazială Gheorghe Nicolau Români.
Școala Gimnazială nr. 2 P. Neamţ,
CERCUL 2 Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida P. Școala Gimnazială
Coordonator: Neamt, Școala Gimnazială Borleşti, Școala Nr. 2 Piatra - Neamț 08.12.2021 Școala Gimnazială I.
CROITORIU Gimnazială Ioan Grigore Teodorescu Ruseni, Ora 14,00 I Mironescu ,
DUMITRU Școala Gimnazială I. I. Mironescu Tazlău. Comuna Tazlău
GEANINA
Școala Gimnazială nr. 3 P. Neamţ, Liceul
CERCUL 3 Teologic Sfinții Împărați Școala Gimnazială 08.12.2021
Coordonator: Constantin și Elena P. Neamţ, Școala Nr. 1 Zăneşti Ora 14,00 Liceul Teologic
AMAICEI BILBOR Gimnazială Alexandru Podoleanu Podoleni, Sfinții Împărați
MIHAELA ROXANA Școala Gimnazială nr. 1 Zăneşti, Școala Conatantin si Elena,
Gimnazială Dumbrava Roşie Piatra Neamț

Școala Gimnazială nr. 11 P.Neamț Liceul


Tehnologic Gh. Ruset Roznovanu Roznov, Școala Gimnazială Școala Gimnazială,
CERCUL 4 Școala I.Gervescu Săvineşti 08.12.2021 Comuna Piatra
Coordonator: Gimnazială I.Gervescu Săvineşti, Școala Ora 14,00 Șoimului
ILIE ANA_ SIMONA Gimnazială Piatra Șoimului, Școala
Gimnazială Vaduri.

Pag 25
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Școala Gimnazială Nicu Albu P.
Neamţ, Școala Gimnazială Prof. Gheorghe
CERCUL 5 Dumitreasa Girov, Școala Gimnazială
Coordonator: Dochia, Școala Școala Gimnazială 08.12.2021 Școala
ȚIFUI SIMONA Gimnazială Bîrgăuani, Școala Gimnazială Prof. Gheorghe Ora 14,00 Gimnazială
Nicolae Buleu Mărgineni, Liceul de Arte Dumitreasa Girov Bîrgăuani
Victor Brauner, Liceul Particular nr.1 P.
Neamţ.
Școala Gimnazială Nr. 5 Piatra
CERCUL 6 Neamț, Școala Gimnazială Episcop Școala Gimnazială Școala Gimnazială
Coordonator: Melchisedec Ştefănescu Gîrcina, Școala Episcop Melchisedec Nr. 5 Piatra Neamț
DOCHIȚA Gimnazială Prof. Mihai Emilian Mancaș Ştefănescu Gîrcina 08.12.2021
BOGDANA- Dobreni, Școala Gimnazială Dumitru Almaş Ora 14,00
MIRONA Negreşti, Școala Gimnazială Bodeşti.
Școala Gimnazială Elena Cuza
CERCUL 7 P.Neamţ, Colegiul Tehnologic Spiru Haret
Coordonator: Piatra Neamț, Școala Gimnazială
ACSINTE ALINA Dr.Emanuiel Rigler Ştefan cel Mare, Școala Colegiul Tehnologic 08.12.2021 Școala Gimnazială
MARIANA Gimnazială Constantin Virgil Gheorghiu Spiru Haret Piatra Ora 14,00 Elena Cuza
Războieni, Școala Gimnazială Tupilaţi, Neamț P.Neamţ
Școala Gimnazială Pr. Gheorghe Săndulescu
Dragomireşti
Colegiul Naţional Roman-Vodă
CERCUL 8 Roman, Școala Gimnazială Secuieni, Școala
Coordonator: Gimnazială Moldoveni, Școala Gimnazială Colegiul Naţional 09.12.2021 Școala Gimnazială,
COJOCARU Bahna, Școala Gimnazială Ion Roman-Vodă, Roman Ora 14,00 Comuna Bălușești,
ANISOARA Creangă, Școala Gimnazială Structura Mastacan
Băluşeşti.

Pag 26
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Școala Gimnazială Mihai Eminescu Roman,
Școala Profesională Valea Ursului, Școala
CERCUL 9 Gimnazială Oniceni, Școala Gimnazială Școala Gimnazială Școala Profesională
Coordonator: Bozieni, Școala Gimnazială Poienari, Școala Oniceni 09.12.2021 Valea Ursului
COJOCARU ELENA Gimnazială Vlad Dănulescu Pânceşti. Ora 14,00
Școala Gimnazială Calistrat Hogaş Roman,
CERCUL 10 Școala Gimnazială Sagna, Școala
Coordonator: Gimnazială Gh. Pătraşcu Buruieneşti, Școala Școala Gimnazială
GALIUC ELENA Gimnazială Boghicea, Școala Gimnazială Sagna 09.12.2021 Școala Gimnazială
Antonie Mureşianu Bîra, Școala Gimnazială Ora 14,00 Boghicea
Stăniţa, Școala Gimnazială Gâdinți.
Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Roman,
CERCUL 11 Școala Gimnazială Tămăşeni, Școala
Coordonator: Profesională Adjudeni, Școala Gimnazială Școala Gimnazială 09.12.2021 Școala Gimnazială
OBREJA CRISTINA Sergiu Celibidache Roman, Liceul Sergiu Celibidache Ora 14,00 Vasile Alecsandri
Tehnologic Vasile Sav Roman-Structura Roman Roman
Carol I.
Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza
CERCUL 12 Roman, Școala Gimnazială Carmen Sylva
Coordonator: Horia, Școala Gimnazială Trifeşti, Școala
MAFTEI PAULA Gimnazială Făurei, Școala Gimnazială Școala Gimnazială, 09.12.2021
ELENA Dulceşti, Școala Gimnazială Nicolae Apostol Comuna Trifeşti- Ora 14,00 Școala Gimnazială
Ruginoasa, Școala Gimnazială Structura Miron Nicolae Apostol
Văleni, Școala Primară Mușatinii Roman Costin Ruginoasa
Liceul cu Program Sportiv Roman, Școala 09.12.2021
Gimnazială Pildeşti, Liceul Teoretic Vasile Ora 14,00
CERCUL 13 Alecsandri Săbăoani, Liceul Teologic
Școala Gimnazială
Coordonator: Romano-Catolic Sfîntul Francisc de Assisi Liceul Teologic
Nr. 1 Pildeşti-
BĂRGĂOANU Roman Structura C. Negri, Școala Romano-Catolic
Comuna Cordun
LAURA- DANIELA Gimnazială Gherăeşti, Liceul Tehnologic Sfîntul Francisc de
Nisiporeşti. Assisi Roman-
Structura C. Negri

Pag 27
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Școala Gimnazială Ion Creangă 09.12.2021
CERCUL 14 Tîrgu Neamţ, Școala Gimnazială Ora 14,00
Coordonator: Urecheni, Școala Gimnazială Școala Profesională
Școala Gimnazială
CROITORIU Păstrăveni, Școala Gimnazială Vasile Petricani- Structura
Urecheni
CEZARA Gherasim Ţibucani, Școala Școala Domnul
Profesională Petricani. Trandafir, Boiștea

Colegiul Naţional Ştefan cel Mare Tîrgu 09.12.2021


CERCUL 15 Neamţ, Școala Gimnazială Răuceşti, Școala Ora 14,00
Coordonator: Profesională Școala Gimnazială, Școala Gimnazială
BORȘ HUMULESCU Oglinzi, Școala Gimnazială Ieremia Irimescu Comuna Timișești Nr. 1, Comuna
ELENA -IULIA Brusturi, Școala Gimnazială Drăgăneşti, Răucești
Școala Gimnazială Timișești.

Liceul Vasile Conta Tîrgu Neamţ, 09.12.2021


CERCUL 16 Liceul Teologic Ortodox Cuvioasa Ora 14,00 Liceul Vasile Conta
Coordonator: Parascheva Agapia, Școala Școala Gimnazială Tîrgu Neamţ
PAVAL MIHAIELA Gimnazială Bălţăteşti, Școala Vasile Conta
Gimnazială Vasile Conta Ghindăoani, Școala Ghindăoani
Gimnazială Gheorghe Săvinescu Crăcăoani,
Școala Gimnazială Grumăzești.
Școala Gimnazială Domnească Tîrgu Neamţ, 09.12.2021
CERCUL 17 Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Școala Gimnazială Ora 14,00
Coordonator: Costachi Domnească Tîrgu Liceul Tehnologic
APOPEI ELENA Mânăstirea Neamț, Liceul Neamţ Ion Creangă
CĂTĂLINA Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau Pipirig- Structura
Vînători, Liceul Tehnologic Ion Creangă Stânca
Pipirig.
CERCUL 18 Școala Gimnazială Regina Maria Bicaz, Școala Gimnazială, 08.12.2021 Școala Gimnazială,
Coordonator: Școala Gimnazială Bicaz Chei, Școala Comuna Dămuc Ora 14,00 Nr. 1, Comuna
POPA CARMEN Gimnazială Dămuc. Bicaz Chei
GABRIELA

Pag 28
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Școala Gimnazială Bicazu Ardelean, Școala 08.12.2021 Școala Gimnazială
CERCUL 19 Gimnazială Vasile Mitru Taşca, Școala Școala Gimnazială Ora 14,00 Nicolae Iorga
Coordonator: Gimnazială Iulia Hălăucescu Tarcău, Școala Vasile Mitru Taşca Pîngărați
MÎTU DANIELA Gimnazială Nicolae Iorga Pîngărați
Școala Gimnazială Constantin Școala Gimnazială 08.12.2021 Școala Gimnazială
CERCUL 20 Panţiru Grinţieş, Școala Gimnazială Hangu, Iustin Pîrvu Poiana Ora 14,00 Grigore Ungureanu,
Coordonator: Școala Gimnazială Ceahlău, Școala Teiului Comuna Ceahlău
LALĂU ELENA Gimnazială Iustin Pîrvu Poiana Teiului.
CERCUL 21 Liceul Mihail Sadoveanu Borca, Școala Liceul Mihail Liceul Mihail
Coordonator: Gimnazială Ioan Luca Farcaşa Sadoveanu Borca – Sadoveanu Borca –
08.12.2021
GHEORGHIU Școala Gimnazială Structura Soci
Ora 14,00
MARIANA ”Aurel Dumitrașcu”
Sabasa

OBSERV Forma de realizare a activității va fi online. Fiecare responsabil de cerc va transmite tuturor
AȚII: școlilor participante, din cercul pe care îl coordonează, și inspectorului școlar informațiile
necesare conectării la platformă/ aplicația informatică utilizată, pentru întâlnirea online, cu cel
putin 24 de ore înaintea susținerii activității de cerc.
În funcţie de tematica activităţii de cerc, participanţii vor pregăti materiale relevante,
cuprinzând:
▪ ilustrarea exemplelor de bune practici;
▪ diseminarea experienţelor profesionale proprii sau înregistrate în şcolile de provenienţă;
▪ modele de instrumente utilizate în aplicarea strategiilor didactice ”față în față” sau online ;
▪ prezentarea unor resurse educaționale( realizate individual sau în echipă) platforme, aplicații,
softuri.
▪ materiale bibliografice utile la nivelul disciplinei învăţământ primar.
”Banca de valori” are ca scop promovarea și susținerea exemplelor de bună practică, modele
de excelență și eficiență didactică în educație, urmărind cu prioritate creșterea calității
procesului de predare- învățare pentru a contribui la formarea și dezvoltarea competențelor
necesare împlinirii la nivel personal și social al elevilor

Pag 29
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

TEMATICA 1. Feedback și evaluare. Tipologia itemilor – de la teorie la practică


SEMESTRUL I 2. Istorie și responsabilitate socială. Proiect colectiv de cercetare asupra istoriei școlilor din județul
Neamț, propunere de colaborare între cadrele didactice de limba și literatura română, istorie și profesorii
pentru învățământ primar
3. Examenele Naționale 2022. Metodologii, regulamente, programe, calendare, modele de subiecte
4. Informare bibliografică
5. Expoziție de carte de interes didactic

FORME DE ORGANIZARE: Ateliere de lucru, comunicări științifice, dezbateri, studii de caz, exemple de bună practică, secvențe didactice,
expoziție de carte de interes didactic etc.

TEMATICA 1. Didactica oralului și abordarea „comunicațională mixtă”


SEMESTRUL AL II-LEA 2. Abordări interdisciplinare în lecția de limba și literatura română
3. Informare bibliografică
4. Expoziție de carte de interes didactic

FORME DE ORGANIZARE: Ateliere de lucru, comunicări științifice, dezbateri, studii de caz, proiecte educaționale și exemple de bună
practică, secvențe didactice, expoziție de carte de interes didactic etc.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
Şcoala Gimnazială nr. 5,
Piatra-Neamţ, Şcoala
Gimnazială Nicu Albu, Piatra-
Cercul 1
Neamţ, Şcoala Gimnazială
Responsabil: nr. 11, Piatra-Neamţ, Şcoala
Păduraru Claudia, Şcoala Gimnazială 08.12.2021, Şcoala Gimnazială
Gimnazială, Costişa, Şcoala
nr. 11, Piatra-Neamţ ora 1400 nr. 5, Piatra-Neamţ
Şcoala Gimnazială nr. 5, Gimnazială, Zăneşti, Şcoala
Piatra-Neamţ Gimnazială, Români, Şcoala
Gimnazială Al. Podoleanu,
Podoleni, Şcoala Gimnazială,
Dumbrava Roşie
Şcoala Gimnazială Elena
Cuza, Piatra-Neamţ, Şcoala
Cercul 2
Gimnazială, Borleşti, Şcoala
Responsabil: Gimnazială I. Gr. Teodorescu
Olteanu Dan George, Şcoala Gimnazială 08.12.2021, Şcoala Gimnazială
Ruseni, Şcoala Gimnazială I.
I. I. Mironescu, ora 1400 I. Gr. Teodorescu,
Şcoala Gimnazială, I. Mironescu, Tazlău, Şcoala
Comuna Tazlău Comuna Ruseni
Borleşti Gimnazială, Rediu, Şcoala
Gimnazială, Cândeşti, Şcoala
Gimnazială, Piatra Şoimului
Şcoala Gimnazială nr. 3
Piatra-Neamţ, Şcoala
Gimnazială Daniela Cuciuc,
Cercul 3
Piatra-Neamţ, Şcoala
Responsabil: Gimnazială Vaduri-Alexandru Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială
Șerban Petronela, 08.12.2021,
cel Bun, Şcoala Gimnazială nr. 3, Piatra-Neamţ N. Iorga,
ora 1400
Şcoala Gimnazială nr. 3, N. Iorga, Pângăraţi, Şcoala Comuna Pângăraţi
Piatra-Neamţ Gimnazială, Girov, Şcoala
Gimnazială, Bârgăoani,
Şcoala Gimnazială E. Rigler,
Ştefan cel Mare, Şcoala

Pag 31
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Gimnazială, Dragomireşti,
Şcoala Gimnazială,
Războieni, Şcoala
Gimnazială, Tupilaţi
Şcoala Gimnazială nr. 2,
Piatra-Neamţ, Şcoala
Gimnazială, Bodeşti, Şcoala
Gimnazială, Negreşti, Şcoala
Cercul 4
Gimnazială, Gârcina, Şcoala
Responsabil: Gimnazială Prof. Mihai Şcoala Gimnazială
Apetrei Petronela, Şcoala Gimnazială, 08.12.2021,
Emilian Mancaș, Dobreni, I. Gervescu,
Comuna Bodeşti ora 1400
Şcoala Gimnazială nr. 2, Şcoala Gimnazială nr. 8, Comuna Săvineşti
Piatra-Neamţ Piatra-Neamţ, Şcoala
Gimnazială, Dochia, Şcoala
Gimnazială, Mărgineni,
Şcoala Gimnazială I.
Gervescu, Săvineşti
Școala Gimnazială, Dămuc,
Şcoala Gimnazială nr. 1,
Cercul 5 Bicaz, Şcoala Gimnazială
Responsabil: Vasile Mitru, Taşca, Şcoala
Şcoala Gimnazială 08.12.2021, Şcoala Gimnazială,
Gimnazială, Bicaz Ardeal,
Poloşan Elena, nr. 1, Bicaz ora 1400 Comuna Tarcău
Şcoala Gimnazială, Bicaz
Școala Gimnazială Dămuc Chei, Şcoala Gimnazială,
Tarcău, Şcoala Gimnazială,
Hangu
Liceul Mihail Sadoveanu,
Cercul 6
Borca, Şcoala Gimnazială,
Responsabil: Ceahlău, Şcoala Liceul Mihail Şcoala
Budăi Alina, 08.12.2021,
Gimnazială, Farcaşa, Şcoala Sadoveanu, Gimnazială,
ora 1400
Liceul Mihail Sadoveanu, Gimnazială, Grinţieş, Şcoala Comuna Borca Comuna Farcaşa
Borca Gimnazială Iustin Pîrvu,
Poiana Teiului
Cercul 7 Liceul Tehnologic Ion
Responsabil: Creangă, Pipirig, Şcoala
Voinia Elena, Gimnazială Domnească, Tg. 08.12.2021, Şcoala Gimnazială

Pag 32
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Şcoala Gimnazială Neamţ, Şcoala Gimnazială, Şcoala Gimnazială ora 1400 Mihail
Dumbrava, Timişeşti Bălţăteşti, Şcoala Ieremia Irimescu, Kogălniceanu,
Gimnazială, Crăcăoani, Comuna Brusturi Comuna Răuceşti
Şcoala Gimnazială,
Ghindăoani, Şcoala
Gimnazială, Timişeşti, Şcoala
Gimnazială Ieremia Irimescu,
Brusturi, Şcoala Gimnazială,
Drăgăneşti, Şcoala
Gimnazială Mihail
Kogălniceanu, Răuceşti
Școala Profesională
Petricani, Școala
Profesională, Oglinzi -
Cercul 8 Răuceşti, Liceul Tehnologic
Responsabil: Arhimandrit Chiriac Nicolau,
Rotaru-Popa Ionuţ, Vânători, Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială, 08.12.2021, Școala Profesională,
Ion Creangă, Tg. Neamţ, Comuna Urecheni ora 1400 Comuna Petricani
Școala Profesională, Şcoala Gimnazială,
Petricani Grumăzeşti, Şcoala
Gimnazială, Păstrăveni,
Şcoala Gimnazială, Urecheni,
Şcoala Gimnazială, Ţibucani
Şcoala Gimnazială Vasile
Alecsandri, Roman, Şcoala
Gimnazială Sergiu
Cercul 9 Celibidache, Roman, Şcoala
Responsabil: Gimnazială, Bozieni, Şcoala
Gimnazială, Poienari,
Moldoveanu Liliana, Şcoala Gimnazială, Pânceşti, Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Vasile Şcoala Gimnazială, 08.12.2021,
Şcoala Gimnazială, Sagna, Vasile Alecsandri,
Comuna Trifeşti ora 1400
Alecsandri, Roman Şcoala Gimnazială, Gâdinţi, Roman
Şcoala Gimnazială, Trifeşti
Cercul 10 Şcoala Gimnazială Mihai
Responsabil: Eminescu, Roman, Şcoala Şcoala Gimnazială, 08.12.2021, Şcoala Gimnazială,
Gimnazială Al. I. Cuza, Comuna Oniceni ora 1400 Comuna Secuieni
Prăjescu Lucica,

Pag 33
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Şcoala Gimnazială Al. I. Roman, Şcoala Gimnazială,
Cuza, Roman Ion Creangă, Şcoala
Gimnazială, Icuşeşti, Şcoala
Gimnazială, Băluşeşti, Şcoala
Gimnazială, Oniceni, Şcoala
Gimnazială, Secuieni, Şcoala
Gimnazială, Moldoveni,
Şcoala Gimnazială, Bahna
LPS Roman - Structura
Roman Muşat, Roman, Liceul
Teologic Romano-Catolic Sf.
Francisc de Assisi, Roman -
Structura Școala Gimnazială
Costache Negri, Roman,
Cercul 11 Şcoala Gimnazială Dulceşti,
Responsabil: Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nicolae Şcoala Gimnazială, 08.12.2021,
Nicolae Apostol,
Cozma Minodora, Apostol, Ruginoasa, Şcoala Comuna Făurei ora 1400
Comuna Ruginoasa
Şcoala Gimnazială, Bîra Gimnazială, Făurei, Şcoala
Gimnazială, Văleni, Şcoala
Gimnazială, Bîra, Şcoala
Gimnazială, Stăniţa, Şcoala
Gimnazială, Boghicea, Şcoala
Gimnazială, Buruieneşti,
Şcoala Gimnazială, Doljeşti
Colegiul Naţional Roman-
Vodă, Roman, Şcoala
Gimnazială, Gherăeşti,
Cercul 12
Şcoala Gimnazială,
Responsabil: Barticeşti-Boteşti, Şcoala
Alexandru Paul, Şcoala Gimnazială, 08.12.2021, Şcoala Gimnazială,
Gimnazială, Tămăşeni,
Comuna Horia ora 1400 Barticeşti-Boteşti
Colegiul Naţional Şcoala Gimnazială, Cordun,
Roman-Vodă, Roman Şcoala Gimnazială, Pildeşti-
Cordun, Şcoala Gimnazială,
Horia, Şcoala Gimnazială,
Calistrat Hogaş, Roman

Pag 34
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Liceul Tehnologic Vasile Sav,
Roman, Colegiul Tehnic
Miron Costin, Roman, Liceul
Teologic Romano-Catolic Sf.
Cercul 13
Francisc de Assisi, Roman,
Responsabil: Liceul Tehnologic Ion Ionescu Liceul Tehnologic Școala Profesională,
Prepeliţă Daniela, 08.12.2021,
de la Brad, Horia, Colegiul Sf. Ioan de La Salle, Comuna Valea
ora 1400
Liceul Tehnologic Vasile Tehnic Petru Poni, Roman, Pildeşti, Ursului
Sav, Roman Școala Profesională, Valea Comuna Cordun
Ursului, Școala Profesională,
Adjudeni–Tămăşeni, Liceul
Tehnologic Sf. Ioan de La
Salle, Pildeşti
Colegiul Naţional Roman-
Vodă, Roman, Liceul cu
Program Sportiv, Roman,
Colegiul Tehnic Danubiana,
Cercul 14
Roman, Liceul Teoretic
Responsabil:
Vasile Alecsandri, Săbăoani, Liceul Teoretic
Băltoi Mihaela, Colegiul Naţional 08.12.2021,
Liceul Teologic Episcop Vasile Alecsandri,
Colegiul Naţional Roman-Vodă, Roman ora 1400
Comuna Săbăoani
Melchisedec, Roman, Liceul
Roman-Vodă, Roman
Tehnologic, Nisiporeşti
Colegiul Naţional Ştefan cel
Mare, Tg. Neamţ, Colegiul
Cercul 15
Tehnic Ion Creangă, Tg.
Responsabil: Neamţ, Seminarul Teologic
Toma Mihaela, Liceul Teologic 08.12.2021, Liceul Vasile
Ortodox Veniamin Costachi,
Ortodox Cuvioasa ora 1400 Conta, Tg. Neamţ
Colegiul Tehnic Ion Vânători, Liceul Teologic
Parascheva, Agapia
Creangă, Tg. Neamţ Ortodox Cuvioasa
Parascheva, Agapia, Liceul
Vasile Conta, Tg. Neamţ
Cercul 16 Colegiul Naţional Calistrat
Responsabil: Hogaş, Piatra-Neamţ,
Neculăeş Cristina, Colegiul Naţional de 08.12.2021,

Pag 35
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Colegiul Naţional Informatică, Piatra-Neamţ, Liceul de Arte Victor ora 1400 Liceul cu Program
Calistrat Hogaş, Colegiul Naţional Gh. Asachi, Brauner, Piatra-Neamţ Sportiv,
Piatra-Neamţ Piatra-Neamţ, Liceul de Arte Piatra-Neamţ
Victor Brauner, Piatra-
Neamţ, Liceul Teologic
Ortodox Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena, Piatra-
Neamţ, Liceul cu Program
Sportiv, Piatra-Neamţ
Colegiul Naţional Petru
Cercul 17 Rareş, Piatra-Neamţ,
Responsabil: Colegiul Tehnic Gh.
Todiresei Magdalena - Cartianu, Piatra-Neamţ,
Livioara, Liceul Economic Al. I. Cuza,
Piatra-Neamţ, Liceul Liceul Tehnologic Colegiul Naţional
Liceul Economic Al. I. 08.12.2021,
Tehnologic Dimitrie Leonida, Dimitrie Leonida, Petru Rareş,
Cuza, ora 1400
Piatra-Neamţ, Liceul Piatra-Neamţ Piatra-Neamţ
Piatra-Neamţ Particular nr.1 Aurora Ouatu,
Piatra-Neamţ
Liceul Gh. Ruset Roznovanu,
Cercul 18 Roznov, Liceul Teoretic Carol
Responsabil: I, Bicaz, Liceul Tehnologic
Colegiul Tehnic
Ilarie Oana, Spiru Haret, Piatra-Neamţ, Liceul Teoretic Carol I, 08.12.2021,
Forestier,
Colegiul Tehnic Forestier, Bicaz ora 1400
Liceul Gh. Ruset- Piatra-Neamţ
Piatra-Neamţ, Colegiul
Roznovanu, Roznov Tehnic de Transporturi,
Piatra-Neamţ

OBSERVAȚII: Activitatea de cerc pedagogic se va desfășura on-line, prin intermediul platformei G Suite for
Education. Unitatea de învățământ care organizează activitatea de cerc va facilita accesul tuturor
membrilor cercului pedagogic și va transmite coordonatele de conectare (cont, parolă, link etc.), cu
cel puțin 24 de ore înainte de începerea activității, inclusiv inspectorului de specialitate.
Responsabilul de cerc va trimite inspectorului de specialitate documentele de la activitatea de cerc
în termen de 3 zile de la desfășurarea activității.

Pag 36
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ

TEMATICA Méthodes pédagogiques pour la gestion de la diversité.


SEMESTRUL I Comment approcher les élèves avec des besoins spéciaux

FORME DE ORGANIZARE: Exclusiv online, sub forma de prezentare de materiale, exemple de bune practici, dezbateri.

TEMATICA Curriculum differencié dans la classe inclusive.


SEMESTRUL AL II-LEA Évaluation – le type des examens, basée sur les tâches ou individualisée?

FORME DE ORGANIZARE: Online sau față-în-față, în funcție de evoluția epidemiologică, sub formă de prezentare de materiale, exemple de
bune practici, dezbateri.

Pag 37
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
CERCUL 1
Responsabil – prof.
Colegiul Tehnic ”Gh. Colegiul Tehnic
Grigori Mirela-Cristina Liceele și colegiile din 09.12.2021
Cartianu” Forestier Piatra-
Colegiul Național Piatra-Neamț, Roznov Ora 14.00
Piatra-Neamț Neamț
„Petru Rareș”
Piatra - Neamț
CERCUL 2
Responsabil – prof. Colegiile și liceele din
Colegiul Tehnic ”Miron 09.12.2021
Cocuţ Otilia-Valentina Roman, Horia, Săbăoani, LPS Roman
Costin” Roman Ora 14.00
Colegiul Național „Roman Nisiporeşti
Vodă” Roman
Şcolile gimnaziale din Piatra
- Neamţ, Borleşti, Ruseni,
Costişa, Cândeşti, Dumbrava
Roşie, Piatra Şoiului,
CERCUL 3 Podoleni, Rediu, Tazlău,
Responsabil – prof. Traicu Săvineşti, Roznov, Zăneşti,
09.12.2021 Școala Gimnazială
Daniela - Maricela Români, Gârcina, Dobreni, LPS Piatra-Neamț
Ora 14.00 Dragomirești
Şcoala Gimnazială nr. 5 Negreşti, Bodeşti, Crăcăoani,
Piatra-Neamţ Girov, Dochia, Tupilaţi,
Ştefan cel Mare, Bîrgăuani,
Războieni, Dragomireşti,
Mărgineni, Vaduri, Alexandru
cel Bun, Pîngăraţi
Şcolile gimnaziale din
CERCUL 4 Roman, Gherăeşti, Săbăoani,
Responsabil – prof. Dudău Cordun, Pildeşti, Văleni,
Carmen Simona Dulceşti, Gâdinţi, Moldoveni, Școala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Secuieni, Bahna, Trifeşti, Dulcești 09.12.2021
Școala Gimnazială
Tămășeni Barticeşti-Boteşti, Făurei, Ora 14.00
Boghicea
Secuieni, Sagna, Stăniţa,

Pag 38
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Horia, Cotu-Vameş,
Tămăşeni, Doljeşti,Bîra,
Boghicea, Oniceni,
ValeaUrsului,
Bozieni,Pânceşti, Poienari,
Icuşeşti-Băluşeşti, Ion
Creangă, Ruginoasa
Unităţile şcolare din Bicaz,
CERCUL 5
Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean,
Responsabil – prof. Caraza
Farcaşa, Poiana Teiului, 09.12.2021 Școala Gimnazială
Gheorghe Liceul ”Carol I” Bicaz
Ceahlău, Dămuc, Grinţieş, Ora 14.00 Tașca
Liceul Teoretic „Mihail
Hangu, Şcoala Tarcău, Borca,
Sadoveanu” Borca
Taşca
Unităţile şcolare din Tg.
Neamţ, Agapia, Brusturi,
CERCUL 6
Drăgăneşti, Oglinzi, Răuceşti,
Responsabil – prof.
Ghindăoani, Timişeşti, Liceul Tehnologic ”Ion 09.12.2021 Școala Gimnazială
Teodorescu Valentin,
Vânători, Pipirig, Bălţăteşti, Creangă” Pipirig Ora 14.00 Nr. 1 Răucești
Colegiul Național „Ștefan
Grumăzeşti, Petricani,
cel Mare” Tg. Neamţ
Urecheni, Ţibucani,
Păstrăveni

OBSERVAȚII: Activitățile se desfășoară online, platforma utilizată va fi Google Meet, link-ul de conectare va fi
distribuit luni, pe data de 6 decembrie 2021, școlilor participante (și care fac parte din cerc) pe
adresele de e-mail ale secretariatelor acestor școli, urmând a fi distribuite de acest departament
propriilor profesori de limba engleză. Totodată, acest link va fi trimis și pe adresa de e-mail a
inspectorului școlar pentru limbi moderne, ana.ichim@isjneamt.ro.

Pag 39
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ

TEMATICA Teaching methods for diversity management


SEMESTRUL I How do we deal with students with special needs?

FORME DE ORGANIZARE: Exclusiv online, sub forma de prezentare de materiale, exemple de bune practici, dezbateri.

TEMATICA Curriculum differentiation in the inclusive classroom.


SEMESTRUL AL II-LEA Evaluation – exam-based, task-based or individualised?

FORME DE ORGANIZARE: Online sau față-în-față, în funcție de evoluția epidemiologică, sub formă de prezentare de materiale,
exemple de bune practici, dezbateri.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitatea de Unitatea de
Unitățile școlare participante
Responsabilul de cerc învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
LICEUL PARTICULAR NR. 1, SAT BISTRIȚA,
COMUNA ALEXANDRU CEL BUN
COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT
HOGAȘ", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE
ASACHI", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ",
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
COLEGIUL TEHNIC FORESTIER,
CERCUL 1 MUNICIPIUL PIATRANEAMȚ
Responsabil: Prof. COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE
Gabriela Pușcălău CARTIANU", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ COLEGIUL NAȚIONAL COLEGIUL TEHNIC DE
08.12.20214
Colegiul Naţional COLEGIUL TEHNOLOGIC "SPIRU HARET", "GHEORGHE ASACHI", TRANSPORTURI,
Ora 17.00
„CalistratHogaş” Piatra- MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ MUNICIPIUL PIATRA- MUNICIPIUL PIATRA-
Neamţ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, NEAMȚ NEAMȚ
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
LICEUL DE ARTE "VICTOR BRAUNER",
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE
LEONIDA", MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
LICEUL ECONOMIC „ALEXANDRU IOAN
CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ
LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "SFINȚII
ÎMPARAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA",
MUNICIPIUL PIATRANEAMȚ
LICEUL TEHNOLOGIC "GH. RUSET
ROZNOVANU", ORAȘ ROZNOV

Pag 41
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
BORLEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
CÂNDEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSTIȘA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA
DUMBRAVA ROȘIE ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
COMUNA PIATRA ȘOIMULUI ȘCOALA
GIMNAZIALĂ "DANIELA CUCIUC",
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ ȘCOALA
GIMNAZIALĂ "ELENA CUZA", MUNICIPIUL
PIATRA-NEAMȚ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICU ALBU",
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, MUNICIPIUL
CERCUL 2 PIATRA-NEAMȚ ȘCOALA GIMNAZIALĂ
Responsabil: ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"ALEXANDRU PODOLEANU", COMUNA ȘCOALA GIMNAZIALĂ
08.12.2021 "ALEXANDRU
Prof. Elena Bița PODOLENI NR. 1, COMUNA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA REDIU DUMBRAVA ROȘIE Ora 14.00 PODOLEANU",
Școala Gimnazială Nr. 2 COMUNA PODOLENI
Piatra-Neamț ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE
NICOLAU", COMUNA ROMÂNI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN GRIGORE
TEODORESCU", SAT RUSENI, COMUNA
BORLEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I.
GERVESCU", COMUNA SĂVINEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. I. MIRONESCU",
COMUNA TAZLĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA
ZĂNEȘTI
LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "SFINȚII
ÎMPARAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA",
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ (GIMNAZIU)
LICEUL TEHNOLOGIC "GH. RUSET
ROZNOVANU", ORAȘ ROZNOV
(STRUCTURA SLOBOZIA)
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
CERCUL 3 ȘCOALA GIMNAZIALĂ
BÂRGĂUANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"PROF. MIHAI EMILIAN 8.12.2021
Responsabil: COMUNA BODEȘTI "PROF. GHEORGHE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE
MANCAȘ", COMUNA Ora 14.00
Prof. Călin Monica DOBRENI
DUMITREASA",
Școala Gimnazială Vaduri SĂVINESCU", COMUNA CRĂCĂOANI COMUNA GIROV

Pag 42
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. MIHAI
EMILIAN MANCAȘ", COMUNA DOBRENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA
DOCHIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PR. GHEORGHE
SĂNDULESCU", COMUNA DRAGOMIREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EPISCOP
MELCHISEDEC STEFĂNESCU", COMUNA
GÂRCINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. GHEORGHE
DUMITREASA", COMUNA GIROV
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BULEU",
COMUNA MĂRGINENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU
ALMAȘ", COMUNA NEGREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3, MUNICIPIUL
PIATRA-NEAMȚ ȘCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 11, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5, MUNICIPIUL
PIATRA-NEAMȚ ȘCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 8, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN
VIRGIL GHEORGHIU", COMUNA
RĂZBOIENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR. EMANUIEL
RIGLER", COMUNA ȘTEFAN CEL MARE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
TUPILAȚI
ȘCOALA GIMNAZIALA VADURI, COMUNA
ALEXANDRU CEL BUN COLEGIUL
TEHNOLOGIC "SPIRU HARET",
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ(GIMNAZIU)

LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ


CERCUL 4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘ BICAZ LICEUL TEHNOLOGIC, 08.12.2021 ȘCOALA GIMNAZIALĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA COMUNA DĂMUC Ora 14.00 "IUSTIN PIRVU",
Responsabil: Prof. Elisa COMUNA POIANA
BICAZ-CHEI
Burghele SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA TEIULUI
Liceul „Carol I” Bicaz BICAZU ARDELEAN LICEUL "MIHAIL
SADOVEANU", COMUNA BORCA

Pag 43
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE
UNGUREANU", COMUNA CEAHLĂU
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA DĂMUC
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN LUCA",
COMUNA FARCAȘA ȘCOALA
GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PANȚIRU",
COMUNA GRINȚIEȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA HANGU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA",
COMUNA PÂNGĂRAȚI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IUSTIN PIRVU",
COMUNA POIANA TEIULUI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIA
HĂLĂUCESCU", COMUNA TARCĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE MITRU",
COMUNA TAȘCA
LICEUL TEHNOLOGIC "ION IONESCU DE
LA BRAD", COMUNA HORIA
LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREȘTI,
COMUNA BOTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL IOAN DE
LA SALLE", SAT PILDEȘTI, COMUNA
CORDUN
COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ",
MUNICIPIUL ROMAN
COLEGIUL TEHNIC "DANUBIANA",
MUNICIPIUL ROMAN
CERCUL 5 COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", LICEUL TEHNOLOGIC 08.12.2021 LICEUL TEHNOLOGIC
Responsabil: MUNICIPIUL ROMAN COLEGIUL TEHNIC "SFÂNTUL IOAN DE LA Ora 14.00 NISIPOREȘTI, COMUNA
Prof. Laura Sandu "PETRU PONI", MUNICIPIUL ROMAN SALLE", SAT PILDEȘTI, BOTEȘTI
Colegiul Național LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, COMUNA CORDUN
“Roman-Vodă“ Roman MUNICIPIUL ROMAN LICEUL
TEHNOLOGIC "VASILE SAV", MUNICIPIUL
ROMAN LICEUL TEOLOGIC "EPISCOP
MELCHISEDEC", MUNICIPIUL ROMAN
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
"SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI",
MUNICIPIUL ROMAN
LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI",
COMUNA SĂBĂOANI

Pag 44
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLUȘEȘTI,
COMUNA ICUȘEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTONIE
MUREȘIANU", COMUNA BIRA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
BOGHICEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
DULCEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA
FĂUREI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
GHERĂEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ION
CERCUL 6 CREANGĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 08.12.2021
Responsabil: COMUNA MOLDOVENI ȘCOALA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT PILDEȘTI, COMUNA GHERĂEȘTI
Ora 14.00
Prof. Crenguța Grădinariu COMUNA SECUIENI
Şcoala Gimnazială "Mihai COMUNA CORDUN
Eminescu" Roman ȘCOALA DE ARTĂ "SERGIU
CELIBIDACHE", MUNICIPIUL ROMAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI
EMINESCU", MUNICIPIUL ROMAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE
APOSTOL", COMUNA RUGINOASA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SAGNA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
SECUIENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA STĂNIȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BARTICEȘTI,
COMUNA BOTEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC ADJUDENI,
COMUNA TAMĂȘENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA
CERCUL 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOZIENI
Responsabil: Prof. Ghiga ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE
LICEUL TEHNOLOGIC 08.12.2021 ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
Mihaela PĂTRAȘCU", SAT BURUIENEȘTI,
COMUNA DOLJEȘTI ȘCOALA
ADJUDENI, COMUNA Ora 14.00 COMUNA ONICENI
ŞcoalaGimnazială „Al. I TAMĂȘENI
Cuza” Roman GIMNAZIALĂ, COMUNA GÂDINȚI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CARMEN SYLVA",
COMUNA HORIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ONICENI

Pag 45
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VLAD
DĂNULESCU", COMUNA PÂNCEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
POIENARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU
IOAN CUZA", MUNICIPIUL ROMAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CALISTRAT
HOGAȘ", MUNICIPIUL ROMAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE
ALECSANDRI", MUNICIPIUL ROMAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
TĂMĂȘENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TRIFEȘTI
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA
VALEA URSULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
COMUNA VĂLENI
LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "CUVIOASA
PARASCHEVA", COMUNA AGAPIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
BĂLȚĂTEȘTI SCOALA GIMNAZIALA
"IEREMIA IRIMESCU", COMUNA
BRUSTURI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
DRĂGĂNEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"VASILE CONTA", COMUNA GHINDĂOANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
CERCUL 8 GRUMĂZEȘTI SEMINARUL TEOLOGIC
ȘCOALA 08.12.2021 ȘCOALA GIMNAZIALĂ
Responsabil:
ORTODOX "VENIAMIN COSTACHI", SAT
PROFESIONALĂ Ora 14.00 NR. 1, COMUNA
MÂNĂSTIREA NEAMȚ, COMUNA
Prof. Bianca Tarhon OGLINZI, COMUNA ȚIBUCANI
VÂNĂTORI NEAMȚ
Colegiul Naţional RĂUCEŞTI
ȘCOALA PROFESIONALĂ OGLINZI,
„Ştefancel Mare” Târgu- COMUNA RĂUCEŞTI ȘCOALA
Neamţ GIMNAZIALĂ, COMUNA PĂSTRĂVENI
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA
PETRICANI
LICEUL TEHNOLOGIC "ION CREANGĂ",
COMUNA PIPIRIG ȘCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 1, COMUNA RĂUCEȘTI COLEGIUL
NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", ORAȘ
TÂRGU NEAMȚ

Pag 46
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ
TÂRGU NEAMȚ
LICEUL "VASILE CONTA", ORAȘ TÂRGU
NEAMȚ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMNEASCĂ,
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ",
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA
ȚIBUCANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
TIMIȘEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
URECHENI
LICEUL TEHNOLOGIC "ARHIMANDRIT
CHIRIAC NICOLAU", COMUNA VÂNĂTORI-
NEAMȚ

OBSERVAȚII:Activitățile se desfășoară online, platforma utilizată va fi Google Meet, link-ul de .


conectare va fi distribuit luni, pe data de 6 decembrie 2021, școlilor participante (și
care fac parte din cerc) pe adresele de e-mail ale secretariatelor acestor școli, urmând
a fi distribuite de acest departament propriilor profesori de limba engleză. Totodată,
acest link va fi trimis și pe adresa de e-mail a inspectorului școlar pentru limbi moderne,
ana.ichim@isjneamt.ro.

Pag 47
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ

TEMATICA Metode de predare pentru managementul diversității


SEMESTRUL I Cum abordăm elevii cu cerințe educative speciale?

FORME DE ORGANIZARE: Exclusiv online, sub forma de prezentare de materiale, exemple de bune practici, dezbateri

TEMATICA Curriculum diferențiat în clasa incluzivă.


SEMESTRUL AL II-LEA Evaluarea – după modelul examenelor sau individualizată?

FORME DE ORGANIZARE: Online sau față-în-față, în funcție de evoluția epidemiologică, sub formă de prezentare de materiale,
exemple de bune practici, dezbateri.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
CERC 1
RESPONSABIL: Unitățile de învățământ din Colegiul Național
08.12.2021 Școala Gimnazială
PROF. ELENA MITREA județ cu clase sau ore de ”Roman-Vodă”
Ora 14.00 Nr. 3 Piatra-Neamț
Colegiul Național de limba germană Roman
Informatică Piatra-Neamț

OBSERVAȚII: Activitățile se desfășoară online, platforma utilizată va fi


Google Meet, link-ul de conectare va fi distribuit luni, pe data
de 6 decembrie 2021, școlilor participante (și care fac parte din
cerc) pe adresele de e-mail ale secretariatelor acestor școli,
urmând a fi distribuite de acest departament propriilor
profesori de limba engleză. Totodată, acest link va fi trimis și
pe adresa de e-mail a inspectorului școlar pentru limbi
moderne, ana.ichim@isjneamt.ro.

Pag 49
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

MATEMATICĂ

TEMATICA I. Simpozion județean DIDACTICA MATEMATICII IOAN ZENEMBISI – COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU
SEMESTRUL I RAREȘ”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ – participă profesorii din cercurile 1-4 și 10
II. Pentru cercurile 5-9 și 11-12
1. Diagnoza cunoștințelor și competențelor elevilor de clasa a IX-a din perspectiva testelor inițiale
și a Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-
2022. Corelarea dintre competențele specifice și activitățile de învățare pentru asigurarea
trecerii de la nivelul funcțional al competențelor (gimnaziu) la nivelul dezvoltat(liceu) pentru
cele 3 tipuri de programe școlare liceu
2. Aspecte științifice și metodice privind predarea temei „Metode aritmetice de rezolvare a
problemelor” - pentru cercurile de gimnaziu
Aspecte științifice și metodice privind predarea capitolului „Coliniaritate, paralelism,
concurență – calcul vectorial în geometria plană” - pentru cercurile de liceu
Analiza comparativă asupra competențelor formate la elevii de clasa a 8-a/a 9-a din perspectiva noului
curriculum la gimnaziu și a noii tipologii de subiect de la evaluarea națională pentru absolvenții de clasa
a 8-a – dezbatere/intervenții metodice

FORME DE ORGANIZARE: Dezbatere/intervenții metodice, prezentare de materiale, exemple de bune practici, analize de eficiență

TEMATICA 1. Strategii de organizare a demersului didactic de predare-învățare-evaluare diferențiate la clasa a


SEMESTRUL AL II-LEA 8-a/a 12-a din perspectiva susținerii examenelor naționale în anul școlar 2021-2022 ( ENVIII,
Bacalaureat)
2. Aspecte științifice și metodice privind predarea capitolului „Relații metrice în triunghiul
dreptunghic” - pentru cercurile de gimnaziu
Aspecte științifice și metodice privind predarea capitolului „Proprietățile funcțiilor derivabile” -
pentru cercurile de liceu
Analiza SWOT rezultatelor obținute la simulările evaluărilor/examenelor naționale. Exemple de
activități remediale/ Planuri remediale. Exemple de bune practici

FORME DE ORGANIZARE: Dezbatere/intervenții metodice, prezentare de exemple de bune practici


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitatea de Unitatea de
Unitățile școlare participante
Responsabilul de cerc învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
Școala Gimnazială ”Alexandru
Podoleanu” Podoleni
CERCUL 1 Școala Gimnazială ”Dr.Emanuiel
Rigler” Ştefan cel Mare
Gimnaziu Simpozion
Școala Gimnazială ”G. Nicolau” Români
Școala Gimnazială ”Nicolae Buleu” Județean
Mărgineni DIDACTICA ȘCOALA
Coordonator Școala Gimnazială Costișa MATEMATICII 26 noiembrie GIMNAZIALĂ
Școala Gimnazială ”Prof. Mihai Emilian IOAN ZENEMBISI 2021, „PR. G.
Prof. MUNTEANU Mancaș” Dobreni
COLEGIUL SĂNDULESCU”,
CARMEN-LILIANA- Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț ora 09.00 COMUNA
Școala Gimnazială nr. 8 Piatra Neamț NAȚIONAL
BEATRICE DRAGOMIREȘTI
Școala Gimnazială nr. 11 Piatra Neamț „PETRU RAREȘ”,
Școala Gimnazială ”Pr. G. Săndulescu” MUNICIPIUL
Dragomirești PIATRA NEAMȚ
Școala Gimnazială nr.1 Zănești
Școala Gimnazială ”Ep. Melchisedec
Ștefănescu” Gîrcina
Liceul Tehnologic ”Gh. Ruset - Simpozion
Roznovanu” Roznov -gimnaziu Județean
CERCUL 2 Școala Gimnazială ”I.I.Mironescu” 26 noiembrie ȘCOALA
DIDACTICA GIMNAZIALĂ
Tazlău 2021,
Gimnaziu MATEMATICII „NICU ALBU”,
Școala Gimnazială ”I. G. Teodorescu”
Ruseni IOAN ZENEMBISI ora 09.00 MUNICIPIUL
Școala Gimnazială Făurei PIATRA NEAMȚ

Pag 51
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Coordonator Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Piatra COLEGIUL
Neamț NAȚIONAL
Prof. VLAD DELIA Școala Gimnazială ”Nicu Albu” Piatra
VALENTINA „PETRU RAREȘ”,
Neamț
Școala Gimnazială Bîrgăuani MUNICIPIUL
Școala Gimnazială ”Prof. Gheorghe PIATRA NEAMȚ
Dumitreasa” Girov
Școala Gimnazială Borlești
Școala Gimnazială Cîndești
Școala Gimnazială nr.1 Dochia
Școala Gimnazială ”Constantin Virgil
Gheorghiu” Războieni
Școala Gimnazială Piatra Șoimului
Școala Gimnazială Rediu
Școala Gimnazială ”Iulia Hălăucescu” Simpozion
Tarcău Județean
Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” 26 noiembrie ȘCOALA
DIDACTICA GIMNAZIALĂ
Pîngărați 2021,
Școala Gimnazială Bodești MATEMATICII „NICOLAE
Școala Gimnazială nr. 3 Piatra Neamț IOAN ZENEMBISI ora 09.00 IORGA”,
CERCUL 3
Școala Gimnazială nr. 2 Piatra Neamț COLEGIUL COMUNA
Gimnaziu Școala Gimnazială ”Dumitru Almaș” PÂNGĂRAȚI
NAȚIONAL
Negrești „PETRU RAREȘ”,
Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida”
Piatra Neamț-gimnaziu MUNICIPIUL
Coordonator Școala Gimnazială ”Regina Maria” PIATRA NEAMȚ
Prof. NEȚA CAMELIA Bicaz
Școala Gimnazială ”Gheorghe
ELENA Săvinescu” Crăcăoani

Pag 52
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
CERCUL 4 Colegiul Tehnologic ”Spiru Haret” Simpozion 26 noiembrie ȘCOALA „I.
Piatra Neamț - gimnaziu Județean 2021, GERVESCU”,
Gimnaziu Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamț DIDACTICA COMUNA
Liceul de Arte ”Victor Brauner” Piatra ora 09.00
Neamț MATEMATICII SĂVINEȘTI
Liceul Teologic Ortodox ”Sfinții IOAN ZENEMBISI
Coordonator
Împărați Constantin și Elena” Piatra COLEGIUL
Prof. DIACONESCU Neamț NAȚIONAL
AURA Școala Gimnazială Tupilați „PETRU RAREȘ”,
Școala Gimnazială nr. 1 Dumbrava
Roșie MUNICIPIUL
Școala Gimnazială ”I.Gervescu” PIATRA NEAMȚ
Săvinești
Școala Gimnazială ”Daniela Cuciuc”
Piatra Neamț
Școala Gimnazială Vaduri,com.
Alexandru cel Bun
Școala Profesională Specială ,com.
Ștefan cel Mare
Școala Gimnazială Dămuc
Liceul ”Mihail Sadoveanu” Borca
Școala Gimnazială nr.1 Bicaz Chei
Școala Gimnazială nr.1 Bicazu Ardelean
CERCUL 5
Școala Gimnazială ”Vasile Mitru” Tașca
Gimnaziu Școala Gimnazială ”Constantin ȘCOALA 08 ȘCOALA
Panțîru” Grințieș GIMNAZIALĂ GIMNAZIALĂ,
decembrie
Școala Gimnazială ”Grigore „VASILE MITRU”, COMUNA
Ungureanu” Ceahlău COMUNA TAȘCA 2021, HANGU
Coordonator Școala Gimnazială ”Ioan Luca” Farcașa
ora 14.00
Școala Gimnazială ”Iustin Pîrvu”
Prof. MATEI LILIOARA Poiana Teiului
Școala Gimnazială Hangu

Pag 53
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”
Săbăoani-gimnaziu
Școala Gimnazială Sagna
Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”
CERCUL 6
Roman
Gimnaziu Liceul Teologic Romano- ȘCOALA 09 ȘCOALA
Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” -
GIMNAZIALĂ, decembrie GIMNAZIALĂ
gimnaziu
Școala Gimnazială ”Antonie Mureșianu” COMUNA 2021, „CAROL I”,
Coordonator Bîra RUGINOASA MUNICIPIUL
ora 14.00
Școala Gimnazială Boghicea ROMAN
Prof. STAFIE CARMEN Școala Gimnazială Gâdinți (structură
ELENA Școala Gimnazială Stănița
Liceu
Școala Gimnazială ”Nicolae Apostol”
Ruginoasa Tehnologic
Liceul cu Program Sportiv Roman „Vasile Sav”)
Școala de Artă ”Sergiu Celibidache”
Roman - gimnaziu-
CERCUL 7 Școala Gimnazială „Gh. Pătrașcu”
Buruienești
Gimnaziu Școala Profesională Adjudeni ȘCOALA 09 LICEUL
Școala Gimnazială Tămășeni GIMNAZIALĂ, decembrie TEHNOLOGIC
Coordonator NISIPOREȘTI,
Școala Gimnazială ”Calistrat Hogaș” COMUNA 2021,
Roman COMUNA
Prof. CURPĂN ANGELA TĂMĂȘENI
Liceul Tehnologic Nisiporești ora 14.00 BOTEȘTI
Școala Gimnazială ”Vlad Dănulescu”
Pâncești
Școala Gimnazială Bozieni
Școala Gimnazială nr.1 Pildești
Școala Gimnazială Oniceni
Școala Gimnazială Poienari
Școala Gimnazială Văleni
Școala Gimnazială Secuieni

Pag 54
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Școala Profesională Valea Ursului
Școala Gimnazială Gherăești
CERCUL 8 Școala Gimnazială ”Carmen Sylva”
Horia
Gimnaziu ȘCOALA 09 ȘCOALA
Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan
GIMNAZIALĂ, decembrie GIMNAZIALĂ,
Cuza” Roman
COMUNA 2021, COMUNA
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”
DULCEȘTI
Coordonator Roman TRIFEȘTI
Școala Gimnazială Bahna ora 14.00
Prof. OPREA ȘTEFAN Școala Gimnazială Bălușești
Școala Gimnazială Dulcești
Școala Gimnazială Ion Creangă
Școala Gimnazială Moldoveni
Școala Gimnazială Trifești
Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac
Nicolau” Vînători Neamț;Liceul
Tehnologic ”Ion Creangă” Pipirig;Liceul
Teologic Ortodox ”Cuvioasa
CERCUL 9
Parascheva” Agapia;
Gimnaziu Școala Gimnazială ”Vasile Conta” LICEUL
Ghindăoani; Școala Gimnazială
TEHNOLOGIC
Bălțătești; Școala Gimnazială ”Ion 09 ȘCOALA
Creangă” Târgu Neamț; Școala „ARHIMANDRIT GIMNAZIALĂ
decembrie
Coordonator Gimnazială Domnească Târgu Neamț; CHIRIAC NR. 1,
2021,
Școala Gimnazială Gimnazială NICOLAU”, COMUNA
Prof. JÎJÎIE LUMINIȚA Timișești; Școala Profesională Oglinzi; COMUNA ora 14.00 RĂUCEȘTI
Școala Profesională Petricani; Școala
VÎNĂTORI NEAMȚ
Gimnazială ”Ieremia Irimescu”
Brusturi; Școala Gimnazială Drăgănești;
Școala Gimnazială Grumăzești; Școala
Gimnazială nr.1 Răucești; Școala
Gimnazială nr.1 Țibucani; Școala
Gimnazială Urecheni; Școala

Pag 55
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Gimnazială Păstrăveni; Liceul „Vasile
Conta” Târgu Neamț -gimnaziu
Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Simpozion
Piatra Neamț Județean
CERCUL 10 Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra 26 noiembrie COLEGIUL
DIDACTICA
Neamț 2021, NAȚIONAL
Gimnaziu+Liceu MATEMATICII 30 martie
Colegiul Național de Informatică Piatra „ROMAN
Neamț IOAN ZENEMBISI ora 09.00 2021,
VODĂ”,
Colegiul Național ”Roman Vodă” Roman COLEGIUL
MUNICIPIUL ora 14,00
Coordonator Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” NAȚIONAL
Târgu Neamț ROMAN
„PETRU RAREȘ”,
Prof. MERIȘOR MARIUS
MUNICIPIUL
CONSTANTIN
PIATRA NEAMȚ

Colegiul Național ”Gheorghe Asachi”


Piatra Neamț
CERCUL 11
Liceul „Carol I” Bicaz
Liceu Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț - LICEUL „VASILE 09 LICEUL 30 martie
liceu CONTA”, ORAȘ decembrie TEHNOLOGIC 2021,
TÂRGU NEAMȚ 2021, „DIMITRIE
Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”
ora 14,00
Coordonator Piatra Neamț LEONIDA”,
-liceu- ora 14.00
Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț MUNICIPIUL
Prof. OLARU
Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra PIATRA NEAMȚ
CLEOPATRA
Neamț
-liceu-
Liceul Economic ”Al. I. Cuza” Piatra
Neamț
Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” Târgu
Neamț
Colegiul Tehnologic ”Spiru Haret”
Piatra Neamț- liceu

Pag 56
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida”
Piatra Neamț-liceu
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman
Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman
CERCUL 12 Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman
Liceul Tehnologic „Sf. Iosif de la Salle”
Liceu LICEUL 09 LICEUL 30 martie
Pildești
TEOLOGIC decembrie TEHNOLOGIC 2021,
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman
ORTODOX 2021, „SF. IOSIF DE
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”
„EPISCOP LA SALLE” ora 14,00
Săbăoani- liceu
MELCHISIDEC”, ora 14.00 PILDEȘTI,
Liceul Teologic Romano-Catolic
Coordonator MUNICIPIUL COMUNA
„Sfântul Francisc de Assisi” Roman –
ROMAN CORDUN
liceu
Prof. BUHAI ILENUȚA Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”
Roman – liceu
Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la
Brad” Horia

OBSERVAȚII: Forma de realizare a activității va fi online. Fiecare responsabil de


cerc va transmite tuturor școlilor participante la cercul pe care îl
coordonează și inspectorului școlar de specialitate informațiile
necesare conectării la platforma/aplicația informatică utilizată
pentru întâlnirea online, cu cel puțin 48 de ore înaintea susținerii
activității de cerc.

Pag 57
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

INFORMATICĂ ȘI TIC

TEMATICA 1. Metode inovative de predarea-învățarea- evaluarea la disciplina Informatică/TIC.


SEMESTRUL I
2. Integrarea tehnologiilor multimedia în procesul instructiv-educativ
3. Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022

FORME DE ORGANIZARE: • Prezentare de referate, analiza SWOT, exemple de bune practici


• Dezbatere
Videoconferință

TEMATICA 1. Abordări didactice creative în activități interdisciplinare


SEMESTRUL AL II-LEA
2. Tehnologii de facilitare a învățării online
3. Instrumente TIC care facilitează dezvoltarea competențelor specific la disciplinele informatice

FORME DE ORGANIZARE: • Prezentare de referate, analiza SWOT, exemple de bune practici


• Dezbatere
Videoconferință.

Pag 58
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
Liceul "Gh. Ruset
Cercul Nr. 1 Unitățile de învățământ Colegiul Național de Roznovanu", Roznov
08.12.2021,
Responsabil: din zonele Piatra-Neamț, Informatică, Piatra
ora 14:00
Manolache Gheorghe Târgu-Neamț, Bicaz, Borca Neamț Școala Gimnazială nr.
3 Piatra Neamț
Liceul
Colegiul Tehnic ”Petru
Teoretic ”Vasile
Cercul Nr. 2 Poni” Roman
Unitățile de învățământ 08.12.2021, Alecsandri”
Responsabil: Școala Gimnazială
din zona Roman ora 14:00 Săbăoani
Moldovanu Florin "Gh. Pătrașcu"
Școala Gimnaziala
Buruienești
Pildesti

OBSERVAȚII:
1. Activitatea se va desfășura online.
• Unitățile școlare organizatoare vor transmite cu cel puțin o zi înainte linkul de conectare tuturor unităților
de învățământ participante și inspectorului școlar.
2. În funcție de tematica activităților de cerc, participanții vor pregăti materiale relevante, cuprinzând:
• diseminarea experienței profesionale proprii;
• prezentarea unor aspecte didactice, cu referire la temele propuse dezbaterii;
• exemple de bună practică.
3. Responsabilul de cerc va prezenta inspectorului de specialitate, în termen de 5 zile, următoarele documente:
• copie după lista participanților;
• procesul-verbal;
• arhivă cu materialele prezentate în cadrul activității.

Pag 59
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

FIZICĂ ȘI ASTRONOMIE

TEMATICA 1. Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022,
SEMESTRUL I disciplina fizică. Evaluarea inițială. Proiectarea unităților de învățare
2. Strategii de stimulare a creativității și gândirii critice a elevilor, prin activități formale și
nonformale
3. Proiectarea diferențiată a demersului didactic pentru a sprijini și facilita progresul în ritmul propriu
al elevilor (inclusiv pentru elevii cu nevoi speciale)
4. Metode de evaluare relevante, adaptate perioadei de învățământ online

FORME DE ORGANIZARE: Activități demonstrative, dezbateri, exemple de bună practică, ateliere de lucru, etc.
Diseminarea bunelor practici educaționale prin postarea de materiale didactice în baza de RESURSE
EDUCAȚIONALE DIGITALE a județului Neamț.

TEMATICA 1. Abordarea interdisciplinară a conținuturilor prin intermediul disciplinelor opționale care permit
SEMESTRUL AL II-LEA dezvoltarea creativității elevilor
2. Demersuri didactice bazate pe strategii activ-participative. Modalități de sporire a gradului de
atractivitate și a eficienței orelor de fizică în învățământul preuniversitar
3. Dezvoltarea gândirii critice și cultivarea autonomiei în învățare a elevilor
4. Abordarea conținuturilor învățării din perspectiva STEM

FORME DE ORGANIZARE: Activități demonstrative, dezbateri, exemple de bună practică, ateliere de lucru, etc.
Diseminarea bunelor practici educaționale prin postarea de materiale didactice în baza de RESURSE
EDUCAȚIONALE DIGITALE a județului Neamț.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul/ Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
CERCUL NR .1
RESPONSABIL: Liceele, colegiile şi
COLEGIUL NAȚIONAL COLEGIUL TEHNIC
PROF. FRENȚI MARIANA seminariile din Piatra-Neamţ, 08.12.2021
“GHEORGHE ASACHI”, “ION CREANGĂ”,
(COLEGIUL NAŢIONAL Târgu-Neamţ, Roznov, Bicaz, Ora 14.00
PIATRA-NEAMȚ TÂRGU-NEAMȚ
˝PETRU RAREŞ˝, Borca
PIATRA-NEAMŢ)
Şcolile Gimnaziale nr.5,8,
Şcolile Gimnaziale „Elena
Cuza” şi „Nicu Albu” din
CERCUL NR. 2
Piatra-Neamţ, Şcolile
RESPONSABIL: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ
Gimnaziale din Vaduri – 09.12.2021
PROF. COTFASĂ LUMINIȚA "ELENA CUZA", "NICU ALBU",
Alexandru cel Bun, Negreşti, ORA 14.00
(ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIATRA-NEAMŢ PIATRA-NEAMŢ
Dobreni, Gârcina, Pângăraţi,
NUMĂRUL 1, BICAZ CHEI)
Girov , Bodeşti, şcolile din
Bicaz şi zonă, şcolile din
Borca şi zonă
Şcolile Gimnaziale nr. 2,3,
Şcoala Gimnazială „Daniela
Cuciuc” din Piatra-Neamţ,
CERCUL NR. 3
Şcolile Gimnaziale din
RESPONSABIL: ŞCOALA
Dochia, Dumbrava Roşie, ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 08.12.2021
PROF. ONICIUC ANIȘOARA GIMNAZIALĂ,
Dragomireşti, Bârgăoani, COMUNA REDIU Ora 14.00
(ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. COMUNA CÂNDEŞTI
Săvineşti, Războieni,
3, PIATRA-NEAMŢ)
Tupilaţi, Mărgineni, Ştefan
Cel Mare, şcolile din Roznov
şi zonă
CERCUL NR.4 Şcolile gimnaziale din ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 08.12.2021 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
RESPONSABIL: Târgu-Neamţ şi zonă COMUNA BĂLŢĂTEŞTI ORA 14.00 DOMNEASCĂ,

Pag 61
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
PROF. ASTĂCIOAE VASILE TÂRGU-NEAMŢ
(LICEUL "VASILE CONTA",
TÂRGU NEAMT)
CERCUL NR.5
RESPONSABIL:
Liceele, colegiile şi LICEUL TEHNOLOGIC COLEGIUL TEHNIC
PROF. OSTAFE 08.12.2021
seminariile din Roman “VASILE SAV”, "PETRU PONI",
CONSTANTIN ORA 14.00
şi zonă ROMAN ROMAN
(COLEGIUL NAŢIONAL
˝ROMAN VODĂ˝, ROMAN)
CERCUL NR.6
RESPONSABIL:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
PROF. PĂTRĂUCEANU ŞCOALA
Şcolile gimnaziale din Roman "ALEXANDRU IOAN 09.12.2021
ROXANA GIMNAZIALĂ,
şi zonă CUZA", Ora 14.00
(ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SECUIENI
ROMAN
"VASILE ALECSANDRI",
ROMAN)
CERCUL DE ASTRONOMIE Unităţile de învăţământ din
RESPONSABIL: judeţ (profesorii de fizică,
PROF. ONICIUC matematică, geografie,etc COLEGIUL NAȚIONAL COLEGIUL NAȚIONAL
09.12.2021
GRIGORUŢĂ care desfășoară activități “PETRU RAREȘ”, “PETRU RAREȘ”,
ORA 14.00
(COLEGIUL NAŢIONAL didactice în domeniul PIATRA-NEAMȚ PIATRA-NEAMȚ
˝PETRU RAREŞ˝, astronomie, astrofizicii și
PIATRA-NEAMŢ) spațiului cosmic)

OBSERVAȚII: Activitățile se vor desfășura online. La activitățile de cerc pedagogic


vor participa toate cadrele didactice care au ore de fizică în
încadrare, în anul școlar 2021-2022. Unitatea de învățământ
organizatoare va transmite linkul de conectare, cel puțin cu o zi
înainte de desfășurarea activității, tuturor unităților de învățământ
participante și inspectorului școlar.

Pag 62
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

CHIMIE

TEMATICA Tema1. Modalități de comunicare și învățare online, la disciplina chimie: experiențe,


SEMESTRUL I avantaje/dezavantaje
Tema 2. Sodiul şi potasiul - două minerale esențiale pentru sănătate

FORME DE ORGANIZARE: Atât pentru învățământ gimnazial cât și pentru cel liceal:
o activități online
o dezbateri

TEMATICA Tema 1: Metode de eficientizare/optimizare a lecțiilor de chimie in predarea online


SEMESTRUL AL II-LEA Tema 2: Calciul în sistemele biologice

FORME DE ORGANIZARE: Atât pentru învățământ gimnazial cât și pentru cel liceal:
o activități online
o dezbateri
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
CERCUL NR. 1
Școlile Gimnaziale din Piatra-
RESPONSABIL:
Neamț și zona arondată.
PROF. FLORENTINA
Școlile Gimnaziale din Bicaz, Școala Gimnazială ”
GEORGETA MOLCĂLUȚ, Școala Gimnazială
Roznov, Dămuc, Bicaz-Chei, 8 decembrie 2021 Constantin Virgil
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ”Constantin Panțiru”
Bicazu Ardelean, Farcașa, Ora 14,00 Gheorghiu”
PROF. GHEORGHE Grințieș
Poiana Teiului, Grințieș, Războieni
DUMITREASA” GIROV
Hangu, Tașca, Ceahlău, Galu,
Tarcău.
CERCUL NR. 2
RESPONSABIL:
PROF.GEANINA
Școlile Gimnaziale din Roman Școala Gimnazială Nr.1 8 decembrie 2021 Școala Gimnazială
CONDURAT,
și zona arondată. Pidesti Ora14,00 Sagna
ȘCOALA ”VASILE
ALECSANDRI” ROMAN

CERCUL NR. 3
RESPONSABIL:
PROF. CORNELIU Școala Gimnazială ”
Școlile Gimnaziale din Târgu Școala Gimnazială 8 decembrie 2021
MICLESCU, Vasile Gherasim”
Neamț și zona arondată. Bălțătești Ora 14,00
LICEUL ”VASILE CONTA” Tibucani
TÂRGU NEAMȚ

CERCUL NR. 4
RESPONSABIL: Colegiile Naționale, Liceele
PROF. BRÎNDUȘA ANDREI, Tehnologice și Seminariile
Colegiul ,,Gh. Ruset 8 decembrie 2021 Colegiul Tehnic
COLEGIUL din Piatra Neamț, Târgu
Roznovanu” Roznov Ora 14,00 Forestier
NAȚIONAL ”CALISTRAT Neamț, Bicaz, Roznov și
HOGAȘ” PIATRA NEAMȚ Borca.

Pag 64
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
CERCUL NR. 5
RESPONSABIL: Colegiile, Liceele
PROF. PAULA LEANCĂ, Tehnologice și Seminariile Școala Profesională 8 decembrie 2021 Liceul cu Program
LICEUL din Roman, Săbăoani, Horia, Valea Ursului Ora 14,00 Sportiv, Roman
TEHNOLOGIC ”VASILE Nisiporești, Adjudeni.
SAV” ROMAN

OBSERVAȚII: În cadrul activităților de cerc pedagogic, materialele elaborate se


vor posta pe platforma propunătorului de cerc. Cadrele didactice
care predau disciplina chimie și o altă disciplină, vor participa un
semestru la cercul pedagogic al disciplinei chimie, și un semestru
la cealaltă disciplină. Activitatea se desfășoară online pe
parcursul a 2 ore.
*Cadrul didactic din unitatea școlară desemnată pentru susținerea
activității de cerc pedagogic, transmite în ziua desfășurării
activității linkul de conectare și platforma utilizată tuturor
unităților școlare din cercul respectiv și inspectorului școlar.

Pag 65
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

BIOLOGIE

TEMATICA Tema 1 : Aplicabilitatea resurselor informaționale deschise în activitatea didactică specifică biologiei
SEMESTRUL I Tema 2 : Comunicarea didactică

FORME DE ORGANIZARE: Atât pentru învățământul gimnazial cât și pentru cel liceal se organizează:
-activități online
-dezbateri

TEMATICA Tema 1: Provocările digitalizării la disciplina biologie.


SEMESTRUL AL II-LEA Tema 2. Metode si tehnici interactive de grup

FORME DE ORGANIZARE: Atât pentru învățământ gimnazial cât și pentru cel liceal, vor fi organizate:
-activități online
-dezbateri
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitatea de Unitatea de
Unitățile școlare participante
Responsabilul de cerc învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
C.N.”Petru Rareș”, C.N.”C. Hogaș”,
C.N.”Ghe. Asachi”, C.N. Informatică,
C.T Transporturi, Seminarul
SF.Împărați
”Constantin și Elena Piatra Nț.,
CERCUL NR. 1 Liceul Teoretic Roznov, Liceul T. ”D.
RESPONSABIL: Leonida”, C.T. Forestier, Colegiul
C.T. ”Ghe.Cartianu”, Liceul Național ”Ștefan
ALOMA MARIA
Economic ”Al. I. Cuza” Piatra Neamț, Liceul ”Vasile 9 decembrie 2021 cel Mare” Tg.
VEISS, L.P.S.Piatra Neamț, Liceul Conta” Tg. Neamț Ora 14,00 Neamț
C.N. ”PETRU RAREȘ” Tehnologic ”Spiru Haret”,
PIATRA NEAMȚ Liceul ”Carol I ” Bicaz, Liceul
Particular Nr. 1 Piatra Neamț, Școala
Postliceală Sanitară Piatra Neamț,
Liceul Teoretic ”M. Sadoveanu”
Borca, Colegiul Național ”Ștefan cel
Mare” Tg. Neamț, Liceul ”Vasile
Conta” Tg. Neamț
Școlile Gimnaziale: Nr. 3,5,8,11
Piatra Neamț, Bodești,” Prof. Ghe.
CERCUL NR. 2 Dumitreasa” Girov, Bârgăoani,
RESPONSABIL: Dochia, Dobreni, Negrești,”Preot
Ghe.Săndulescu” Dragomirești, Școala Școala Gimnazială
ALINA RADU , 9 decembrie 2021
Melchisedec Ștefănescu Gimnazială Nr.5 Piatra Neamț
ȘCOALA Ora 14,00
Gîrcina, ”Nicolae Iorga” Pângărați, Bodesti
GIMNAZIALĂ NR. 8 Mărgineni, Tupilați,
PIATRA NEAMȚ ”Ghe.Săvinescu”Crăcăoani,Ioan Luca”
Farcașa, ”Iustin Pîrvu” Poiana
Teiului,”Constantin Panțîru” Grințieș

Pag 67
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Școlile Gimnaziale: Nr.1, 2, Piatra


Neamț,”Elena Cuza”,”Daniela
Cuciuc”, Costișa,”Al. Podoleanu”
CERCUL NR. 3 Podoleni, Zănești,”I. Gervescu” Școala
RESPONSABIL: Săvinești, Dumbrava Roșie,”Ghe. Gimnazială
Școala Gimnazială
VICTORIA Nicolau” Români, Piatra Șoimului, ,,Elena Cuza” 9 decembrie 2021
Nr.2 Piatra Neamț
SPIRIDON, ȘCOALA Cândești, Rediu, Slobozia Roznov, ”I. Ora 14,00
Piatra Neamț
GIMNAZIALĂ NR. 2 G. Teodorescu” Ruseni, Borlești,
PIATRA NEAMȚ Hangu,”Regina Maria” Bicaz, Bicaz
Chei, Bicazu-Ardelean, ”Iulia
Hălăucescu” Tarcău, Dămuc,
”I.I.Mironescu” Tazlău
Școlile Gimnaziale:
Domnească ”Grigore Ghica Vodă” Tg.
Neamț, ”Ion Creangă” Tg. Neamț,
Liceul Tehnologic Oglinzi,
CERCUL NR. 4 Răucești, ”Ieremia Irimescu”
RESPONSABIL: Brusturi, Timișești, Țibucani,
GHEORGHE Păstrăveni, Grumăzești, Bălțătești, Școala
Școala Gimnazială
APETREI, Ghindăoani, Liceul Tehnologic Gimnazială 9 decembrie 2021
Urecheni
COLEGIUL Pipirig, Urecheni ”Ieremia Ora 14,00
TEHNIC ”ION LiceulTehnologic ”Arhimandrit Irimescu” Brusturi
CREANGĂ” Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț,
TÎRGU-NEAMȚ Liceul Tehnologic Petricani, Colegiul
Tehnic ”I. Creangă” Tg. Neamț,
Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”
Tg. Neamț (cadrul didactic care
preda la gimnaziu).
Colegiul Național ”Roman-Vodă”
Roman, Liceul Tehnologic ”Vasile
9 decembrie 2021
CERCUL NR. 5 Sav” Roman, Colegiul
Liceul Ora 14,00
RESPONSABIL: Tehnic ”Danubiana” Roman, Liceul Colegiul
Tehnologic ,,Vasile
ELISABETA Teoretic ”Vasile Alecsandri” Tehnic ,,Danubian
Sav” Roman
PLOSCĂ, COLEGIUL Săbăoani, Liceul Tehnologic ”I.I. de a” Roman
la Brad” Horia, Colegiul

Pag 68
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
NAȚIONAL ”ROMAN Tehnic ”Miron Costin” Roman, L.P.S.
-VODĂ” ROMAN Roman, Colegiul Tehnic ”Petru Poni”
Roman, Seminarul ”Sf.Gheorghe”
Roman, Seminarul ”Sf. Francisc de
Assisi” Roman, Liceul Tehnologic
Adjudeni, Liceul Tehnologic Valea
Ursului

Școlile Gimnaziale: ”Vasile


Alecsandri” Roman, ”Al. I. Cuza”
CERCUL NR. 6 Roman, ”Sergiu Celibidache” Roman,
RESPONSABIL: Cordun/Pildești, Nisiporești,
Săbăoani, Tămășeni, Gherăești, Școala Gimnazială Școala Gimnazială
CAMELIA GOȘMAN
Doljești, ”Antonie Mureșianu” Bâra, Stănița 9 decembrie 2021 Ion Creangă
ȘCOALA DE ARTĂ
Sagna, Boghicea, Buruienești ”Mihai Ora 14,00
”SERGIU Eminescu” Roman, ”Calistrat Hogaș”
CELIBIDACHE” Roman, ”Carmen Sylva” Horia,
ROMAN Secuieni, Moldoveni, Bahna, Ion
Creangă, Bălușești/Icușești, Bozieni,
Stănița, Oniceni, Dulcești, Trifești

OBSERVAȚII: *În cadrul activităților de cerc pedagogic,


materialele elaborate se vor posta pe platforma
propunătorului de cerc. Activitatea se desfășură
online pe durata a 2 ore. *Cadrul
didactic din unitatea școlară desemnată pentru
susținerea activității de cerc pedagogic, transmite
în ziua desfășurării activității linkul de conectare și
platforma utilizată tuturor unităților școlare din
cercul respectiv și inspectorului școlar.

Pag 69
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

GEOGRAFIE

TEMATICA Practici educaționale inovative


SEMESTRUL I Rezultatele învățării on line
Dezvoltarea educației STEEM prin disciplina geografie, de la activități integrate, la mici proiecte
transdisciplinare.
Integrarea mijloacelor și metodelor didactice pentru copii cu dificultăți de învățare.

FORME DE ORGANIZARE: Dezbatere online. Diseminare de exemple de bună practică.

TEMATICA
SEMESTRUL AL II-LEA Practici educaționale inovative
Reperele metodologice în predarea învățarea geografiei fizice .
Egalitate de șanse/ Sprijinirea si integrarea elevilor din grupurile defavorizate
Evaluarea competențelor ca rezultate ale învățării pentru disciplina geografie.

FORME DE ORGANIZARE: Dezbatere online. Diseminare de exemple de bună practică.

Pag 70
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitatea de Unitatea de
Unitățile școlare participante
Responsabilul de cerc învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Colegiul Naţional
„Calistrat Hogaş”, Colegiul Naţional „Gheorghe
Asachi”, Colegiul Naţional de Informatică, Liceul de
CERCUL NR. 1
Arte „Victor Brauner”, Liceul cu Program Sportiv
(licee Piatra- Neamț și zonă) Colegiul
Piatra-Neamţ, Liceul Teologic Ortodox " Sfinţii
Împăraţi Constantin și Elena", Colegiul Tehnic 9 decembrie Naţional de
Responsabil Colegiul Tehnic
Prof. Sava Nina-Camelia
Forestier, Colegiul Tehnic de Transporturi, Colegiul 2021 Informatică
Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Liceul Forestier Piatra-
Colegiul Naţional „Calistrat ora 14.00 Piatra-Neamț
Economic ”Al.I.Cuza”, Liceul Tehnologic „Dimitrie Neamț
Hogaș”
Leonida”, Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Liceul
Piatra Neamţ
Particular Nr. 1 Bistrița, CSEI Ştefan cel Mare, Liceul
“Carol I” Bicaz, Liceul Tehnologic "Gh. Ruset
Roznovanu" Roznov.
Şcolile Gimnaziale din Piatra- Neamț, Nr. 2, Nr. 3,
CERCUL NR.2 Nr. 5, Nr. 8, Nr.11, Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”,
(școli gimnaziale din zonele Şcoala Gimnazială „Nicu Albu”, Şcoala Gimnazială
Piatra -Neamț, Roznov, „Daniela Cuciuc”, unităţile de învăţământ
Bicaz) gimnaziale cu personalitate juridică şi structuri din Scoala
Scoala Gimnazială 9 decembrie
localităţile: Vaduri, Pîngăraţi, Tarcău, Bicaz, Taşca, Gimnazială
Responsabil Nr.5 2021
Bicazu Ardelean, Bicaz Chei, Dămuc, Gârcina, “Regina Maria”
Prof. Letos Cristina Dobreni, Negreşti, Bodeşti, Girov, Dochia, Piatra-Neamț ora 14.00
Bicaz
Şcoala Gimnazială Mărgineni, Ştefan cel Mare, Dragomireşti, Războieni,
Nr. 5 Piatra Neamţ Bârgăoani, Tupilaţi, Dumbrava Roşie, Săvineşti,
Roznov, Zăneşti, Podoleni, Costişa, Români, Piatra
Şoimului, Ruseni, Borleşti, Tazlău, Rediu, Cîndeşti.
CERCUL NR.3
Colegiul Naţional ”Roman Vodă”, Liceul
(licee din zona Roman)
Tehnologic ”Vasile Sav“ , Colegiul Tehnic ”Petru
Poni”, Colegiul Tehnic ”Miron Costin”, Colegiul
Responsabil 9 decembrie Colegiul
Tehnic ”Danubiana”, Liceul cu Program Sportiv Liceul cu Program
Prof. Pătrăuceanu Irina –
Roman, Liceul Teologic Romano – Catolic ”Sf.
2021 Tehnic ”Miron
Elena Sportiv Roman
Francisc de Assisi ”, Liceul Teologic ”Episcop ora 15.00 Costin” Roman
Melchisedec” Roman, Liceul Teoretic „Vasile
Liceul cu Program Sportiv
Alecsandri“ Săbăoani, Liceul Tehnologic „Ion
Roman

Pag 71
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Ionescu de la Brad” Horia, Liceul Tehnologic
Nisiporeşti - Boteşti
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Şcoala
Gimnazială "Vasile Alecsandri", Şcoala Gimnazială
CERCUL NR.4
"Alexandru Ioan Cuza", Şcoala Gimnazială "Calistrat
(școli gimnaziale din Roman
Hogaş", Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri“ Săbăoani
și zonă)
(profesorii de gimnaziu), Școala Profesională
Adjudeni, unităţile de învăţământ gimnaziale cu 9 decembrie Școala
Responsabil Școala Gimnazială
Prof. Neculai Elena-Roxana
personalitate juridică şi structuri din: Bahna, 2021 Gimnazială
Barticești, Bîra, Boghicea, Bozieni, Cordun, Dulcești
Şcoala Gimnazială ora 15.00 Oniceni
Pildeşti, Doljeşti, Buruieneşti, Dulceşti, Făurei,
„Gheorghe Pătrașcu” sat
Gâdinţi, Gherăieşti, Horia, Cotu - Vameş, Băluşeşti,
Buruienești, com Doljești
Ion Creangă, Moldoveni, Oniceni, Pânceşti, Poienari,
Ruginoasa, Sagna, Secuieni, Stăniţa, Tămăşeni,
Trifeşti, Valea Ursului, Văleni
Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare", Liceul "Vasile
Conta", Colegiul Tehnic "Ion Creangă", Şcoala
CERCUL NR. 5
Gimnazială "Ion Creangă", Şcoala Gimnazială
(licee și școli gimnaziale din
Domnească, Școala Profesională Oglinzi - Răuceşti,
zona Tg.Neamț și zona
Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva", Liceul Teologic
Borca)
Liceul Tehnologic "Arhimandrit Chiriac Nicolau", Liceul "Vasile
9 decembrie Ortodox
Comuna Vânători-Neamț, Școala Profesională Conta" Tîrgu-
2021 "Cuvioasa
Responsabil
Petricani, Liceul Tehnologic "Ion Creangă" Pipirig, Neamț
Liceul "M. Sadoveanu" Borca, unităţile de învăţământ ora 14.00 Parascheva"
Prof. Roşu Constantin Agapia
gimnaziale cu personalitate juridică şi structuri din
Colegiul Naţional "Ştefan cel
localităţile: Crăcăoani, Ţibucani, Păstrăveni,
Mare" Tîrgu Neamţ
Urecheni, Brusturi, Drăgăneşti, Răuceşti, Timişeşti,
Grumăzeşti, Bălţăteşti, Ghindăoani, Ceahlău,
Farcaşa, Grinţieş, Poiana Teiului, Hangu.

Pag 72
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

OBSERVAȚII: NOTĂ: PROFESORII CU DUBLĂ SPECIALIZARE ÎN ÎNCADRARE AU OBLIGAŢIA DE A SE PREZENTA LA


UNA DINTRE CELE DOUĂ ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE ( SEMESTRUL I SAU SEMESTRUL AL II-LEA)
PRIN CERCUL PEDAGOGIC - GEOGRAFIE.
1. Desfășurarea activităților, repere orientative:
• cercurile se vor desfășura online, la data și ora menționată;
• fiecare cadru didactic va primi, din timp, link-ul de participare, din partea responsabililor de
cerc pedagogic;
• activitatea va fi interactivă, cu prezentarea aspectelor de bună practică;
• fiecare cadru didactic va prezenta și va preda responsabililor exemple de bune practici cu
referire la tema abordată (în format electronic);
2. În cadrul activităților de cerc se va realiza un document cu următorul conținut:
• lista participanților şi lista cu profesorii absenți (argumentele invocate, dacă este cazul);
• procesul-verbal în care vor fi menționate intervențiile şi propunerile concrete ale
participanților;
• materialele prezentate în cadrul activităților: referate, prezentări, exemplele de bună practică
(electronic);
3. Materialele rezultate şi procesul –verbal vor fi transmise inspectorului de specialitate în termen
de 7 zile de la finalizarea activităților.

Pag 73
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

ISTORIE

TEMATICA 1. Istorie și responsabilitate socială. Proiect colectiv de cercetare asupra istoriei școlilor din
SEMESTRUL I județul Neamț, perioada 1850-2020, în parteneriat cu catedra de limba română și catedra
învățătorilor. Organizare și asumare de responsabilități pe grupuri de lucru
2. Pandemia și consecințele acesteia în procesul de predare-învățare-evaluare la disciplina
istorie. Stilul didactic adoptat de profesor, în vremuri de criză socială
3. Comunicarea digitală profesor-elev între limite și evoluție tehnologică
4. Activități remediale la disciplina istorie. Cât și cum putem recupera din competențele
disciplinei pe care nu le-am format la elevi din cauza pandemiei
5. RED – realizare și utilizare

FORME DE ORGANIZARE: a)Realizarea cadrului de lucru pentru cercetarea și scrierea volumelor „Istoria școlilor din Neamț –
1850-2020”. Organizatori: inspector disciplină și responsabilii de cerc pedagogic
b) Dezbatere cu invitați; identificare de situații, bune practici
Organizatori: inspector disciplină și responsabilii de cerc pedagogic

TEMATICA 1. Istorie și implicare comunitară. Profesorul de istorie formator de conștiințe, atitudini și abilități.
SEMESTRUL AL II-LEA Situații de învățare, la nivelul clasei/școlii, care scot în evidență rolul de formator social al
profesorului de istorie. Secvențe de învățare cu rol formativ în lecția de istorie.
2. Amprenta profesorului de istorie în spațiul școlar. Cabinetul de istorie. Muzeul școlar. Biblioteca
de istorie. Videoteca. Fonoteca.
3. Activități remediale la disciplina istorie. Cât și cum putem recupera din competențele
disciplinei pe care nu le-am format la elevi din cauza pandemiei.
Faceți clic sau atingeți aici pentru a introduce text.

FORME DE ORGANIZARE: Dezbatere cu invitați; identificare de situații, bune practici.


Organizatori: inspector disciplină și responsabilii de cerc pedagogic.
Invitat special – expert în psihologia comportamentală
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul /
Responsabilul de Unitățile școlare participante Unitatea de Unitatea de
cerc învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
Colegiul Naţional ”Petru Rareş ” ,
Colegiul Naţional ” Calistrat
Hogaş”,
Liceul de Arte „Victor Brauner” ,
Colegiul Tehnic ”Gh. Cartianu ”,
CERCUL NR. 1 Liceul Teologic Ortodox ”Sf.
Liceu Impărați Constantin și Elena”
Responsabil : prof. Colegiul National ”Ghe. Asachi ”,
dr. Mihai Lostun Colegiul Naţional de Informatică,
08.12.2021,
Colegiul National de Liceul ”Carol I” Bicaz, Prof. dr. Mihai Lostun prof. dr. Mihai Lostun
ora 14.00
Informatica Piatra Colegiul Tehnic de Transporturi,
Neamţ Colegiul Tehnic,
Liceul Tehnologic Administrativ
”Al. Ioan Cuza” Piatra-Neamț,
Liceul cu Program Sportiv Piatra
Neamţ,
Liceul Tehnologic ”Dimitrie
Leonida”, Liceul ,,Spiru Haret’’
Piatra Neamt.
Şcolile gimnaziale nr.2, 3, 6, 11, 08.12.2021,
CERCUL NR. 2
Girov, Dochia, Bîrgăoani, Stefan ora 14.00
Gimnaziu
cel Mare, Tupilaţi, Războieni, Prof. Soimaru
Responsabil
Dragomireşti, Alexandru cel Bun, Cristiana Soimaru Cristiana
Prof. Soimaru
Pângăraţi. Şcolile gimnaziale nr.1
Cristiana
Bicaz, Tarcău, Taşca, Damuc,
Scoala gimnazială nr.
Hangu, Bicazu Ardelean, Bicaz
3 Piatra Neamţ
Chei.

Pag 75
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Şcolile gimnaziale nr. 5, 8, 9, 10 08.12.2021,
CERCUL NR. 3
Piatra Neamt, Şcolile gimnaziale ora 14.00
Gimnaziu
Borleşti, Ruseni Tazlău, Cândesti,
Responsabil:
Rediu, Piatra Şoimului, Prof.Tifui George
Prof. Tifui George
Dumbrava Roşie, Mărgineni,
Liceul Teologic Prof. Tifui George
Săvineşti, Bodeşti, Dobreni,
Ortodox ”Sfinții
Negreşti, Gârcina, Costişa,
Împărați Constantin
Podoleni, Zăneşti, Roznov,
și Elena” Piatra-
Români, Şcoala gimnazială
Neamț
,,Elena Cuza’’ Piatra Neamţ.
Colegiul Naţional “Stefan cel 08.12.2021,
Mare” ora 14.00
Colegiul Tehnic “Ion Creangă”
Liceul Teoretic ”Mihail
Sadoveanu” Borca
Școala Domnească Tîrgu Neamț
CERCUL NR. 4
Şcoala gimnazială ”Ion Creangă”
Gimnaziu si liceu
Tîrgu Neamt.
Responsabil :
Şcolile gimnaziale Crăcaoani, Prof. Anton Traian Prof. Anton Traian
Prof. Anton Traian
Bălţăteşti, Urecheni,Tibucani.
Seminarul Teologic Agapia şi
Colegiul Naţional
Seminarul Teologic ”Veniamin
“Stefan cel Mare”
Costachi” M-rea Neamt, Şcolile
gimnaziale Brusturi,
Drăgăneşti, Răuceşti, Timişeşti,
Vânători, Agapia, Petricani,
Pipirig, Stânca, Farcaşa, Poiana
Teiului, Grinţies, Ceahlău, Galu.
CERCUL NR. 5 Colegiul Național „Roman Vodă” 08.12.2021,
Liceu Colegiul Tehnic „Danubiana” ora 14.00
Prof. Tanovici Prof. Tanovici
Responsabil : Colegiul Tehnic „Miron Costin”
Mihaela Mihaela
Prof. Tanovici Colegiul Tehnic „Petru Poni”
Mihaela, Colegiul Liceul cu Program Sportiv

Pag 76
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Naţional ,,Roman Liceul Tehnologic „Vasile Sav”
Vodă’’ Liceul Teologic „Episcop
Melchisedec”
Liceul Teologic romano-catolic
„Sfântul Francisc de Assisi”
Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de
la Brad”
Liceul Teoretic „Vasile
Alecsandri”
Școala gimnazială ”Vasile 08.12.2021,
Alecsandri”, Școala gimnazială ora 14.00
”Mihai Eminescu”, Scoala
CERCUL NR. 6 gimnazială ”Al. Ioan Cuza”,
Gimnaziu Scoala gimnazială ”Calistrat
Responsabil: Hogaș”, Școala de arte ”Sergiu
Prof. Prof.
Prof. Celibidache”, Şcolile gimnaziale
Aruxandrei Cristina Aruxandrei Cristina
Aruxandrei Cristina Bozieni, Horia, Oniceni, Ion
Şcoala gimazială nr.1 Creangă, Valea Ursului, Bâra,
Roman Boghicea, Sagna, Stăniţa,
Doljeşti, Poienari, Pânceşti,
Icuşeşti, Nisiporeşti, Gherăeşti,
Săbăoani, Pildeşti Cordun.

Pag 77
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

RELIGIE

TEMATICA Platformele educaționale, mijloace de învățământ moderne, eficiente în învățământul on-line


SEMESTRUL I

FORME DE ORGANIZARE: Prezentare de proiecte și aspecte practice


Susținere și dezbatere referat: Rolul resurselor digitale în praxisul educațional la disciplina religie

TEMATICA
SEMESTRUL AL II-LEA

FORME DE ORGANIZARE:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul /
Unitățile școlare participante Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc
învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
CERCUL NR.1
Școlile Gimnaziale 3, 5, ”D.
Grădinaru Gabriela Cuciuc” , 11, Borlești, Tazlău,
Candesti, Rediu, Piatra Soimului Școala Gimnazială 09.11.2021 Școala Gimnazială,
Școala Gimnazială nr. , Bodesti, Dobreni, Negresti, Gârcina Ora 13 Comuna Borlești
5 Piatra Neamt Garcina, Cracaoani, Costisa,
Podoleni, Zănești, Roznov

CERCUL NR.2 Școlile Gimnaziale Nr.2, ,,E.


Cuza’’,”N. Albu”, Nr.8 P.Neamt,
Semian Daniela Girov, Dochia, Bargaoani, Stefan
cel Mare, Tupilati, Razboieni, Școala Gimnazială „ Scoala Gimnazială
Școala Gimnazială 09.11.2021
Dragomiresti, Sc. Spec. ,,Al. Alexandru cel Bun” „Nicoale Iorga”,
Ora 13
Vaduri Alexandru cel Rosca” P. Neamt, ”Alexandru cel Vaduri Pângărați
Bun Bun” Vaduri, Pangarati,
Dumbrava Rosie, Margineni,
Savinesti
CERCUL NR.3

Calu Daniel Școlile Gimnaziale Nr.1 si Nr.2


Bicaz, Tarcau, Tasca, Bicazul
Liceul ”Mihail Scoala Gimnazială
Ardelean, Bicaz Chei, Damuc, Școala Gimnazială 09.11.2021
Nr.2,Comuna Bicaz
Sadoveanu” Borca Școlile Borca, Farcasa, Poiana Tarcău Ora 13
Chei
Teiului, Grinties, Ceahlau,
Hangu

Pag 79
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
CERCUL NR.4

Ipate Anca Scoala Scolile Gimnaziale din


Tg.Neamt, Brusturi, Raucesti,
Gimnazială”Arhim. Scoala Profesională Scoala Gimnazială
Timisesti, Vanatori, Pipirig, 09.11.2021
Chiriac Nicolau” Agapia, Baltatesti, Grumazesti,
Oglinzi, Comuna
Ora 13
Nr.1, Comuna
Vânători Răucești Răucești
Petricani, Tibucani, Urecheni,
Pastraveni.

CERCUL NR.5
Scolile Gimnaziale
„V.Alecsandri”,„Alexandru Ioan
Onofrei Marinela
Cuza„” Roman, Bozieni, Horia, Scoala Gimnazială,
09.11.2021 Scoala Gimnazială,
Scoala Gimnazială”V. Oniceni, Ion Creanga, Valea Comuna Bozieni
Ora 13 Comuna Oniceni
Ursului, Bâra, Boghicea, Sagna,
Alecsandri” Roman
Stanita, Doljesti, Poienari,
Pancesti , Icusesti,Gâdinţi

CERCUL NR.6 Scolile Gimnaziale,„Sergiu


Celibidache”, Calistrat Hogaș„”
Lezeu Alexandru Roman, Botesti, Vanatori, Scoala Gimnazială,
Scoala Gimnazială„
Gheraiesti, Sabaoani, Comuna Dulcești 09.11.2021
Scoala Gimnazială Calistat Hogaș”
Tamaseni, Cordun, Bahna, Ora 13
Roman
”M.Eminescu„Roman Moldoveni, Secuieni, Trifesti,
Dulcesti, Ruginoasa, Faurei,
Români
CERCUL NR.7

Laiu Viorel Romus


Liceul Teologic
Seminariile și liceele teologice: Seminarul Teologic
Seminarul Teologic Ortodox „Sfinții 09.11.2021
Neamt, Agapia, Piatra Neamt, Ortodox”V.Costachi”
împărați Constantin și Ora 13
Ortodox ,,V.Costachi Roman, Franciscan. M.Neamţ
Elena” Piatra Neamț

Pag 80
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
CERCUL NR.8
Liceul Tehnologic Liceul Tehnologic
Rusu Mihaela Dana Colegiile si liceele din Roman si 09.11.2021
„Vasile Alecsandri” „Ion Ionescu de la
zona Roman Ora 13
Colegiul Tehnic “M. Săbăoani Brad” Horia
Costin”Roman
CERCUL NR.9

Chirilă Bogdan Liceul


Colegiile si liceele din P.Neamt,
Liceul cu Program 09.11.2021 Economic„Alexandru
Constantin LPS Tg.Neamt, Bicaz, Roznov si
Sortiv, Piatra Neamț Ora 13 Ioan Cuza” Piatra
P.Neamt Borca.
Neamț

Pag 81
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

DISCIPLINE SOCIO-UMANE

TEMATICA Practici educaționale inovative la disciplinele socio-umane


SEMESTRUL I
1. Metode didactice inovative la disciplina Educație antreprenorială - referat și secvență didactică

2. Metode didactice inovative la disciplina Filosofie - referat și secvență didactică

FORME DE ORGANIZARE: Activități demonstrative, dezbateri, exemple de bună practică etc.


Dezbateri referitoare la modalitățile de obținere a unui feedback real din partea beneficiarilor direcți ai
procesului instructiv-educativ
Activitatea se va desfășura pe Platforma Teams si va fi transmis pe email linkul de conectare.

TEMATICA
SEMESTRUL AL II-LEA

FORME DE ORGANIZARE:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
Cercul nr. 1
Responsabil: Colegiul Național de
prof.dr. Daniela Neamțu Colegiile, liceele și școlile Informatică Piatra 9.12.2021, ora
Colegiul Național de gimnaziale din județul Neamț Neamț 14.00
Informatică Piatra Neamț

OBSERVAȚII: Activitatea se desfășoară online. Participă profesorii care predau: Filozofie, Logică,
argumentare şi comunicare, Economie, Economie/Educație antreprenorială, Economie
aplicată, Psihologie, Sociologie, Educație socială.

În funcție de tematica specifică activității de cerc, participanții vor pregăti


materiale/activități practice relevante cuprinzând:

• ilustrarea exemplelor de bune practici;


• diseminarea experiențelor profesionale proprii.

Pag 83
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE

TEMATICA Practici educaționale inovative la nivelul disciplinei Educație tehnologică și aplicații practice
SEMESTRUL I 1. Informatica și tehnica de calcul- suport pentru inovare la disciplina Educație tehnologică și aplicații
practice
2. Aplicații practice inovative realizate la nivelul disciplinei

FORME DE ORGANIZARE: 1.Prezentarea și dezbaterea referatului pe tema dată


2. Prezentarea unor exemple de bune practici
3. Prezentarea unui articol de specialitate cu noutăți științifice și tehnologice

TEMATICA Rolul disciplinei Educație tehnologică și aplicații practice în orientarea școlară și profesională a
SEMESTRUL AL II-LEA elevilor
1. Implicarea cadrelor didactice care predau Educație tehnologică și aplicații practice în conturarea
aspirațiilor profesionale ale elevilor de gimnaziu
2. Activități aplicative inovative pentru orientarea elevilor în alegerea unui parcurs educațional și
profesional

FORME DE ORGANIZARE: 1. Prezentarea și dezbaterea referatului pe tema dată


2. Prezentarea activităților inovative desfășurate pentru orientarea elevilor în alegerea unui parcurs
educațional pentru un anumit domeniu profesional
3. Prezentarea unui articol de specialitate cu noutăți științifice și tehnologice
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare

CERCUL NR. 1
Educaţie tehnologică
Unitățile de învăţământ din
Responsabil :
Piatra-Neamţ, Bicaz,
Filip Gheorghe
Tg. Neamţ, Borca şi zonele
Școala Profesională
aferente Colegiul Național
Oglinzi, Comuna Răucești
Petru Rareș, 8.12.2021,
Municipiul ora 14,00
Piatra-Neamț
CERCUL NR. 2
Educaţie tehnologică
Responsabil : Unitățile de învăţământ din
Munteanu Mihaela Roman şi zona aferentă
Școala Gimnazială
”Al.I.Cuza” Roman

OBSERVAȚII: Activitățile de cerc vor respecta modul/formele de organizare


stabilite pentru fiecare semestru. Orice modificare se va face
numai cu aprobarea inspectorilor pentru învățământul
profesional și tehnic, cu cel puțin o săptămână înaintea activității
planificate. În cazul în care activitatea de cerc pedagogic se
desfășoară online, conectarea se realizează prin Google Meet, iar
link-ul de conectare se transmite participanților cu cel puțin 48
de ore înainte.

Pag 85
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

DISCIPLINE TEHNICE

TEMATICA Practici educaționale inovative în predare-învățare-evaluare la disciplinele din aria


SEMESTRUL I curriculară ,,Tehnologii”
1. Aplicații și platforme informatice utilizate pentru asigurarea calității activității didactice desfășurate
online
2. Soluții inovative pentru activitățile de pregătire practică

FORME DE ORGANIZARE: 1. Prezentarea și dezbaterea referatului pe tema dată


2. Activitate demonstrativă privind utilizarea inovativă a unei aplicații/platforme informatice
3. Dezbatere privind inovarea în activitățile de pregătire practică
4. Prezentarea unui articol de specialitate cu noutăți științifice și tehnologice

TEMATICA Importanța abordării interdisciplinare a disciplinelor tehnice în dobândirea, de către elevi, a


SEMESTRUL AL II-LEA competențelor cheie
1. Abordări inovative în predarea-învățarea-evaluarea pentru creșterea contribuției disciplinelor
tehnice la dobândirea, de către elevi, a competențelor cheie
2. Factori care influențează reușita demersului interdisciplinar

FORME DE ORGANIZARE: 1. Prezentarea și dezbaterea referatului pe tema dată


2. Prezentare unor exemple de bune practici
3. Noutăți editoriale metodico-științifice și tehnologice
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
CERCUL 3 - participă toate cadrele
Mecanică didactice de specialitate Liceul ,,Gh. Ruset Liceul ,,Mihail
09.12.2021,
Transporturi din Piatra-Neamț, Tg. Roznovanu”, Sadoveanu”,
ora 14,00
Responsabil: Stahie Maria, Colegiul Neamț, Borca şi zonele Orașul Roznov Comuna Borca
Tehnic de Transporturi Piatra-Neamț aferente
CERCUL 4
- participă toate cadrele Liceul
Mecanică Școala Profesională
didactice de specialitate 08.12.2021, Tehnologic ,,Ion
Transporturi Adjudeni,
din Roman şi zona aferentă ora 14,00 Ionescu de la Brad”,
Responsabil: Dăscălița Ina Manuela, Comuna Tămășeni
Comuna Horia
Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman
CERCUL 5
Construcții şi lucrări publice - participă toate cadrele Colegiul Tehnic Colegiul Tehnic
08.12.2021,
Materiale de construcții didactice de specialitate ,,Miron Costin”, ,,Ion Creangă”,
ora 14,00
Responsabil : Hurjui Mirela, Colegiul din judeţ Municipiul Roman Orașul Târgu-Neamț
Tehnic „Petru Poni” Roman
CERCUL 6
Electrotehnică,
Liceul Tehnologic
Electromecanică - participă toate cadrele Liceul Tehnologic
08.12.2021, ,,Sfântul Ioan de La
Electronică şi automatizări didactice de specialitate ,,Vasile Sav”,
ora 14,00 Salle”, Sat Pildești,
Responsabil: din Roman și zona aferentă Municipiul Roman
Comuna Cordun
Ploşniţă Lăcrămioara
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman
CERCUL 7
Electrotehnică,
Electromecanică - participă toate cadrele Colegiul Tehnic
Colegiul Tehnic
Electronică şi automatizări didactice de specialitate ,,Gheorghe Cartianu”, 08.12.2021,
,,Ion Creangă”,
Responsabil: din Piatra-Neamț și Tg. Municipiul ora 14,00
Orașul Târgu-Neamț
Stanciu Carmen Simona Neamț Piatra-Neamț
Colegiul Tehnic ”Gh. Cartianu” Piatra-
Neamț

Pag 87
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
CERCUL 8
Protecția mediului
- participă toate cadrele Colegiul Tehnic
Chimie industrială 08.12.2021, Liceul ,,Carol I”,
didactice de specialitate ,,Ion Creangă”,
Agricultură, Zootehnie, Veterinar ora 14,00 Orașul Bicaz
din judeţ Orașul Târgu-Neamț
Responsabil: Istrate Monica, Colegiul
Tehnic ”Gh. Cartianu’’ Piatra-Neamţ
CERCUL 9 - participă toate cadrele Liceul Tehnologic
Școala Profesională
Industrie textilă şi pielărie didactice de specialitate ,,Dimitrie Leonida”, 09.12.2021,
Adjudeni,
Responsabil: Scorţanu Tudorița, din judeţ Municipiul ora 14,00
Comuna Tămășeni
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman Piatra-Neamț
CERCUL 10
Alimentație publică Liceul Tehnologic
- participă toate cadrele Colegiul
Turism 08.12.2021, ,,Dimitrie Leonida”,
didactice de specialitate Tehnic ,,Danubiana”,
Responsabil: Rusu Micşunica, Liceul ora 14,00 Municipiul
din județ Municipiul Roman
Economic ,,Alexandru Ioan Cuza” Piatra-Neamț
Piatra-Neamţ
Colegiul Tehnic
CERCUL 11
- participă toate cadrele Colegiul ,,Gheorghe
Industrie alimentară 08.12.2021,
didactice de specialitate Tehnic ,,Danubiana”, Cartianu”,
Responsabil: Iliescu Lămîița, Colegiul ora 14,00
din județ Municipiul Roman Municipiul
Tehnic „Danubiana” Roman
Piatra-Neamț
CERCUL 12
Economic, Comerţ - participă toate cadrele
Colegiul Tehnic
Estetica și igiena corpului omenesc didactice de specialitate Liceul ,,Vasile Conta”, 09.12.2021,
,,Ion Creangă”,
Responsabil: Ailincăi Maria, Liceul din zonele Piatra-Neamţ şi Orașul Târgu-Neamț ora 14,00
Orașul Târgu-Neamț
Economic ,,Alexandru Ioan Cuza” Tg. Neamţ
Piatra-Neamț
CERCUL 13
Economic - participă toate cadrele Colegiul Tehnic Colegiul Tehnic
09.12.2021,
Comerţ didactice de specialitate ,,Danubiana”, ,,Miron Costin”,
ora 14,00
Responsabil: Căpraru Daniela Cătălina, din Roman Municipiul Roman Municipiul Roman
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman
Colegiul Tehnic
CERCUL 14 - participă toate cadrele Liceul Tehnologic
Forestier, 08.12.2021,
Fabricarea produselor din lemn didactice de specialitate ,,Ion Creangă”,
Municipiul ora 14,00
Silvicultură din judeţ Comuna Pipirig
Piatra-Neamț

Pag 88
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Responsabil: Japalela Tamara
Veronica, Liceul ”Gh. Ruset
Roznovanu” Roznov
CERCUL 15 - participă toți profesorii și
Sănătate și asistență pedagogică maiștrii instructori de
Responsabil: Vicu Lăcrămioara, Școala specialități medicale din
Postliceală Sanitară Piatra-Neamț județ: Școala Postliceală
Sanitară Piatra-Neamț,
Liceul Teologic "Episcop Școala Postliceală
Melchisedec" Roman, Sanitară ,,Centrul
Școala Postliceală
Centrul de Studii European 08.12.2021, de Studii
Sanitară ,,Moldova”,
Filiala Piatra-Neamț, Școala ora 15,00 European”,
Municipiul Roman
Postliceală Sanitară FEG Municipiul
Education Filiala Piatra- Piatra-Neamț
Neamț, Școala Postliceală
Sanitară Laureatus
Tg. Neamț, Școala
Postliceală Sanitară
"Moldova" Roman

OBSERVAȚII: Activitățile de cerc vor respecta modul/formele de organizare stabilite pentru


fiecare semestru. Orice modificare se va face numai cu aprobarea inspectorilor
pentru învățământul profesional și tehnic, cu cel puțin o săptămână înaintea
activității planificate. În cazul în care activitatea de cerc pedagogic se
desfășoară online, conectarea se realizează prin Google Meet, iar link-ul de
conectare se transmite participanților cu cel puțin 48 de ore înainte.

Pag 89
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

EDUCAȚIE PLASTICĂ

TEMATICA Cercul 1
SEMESTRUL I Practici educaționale inovatoare. Bienala Națională de Arte Plastice ,,Lascăr Vorel” Piatra-Neamț, ediția
a XVII-a prezentare video și discuții

Cercul 2
Tradițional și modern în praxisul educațional

FORME DE ORGANIZARE: Fragmente de ore. Prezentarea Bienalei Naționale de Arte Plastice .Dezbateri, discuții, aprecieri și
constatări

TEMATICA
SEMESTRUL AL II-LEA

FORME DE ORGANIZARE:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea

Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de


Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
Cercul 1
Responsabil: Prof. Nicu
Luca, Liceul de Arte Piatra Neamţ, Roznov, Bicaz, Liceul de Arte ”Victor 9.12.2021
Școala Borlești
"Victor Brauner " Piatra Tg. Neamţ şi zone Brauner” Piatra Neamţ 0ra 13.00
Neamţ

Cercul 2
Responsabil: Prof. Oana Școala Gimnazială Nr. 8.12.2021
Roman și zone
Irina Cozma, Liceul cu 1 Pildești ora 15.00
Program Sportiv, Roman

OBSERVAȚII: Responsabilul de cerc va trimite inspectorului de specialitate documentele de la activitatea de cerc în


termen de 3 zile de la desfășurarea activității.
Cercurile se vor desfășura în format online. Linkurile vor fi trimise în școli de responsabilii de cerc .

Pag 91
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

EDUCAȚIE MUZICALĂ

TEMATICA ROLUL COMPETENȚELOR CHEIE ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI


SEMESTRUL I

FORME DE ORGANIZARE: Dezbateri, discuții, audiții, ateliere de lucru, exemple de bună practică, secvențe de ore etc.

TEMATICA
SEMESTRUL AL II-LEA

FORME DE ORGANIZARE:

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare

Prof. Cristina Elena Luca/


Colegiul Național de Școala Gimnazială Școala
8.12.2021
Informatică Piatra Neamț și zona Zănești/prof. Carmen Gimnazială ,,Mihai
Ora 15
Prof. Maria Asiei/Lic. Blaga Eminescu” Roman
Teoretic Vasile Alecsandri
Săbăoani

OBSERVAȚII: Responsabilul de cerc va trimite inspectorului de specialitate


documentele de la activitatea de cerc în termen de 3 zile de la
desfășurarea activității.
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ

TEMATICA Cercul 1. Radiografia curriculumului actual. Profilul de formare al absolventului.


SEMESTRUL I Cercul 2. Dezvoltarea competențelor specifice în tehnica instrumentală

FORME DE ORGANIZARE: Cercul 1


Profesorii se vor întâlni pe platforma Google Meet. Fragmente de lecție online, exemple de bune practice, pentru
ca apoi să înceapă susținerea de referate cu tema propusă, constatări și aprecieri, intervenții, dezbaterii și evaluare
Cercul 2
Lecție online. Dezbateri, prezentări, studii de caz, audiții

TEMATICA
SEMESTRUL AL II-LEA

FORME DE ORGANIZARE:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
Cercul 1. Liceul de
Prof. Narcisa Pavel Liceul de Arte” Victor Liceul de Arte „Victor 9.12.2021 Arte ” Victor
Liceul de Arte” Victor Brauner” Piatra Neamț Brauner” Piatra Neamț ora 14 Brauner” Piatra
Brauner” Piatra Neamț Neamț
Cercul 2.
Școala de Artă”
Prof. Mirela Alexandru Școala de Artă ” Sergiu Școala de Artă „Sergiu 8.12.2021
Sergiu Celibidache”
Școala de Artă” Sergiu Celibidache” Roman Celibidache” Roman Ora 9
Roman
Celibidache” Roman

OBSERVAȚII: Responsabilul de cerc va trimite inspectorului de specialitate


documentele de la activitatea de cerc în termen de 3 zile de la
desfășurarea activității.

Pag 94
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

TEMATICA Învățământ primar


SEMESTRUL I Flexibilitatea conținuturilor instruirii în lecția de educație fizică în condițiile actuale la nivelul
învățământului primar
Învățământ gimnazial
Flexibilitatea conținuturilor instruirii în lecția de educație fizică în condițiile actuale. Instrumentele de
evaluare incluse în programa școlară în vigoare
Învățământ liceal
Reperele Metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022.
Învățământ vocațional sportiv, integrat și suplimentar
Adaptarea mijloacelor și metodelor de pregătire în condițiile actuale. Limitele și condițiile de
participare în competițiile sportive.

FORME DE ORGANIZARE: Dezbateri cu privire la cadrul metodologic și conceptual al Reperelor Metodologice, exemple de
instrumentele de evaluare și exemple de bună-practică în funcție de ritmul de creștere și dezvoltare
al elevilor pe centre metodice

TEMATICA Învățământ primar, gimnazial, liceal


SEMESTRUL AL II-LEA Rolul cadrului didactic în menținerea sănătății elevilor prin utilizarea activităților motrice de diferite
tipuri
Învățământ vocațional sportiv, integrat și suplimentar
Reperele Metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022,
la Pregătire Sportivă Practică și Teoretică - surse utile în activitatea cadrelor didactice
FORME DE ORGANIZARE: Dezbateri cu privire la cadrul metodologic și conceptual al Reperelor Metodologice, exemple de
bună-practică pe centre metodice
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitatea de Unitatea de
Unitățile școlare participante
Responsabilul de cerc învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare

CERCUL nr. 1
Responsabil:
Nicolae Livia Liceul Economic Liceul Tehnologic
Colegiile şi liceele din Piatra -
„Alexandru Ioan 8.12.2021 ,,Dimitrie Leonida”,
Colegiul Neamţ şi Roznov
Cuza”, Piatra-Neamț ora 14 Piatra-Neamț
Tehnic ,,Gheorghe
Cartianu” Piatra-Neamţ

CERCUL nr. 2
Responsabil:
Severin Irinel Colegiile şi liceele din Roman, Liceul Tehnologic Colegiul Național
Săbăoani, Horia, Nisiporeşti. ,,Vasile Sav” Roman ,,Roman- Vodă”
Colegiul Național ,,Roman 8.12.2021 Roman
Vodă” Roman ora 14
CERCUL nr. 3 Unităţile de învăţământ din
Responsabil: Târgu-Neamţ şi zonă: Brusturi,
Școala Profesională
Afloari Mihai Crăcăoani, Drăgăneşti, Răuceşti, Colegiul Național
Oglinzi, comuna
Timişeşti, Vânători, Pipirig, ,,Ștefan cel Mare” 8.12.2021
Colegiul Naţional ,,Ştefan Răuceşti
Agapia, Bălţăteşti, Grumăzeşti, Târgu-Neamţ ora 14
cel Mare” Târgu-Neamţ Petricani, Urecheni, Ţibucani,
Ghindăoani.
CERCUL nr. 4 Şcolile gimnaziale nr. 2, 3, 5, Școala Gimnazială
Responsabil: 11, Piatra-Neamţ şi şcolile ,,Alexandru 8.12.2021
Constantin Cristinel gimnaziale din Borleşti, Costişa, Podoleanuˮ, comuna ora 14
Școala Gimnazială,
Cândeşti, Dumbrava Roşie, Podoleni
Școala Gimnazială ,,Ion comuna Rediu
Săvineşti, Piatra Şoimului,
Grigore Teodorescu” Podoleni, Rediu, Tazlău,
Ruseni, comuna Borlești Roznov, Zăneşti, Români,

Pag 96
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Alexandru cel Bun, Pângăraţi,
Ruseni
Şcolile gimnaziale: 8, ,,Elena
CERCUL nr. 5 Cuzaˮ, ,,Nicu Albu”, ,,Daniela
Responsabil: Cuciuc” din Piatra-Neamţ şi Şcoala Gimnazială
Antonovici Ioana şcolile gimnaziale din Gârcina, Școala Gimnazială, ,,Constantin Virgil
Dobreni, Negreşti, Bodeşti, comuna Tupilați 8.12.2021 Gheorghiuˮ, comuna
Şcoala Gimnazială ,,Elena
Girov, Dochia, Tupilaţi, Ştefan ora 14 Războieni
Cuzaˮ Piatra-Neamț cel Mare, Bârgăoani, Războieni,
Dragomireşti, Mărgineni.
Şcolile gimnaziale din Roman,
Gherăeşti, Cordun, Pildeşti,
Boteşti, Văleni, Dulceşti,
Ruginoasa, Moldoveni, Secuieni,
CERCUL nr. 6
Bahna, Trifeşti, Făurei, Sagna, Liceul Teoretic
Responsabil: Școala Gimnazială “Vasile Alecsandri”
Stăniţa, Butnăreşti, Bâra, ,,Alexandru Ioan 8.12.2021
Păduraru Iulian Săbăoani
Boghicea, Cotu Vameş, Cuzaˮ Roman ora 14
Liceul Teoretic “Vasile
Tămăşeni, Adjudeni, Doljeşti,
Alecsandri” Săbăoani
Oniceni, Valea Ursului, Bozieni,
Poienari, Pânceşti, Icuşeşti, Ion
Creangă.
Liceul Teoretic Bicaz, Liceul
CERCUL nr. 7
Teoretic ,,Mihai Sadoveanu”
Responsabil: Borca şi unităţile de învăţământ Şcoala Gimnazială Nr.
Dulău Constantinescu din Bicaz şi zonă: Dămuc, Școala Gimnazială 1, comuna Bicazu
Patricia Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean, ,,Ioan Lucaˮ, 8.12.2021 Ardelean
Taşca, Farcaşa, Poiana Teiului, comuna Farcaşa ora 14
Şcoala
Gimnazială ,,Regina Grinţieş, Hangu, Ceahlău,
Mariaˮ Bicaz Tarcău.

Pag 97
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Unităţile şcolare cu învăţământ
CERCUL nr. 8 sportiv integrat şi suplimentar
Responsabil: din judeţ: L.P.S. Piatra-Neamţ
L.P.S. Piatra-Neamţ C.S.S. Târgu-Neamţ 9.12.2021 1.04.2021
Țoc Ovidiu
L.P.S. Roman ora 14 ora 14
L.P.S. Piatra-Neamţ C.S.S. Târgu-Neamţ

Pag 98
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

TEMATICA PRACTICI INOVATIVE LA NIVEL EUROPEAN ÎN PROCESUL TERAPEUTIC AL ELEVILOR CU CES


SEMESTRUL I

FORME DE ORGANIZARE: Secvențe de activitate prezentate on-line


Prezentare teoretică - studii de specialitate
Exemple de bune practici
Dezbatere

TEMATICA
SEMESTRUL AL II-LEA

FORME DE ORGANIZARE:

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
Cadre didactice
CERCUL 1 Centrul Şcolar pentru
învăţământ special preşcolar 09.XII.2021
EDUCATOARE – EDUCATOR Educaţie Incluzivă
- Centrul Şcolar pentru Ora 12.00
MURARU ALINA Târgu Neamţ
Educaţie Incluzivă
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
“Alexandru Roşca” Piatra
Neamţ
- Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Tg. Neamţ
- Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Roman
Profesori şi educatori,
ciclul primar
- Centrul Şcolar pentru
CERCUL 2 Educaţie Incluzivă Centrul Şcolar pentru
PSIHOPEDAGOGIE “Alexandru Roşca” Piatra Educaţie Incluzivă 09.XII.2021
SPECIALĂ – CICLUL Neamţ - Centrul Şcolar Târgu Neamţ Ora 12.00
PRIMAR ISTRATE MARIANA pentru Educaţie Incluzivă Tg.
Neamţ - Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă
Roman
Profesori şi educatori, ciclul
gimnazial - Centrul Şcolar
CERCUL 3
pentru Educaţie Incluzivă Centrul Şcolar pentru
PSIHOPEDAGOGIE
“Alexandru Roşca” Piatra Educaţie Incluzivă 09.XII.2021
SPECIALĂ – CICLUL
Neamţ - Centrul Şcolar Târgu Neamţ Ora 12.00
GIMNAZIAL
pentru Educaţie Incluzivă Tg.
NECHITA ROXANA
Neamţ - Centrul Şcolar pentru
Educație Incluzivă Roman
Profesori psihopedagogi și
profesori logopezi -CJRAE -
Cabinetele logopedice -
Centrul Şcolar pentru
CERCUL 4
Educaţie Incluzivă Centrul Şcolar pentru
TERAPII SPECIFICE ȘI DE 09.XII.2021
“Alexandru Roşca” Educaţie Incluzivă
COMPENSARE Ora 12.00
PiatraNeamţ - Centrul Şcolar Târgu Neamţ
DUDĂU SIMONA
pentru Educaţie Incluzivă Tg.
Neamţ - Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă
Roman

Pag 100
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ
Profesori itineranţi şi de
sprijin - Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă
CERCUL 5 “Alexandru Roşca” Piatra
SERVICII DE SPRIJIN Neamţ - Centrul Şcolar Centrul Şcolar pentru
09.XII.2021
EDUCAŢIONAL pentru Educaţie Incluzivă Tg. Educaţie Incluzivă
Ora 12.00
(PROFESORI DE SPRIJIN) Neamţ, - Centrul Școlar Tg. Neamţ
SCUTARU LUMINIŢA pentru Educaţie Incluzivă
Roman - Școala Profesională
Specială com. Ștefan cel
Mare P
Profesori și maiștrii
instructori (profesorii
tehnologii, cultură generală
și discipline vocaționale) -
CERCUL 6 Centrul Școlar pentru
TEHNOLOGII, Educație Incluzivă Tg. Centrul Şcolar pentru
CULTURA GENERALĂ ȘI Neamţ, - Centrul Școlar Educaţie Incluzivă 09.XII.2021
DISCIPLINE VOCAȚIONALE pentru Educație Incluzivă Tg. Neamţ Ora 12.00
RĂUȚĂ CARMEN Roman - Școala Profesională
Specială com. Ștefan cel
Mare - Centrul Școlar pentru
Educaţie Incluzivă
“Alexandru Roşca” Piatra
Neamţ

Cercurile se vor desfășura online, pe platforma ZOOM. Fiecare cadru didactic va primi,
din timp, link-ul de participare. Materialele rezultate şi procesul–verbal vor fi transmise
inspectorului de specialitate în termen de 3 zile de la desfășurarea activității.

Pag 101
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ

PROFESORI ÎN CENTRE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

TEMATICA Discriminare, diversitate, interculturalitate - strategii de consiliere


SEMESTRUL I

FORME DE ORGANIZARE: Secvențe de activitate prezentate on-line


Prezentare teoretică - studii de specialitate
Exemple de bune practici
Dezbatere

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
Cercul 1
CJRAE Neamț – profesori din
Responsabil 9.12.2021
centre și cabinete de C.J.R.A.E. Neamț
Pricope Constanța Ora 14.00
asistență psihopedagogică
Gabriela

OBSERVAȚII: Cercurile se vor desfășura online, pe platforma ZOOM. Fiecare


cadru didactic va primi, din timp, link-ul de participare. Materialele rezultate
şi procesul–verbal vor fi transmise inspectorului de specialitate în termen de
3 zile de la desfășurarea activității.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

PALATUL ȘI CLUBURILE COPIILOR

TEMATICA SEMESTRUL I 1. Practici educaționale inovative : Tehnici în activitățile artistico-plastice de pictură


2. Prezentarea unui proiect educațional pe temă

FORME DE ORGANIZARE: -întâlniri on-line;


-dezbateri, prezentări PPT,
-exemple de bună practică;

TEMATICA SEMESTRUL AL II-LEA


1. Practici educaționale inovative : Rolul metodelor activ-participative în formarea elevilor ;
2. Prezentarea unui proiect (exemplu de bună practică)
FORME DE ORGANIZARE: - întâlniri on-line;
-dezbateri, prezentări PPT,
-exemple de bună practică;
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitatea de
Unitățileșcolare Unitatea de
Responsabilul de Data și ora învățământ Data și ora
participante învățământ
cerc organizatoa
organizatoare
re
CERCUL NR. 1 Palatul Copiilor Piatra-Neamț și
RESPONSABIL filiala Bicaz Palatul Copiilor Piatra
PROF. MILEA ION 9 decembrie 2021
Clubul Copiilor Roman, Neamț Clubul Copiilor
PALATUL COPIILOR Ora 14.00
Clubul Copiilor Săbăoani, Săbăoani
PIATRA-NEAMȚ Clubul Copiilor Târgu-Neamț

OBSERVAȚII: În cadrul activităților de cerc se va întocmi o mapă care va conține:


- procesul-verbal al activității cercului;
- lista de prezență cu semnăturile cadrelor didactice;
- materialele prezentate în cadrul activităților cercului (electronic pe CD/DVD și letric);
- mapa aferentă cercului va fi înaintată inspectorului de specialitate în termen de 3 zile.

104
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

RESPONSABILII CENTRELOR DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE

TEMATICA Activități școlare și extrașcolare care presupun utilizarea resurselor CDI


SEMESTRUL I

FORME DE ORGANIZARE: 1. Referat – dezbatere


2. Activitate demonstrativă-exemple de bune practice
3. Anunțuri, concluzii
* activitățile din cadrul cercului pedagogic cu responsabilii de CDI, se vor derula online

TEMATICA Utilizarea instrumentelor tradiționale și informatizate de căutare a informației


SEMESTRUL AL II-LEA

FORME DE ORGANIZARE: 1. Referat – dezbatere


2. Activitate demonstrativă-exemple de bune practici
3. Anunțuri, concluzii
*activitățile din cadrul cercului pedagogic cu responsabilii de CDI, se vor derula online

105
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Semestrul I Semestrul al II-lea


Cercul / Unitățile școlare Unitatea de Unitatea de
Responsabilul de cerc participante învățământ Data și ora învățământ Data și ora
organizatoare organizatoare
Coordonatori: Liceul Tehnologic Adjudeni
Școala Gimnazială, Ion
Creangă Colegiul Tehnic I. 13.12.2021 Liceul Tehnologic
Profesor-metodist Școala Gimnazială, Văleni Creangă, Tg. Neamț ora 1300 Adjudeni
IRINA Roxana Școala Gimnazială V.
C.C.D. Neamț Alecsandri, Roman
Școala Gimnazială,
Profesor-metodist Moldoveni
TINCĂ Lăcrămioara Școala Gimnazială Ieremia
C.C.D. Neamț Irimescu, Brusturi
Școala Gimnazială, Stănița
Profesor-metodist Școala Gimnazială, Bahna
CURPĂNARU Școala Gimnazială Antonie
Gabriela Mureșianu, Bâra
C.C.D. Neamț Școala Gimnazială Gheorghe
Pătrașcu, Buruienești,
Profesor-metodist Doljești
DOBRIN Liceul Teoretic V. Alecsandri,
Valentina Săbăoani
C.C.D. Neamț Școala Gimnazială I.
Gervescu, Săvinești
Responsabil derulare Școala Gimnazială Prof.
activități online: Vasile Gherasim, Țibucani
Inf. Mâță Ovidiu Școala Gimnazială, Rediu
Colegiul Tehnic I. Creangă,
Coordonator județul Tg. Neamț
Neamț:
Școala Gimnazială Dumitru
Director C.C.D. Neamț Almaș, Negrești
Banu Gabriela Școala Gimnazială, Gherăești
Școala Gimnazială, Agapia
106
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

Școala Gimnazială,
Grumăzești
Liceul Teologic Ortodox
Cuvioasa Parascheva,
Mănăstirea Agapia
Școala Gimnazială, Bodești
Școala Gimnazială, Timișești
Școala Gimnazială Nr. 2,
Piatra Neamț
Liceul Tehnologic Gh. Ruset
Roznovanu, Roznov
Liceul Mihail Sadoveanu,
Borca
Școala Gimnazială Iulia
Hălăucescu, Tarcău
Liceul Carol I, Bicaz
Școala Gimnazială Nr. 1,
Bicaz
Școala Gimnazială Iustin
Pîrvu, Poiana Teiului
Școala Gimnazială Nr. 1,
Dumbrava Roșie
Școala Gimnazială Nr. 1,
Zănești
Școala Gimnazială Nr. 1,
Bicaz Chei
Școala Gimnazială I. I.
Mironescu, Tazlău
Școala Gimnazială, Hangu
OBSERVAȚII: * activitățile din cadrul cercului pedagogic cu responsabilii de CDI se
vor derula online, în anul școlar 2021-2022.

107