Sunteți pe pagina 1din 3

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ŞI BACĂULUI

Sector Administrativ
Str. Alex. Cel Bun, nr. 5 Data 01.11.2021
Roman, jud. Neamţ Nr. 2268
Tel/fax: 0233/744683

Către
PC Pr. Dan Alexandru ANTOCE,
Protopop al Protopopiatului Roman,

Preacucernicia Voastră,
Cu frățească dragoste vă aducem la cunoștință faptul că Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, prin Hotărârea Nr. 9678 din 28 octombrie 2021, a aprobat Calendarul
alegerilor pentru organismele deliberative și executive la parohiile și eparhiile din
Biserica Ortodoxă Română pentru perioada 2022-2026, după cum urmează:

Nr Acțiunea Data / perioada Prevederi


calendaristică statutare /
regulamentare
1 Întocmirea listei membrilor Adunării 1-30 noiembrie 2021 Art.54 alin 2,4
parohiale (de către preotul paroh) Statut
Art.3 alin 1-2
ROD
2 Citirea listei membrilor Adunării parohiale 1-15 decembrie 2021 Art.4 ROD
în biserică (de către preotul paroh), în zi de
duminică sau sărbătoare (după Sfânta
Liturghie), afișarea timp de 14 zile
calendaristice și anunțarea eventualelor
contestații împotriva numelor afișate (la
oficiul parohial)

3 Ședința Consiliului parohial pentru 19 decembrie 2021 Art.5 alin 1-2


revizuirea listei membrilor Adunării ROD
parohiale și încheierea procesului-verbal
(în care se va menționa îdeplinirea procedurii
de mai sus)
4 Comunicarea listei membrilor Adunării 20 decembrie 2021 Art.6 ROD
parohiale la protopopiat
5 Soluționarea eventualelor contestații de 21-31 decembrie Art.7 ROD
către protopopiat (în termen de 10 zile de la
înaintarea listelor, dar nu mai târziu de 31
decembrie)
6 Emiterea de către Consiliul eparhial a 8-17 decembrie 2021 Art.8 alin. 2 ROD
deciziei de convocare a Adunărilor
Parohiale Electorale și comunicarea
acesteia la parohii
7 Desfășurarea ședinței de constituire a Duminică 16 ian2022 Art.56-58,59,
Adunării parohiale pentru alegerea / 63,66-67 Statul
Consiliului parohial și a Comitetului Duminică 23 ianuarie Art.8-14,15-21,22-
parohial (în biserica parohială, după Sfânta 2022 23 ROD
Liturghie)
8 Soluționarea eventualelor contestații 17-25 ianuarie / Art.28-29 ROD
privind alegerea membrilor Consiliului 24-31 ianuarie
parohial, de către Consiliul eparhial (în 2022
termen de 8 zile de la data alegerii de către
Adunarea parohială)
9 Desfășurarea ședinței de constituire a Duminică 23 ianuarie Art.59 Statut
Consiliului parohial (în termen de 8 zile de Duminică 30 ianuarie Art.24 alin. 1 și 3
la alegere) și depunerea jurământului de 2022 ROD
către membrii săi (în biserică, după Sfânta
Liturghie)

10 Delegarea epitropilor de către Consiliul Duminică 23 ianuarie Art.63 Statut


parohial dintre membrii săi (în încheierea Duminică 30 ianuarie Art.26 alin 1 ROD
ședinței de constituire a Consiliului parohial) 2022

11 Comunicarea listei consilierilor delegați ca 24 ianuarie/1 februarie Art.63 Statut


epitropi la protopopiat, pentru aprobare / Art.26 alin4 ROD
(în termen de 8 zile de la hotărârea Consiliului 31 ianuarie/7 februarie
parohial) 2022

12 Comunicarea listei membrilor Consiliului 24 ianuarie/1 februarie Art.71 alin 12


parohial la protopopiat (în termen de 8 zile / Statut
de la ședința de constituire) 31 ianuarie/7 februarie
2022

13 Epitropii depun jurământul într-o ședință Art.27 ROD


a Consiliului parohial (în termen de trei zile
de la primirea aprobării protopopiatului)

14 Avizarea și înaintarea la Centrul eparhial, 3-7/8-14 februarie 2022 Art.71 alin 12 și


de către protopopiat, a listelor cu membrii 98 alin 10 Statut
consiliilor parohiale, în vederea confirmării Art.58 alin 2 lit.
de către Consiliul eparhial (în termen de trei k) și 123 lit.m)
zile) ROD
15 Desfășurarea ședinței de constituire a Duminică 30 ianuarie Art.25 alin 1 ROD
Comitetului parohial (în termen de 8 zile de Duminică 6 februarie
la constituirea Consiliului parohial) 2022

Din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte IOACHIM,


Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Consilier administrativ,

Pr. Alexandru Zamfir

Secretar eparhial,

Pr. Ciprian Ioan Ignat