Sunteți pe pagina 1din 22

CAPITOLUL 2

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

2.1 Probleme rezolvate

1. Societatea comercială X realizează următoarele operaţiuni:


- livrări de mărfuri la export 100 milioane lei;
- livrări de mărfuri de la intern cu drept de deducere în valoare de
125 milioane lei, TVA 19%;
- livrari de mărfuri de la intern, scutite de la plata TVA, fără drept de
deducere în valoare de 25 milioane lei;
- achiziţii de materii prime şi materiale consumabile de pe piaţa internă
75 milioane lei, TVA 19%;
- achiziţie de materii prime din import 20 milioane lei, taxa vamală
10%, TVA 19%.
Să se calculeze TVA deductibil, TVA colectat, TVA de dedus, TVA de
plată sau de rambursat, după caz (la momentul achiziţiei nu se cunoaşte dacă
materiile prime vor fi folosite la producerea de bunuri supuse TVA sau scutite de
TVA, fără drept de deducere).

Rezolvare:

Pas 1: determinarea TVA-ului deductibil şi de dedus


Pentru aceasta trebuie analizate operaţiunile pentru care se calculează
TVA-ul deductibil, şi anume achiziţiile, respectiv operaţiunile care intră în
calculul proratei TVA şi a TVA-ului de dedus.
Printre aceste operaţiuni se află unele cu drept de deducere şi altele fără
drept de deducere. Prin urmare este necesar să calculăm cât din TVA-ul posibil de
dedus (deductibil) este şi efectiv dedus. Pentru aceasta vom calcula prorata
TVA(%) pe care o vom aplica TVA-ului deductibil , urmând a obţine un TVA de
dedus proporţional cu totalul operaţiunilor cu drept de deducere în total operaţiuni
efectuate.
În baza de calcul a TVA-ului deductibil vor intra:
- achiziţii materii prime şi materiale consumabile de pe piaţa internă
75 milioane lei;
- achiziţie materii prime din import 20 milioane, taxa vamală 10%.
În ceea ce priveşte mărfurile achiziţionate prin import 20 milioane, în
calculul bazei de impozitare TVA intră valoarea acestor materii prime, inclusiv
toate taxele aferente (mai puţin TVA, desigur) plătite. Prin urmare, valoarea luată
în considerare va fi preţul materiei prime plus taxe vamale aferente:
20 milioane lei + 10% x 20 milioane lei = 22 milioane lei.
Baza de impozitare a TVA deductibil va fi:
75 milioane lei + 22 milioane lei = 97 milioane lei.
TVA deductibil= 19% x 97 milioane lei = 18,43 milioane lei

Prorata = venituri din livrări supuse TVA / venituri din total livrări =
= (venituri din livrări de mărfuri la export 100 milioane lei + venituri din livrări
mărfuri de la intern cu drept de deducere în valoare de 125 milioane lei) / (venituri
din livrări de mărfuri la export 100 milioane lei + venituri din livrări mărfuri de la
intern cu drept de deducere în valoare de 125 milioane lei + venituri din livrări
mărfuri de la intern, scutite de la plata TVA, fără drept de deducere în valoare de
25 milioane lei) = 90%
Prin urmare TVA de dedus va fi 90% x TVA deductibil = 90% x 18,43
milioane lei = 16,587 milioane lei

Pas 2: calcularea TVA-ului colectat


TVA-ul colectat este cel aferent tuturor livrărilor realizate de către
contribuabil
Baza de calcul este valoarea livrărilor de mărfuri de la intern cu drept de
deducere în valoare de 125 milioane lei. Deci TVA colectată este 125 milioane lei
x 19% = 23,75 milioane lei.

Pas 3: compararea sumelor reprezentând TVA de dedus si TVA


colectat şi determinarea TVA-ului de plată sau de recuperat, după caz

TVA colectată 23,75 milioane lei


TVA de dedus 16,587 milioane lei

TVA de plată (TVA colectată> TVA de dedus) =


TVA colectată - TVA de dedus = 23,75 milioane lei - 16,587 milioane lei =
= 7,163 milioane lei.
2. Societatea comercială X realizează următoarele operaţiuni:
- achiziţionează materii prime de la intern 150 milioane lei;
- produce şi livrează produse finite la intern în valoare de 200 milioane lei;
- achiziţionează bunuri în contul clienţilor în valoare de 20 milioane lei
care vor fi ulterior decontaţi;
- produce şi livrează produse finite la intern fără drept de deducere în
valoare de 60 milioane lei;
- importă mărfuri în valoare de 2000 euro, cheltuieli cu transportul
500 euro, acciza 30%, taxa vamală 10% pe care le vinde aplicând un comision de
7%.
Să se calculeze TVA de plată sau de rambursat, după caz, aferentă
operaţiunilor. Cursul de schimb valutar este de 40.000 lei/euro.

Rezolvare:

Pas 1: determinarea TVA-ului deductibil şi de dedus


Pentru aceasta trebuie analizate operaţiunile pentru care se calculează
TVA-ul deductibil, şi anume achiziţiile, respectiv operaţiunile care intră în
calculul proratei TVA şi a TVA-ului de dedus.
Printre aceste operaţiuni se află unele cu drept de deducere şi altele fără
drept de deducere. Prin urmare este necesar să calculăm cât din TVA-ul posibil de
dedus (deductibil) este şi efectiv dedus. Pentru aceasta vom calcula prorata TVA
(%) pe care o vom aplica TVA-ului deductibil calculat, urmând a obţine un TVA
de dedus proporţional cu totalul operaţiunilor cu drept de deducere în total
operaţiuni efectuate.
În baza de calcul a TVA-ului deductibil vor intra:
- achiziţionează materii prime de la intern 150 milioane lei;
- importă mărfuri în valoare de 2.000 euro, cheltuieli cu transportul
500 euro, acciza 30%, taxa vamală 10% pe care le vinde aplicând un comision de
7%.
În ceea ce priveşte mărfurile achiziţionate pe baza de import în valoare de
2.000 euro, în calculul bazei de impozitare TVA intră valoarea acestor materii
prime, inclusiv toate taxele aferente (mai puţin TVA, desigur) plătite. Prin urmare,
valoarea luată în considerare va fi preţul materiei prime plus taxe vamale şi acciza
aferente:
Valoarea în vamă = 2.000 euro x 40.000 lei/euro = 80.000.000 lei
Taxa vamală = valoarea în vamă x cota =10% x 80.000.000 lei =
= 8.000.000 lei
Acciza = (valoarea în vamă + taxa vamală) x cota = (80.000.000 lei +
+ 8.000.000 lei) x 30% = 26.400.000 lei.
Deci valoarea luată în calcul pentru calculul TVA deductibil aferent
importului de mărfuri este valoarea în vamă + taxa vamală + acciza = 80.000.000
lei + 8.000.000 lei + 26.400.000 lei = 114,4 milioane lei.
Baza de impozitare TVA deductibil va fi deci:
150 milioane lei + 114,4 milioane lei = 264,4 milioane lei.
TVA deductibil = 19% x 264,4 milioane lei = 50,236 milioane lei.

Prorata = livrări supuse TVA / total livrări = (veniturile din vânzarea


produselor finite livrate la intern, în valoare de 200 milioane lei + veniturile din
vânzarea produselor importate, aplicând un comision de 7%) / (veniturile din
vânzarea produselor finite livrate la intern în valoare de 200 milioane lei +
+ veniturile din vânzarea produselor finite livrate la intern fără drept de deducere
în valoare de 60 milioane lei + veniturile din vânzările de produse importate,
aplicând un comision de 7%).

Pentru vânzările aferente producţiei importate, valoarea care intră în


calculul proratei este egală cu valoarea în vamă + taxa vamală + acciza +
+ comisionul aplicat. Comisionul se calculează pornind de la valoarea în vamă +
+ taxa vamală + acciza, sumă la care se aplică procentul de 7%. Astfel comisionul
= 7% x 114,4 milioane lei = 8,008 milioane lei.
Deci valoarea înscrisă în dreptul veniturilor din vânzări produse importate
va fi de 114,4 milioane lei + 8,008 milioane lei = 122,408 milioane lei.

prorata TVA = (200 milioane lei + 122,408 milioane lei)/(200 milioane lei
+ 122,408 milioane lei + 60 milioane lei) = 322,408 milioane lei / 382,408
milioane lei = 0,843 sau 84,3%.
Prin urmare TVA de dedus va fi 0,843 x TVA deductibil = 0,843 x 50,236
milioane lei = 42.353.947 lei.

Pas 2: calcularea TVA-ului colectat


TVA-ul colectat este cel aferent tuturor livrărilor realizate de către
contribuabil.
Baza de calcul va fi: produse finite livrate la intern în valoare de
200 milioane lei + vânzări produse importate, aplicând un comision de 7%.
Deci TVA colectată este (200 milioane lei + 122,408 milioane lei) x 19%
= 61.257.520 lei.

Pas 3: compararea sumelor reprezentând TVA de dedus şi TVA


colectat şi determinarea TVA-ului de plată sau de recuperat, după caz

TVA colectată 61.257.520 lei


TVA de dedus 42.353.947 lei

TVA de plata (TVA colectată > TVA de dedus) = TVA colectată - TVA
de dedus = 61.257.520 lei - 42.353.947 lei = 18.903.573 lei.

3. Societatea comercială A vinde societătii comerciale B o cantitate de


7.000 kg orez la un preţ negociat de 6.300 lei/kg, TVA 19%. Pentru cantitatea
livrată A acordă clientului său în momentul întocmirii facturii o reducere de 4%. B
vinde marfa societătii comerciale C practicând un adaos comercial de 11%. La
rândul său C vinde produsul consumatorului final la un preţ (inclusiv TVA) de
15.000 lei/kg. Să se calculeze TVA de plată la bugetul de stat de către societăţile B
respectiv C precum şi TVA ce cade în sarcina consumatorului final.

Rezolvare:

Pas 1: TVA de plată sau de recuperat aferent ansamblului


operaţiunilor realizate de B
În această primă situaţie avem un TVA colectat, aferent vânzărilor către C
şi un TVA deductibil aferent achiziţiilor de la A.
Baza de calcul a TVA deductibil este preţul de achiziţie a orezului, luând
în considerare şi reducerea de 4% oferită, prin urmare aceasta va fi (7.000 kg x
x 6.300 lei / kg) x (100% - 4%) = 44,1 milioane lei x 0,96 = 42,336 milioane lei.
TVA deductibil = 42,336 milioane lei x 19% = 8.043.840 lei.

Baza de calcul aferenta TVA-ului colectat va fi preţul de vânzare a mărfii


achiziţionate de la A, adică costul acesteia plus comisionul.
TVA colectat = (42,336 milioane lei + 42,336 milioane lei x 11%) x 19% =
= 46,99296 milioane lei x 19% = 8.928.663lei.
Conform calculelor, se observă că TVA colectat > TVA deductibil, deci în
ansamblu, agentul B va avea de plată la bugetul de stat 8.928.663 lei - 8.043.840
lei = 884.823 lei.

Pas 2 : TVA de plată sau de recuperat aferent ansamblului


operaţiunilor realizate de C
În această situaţie avem un TVA colectat, aferent vânzărilor către
consumatorul final şi un TVA deductibil aferent achiziţiilor de la B, egal ca sumă
cu TVA-ul colectat de către B (8.928.663 lei).

Deci nu rămâne de calculat decât TVA-ul colectat. Cunoscând preţul de


vânzare al orezului inclusiv TVA, pentru aflarea TVA-ului colectat vom aplica
cota TVA recalculată asupra valorii de vânzare, inclusiv TVA dată de problemă,
adică 19/(100+19). Deci, TVA colectat = (15.000 lei / kg x 7.000 kg) x (19/119) =
105 milioane lei x 19/119 = 16.764.706 lei.

Conform calculelor, se observă că TVA colectat> TVA deductibil, deci în


ansamblu, agentul C va avea de plată la bugetul de stat 16.764.706 lei -
- 8.928.663 lei = 7.836.043 lei.
TVA-ul ce cade în sarcina consumatorului final este reprezentată de către
TVA colectată de C, deci 16.764.706 lei, adică 16.764.706 lei/7.000kg,
aproximativ 2.395 lei pe kg.

4. Un agent economic importă într-o lună parfumuri în valoare de 25.000


euro din care ape de parfum în valoare de 10.000 euro. Cheltuielile pe parcursul
extern sunt de 1.000 euro. Se dau următoarele informatii : taxa vamală 15%,
acciza 30% pentru parfumuri şi 20% pentru ape de parfum, TVA 19%.
Importatorul vinde în continuare produsele importate unui comerciant practicând o
marjă comercială de 10%. La randul său comerciantul vinde marfa consumatorilor
finali practicând un adaos comercial de 20%. Să se afle următoarele :
a) valoarea în vamă, taxa vamală, acciza şi TVA aferente importului,
pentru fiecare categorie de produse în parte;
b) preţul importatorului, pentru fiecare categorie de produse în parte;
c) obligaţiile fiscale în vamă ale importatorului;
d) preţul de vânzare cu TVA practicat de importator pentru fiecare
categorie de produse;
e) preţul de vânzare cu TVA practicat de comerciantul cu amănuntul
pentru fiecare categorie de produse.
Cursul de schimb valutar este de 40.000 lei/euro.

Rezolvare:

Pas 1: Calcularea indicatorilor : valoarea în vamă, taxa vamală,


acciza şi TVA aferente importului, pentru fiecare categorie de produse în
parte
Valoarea în vamă reprezintă preţul la extern al mărfii importate plus toate
cheltuielile realizate pe parcursul extern. În acest caz însă suma de 1.000 euro
reprezentând cheltuielile pe parcursul extern este comună celor 2 categorii de
produse, deci ea va trebui împărţită proporţional.
Astfel :
- cheltuieli pe parcursul extern aferente parfumurilor: (15.000 euro /
25.000 euro) x 1.000 euro = 600 euro = 24 milioane lei;
- cheltuieli pe parcursul extern aferente apelor de parfum: (10.000 euro /
25.000 euro) x 1.000 euro = 400 euro = 16 milioane lei.
Odată cunoscut cum se împart aceste cheltuieli între cele două categorii de
produse, putem trece la calculul valorii în vamă :
- parfumuri: VV = preţ extern + cheltuieli pe parcursul extern = 15.000
euro x 40.000 lei/euro + 24 milioane lei = 600 milioane lei + 24 milioane lei = 624
milioane lei;
- ape de parfum: VV = preţ extern + cheltuieli pe parcursul extern =
= 10.000 euro x 40.000 lei/euro + 16 milioane lei = 400 milioane lei + 16 milioane
lei = 416 milioane lei.
Fiind cunoscută valoarea în vamă, putem afla şi taxa vamală aferentă
fiecărei categorii de produse importate:
- ape de parfum: taxa vamală = 15% x VV = 15% x 416 milioane lei =
= 62,4 milioane lei;
- parfumuri: taxa vamală = 15% x VV = 15% x 624 milioane lei = 93,6
milioane lei.

Acciza se calculează având ca bază valoarea în vamă şi taxa vamală


(în acest exemplu comisionul vamal nu este luat în considerare, el fiind 0).
- ape de parfum: (416 milioane lei + 62,4 milioane lei) x 20% = 478,4
milioane lei x 20% = 95,68 milioane lei;
- parfumuri: (624 milioane lei + 93,6 milioane lei) x 30% = 717,6
milioane lei x 30% = 215,28 milioane lei.
Pentru calculul taxei pe valoarea adaugată, baza la care se aplică cota
TVA este reprezentată de suma dintre valoarea în vamă, taxa vamală, comisionul
vamal, acciza.
Astfel, vom avea:
- ape de parfum: (416 milioane lei + 62,4 milioane lei + 95,68 milioane
lei) x 19% = 574,08 milioane lei x 19% = 109, 0752 milioane lei;
- parfumuri: (624 milioane lei + 93,6 milioane lei + 215,28 milioane lei) x
x 19% = 932,88 x 19% = 177,2472 milioane lei.

Pas 2: calculul preţului importatorului, pentru fiecare categorie de


produse
Preţul importatorului reprezintă ansamblul cheltuielilor ce le realizează
acesta cu mărfurile, deci atât preţul lor plătit la extern, cheltuielile efectuate pentru
a le aduce în ţară cât şi toate taxele şi impozitele aferente transportului plătite.
Deci, preţul importatorului fără TVA = valoarea în vamă + taxa vamală +
+ comision vamal + acciza:
- ape de parfum: 416 milioane lei + 62,4 milioane lei + 0 + 95,68 milioane
lei = 574,08 milioane lei;
- parfumuri: 624 milioane lei + 93,6 milioane lei + 0 + 215,28 milioane lei
= 932,88 milioane lei.

Pas 3 : calculul obligaţiilor fiscale ale importatorului:


Obligaţiile fiscale ale importatorului = taxa vamală + accize + TVA:
- pentru apele de parfum 62,4 milioane lei + 95,68 milioane lei + 109,0752
milioane lei = 267,1552 milioane lei;
- pentru celelalte produse de parfumerie 93,6 milioane lei + 215,28
milioane + 177,2472 milioane lei = 486,1272 milioane lei.

Pas 4: calcularea preţului de vânzare cu TVA practicat de importator


pentru fiecare categorie de produse ;
Preţul de vânzare fără TVA utilizat de contribuabil va fi egal cu valoarea
în vamă a produselor la care se adaugă toate cheltuielile cu taxele şi impozitele
(mai puţin cele cu TVA) şi, în final, comisionul. Deci:
- pentru apele de parfum: preţul de vânzare fără TVA = 574,08 milioane
lei + 574 milioane lei x 10% = 631,488 milioane lei.
Preţul de vânzare cu TVA = preţul de vânzare fără TVA x (100%+19%) =
= 631,488 milioane lei x 1,19 = 751,47072 lei;
- pentru parfumuri:
preţul de vânzare fără TVA = 932,88 milioane lei + 932,88 milioane lei x
x 10% = 1026,168 milioane lei.
Preţul de vânzare cu TVA = preţul de vânzare fără TVA x (100%+19%) =
= 1026,168 milioane lei x 1,19 = 1221,13992 milioane lei

Pas 5 : calculul preţului de vânzare cu TVA practicat de comerciantul


cu amănuntul pentru fiecare categorie de produse.
Preţul de vânzare cu amănuntul fără TVA, practicat de către comerciantul
cu amănuntul este egal cu preţul de achiziţie al produselor de la importator, fără
TVA, plus comisionul aplicat la această valoare. Deci:
- pentru apele de parfum: preţul de vânzare, fără TVA = preţ de achiziţie
fără TVA + comision x preţ de achiziţie fără TVA = 631,488 milioane lei x
x (100%+20%) = 757,7856 milioane lei.
Preţul de vânzare cu amănuntul = preţul de vânzare fără TVA x (100% +
+ 19%) = 757,7856 milioane lei x 1,19 = 901.764.864 lei ;
- pentru parfumuri: preţul de vânzare, fără TVA = preţ de achiziţie fără
TVA + comision x preţ de achiziţie fără TVA = 1026,168 milioane lei x (100% +
+ 20%) = 1231,4016 milioane lei.
Preţul de vânzare cu amănuntul = preţul de vânzare fără TVA x (100% +
+ 19%) = 1231,4016 milioane lei x 1,19 = 1.465.367.904 lei.

5. O societate comercială plătitoare de taxă pe valoarea adăugată a


achiziţionat în luna mai a anului în curs materii prime în valoare de 10.000.000 lei.
Ambalajele în care a fost livrată materia primă sunt în valoare de 100.000 lei, ele
fiind luate la schimb. De asemenea, prestările de servicii către firma respectivă se
ridică la suma de 2.000.000 lei. Societatea a livrat marfă în valoare de 9.000.000
lei. Taxa pe valoarea adăugată este în procent de 19%, ea nefiind inclusă în valorile
de mai sus.
Să se determine:
a) taxa pe valoarea adăugată colectată;
b) taxa pe valoarea adăugată deductibilă;
c) taxa pe valoarea adăugată de plată.
Rezolvare:

Pasul 1: Determinarea taxei pe valoarea adăugată colectată:


Taxa pe valoarea adăugată colectată este taxa pe valoarea adăugată
aferentă livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii. Ea se calculează prin
aplicare cotei procentuale la baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată.
TVAc = baza de impozitare x cota TVA = 9.000.000 x 19% = 1.710.000
lei.

Pasul 2: Taxa pe valoarea adăugată deductibilă:


Taxa pe valoarea adăugată deductibilă este taxa pe valoarea adăugată
aferentă intrărilor (achiziţiilor) de bunuri sau servicii. Ea se calculează prin aplicare
cotei procentuale la baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată deductibilă.
Baza de calcul este formată, în cazul nostru, din valoarea achiziţiei de
materii prime şi din valoarea serviciilor recepţionate, în ea nefiind inclusă valoarea
ambalajelor (au fost luate la schimb, deci nu are loc transferul dreptului de
proprietate).
TVAd = baza de impozitare x cota TVA = (10.000.000 + 2.000.000) x
x 19% = 12.000.000 x 19% = 2.280.000 lei.

Pasul 3: Taxa pe valoarea adăugată de plată:


Taxa pe valoarea adăugată de plată reprezintă diferenţa dintre taxa pe
valoarea adăugată colectată şi cea deductibilă.
TVA de plată = TVAc – TVAd = 2.280.000 – 1.710.000 = 570.000 lei.

6. O societate comercială plătitoare de taxă pe valoarea adăugată a


achiziţionat în luna mai materii prime în valoare de 5.000.000 lei, TVA 19%. De
asemenea, prestările de servicii către firma respectivă au fost în sumă de 1.000.000
lei, TVA 19%. Societatea a livrat marfă în valoare de 8.000.000 lei, TVA 19%.
Taxa pe valoarea adăugată este inclusă în valorile prezentate mai sus.
Să se determine:
a) taxa pe valoarea adăugată colectată;
b) taxa pe valoarea adăugată deductibilă;
c) taxa pe valoarea adăugată de plată.
Rezolvare:

Deoarece taxa pe valoarea adăugată este inclusă în sumele prezentate în


datele problemei, nu putem aplica cota de 19%, ci trebuie să folosim cota rezultată
conform principiului sutei majorate. Aceasta este:
(19/ (100 + 19)) x 100 = 15,966%

Pasul 1: Determinarea taxei pe valoarea adăugată colectată


Taxa pe valoarea adăugată colectată este cea aferentă livrărilor. Calculul ei
se va face ţinând cont de livrările de bunuri realizate de agentul economic.
TVAc = 8.000.000 x 15,966% = 1.277.280 lei.

Pasul 2: Taxa pe valoarea adăugată deductibilă:


Taxa pe valoarea adăugată deductibilă este cea aferentă aprovizionărior, la
calculul ei intrând sumele datorate pentru materiile prime achiziţionate şi pentru
serviciile recepţionate.
TVAd = 5.000.000 x 15,966% + 1.000.000 x 15,966% = 798.300 + 159660
= 957.960 lei.

Pasul 3: Taxa pe valoarea adăugată de plată:


Taxa pe valoarea adăugată de plată reprezintă diferenţa între taxa pe
valoarea adăugată colectată şi cea deductibilă.
TVA de plată = TVAc – TVAd = 1.277.280 – 957.960 = 319.320 lei.

7. O societate achiziţionează materii prime în valoare de 8.000.000 lei,


exclusiv TVA. De asemenea, contravaloarea serviciilor prestate către ea este de
2.000.000 lei (TVA nu este inclus). În luna respectivă, societatea achită integral
contravaloarea serviciilor şi 30% din contravaloarea materiei prime. Tot în luna
respectivă, societatea livrează marfă în valoare de 15.000.000 lei, inclusiv TVA,
fiindu-i achitată suma de 7.000.000 lei. Se mai cunosc următoarele: cota TVA =
= 19% şi societatea mai are o restanţă de plată a TVA în sumă de 186.354 lei.
Să se calculeze taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul statului.
Rezolvare:

Taxa pe valoarea adăugată, atât cea colectată, cât şi cea deductibilă, se


calculează la valoarea de facturare şi nu în funcţie de fluxurile de bani pe care le
implică.
În cazul taxei pe valoarea adăugată colectată, pentru determinarea acesteia
se va lua ca bază de calcul întreaga sumă facturată, respectiv 15.000.000 lei şi nu
7.000.000 cât reprezintă suma achitată.
TVAc = 15.000.000 x 15,966% = 2.394.900 lei. S-a folosit cota recalculată
deoarece taxa pe valoarea adăugată este inclusă în valoarea de vânzare.
În cazul taxei pe valoarea adăugată deductibilă, baza de calcul este formată
din valoarea facturată a materiilor prime achiziţionate şi din contravaloarea
serviciilor recepţionate, deci baza de calcul este 8.000.000 + 2.000.000 =
= 10.000.000 lei.
TVAd = 10.000.000 x 19% = 1.900.000 lei.
Taxa pe valoarea adăugată de plată (pentru operaţiunile realizate în luna în
curs) = TVAc – TVAd = 2.394.900 – 1.900.000 = 494.900 lei.
Deoarece agentul economic mai are o restanţă la plata taxei pe valoarea
adăugată, TVA de plată = 494.900 + 186.354 = 681.254 lei.

8. Un importator primeşte din străinătate marfă în valoare de 10.000.000


lei. Taxele vamale sunt de 25%, comisionul vamal 0,5%, accizele sunt de
1.000.000 lei. Pentru depozitarea mărfii în vamă se plăteşte o taxă de magazinaj de
500.000 lei.
Să se calculeze taxa pe valoarea adăugată aferentă mărfii (cota TVA =
= 19%).

Rezolvare:

Taxa pe valoarea adăugată pe care trebuie să o plătească importatorul se


determină prin aplicare cotei de 19% asupra bazei de calcul. Trebuie să
determinăm, mai întâi, baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată.
Baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată cuprinde:
- valoarea în vamă;
- taxele vamale = valoarea în vamă x cota;
- comisionul vamal = valoarea în vamă x cota;
- accizele;
- cheltuielile de depozitare.
TV = VV x cota = 10.000.000 x 25% = 2.500.000 lei.
CV = VV x cota = 10.000.000 x 0,5% = 50.000 lei.
Baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată = VV + TV + CV + acciza +
cheltuieli de magazinaj = 10.000.000 + 2.500.000 + 50.000 + 500.000 =
13.050.000 lei.
TVA de plată = 13.050.000 x 19% = 2.479.500 lei.

9. Marfa sosită în vamă pentru un importator este în valoare de 18.900.000


lei. Taxele vamale sunt stabilite într-o cotă procentuală de 20%, iar comisionul
vamal este 0,25%. Accizele sunt de 30%. Importatorul vinde marfa unui angrosist,
practicând un adaos comercial de 15%.
Să se determine:
a) taxa pe valoarea adăugată plătită în vamă;
b) taxa pe valoarea adăugată plătită ca urmare a vânzării mărfii.

Rezolvare:

Pasul 1: Determinarea taxei pe valoarea adăugată de plată în vamă:


Taxa vamală = valoarea în vamă x cota taxei vamale = 18.900.000 x 20%
= 3.780.000 lei.
Comisionul vamal = valoarea în vamă x cota comisionului vamal =
= 18.900.000 x 0,25% = 47.250 lei.
Acciza = baza de impozitare a accizei x cota acizei
Baza de impozitare a accizei cuprinde:
- valoarea în vamă;
- taxa vamală;
- comisionul vamal.
Baza de impozitare a accizei = VV + TV + CV = 18.900.000 + 3.780.000 +
+ 47.250 = 22.727.250 lei.
Acciza = 22.727.250 x 30% = 6.818.175 lei.
Baza de impozitarea a TVA = VV + CV + TV + acciza = 18.900.000 +
+ 3.780.000 + 47.250 + 6.818.175 = 29.545.425 lei.
TVA de plată în vamă = baza de impozitare a TVA x cota TVA =
= 29.545.425 x 19% = 5.613.631 lei.
Pasul 2: Determinarea taxei pe valoarea adăugată de plată ca urmare
a vânzării mărfii:
Adaosul comercial al importatorului în situaţia în care vinde marfa este
preţul fără TVA din vamă la care se aplică cota de adaos comercial.
Preţul fără TVA în vamă este chiar baza de calcul a taxei pe valoarea
adăugată în vamă.
Adaos comercial = 29.545.425 x 15% = 4.431.813 lei.
Preţul de vânzare fără TVA către angrosist = baza de impozitarea a TVA în
vamă + adaos comercial = 29.545.425 + 4.431.813 = 33.977.238 lei.
Taxa pa valoarea adăugată colectată = 33.977.238 x 19% = 6.455.675 lei.
TVA de plată = TVAc – TVA în vamă = 6.455.675 – 5.613.631 = 842.044
lei.

10. O societate comercială livrează în luna mai bunuri în valoare de


8.000.000 lei. De asemenea, ea livrează şi un utilaj cu plata în rate în valoare de
10.000.000 lei în condiţiile următoare: avans 40% şi apoi tranşe lunare de
1.000.000 lei, începând chiar cu luna mai.
Societatea se aprovizionează cu bunuri în valoare de 4.000.000 lei şi, de
asemenea, achită o rată dintr-o achiziţie cu plata în rate în valoare de 3.000.000 lei.
Taxa pe valoarea adăugată este în cotă 19% şi nu este inclusă în sumele din
aplicaţie.
Să se determine taxa pe valoarea adăugată care trebuie plătită la bugetul
statului pentru luna mai.

Rezolvare:

Pentru a determina taxa pe valoarea adăugată de plată trebuie să


determinăm taxa pe valoarea adăugată colectată şi taxa pe valoarea adăugată
deductibilă.
În baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată colectată sunt cuprinse
livrările de 8.000.000 lei, avansul din contractul cu plata în rate şi rata pentru luna
mai. În cazul livrărilor cu plata în rate, taxa pe valoarea adăugată devine exigibilă
în luna în care este scadentă rata respectivă şi nu în momentul în care are loc
încheierea contractului.
Baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată colectată = 8.000.000 +
10.000.000 x 40% + 1.000.000 = 8.000.000 + 4.000.000 + 1.000.000 = 13.000.000
lei.
TVAc = 13.000.000 x 19% = 2.470.000 lei.
În baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată deductibilă includem
achiziţiile de bunuri şi achitarea ratei din contract.
Baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată deductibilă= 4.000.000 +
+ 3.000.000 = 7.000.000 lei.
TVAd = 7.000.000 x 19% = 1.330.000 lei.
TVA de plată = TVAc – TVAd = 2.470.000 – 1.330.000 = 1.140.000 lei.

11. Un agent economic prezintă următoarea situaţie a operaţiunilor


efectuate în luna august:
- livrări de marfă la intern 50.000.000 lei, TVA 19%;
- livrări de marfă la export 10.000.000 lei;
- livrări de marfă la intern, supusă TVA, fără drept de deducere, 5.000.000
lei;
- conform unui contract anterior, devine scadentă o rată dintr-un contract
cu plata în rate de 15.000.000 lei, TVA 19%, din care se încasează 10.000.000 lei,
TVA 19%;
- colectează fise dintr-un aparat prin care se distribuie produse. Numărul
fiselor este 100, iar preţul unei fise este 10.000 lei;
- se aprovizionează cu materii prime în valoare de 45.000.000 lei, TVA
19%.
Să se determine TVA de plată.

Rezolvare:

Pentru a determina TVA de plată pentru agentul economic trebuie să facem


câteva precizări:
- pentru contractul cu plata în rate, TVA devine exigibilă la scadenţa plăţii,
aferent valorii ratei. Deci, în cazul nostru, deşi au fost încasaţi doar 10.000.000 lei
+ TVA, vom avea TVA exigibilă va fi cea aferentă ratei de 15.000.000 lei, în
valoare de 15.000.000 x 19% = 2.850.000 lei.
- în cazul în care are loc vânzarea produselor prin aparate pe bază de fise,
TVA devine exigibilă în momentul colectării fiselor. Valoarea fiselor = 100 x
x 10.000 = 1.000.000 lei, aceasta cuprinzând şi TVA. TVA colectată = 1.000.000 x
x 15,966% = 159.660 lei, deci valoarea, fără TVA, a produselor este 840.340 lei.
- deoarece agentul economic efectuează şi livrări supuse taxei pe valoarea
adăugată care nu dau dreptul de deducere, vom determina TVA care poate fi
dedusă cu ajutorul pro ratei. Considerăm că agentul economic calculează lunar pro
rata.
Pro rata = (venituri din livrări supuse TVA care dau drept de deducere /
venituri din total livrări supuse TVA) x 100 = (50.000.000 + 10.000.000 +
+ 15.000.000 + 840.340) / (50.000.000 + 10.000.000 + 5.000.000 + 15.000.000 +
+ 840.340) = 93,81%.
TVAc = 50.000.000 x 19% + 15.000.000 x 19% + 1.000.000 x 15,966% =
= 12.509.660 lei.
TVA deductibilă = 45.000.000 x 19% = 8.550.000 lei.
TVA de dedus = 8.550.000 x 93,81% = 8.020.755 lei.
TVA de plată = 12.509.660 – 8.020.755 = 4.488.905 lei.

12. Un agent economic importă în luna iulie produse în valoare de


90.000.000 lei. Transportul pe parcursul extern generează cheltuieli în valoare de
6.000.000 lei.
La intrarea mărfii în ţară, agentul economic datorează taxe vamale în
cuantum de 20%, comision vamal 0,5% şi accize 30%.
Tot în luna iunie, agentul economic livrează în ţară produse importate la o
valoare de 200.000.000 lei, TVA 19% şi încasează o rată dintr-un contract cu plata
în rate în valoare de 50.000.000 lei, TVA 19%. Taxa pe valoarea adăugată
deductibilă aferentă operaţiunilor efectuate în ţară este 2.650.000 lei.
Care este valoarea TVA de plată în vamă şi care este valoarea TVA de
plată pentru operaţiunile realizate la intern?

Rezolvare:

Valoarea în vamă = preţul extern + cheltuielile cu transportul pe parcursul


extern = 90.000.000 + 6.000.000 = 96.000.000 lei.
Taxa vamală = valoarea în vamă x cota de impozitare = 96.000.000 x 19%
= 19.200.000 lei.
Comisionul vamal = valoarea în vamă x cota de impozitare = 96.000.000 x
x 0,5% = 480.000 lei.
Acciza = (valoarea în vamă + taxa vamală + comisionul vamal) x cota de
impozitare = (96.000.000 + 19.200.000 + 480.000) x 30% = 34.704.000 lei.
TVA de plată în vamă = 19% x (valoarea în vamă + taxa vamală +
+ comisionul vamal + acciza) = 19% x (96.000.000 + 19.200.000 + 480.000 +
+ 34.704.000) = 28.572.960 lei.

Pentru operaţiunile efectuate de agentul economic la intern avem


următoarea situaţie:
TVAc = 200.000.000 x 19% + 50.000.000 x 19% = 47.500.000 lei.
TVAd = TVA plătită în vamă + TVAd pentru operaţiunile de la intern =
= 28.572.960 + 2.650.000 = 31.222.960 lei.
TVA de plată = 47.500.000 – 31.222.960 = 16.277.040 lei.

13. O societate comercială livrează marfă unui client, într-o cantitate de


5.000 kg, la un preţ de 10.000 lei/kg. Furnizorul acordă o reducere de preţ de 10%.
Care este valoarea TVA colectată?

Rezolvare:

Reducerea de preţ nu se cuprinde în baza de impozitare a taxei pe valoarea


adăugată, astfel, valoarea de impozitare fiind diminuată.
TVAc = 5.000 x (10.000 – 10.000 x 10%) x 19% = 8.550.000 lei.

14. O agenţie de turism organizează o excursie pentru care efectuează


următoarele cheltuieli cu plata unor servicii închiriate:
- cheltuieli cu masa 5.000.000 lei, TVA 19%;
- cheltuieli aferente cazării 4.200.000 lei, TVA 19%;
- cheltuieli de transport 2.100.000 lei, TVA 19%.
Agenţia vinde turiştilor bilete în valoare de 15.000.000 lei. Taxa pe
valoarea adăugată deductibilă a agenţiei, generată de cheltuielile pentru întreţinerea
sediului este de 120.000 lei.
Să se determine TVA de plată.
Rezolvare:

Taxa pe valoarea adăugată colectată este cea aferentă comisionului.


TVA aferentă serviciilor (masă, cazare, transport) la care apelează agenţia
nu este deductibilă.
Comision (inclusiv TVA) = 15.000.000 – (5.000.000 + 4.200.000 +
+ 2.100.000) x 1,19 = 1.553.000 lei.
TVA aferent comision = 1.553.000 x 15,966% = 247.952 lei.
TVA de plată = 247.952 – 120.000 = 127.952 lei.

2.2 Probleme propuse spre rezolvare

1. O societate comercială achiziţionează materii prime în valoare de 120


milioane lei şi mărfuri în valoare de 50 milioane lei din care preţul ambalajului
returnabil 1 milion lei. Să se calculeze TVA de plată ştiind că mărfurile sunt
vândute în aceeaşi lună la preţul de 65 milioane lei fără TVA iar materiile prime
sunt utilizate în producţie, vânzându-se bunuri în valoare de 200 milioane
lei(inclusiv TVA) .

2. O societate de intermediere în turism vinde bilete pentru o excursie în


valoare de 500 milioane lei (inclusiv TVA). Societatea respectivă înregistrează
următoarele cheltuieli:
a. cheltuieli de transport 20 milioane lei;
b. cheltuieli de cazare 200 milioane lei;
c. cheltuieli cu salarizarea personalului 15 milioane lei;
d. cheltuieli cu întreţinerea agenţiei 10 milioane lei;
e. cheltuieli cu chiria 25 milioane lei.
Să se calculezeze TVA aferent operaţiunii.

3. O societate comercială vinde unei alte societăţi comerciale produse în


valoare de 100 milioane lei( fara TVA) pentru care acordă un discount de 2%. Plata
se face cu întârziere iar cumpărătorul este obligat la plata unor penalităţi de 1%. Să
se calculeze TVA aferentă operaţiei.
4. O societate comercială livrează clienţilor produse ortopedice în valoare
de 120 milioane lei şi medicamente de uz uman în valoare de 140 milioane lei. La
livrare clienţii refuză o parte din medicamente în valoare de 20 milioane lei datorită
unor insuficienţe calitative. Să se calculeze TVA şi să se precizeze tipul acesteia.

5. Un importator primeşte din străinătate marfă în valoare de 50.000.000


lei. Taxele vamale sunt de 30%, comisionul vamal 0,5%, accizele sunt de
7.000.000 lei. Pentru depozitarea mărfii în vamă se plăteşte o taxă de magazinaj de
800.000 lei.
Să se calculeze taxa pe valoarea adăugată aferentă mărfii (cota TVA =
= 19%).

6. O societate comercială livrează în luna mai bunuri în valoare de


10.000.000 lei. De asemenea, ea livrează şi un utilaj cu plata în rate în valoare de
20.000.000 lei în condiţiile următoare: avans 60% şi apoi tranşe lunare de
1.000.000 lei, începând chiar cu luna mai.
Societatea se aprovizionează cu bunuri în valoare de 7.000.000 lei şi, de
asemenea, achită o rată dintr-o achiziţie cu plata în rate în valoare de 2.000.000 lei.
Taxa pe valoarea adăugată este în cotă 19% şi nu este inclusă în sumele din
aplicaţie.
Să se determine taxa pe valoarea adăugată care trebuie plătită la bugetul
statului pentru luna mai.

7. O societate achiziţionează materii prime în valoare de 10.000.000 lei,


exclusiv TVA. De asemenea, contravaloarea serviciilor prestate către ea este de
6.000.000 lei (TVA nu este inclus). În luna respectivă, societatea achită integral
contravaloarea serviciilor şi 50% din contravaloarea materiei prime. Tot în luna
respectivă, societatea livrează marfă în valoare de 22.000.000 lei, inclusiv TVA,
fiindu-i achitată suma de 9.000.000 lei. Se mai cunosc următoarele: cota TVA =
= 19% şi societatea mai are o restanţă de plată a TVA în sumă de 250.000 lei.
Să se calculeze taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul statului.

8. Un agent economic importă într-o lună parfumuri în valoare de


50.000 euro din care ape de parfum în valoare de 15.000 euro. Cheltuielile pe
parcursul extern sunt de 4.000 euro. Se dau următoarele informatii : taxa vamală
15%, acciza 30% pentru parfumuri şi 20% pentru ape de parfum, TVA 19%.
Importatorul vinde în continuare produsele importate unui comerciant practicând o
marjă comercială de 20%. La rândul său comerciantul vinde marfa consumatorilor
finali practicând un adaos comercial de 30%. Să se afle următoarele :
a) valoarea în vamă, taxa vamală, acciza şi TVA aferente importului,
pentru fiecare categorie de produse în parte;
b) preţul importatorului, pentru fiecare categorie de produse în parte;
c) obligaţiile fiscale în vamă ale importatorului;
d) preţul de vânzare cu TVA practicat de importator pentru fiecare
categorie de produse;
e) preţul de vânzare cu TVA practicat de comerciantul cu amănuntul
pentru fiecare categorie de produse.
Cursul de schimb valutar este de 42.000 lei/euro.

2.3 Grile propuse spre rezolvare

1. Taxa pe valoarea adăugată:


1. este un impozit direct;
2. este un impozit indirect;
3. este o taxă;
4. se datorează bugetului de stat;
5. se datorează bugetelor locale.
a) 1,4;
b) 1,5;
c) 2,4;
d) 2,5;
e) 3,4.

2. Sunt considerate livrări de bunuri:


a) perisabilităţile, în limitele prevăzute în lege;
b) bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor
cauze de forţă majoră;
c) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat, ca ajutoare umanitare;
d) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi
valorificate;
e) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma
executării silite.
3. Care dintre următoarele tipuri de importuri nu sunt supuse TVA:
a) intrarea de bunuri în Romania provenind dintr-un alt stat;
b) intrarea de cereale provenind din UE în Romania;
c) livrarea bunurilor aflate în regimuri vamale suspensive;
d) intrarea de gaze naturale provenind din Rusia în Romania;
e) livrarea de utilaje de înaltă precizie, indiferent de statul de
provenienţă.

4. Nu se cuprind în baza de impozitare a TVA:


a) comisioanele, decontate cumpărătorului;
b) cheltuielile de ambalare, decontate clientului;
c) cheltuielile de asigurare, decontate cumpărătorului;
d) remizele acordate de către furnizori;
e) accizele, pentru produsele care sunt supuse acestui impozit.

5. Se cuprind în baza de impozitare a TVA:


a) dobânzile percepute pentru plăţi cu întârziere;
b) cheltuielile de transport decontate clientului;
c) dobânzile percepute pentru operaţiuni de leasing;
d) valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi
clienţi, prin schimb;
e) sumele reprezentând daune-interese stabilite prin hotărâre
judecătorească definitivă.

6. Cota redusă a TVA este de 9% şi se aplică asupra:


a) veniturilor realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare;
b) veniturile rezultate din anularea datoriilor datorate bugetului
statului;
c) veniturile rezultate din anularea majorărilor datorate bugetului
statului;
d) serviciile funerare prestate de unităţile sanitare;
e) medicamentelor de uz uman şi veterinar.

7. Operaţiuni scutite la plata TVA sunt:


a) spitalizarea;
b) dreptul de intrare la case memoriale;
c) medicamente de uz uman şi veterinar;
d) livrările de produse ortopedice;
e) livrările de cărţi.
8. TVA de dedus se determină prin aplicarea pro-ratei la:
a) TVA colectată;
b) TVA deductibil;
c) TVA de plată;
d) TVA exigibil;
e) TVA neexigibil.

9. Emiterea facturilor fiscale de către plătitorii de TVA:


a) se face la data livrării de bunuri;
b) se face la începutul fiecărei luni calendaristice;
c) se face la data transportului persoanelor cu taximetrele;
d) se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data livrării
bunurilor utilizând avizul de însoţire;
e) se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la prestarea de
servicii de către firme din străinătate.

Răspunsuri grile:

1 C 4 D 7 A
2 E 5 B 8 B
3 C 6 E 9 A