Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC DE LECȚIE

Instituția de învățământ: Colegiul Economic Viilor București


Profesor: Stoenescu Radu-Alexandru
Data: 24.03.2019
Aria curiculară: Om și societate
Disciplina: Geografie fizică (“Pământul – planeta oamenilor’’)
Unitatea de învățare: Apele Terrei
Subiectul: Apele continentale - Lacurile
Tipul lecției: mixtă

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru


prezentarea unei informaţii pertinente;
1.2. Argumentarea unui demers explicativ;
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic.

Obiective operaționale
- metodologice:
O1: Elevii vor cunoaște definiția și caracteristicile generale ale lacurilor
O2: Elevii vor fi capabili sa precizeze tipurile de lacuri după modul de formare a cuvetei lacustre
O3: Elevii vor cunoaște cele mai importante lacuri ale Terrei
- cognitive:
O4: Elevii vor fi capabili să încadreze anumite lacuri în categorii după modul de formare a cuvetei
lacustre
- comportamentale:
O5: Elevii vor întelege importanța lacurilor pentru geosistem
Resurse materiale: tablă, cretă, manual, hartă
Resurse procedurale: prelegerea conversația, problematizarea, lucrul cu manualul.
Strategii didactice: inductive, deductive, activizante.
Modul de organizare a activității: frontală și individual.

Bibliografie
Popescu, M., (2004), Geografie – manual pentru clasa a IX-a, Editura Aramis